Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hoftebrudd – nytt nasjonalt kvalitetsregister

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hoftebrudd – nytt nasjonalt kvalitetsregister"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hoftebrudd – nytt nasjonalt kvalitetsregister
First I would like to thank the scientific committee to allowed me to present our paper in this section. It is a great honour for me and for NAR. Based on data in the NAR we have studied the results of THAs in hips with previous HD and compared the results in such hips with the results of THAs in hips operated because of idiopathic OA. Foredrag NAOS San Diego Again a paper from the NAR. Now we are looking at the outcome of a total hip after a paediatric hip disease. Foredrag EPOS London I am going to present data from the NAR comparing the results of prostheses in hips treated for ped. hip disease in childhood with prostheses in hips with primary osteoarthritis. THAs after ped. hip diseases are usually associated with high rates of complications and revisions. Are these inferior results due to the diseases itself or due inferior implants given to these pts? Based on data in the NAR I will try to answer these questions. This is the view from office in Haukeland Hospital and here you see downtown Bergen. (10 min. bra, men lite respons. Wenger spurte noe om op.teknikk i forb. med epifysiolyse, men ikke mulig å svare på i HR.) Lars B. Engesæter Ortopedisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Bergen

2 Nasjonalt Hoftebruddregister
Resultater

3 Hoftebrudd:

4 Hoftebrudd:

5 Lårhalsbrudd:

6 Lårhalsbrudd:

7 Lårhalsbrudd:

8 Lårhalsbrudd:

9 Lårhalsbrudd (Kvinne 86 år)
Antolette Rambjørg

10 Postoperativt 2 Olmed-skruer Antolette Rambjørg

11 PostoperativtHemiprotese
,

12 Lårhalsbrudd (Kvinne 84 år)

13 Postoperativt Glideskrue

14 Opptrening:

15 Hoftebrudd - Utfordring på 3 nivåer:
Medisinsk Bruddtilheling ( % reoperasjon) Comorbiditet (15% - 30% død 1 år postop.) Sosialt Pas. / pårørende (>40% avhengig av hjelp) 3. Økonomisk Ca hoftebrudd/år/Norge Life time risk: 25% kvinner, 7% menn 20% av alle sykehus senger i UK 20-30 % av alle akutte traume innleggelsene kr. første år postop., 1,3 milliard/år

16 Lårhalsbrudd: Ny slide facta FCF+

17 Lårhalsbrudd:

18 Nasjonalt Hoftebruddregister
Resultater

19 Nasjonalt Hoftebruddregister:
Godkjent av generalforsamlingen i Norsk Ortopedisk Forening Drives av Nasjonalt Register for Leddproteser Konsesjon fra Datatilsynet Registreringen startet

20 Operasjonsskjema: Fylles ut av operatør postoperativt Både primær-
operasjoner og reoperasjoner registreres

21 Samtykkeerklæring fra pasienten:

22 Spørreskjema til pasienten:
EQ-5D (EuroQol-5D): (Standardisert sykdomsuavhengig mål for helserelatert livskvalitet). Livssituasjon 4 og 12 måneder postoperativt.

23 Nasjonalt Hoftebruddregister
Resultater Preoperativ ventetid Skruer eller hemiprotese

24 Antall rapporterte brudd vrs. tid (N=8564)

25

26 Bruddtidspunkt (N=4115) Antall Tidspunkt på døgnet

27 Bruddtidspunkt (N=4115) 75% faller mellom kl.08-20 Antall
Tidspunkt på døgnet

28 Operasjonstidspunkt (N=8389)
Antall Tidspunkt på døgnet

29 Operasjonstidspunkt (N=8389)
38% opereres mellom kl.08-15 Antall Tidspunkt på døgnet

30 Timer fra brudd til operasjon (N=4030)
Antall Timer

31 Timer fra brudd til operasjon (N=4030)
Mean 19 timer ventetid fra brudd til operasjon (for de 98% operert<96 timer). Antall Timer

32 Timer fra brudd til operasjon (N=4030)
<10 timer n= % Antall timer n= % >20 timer n= % Timer

33 Død vrs. preoperativ ventetid (752 døde N=4030)
% ikke døde <10 timer n=1140 timer n= 1282 >20timer n= 1608 P=1,0 Dager postoperativt

34 Reoperasjon (n=247) vrs. preoperativ ventetid (N=1471)
% ikke revidert <10 timer n=1140 timer n= 1282 >20timer n= 1608 P=0,8 Dager postoperativt

35 Livskvalitet for pasienten 4 måneder postoperativt (EQ-5D-score) vrs
Livskvalitet for pasienten 4 måneder postoperativt (EQ-5D-score) vrs. preoperativ ventetid (N=1674) <10 timer n= 505 timer n= 532 >20timer n= 637

36 Livskvalitet for pasienten 12 måneder postoperativt (EQ-5D-score) vrs
Livskvalitet for pasienten 12 måneder postoperativt (EQ-5D-score) vrs. preoperativ ventetid (N=650) <10 timer n= 206 timer n= 203 >20timer n= 241

37 Konklusjon – preoperativ ventetid:
Ingen relasjon mellom preoperativ ventetid og risiko for postoperativ dødelighet risiko for reoperasjon EQ-5D score 4 mnd. postoperativt EQ-5D score 12 mnd. postoperativt Ingen medisinske holdepunkter for at hoftebruddpasientene må opereres om natten!

38 Lårhalsbrudd(Dislokerte)
2 skruer ? ? ? Hemiprotese ?

39 Død vrs. operasjonsmetode (639 døde N=3076)
Hemiprotese P=0,6 2 skruer Dager postoperativt

40 Reoperasjon vrs. op.metode (245 reop. N=3076)
Hemiprotese P<0,001 2 skruer Dager postoperativt

41 Livskvalitet (EQ-5D) 4 mnd postoperativt (N=1210)
Hemiprotese (51) 2 skruer (45) P<0,001

42 Livskvalitet (EQ-5D) 12 mnd postop. (N=411)
Hemiprotese (59) 2 skruer (56) P=0,3

43 Nasjonalt Hoftebrudd register:
Nasjonalt kvalitetsregister God oppslutning (55 av 55 sykehus) Verdifull informasjon, grunnlag for bedre behandling av en forsømt pasientgruppe!

44 Takk!


Laste ned ppt "Hoftebrudd – nytt nasjonalt kvalitetsregister"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google