Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERPLANETARISK SAMARBEIDE I GALAKTISK SAMMENHENG

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERPLANETARISK SAMARBEIDE I GALAKTISK SAMMENHENG"— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERPLANETARISK SAMARBEIDE I GALAKTISK SAMMENHENG
De kosmiske FORBUND INTERPLANETARISK SAMARBEIDE I GALAKTISK SAMMENHENG Informasjonen her er fra studier av bøker om fysiske direkte kontakter til utenomjordiske - kontakter som har foregått i stor stil de siste 60år - hvilket myndighetene ER KLAR OVER - men hemmeligholder av forskjellige årsaker- MAKTPOLITISKE (”økonomiske”) OG FØRST OG FREMST RELIGIØSE GRUNNER

2 Militæret vet ”alt” om dette på de topphemmlige nivåer
Bildet: Michael Wolf i den hemmelige gruppe MJ12 fikk i oppdrag å begynne å lekke denne informasjon på 90tallet SÅ LA DET VÆRE KLART AT INFORMASJONEN OM DETTE IKKE ER BASERT PÅ NOEN FÅ USIKRE ELLER "KANLISERTE" INFORMASJONER- DE SOM HAR SATT SEG INN I DETTE, VET AT DETTE MED TILDEKKING AV INFORMASJON OM DE HØYERE UTVIKLEDE KLODERS NÆRVÆR HER, ER TIDENES STØRSTE BEDRAG - SOM DENNE VERDENS MAKTHAVERE BEVISST HAR BEDREVET DE SISTE 60 ÅR ELLER MER!! Militæret vet ”alt” om dette på de topphemmlige nivåer Dean kommer også med den intr.oppl.at generalene i Nato ble dypt rystet da de oppdaget at noen grupper av de utenomjordiske lignet nøyaktig på vanlige "skandinaver" og de forsto at de ikke hadde noen mulighet å adskille dem fra de vanlige jordmennesker. denne gruppen på forrige bilde var tilfeldigvis av menn, men det er verd å merke seg at de de aller fleste fysiske kontaktberetninger jeg har studert, så har kontaktpersonene "der ute fra" vært kvinner! Takket være internett har informasjon om dette nå kommet gradvis fram; Bob Dean som på 60tallet arbeidet ved Nato's daværende hovedkvarter i Paris og hadde de nødvendige sikkerhetsklareringer - bekrefter hele dette militære -maktpolitiskeCoverup’et - hør online-intervjuene på projectCamelot.org

3 kjempemessige pyramider/stenkonstruksjoner
i havet utenfor japan Bosnian pyramids 213m høy - her detaljer Det er mektige krefter som prøver å hindre alternative ideer og historiske funn skal komme fram - har noen hørt om disse spes.funn i vanlige media?

4 PLANETÆR OPPVÅKNING I begynnelsen av en planets
utvikling lever først menneskene i primitive stammesamfunn De fleste kloder i de fysiske stadier/dimensjoner, må gjennom flere krigerske stadier, men til slutt mettes de av krig og lidelser - og forenes til EN klode F.eks. har denne vår klode hatt 3 -4 tidligere høyt utviklede sivilisasjoner de siste 1,3 millioner år, som har gått HELT til grunne jf. utenomjordiskes opplysninger, gitt i fysiske møter

5 og en for lengselen mot det åndelige - (lyset).
Jorden har to ÅNDELIGE bevissthetspoler - en for lengselen mot "materien" (mørket) og en for lengselen mot det åndelige - (lyset). Det foregår nå en voldsom kamp mellom disse (den gamle/nye) to bevissthetsentere i kloden - SAMME KAMPEN PÅGÅR INNE I HVERT ENKELT MENNESKE! Ved destruktiv tankeføring, gjentagende negative påkallelser /banning - så inviteres mørke 4d- astrale vesener å ”leve” i ens tanke- felt eller aura, og gradvis kan disse få økende innflytelse over personen på lavere astralplan -som omgir jorden i en høyere oktav/frekvens - finnes det fortsatt områder eller lommer der de negative og destruktive følelser har hus - derfra stimuleres krig, konflikter og mørke over jorden - den eneste måten å beskytte seg mot dette er å omforme sin aura -via praktisk NESTEKJÆRLIGHET - til å danne et naturlig skjold mot disse negative astrale påvirkninger

6 Den nye verdensimpuls - startet rundt 1890 - og flere åndelige
INNVIDDE fra denne og andre kloder har vært brukt i denne impuls: f.eks.Martinus ( )- som var talt helt ubelest inntil sin kosmiske opplevelse i 1921 som åpnet den latente kosmiske bevissthet Han forklarer også hvordan hele jorden nå overstrømmes av kosmiske bevissthets-energier fra andre, høyere utviklede kloder i KOSMOS

7 På et tidspunkt lærer planetens folk å forstå de indre og ytre kosmiske krefter + utnytte dem til romreiser - de lenges etter å utforske andre kloder eller tvinges til det av overbefolknings- årsåker

