Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Transport og transportutfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Transport og transportutfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Transport og transportutfordringer
Innlegg First Lego League 21. september 2009, Høgskolen i Bodø Gisle Solvoll Forskningsleder

2 Transport er så mangt……
Ferger Kombinert transport (gods + passasjerer) Kameler Sykling Busser Båtfrakt (containere) Vogntog Flyfrakt Gange Jernbane

3 Det er mye som skal fraktes……
Søppel Post Melk Dette er også transport.. Turister og mye, mye mer……… Dyr Tenk på: ”Hva er det som fraktes, og hvordan foregår transportene….?

4 Hva har vi lært?…. ”Informasjonsflyt” er også transport
Persontransport Transportmidler Gange, sykkel, bil, buss, tog, båt, fly Reisehensikt På jobb, skole, ferie/fritid Godstransport Transportmidler Bil, tog, båt, fly….. Containeren er den viktigste transportbæreren! Godstyper Fisk, olje, datamaskiner, møbler, mat, vann … ”Informasjonsflyt” er også transport Hva kan leveres digitalt?

5 Hva vil myndighetene? Bedre trafikksikkerheten
Gjøre transportene mer miljøvennlige Bedre fremkommeligheten i transportsystemet Gjøre transportene mer effektive En del av målsettingene er motstridende

6 Trafikksikkerhet Hvordan kan antall drepte og skadde i trafikken reduseres? Hvordan kan vi redusere skader på gods?

7 Trafikksikkerhet Midtdelere.. Redusert fartsgrense Tryggere biler
Bedre føreropplæring Økt politikontroll Hva annet kan gjøres….?? Tenk gjennom dette!

8 Mer miljøvennlig transport
Er elbiler løsningen? Skal vi kjøre mer buss? Bør mer av godset sendes med tog? Kanskje båt er en bedre løsning? Skal vi forby bensin- og dieselbiler? Hvordan mener dere at transport kan bli mer miljøvennlig….?

9 Bedre fremkommelighet
Køer er et problem Hvordan fjerne køene? Skal vi bygge flere og bredere veger? Skal vi gjøre det dyrere å kjøre i rushtiden (køprising)? Ras og flom skaper problemer for fremkommeligheten Hvordan kan slike utfordringer reduseres? Hvilke utfordringer gir forventede klimaendringer….?

10 Mer effektive transporter
Er lyntog løsningen? Kanskje fly er bedre? Bør vi tillate større vogntog? Kan ny teknologi effektivisere transportene? Hva ville dere gjort for å gjøre transportsystemet mer effektivt…?

11 Transportutfordringene er mange…. hva med løsningene?
Kan man finne fram til lure løsninger som løser transportutfordringene? Må vi rett og slett reise mindre… Kan vi reise ”smartere”? Hva om mer kunne sendes digitalt… Hva om biler ikke kunne kollidere… Hva om…. Det er mye det kan forskes på…..

12 Lykke til med prosjektet!
Spørsmål


Laste ned ppt "Transport og transportutfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google