Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

– det tidlige ordforrådet og den primitive grammatikken

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "– det tidlige ordforrådet og den primitive grammatikken"— Utskrift av presentasjonen:

1 – det tidlige ordforrådet og den primitive grammatikken
Kursmøte 1 Velkommen! Ett skritt foran 2 – det tidlige ordforrådet og den primitive grammatikken

2 Kursets mål å skape utviklende tegnmiljø i hverdagen
for barn på-vei-mot den primitive grammatikken

3 Kursets delmål: INNSIKT
om språket hos barn på-vei-mot det tidligste nivået i grammatisk utvikling

4 Kursets delmål: INNSIKT
om Tegn som støtte i kommunikasjon Tegn som pedagogisk verktøy

5 Kursets delmål: FERDIGHETER
kommunisere med tegn; tegn og avlesing Ca 1000 nye begreper fraser & korte setninger

6 Kursmateriell Lommetegn Ordboken, Aschehoug www.tks2.no www.2-tusen.no

7 Kursopplegg refleksjon avlesing PP scene øvelse INNLEDNING 2 3 4 5 6 7
møte refleksjon avlesing PP scene øvelse INNLEDNING 2 Hjemmeoppgave Ordforråd Ord, fraser Sang, reglebok 3 F(x) 4 Uttrykk for handling 5 Uttrykk for plassering 6 Uttrykk for tillstand 7 3 ordsetning 8 AVSLUTNING Rettet til INNLEDNING og får ikke riktig avstand mellom bokstavene

8 til individuell refleksjon om egen bruk av tegn
en kort stund til individuell refleksjon om egen bruk av tegn

9 Avlesing Øvelse i å avlese materiell som har vært trent på hjemme siden forrige kursmøte

10 PP: dagens språklige tema
Hvert kursmøte har et språklig tema Noen PP bilder og diskusjon Mål; å fokusere på en spesiell del i språkutviklingen.

11 Scene Kartlegging av hvilke ord, fraser og setninger
man vanligvis bruker i vanlige situasjoner

12 av ”scenens” ord, fraser og setninger
Øvelse Øvelse av ”scenens” ord, fraser og setninger og regler, sanger og bøker

13 om hva som skal øves på hjemme til neste kursmøte
Hjemmeoppgave Beslutning om hva som skal øves på hjemme til neste kursmøte

14 Om tegn Om metoden ASK

15 Tale og tegn - språklige redskaper
Mindre deler bygger opp et ord Ord med tegn Plassering Bevegelse Håndform En / to hender Talte ord Vokaler Konsontanter Betoning Intonasjon

16 Ulike kanaler Alt flyter i en jevn strøm – ingen grenser
TALE Taleorganet Øret Alt flyter i en jevn strøm – ingen grenser Informasjon sendes med lydbølger TEGN Hendene Øyet Det finnes grenser mellom ordene Tidsmessig og rommessig utbredelse Mer konkret – man kan se, ta på, og kjenne…

17 Tegn demper tempoet Den uvante gjør tegn sakte
Da blir også talen langsom Bra for den som lytter langsomt bra ved kommunikasjon og innlæring

18 Vi kan gjette hva tegnene betyr
Tegnene i det tidlige ordforrådet er ofte konkrete = avbildende = lette å gjette hva de betyr enn tilsvarende talte ord bra ved kommunikasjon og innlæring

19 Figur - bakgrunn bra ved kommunikasjon og innlæring

20 Overflodsinformasjon
Samme informasjon i flere kanaler Bra for å øke forståelsen og forståeligheten Bra ved kommunikasjon og innlæring

21 Med tegn kan vi hjelpe barnet
Gjøre sammen Med tegn kan vi hjelpe barnet å erfare og huske bevegelsen i ordet i sin egen kropp bra ved innlæring

22 Tegn som alternativ og supplerende kommunikasjon
Metoden Tegn til tale Tegn som alternativ og supplerende kommunikasjon til talen Vi tegnsetter nøkkelord i setningene og bruker talespråkets grammatikk. Man snakker og gjør tegn samtidig.

23 Metoden Tegn til tale brukes i Ett skritt foran 2 som
støtte i kommunikasjon & pedagogisk verktøy ved innlæring

24 Hva kreves det for å lykkes?
Utviklende tegnmiljøer Mange samtalepartnere Bevissthet - innsikt Positive holdninger Hvordan skal man skape et utviklende tegnmiljø?