8 når rasen er tilstrekkelig humant utviklet FORSTÅS AT ALT LIV HENGER SAMMEN,OG MÅLET ER SAMARBEIDE MED HELE UNIVERSET Andre kosmiske sivilisasjoner/planeter oppdages og når tiden er moden slår disse seg sammen i intergalaktiske samfunn -når man ønsker å samarbeide for alles beste

9 PRINSIPPET AV AT DE STORE (voksne) PASSER PÅ DE SMÅ - ER ET UNIVESELT PRINSIPP JF. MARTINUS : FORELDRE-PRINSIPPET Men i tillegg til de fysiske skytsengler som foreldrene utgjør - finnes også vel så effektive skytsengler som primært finnes på nabodimensjonen over, men som har naturlige evner til å virke mer eller mindre inn på vårt plan, selv om mye av denne påvirkning foregår i det "skjulte"

10 Her et eksempel på det:

11 JORDEN og menneskeheten
lever også etter samme beskytter-prinsipp, der ”overvåkerne” arbeider helt inne på det fysiske plan flere kosmiske sivilisasjoner av vår egen slekt, tok på tidlig 60tall kontakt til noen særlig utvalgte via RADIO

12 Edwin - living outside of Durban in those years, told:
“it all started in 1960 when the firm I worked in, needed a radiotechicican. The man, “George” - who got the job worked beside me in the same office, and we became near friends”.

13 “George” stayed at a hotel nearby, and Edwin used to take him dayly on his motorcycle to work and also fishingtrips on the shore they sometimes saw lights in the sky and began talking about those matters on life in cosmos "..one day he said, he wished to give me proof that not all the lights in the sky was Sputnics, and we prepared for taking to the fishing-shore the same saturday evening.

14 Before he left he had modified an ordinary radio through which they could maintain the contact – and through which they got hundred of hours with cosmic information regarding their homeworld, how they travel through dimension corridors, etc. Valdar said, 'If only you Earthlings knew how many visitors from space are among you, you would be very surprised.' He said that nearly every country is visited by them.

15 Korendor-kontakten ble også først knyttet via
radiokontakt; først litt mer om hvordan kontakten skjedde: En radio-amatør i USA som en sommernatt i -61 fikk inn en kvinnestemme som sa hun var på romskip rundt jorden Tilsynelatende bare en påstand- men hennes videre forklaringer var meget logiske, vitenskapelige og sammenhengende Hun fortalte hvordan de hadde lært språket: De hadde utplassert små monitorsonder som de tok opp samtaler - samt fra radio og tv - og så matet de det inn i sine komputere som fant forståelsen av språket - etter rel.kort tid kunne de fortstå det meste - og de lærte seg sør-kalifornia aksent da de overvåket der

16 KORENDOR kloden var tilknyttet en sammenslutning de kalte the ALLIANCE
På samme måten som enkeltpersoner i et samfunn vil komme sammen for å bytte, utveksle ting og ideer, samt etter hvert å ønske å hjelpe hverandre, så skjer det samme prinsipp på klodenivå. *Alliansen var dannet for ca 650 år siden, men hadde i -61 5000planeter i vår galakse som medlemmer *Alliansens skip hadde oppdaget Jorden i -59 *Alliansen hadde en "world central commitee" - som var valgt fra representantene som besto av to "mestere" (åndelig høyt bevisste personer) fra hver planet, og disse valgte sentralkomiteen, som var lokalisert på en planet de kalte Arcturia - muligens i Arcturus' solsystem, uten at det nevnes konkret.

17 De nevnte 3 STORE samlingsmøter/conclaver i denne sammenslutningen:
1. skjedde i jordåret 1334 2. I 1784 møttes de igjen for å diskutere planeten "Khorellian" som var et problem i vår galakse, som en piratlignende klode 3. I 1962 var et nytt møte og da for å diskutere JORDEN! - og hvordan forhindre en atomar katastrofe her.

18 De sa: "Vitenskapelig sett, så føler vi at dere
nesten er klar for opptak i "Alliansen"... "Men, sosialt, kulturelt og etisk, er dere ikke nok fremskredne….. *Deres felles fartøyer under denne alliansen, var donert til kooperasjonen, og hadde mannskaper fra de samme planeter, slik som FN allerede fungerer på Jorden i mindre, planetær målestokk. *Det var en slags vennskapelig konkurranse mellom dem i Alliansen med å rekruttere nye medlemskloder, og særlig ønsket de Jorden med nå. Eller når den ble klar for det, og når jordmenneskene ønsket det selv.

19 Alliansen hadde naturligvis en
ordensstyrke som de kalte "the Guardian Patrol." Deres jobb var å beskytte Alliansens planeter fra fiendtlige krefter, og de hadde fri bevegelsesrett til å ferdes fritt til alle planeter i alliansen, og evt stanse mulige "kriminelle", som tydeligvis var veldig sjeldne - de påstod at det ikke var noen former for slik kriminalitet på de siste 610år!! Men dette er jo ganske logisk i et samfunn der man slipper å sloss for overlevelse og "rikdom". De nødvendige ytre ting som bolig, utdanning, transport og kommunikasjon, var fritt tilgjengelig for alle - som en ren fødselsrett. Ja, de mente at selv vi, kunne eliminere 95% av kriminaliteten, dersom Jorden tok i bruk dette "systemet". De mente også at vårt FN, ville være en god start til å skape en verdens-regjering. Igjen det samme som Martinus stadig kom inn på i sine bøker - de første om dette allerede fra 1931.

