Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommentarer til Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse 1.Ruteres generelle krav til Busser Krav om at «Bussmerke skal defineres i tilbudt og er det som skal leveres.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommentarer til Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse 1.Ruteres generelle krav til Busser Krav om at «Bussmerke skal defineres i tilbudt og er det som skal leveres."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommentarer til Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse 1.Ruteres generelle krav til Busser Krav om at «Bussmerke skal defineres i tilbudt og er det som skal leveres ved oppstart» bør fjernes. Det er tilbudte kvaliteter og funksjon som det skal tildeles på, og det vil kreve mye av både Operatør og busslevandør å måtte fullføre alle forhandlinger før innlevering av tilbud. 2.Busser i tjeneste i dette oppdraget Krav om at «Tilbudt reserveprosent skal opprettholdes under hele kontraktsperioden» vil slå ut urimelig hvis det ikke i kontrakten også er kompensasjon for dette. 3.Punkt 3.2.3 Kommunikasjon Hvis krav om at «Mobiltelefoni som kommunikasjonsløsning aksepteres ikke» opprettholdes, må det stilles krav til hvilke kommunikasjonsutstyr som skal benyttes og/eller ha mer spesifikke funksjonskrav. Kravet er hemmende for utvikling av nye løsninger med ny teknologi. Ruter sin dialogkonferanse om Bussmateriellstrategi 18. November 2013 Boreal v/ Glenn Johansen

2 Kommentarer til Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse forts. 4.Punkt 4.1.2 Dører Krav om at «Fri åpning skal være minst 70 cm for enkeltdør og 120 cm for dobbeltdører» bør fjernes. Spesielt for bakdør kan dette gi problemer i forhold til «anbefalingen» om dører med innsving. Punkt 4.1.4 Kontrastfarger Punktet bør utgå i sin helhet, ref. pkt. 4.4.1 som viser til direktiv 2001/85/EU. Punkt 4.1.5 Utforming av rullestolplass I bussklasse I bør kun første setning beholdes. Øvrige krav dekkes av klasse I. I bussklasse II og III bør det være et funksjonskrav som stiller et minimumskrav til tidsforbruk for ombordstigning, og ferdig fastspent rullestol og rullestolbruker. Punkt 4.1.6 Påstigning av rullestolbrukere Punktet bør strykes og inngår i punkt 4.1.5. Spesifikk beskrivelse av heisen sin utforming bør unngås. Punkt 4.1.8 Signalknapper og holdeplasstenger Punktet bør utgå i sin helhet, ref. pkt. 4.4.1 som viser til direktiv 2001/85/EU. Å vise til FNs barnekonvensjon er vel både unødvendig og tidkrevende.

3 Kommentarer til Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse forts. 6.Punkt 6.4 Dekk Krav om at «Det skal ikke brukes piggdekk på bussene» bør fjernes eller omformuleres som et funksjonskrav. For enkelte områder kan fremkommelighet og sikkerhet bli et problem ved et forbud. Tar da Ruter alt ansvar for forsinkelser og innstilte avganger når føret (vintervedlikeholdet) setter begrensninger for piggfrie dekk? 7.Punkt 7.2 Komfortkrav til seter Krav om at alle busser skal være «uten innvendige trinn (podester)» bør fjernes. Dette griper rett inn i det å kunne tilby gode løsninger, og i forhold til standardiserte busser. Setetrekk bør ikke være så spesifikke som de nå er angitt i designmanualen. Dette er et problem for nye busser, og for brukt materiell bør det ikke være denne type krav. Punkt 7.5.3 Bagasjehylle Hvorfor skal ikke busser i klasse II også kunne utstyres med bagasjehylle? Dette gjør bussen mer anvendelig til etterbruk, siden det da som oftest også er montert luftdyser og leselys. 8.Design Det er urimelig at «Operatør ansvarlig for endre kjøretøyet uten opphold». En slik kostnad må være tydelig plassert på Ruter.


Laste ned ppt "Kommentarer til Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse 1.Ruteres generelle krav til Busser Krav om at «Bussmerke skal defineres i tilbudt og er det som skal leveres."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google