25 Hva kreves for at det skal bli bra for den voksne?
Glem prestisje Det er ikke spørsmål om prestasjon men kommunikasjon

26 Inkluderende eller ekskluderende?
Tegn Inkluderende eller ekskluderende? Hva kreves for inkludering?

27 Metoden Ett skritt foran

28 Metoden ett skritt foran
Språkutvikling = en prosess der man overskrider grenser

29 Språkutvikling – en sosial aktivitet
Hverdagen – en øvelsesarena Utvikling drives av bruk og passe store utfordringer

30 Den voksne som filter Tydeliggjør, legger til rette, tolker informasjon mellom barnet og omverdenen Hjelper barnet å forstå og å bli forstått

31 Den voksne som ledsager
å gjør noe sammen forbereder selvstendig handling Metoder: veiledning tilskuerrollen

32 Den voksne som energigiver
Oppmuntre, støtte & møte barnet med respekt For å styrke barnets motivasjon til å lære mer hjelp til å lære seg selv

33 gi tilbakemelding ”som om”
Voksne øver seg i å Samtale med barnet Legg vekt på betydning mer enn uttrykksform gi tilbakemelding ”som om” for å skape meningsfull kontekst

34 Voksne øver seg i å ”gå til barnet” forkunnskaper delaktighet
evne til å vise delaktigheten respekt

35 Voksne øver seg i å bli Bevisste om & kompetente til å
Kommunisere med barnet på et språklig nivå rett over barnets egen for å vise hvor barnet er på vei

36 Et stort diskusjonsemne
Hvordan finner vi ut hva barnet kan selv? Forståelse – kunnskap om Egen produksjon – uttale Hvordan skal man unngå å undervurdere barnet?

37 Metoden Ett skritt foran
En personlig reise for den voksne Redsel, tafatthet - Glede, stolthet Opplevd inkompetanse - Kompetanse Tegn nå og da - Tegn i alle situasjoner Å ta ansvar for sin egen tegnbruk

38 Om barnet

39 Begge vil ha samspill & forstå hverandre
Ønsket om delaktighet Begge vil ha samspill & forstå hverandre Hvordan skal alle viktige voksne bli tegnbrukere?

40 Barnet som forsker Barnet prøver og tester ut betydning og uttale
Barnet skaper sin egen mening Hvordan skal vi møte barnet i denne sammenhengen ? Jeg byttet vitenskapsmann til forsker – synes det er bedre

41 Barn er sosiale Sosiale situasjoner bygges opp gjennom kommunikasjon
Språket = et sosialt lim som åpner eller stenger dører Hvordan skal vi unngå at tegn blir ekskluderende

42 Barnet har en hensikt barnet vil noe med sin kommunikasjon
Hvordan skal vi sørge for at barnet blir forstått?

43 Barnet som problemløser
Søker sine egne løsninger på problemer – også de kommunikative Unngå riktig – feil Hvordan skal vi avdramatisere tegnbruken for begge parter?

44 Hvordan skal voksne forstå
Barnet lærer seg selv Vi andre kan legge tilrette & være modeller Hvordan skal voksne forstå betydningen av å være modell i hverdagen? Hvordan kan vi støtte barnet i å ”holde igang” sin egen utvikling?

45 Hvordan lærer barnet? Ritualer Samme ord, samme
fraser, samme setninger brukes alltid i en bestemt situasjon Hvordan øker vi forståelsen for ritualenes kraft?

46 Hvordan lærer barnet? som tilskuer Barnet deltar ikke i samtalen
og den voksne tilpasser seg ikke til barnet Hvordan skal vi øke forståelsen for at voksne skal bruke tegn til hverandre også?

47 Hvordan lærer barnet? Gjennom andre som er modeller
Voksne bruker tegn som barnet er-på-vei til å lære seg Andre barn bruker tegn og skaper et tegnmiljø Hvordan skal vi øke forståelsen for at også andre barn skal bruke tegn ?

48 Barnet er din samtalepartner
VENT – gi tid La barnet begynne Gi barnet tid til å svare Gjett/overtolk det barnet uttrykker Hvordan skal vi øke bevisstheten om dette?


Laste ned ppt "– det tidlige ordforrådet og den primitive grammatikken"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google