Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOSTRA – Veileder for rapportering for regnskapsåret 2010 fra KRD

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOSTRA – Veileder for rapportering for regnskapsåret 2010 fra KRD"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOSTRA – Veileder for rapportering for regnskapsåret 2010 fra KRD
Funksjoner og arter Ingen nye Mange presiseringer Fokus på: Rapportering av utgifter/inntekter knyttet til eiendomsforvaltningen og kjøp/salg/overføringer mellom fylkeskommunen, egne foretak og egne IKS. Link til veiledere:

2 OFK Kontoplan 2010 - Endringer
Alle endringer/presiseringer har rød skrift – som Kostra veileder FUNKSJONER: - ingen nye - 538/539 samlepostene for de gamle studieretningene – UTGÅR - 559 Landslinjer skal benyttes ARTER: - ingen nye kostra-arter - 4 lønnsarter endres – kostra-art 050 Gammel art Ny art 0615 Trekkpliktig telefongodtgjørelse 0530 0625 Klesgodtgjørelse 0650 Lærlinger (lønn og andre godtgjørelser) 0532 0690 Annen trekkpliktig lønn endres til nye arter 0533

3 Forskjellen mellom funksjon 510 og 515
510 Skolelokaler og internatbygninger Utgifter/inntekter til drift, vedlikehold og investeringer knyttet til skolelokaler og internatbygninger (med tilhørende tekniske anlegg og utendørsanlegg/skolegård). Løpende drift, renhold, vakthold, sikring, energi og vann, avløp og renovasjon. Lønn til drifts- og vedlikeholdspersonell; vaktmester og renholdspersonale Husleie Presiseringer: Lærlinger innenfor området Investeringer, drift og vedlikehold av infrastruktur (FASTE TEKNISKE INSTALLASJONER) knyttet til IKT. Inventar og utstyr til personell som føres på denne funksjonen.

4 - Lærlinger innenfor området
515 Fellesutgifter og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring - Fellesutgifter og utgifter til støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring som ikke er direkte relatert til pedagogisk virksomhet eller eiendomsforvaltning. - Lønnsutgifter og kompetanseutvikling til merkantilt, IT-teknisk og annet personell som ikke er knyttet til eiendomsforvaltning av skolelokaler og internatbygninger. Presiseringer: - Lærlinger innenfor området - Bredbåndsutgifter (abonnement, drifts- og serviceavtaler)

5 521-532 Undervisning til alle elever fordelt på utdanningsprogrammene
Utgifter/inntekter som direkte knyttes til et bestemt utdanningsprogram. Presiseringer: Verneledere Vg3 i skole (som alternativ til læreplass) Vg3 i skole før læretid i bedrift (gjelder enkelte programområder) Utgifter og inntekter tilknyttet landslinjer føres ikke her, men på funksjon 559 for landslinjer.

6 ARTER 105 Undervisningsmateriell Brukes til læremidler Presiseringer:
Trykte og digitale læremiddel, og digitalt utstyr Elev-PCer

7 120 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
Presiseringer: 120 Samlepost annen forbruksmateriell, råvarer og tjenester Driftsmateriell knyttet til drift av bygg - eks. festeanordninger, filtre, lyskilder, remmer, pakninger m.m. 200 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Kjøp av utstyr - eks. kontorutstyr, verktøy, møbler, bøker, kjøkkenutstyr, IKT-utstyr m.m. 250 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Materialer knyttet til vedlikehold av bygg - eks. maling, trevirke, betong, ledninger m.m.

8 Nytt år: ANSVAR og PROSJEKT Nye ? Gamle ? Endring av navn ?


Laste ned ppt "KOSTRA – Veileder for rapportering for regnskapsåret 2010 fra KRD"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google