20 Ikke - innblanding Det er mange federasjoner i vår galakse - de har noe avvikende syn på det riktige måten å organisere samfunnet på - men alle er enige om å overholde loven om IKKE-INNBLANDING I LAVERE UTVIKLEDE RASERS UTVIKLIG - f.eks. JORDEN

21 Her i kortform om det praktisk-økonomiske på deres hjemklode,
slik det ble forklart i kontakten den 25juli63 - gjennom "Daman-Rel" fra KORENDOR via radio. Han fortalte om det økonomiske, eller arbeidsfordelings-systemet som ble brukt i deres føderasjon. De mente at det var en menneskelig fødselsrett å dele overfloden eller planetens ressurser, og derved var det følgende "gratis" - altså utfor det regnskap som var basert på den personlige "tidskontoen": Gratis matvarer, klær og bolig, etter standard som tilsvarer dagens luksushjem på Jorden i dag. Fri bruk av transport/kollektive skinnegående "tog". Men personlige fartøyer derimot, var utenfor det som var fritt i deres Allianse. Kommunikasjon - som små mobiltelefon- lignende apparater var fritt tilgjengelig for alle. Gratis energi eller kraft

22 Deres fødevarer var altså gratis i henhold til en standard de hadde
utregnet og fastsatt. Deres planet hadde for lengst forlatt det barbariske stadium av å være "menneskelige rovdyr" som spiser kjøtt, men hadde fremstilt alternativer som "syntetisk kjøtt" - for som de sa: " …vi slakter ikke dyr for føde. Det er sløsing, og kjøtt har ikke engang 10% av næringsverdien i forhold til det syntetiske, som også er fri for skadelige elementer. Dessuten er det uetisk." selvsagt bedrev de heller ikke slik miljø-overgrep mot naturen som foregår her- da de VISSTE at det ville slå tilbake på helheten -inkl.dem selv

23 Hele deres produksjon var automatisk, og det var ikke behov for
tungt arbeide. Sitat "…de eneste folk som er involvert i industrien her, er de teknikere og ingeniører som kreves for å holde maskinene i topp stand. Vedlikehold av de gjeldende maskiner skjer via roboter, som er konstruert til formålet, og alle maskiner er lagd for enkelt vedlikehold. Selv fabrikkene er bygget nesten utelukkende av roboter under kontroll av computere programmert til formålet".

24 Arbeidsfordelingen Alt "forbruk"- altså vareuttak - i alliansen ble registrert i computere og balansert med personens egen "tidskonto". De arbeidet 6 av døgnets 20timer - som tilsvarer 6,9 timers arbeidsdag her. Arbeidet slik 3 dager i deres uke av 5dager. 10 feriedager var inkludert for hver 100jobbedager. Alle kunne selv velge typen av arbeide, så langt det var mulig, samt etter kvalifisering og evner.

25 Minimal kriminalitet I et slikt samfunn skjer det da heller ingen kriminalitet og lovbrudd - men i den lille grad det skjedde på Korendor, så hadde de helt frie, men begrensede deler av samfunnet der disse kunne "forbedre seg". Der de som ligger noe etter samfunnets moralnormer kan utvikle seg helt fritt. Målet var å tilbakeføre disse så raskt som mulig til samfunnet ellers, uten at de ble "stemplet" av denne grunn. Igjen helt parallelt til det som Martinus i samme "Livets Bog 1”(1931) - beskriver som fremtidssamfunnets sideløpende "junior-samfunn".

26 Deres skole og utdannelses-system
forklart i den 23.kontakten - sist i juli-63 All utdannelse skjedde gjennom et internett-ligende system, altså via "teleskjermer" som de kalte det i -63, før Internett var et "navn". Denne læring gjennom teleskjermene ble utsendt til alle kloder i unionen fra ett læresenter på en planet kalt "Alitra" og foregikk på 15forskjellige kanaler - - en pr trinn. "Skoledagen" var tilsvarende 5timer/dag, men kun 2 slike studiedager pr uke. De kunne bruke så mye tid de behøvde for å bestå en test eller eksamen. Altså mulig med et helt individuelt læretempo. Alle fikk registrert sin studietid som "arbeide" på sin tidskonto.

27 Tilfellet undersøkt På et tidspunkt på 60tallet ble Renaud oppsøkt av journalisten og ingeniøren Allen Griese som senere skrev en artikkel om Bob Renaud i bladet FATE. Og han innrømte at han ikke trodde mye på påstandene da han ankom BR. Men ved egne øye kunne han så se Renauds tekniske apparater, og Griese kunne - som selv værende radiokyndig - bekrefte at Renauds radio og tv var ombygd slik han påsto - og kunne motta de gitte frekvenser i lyd og bilde. Han fikk også lytte til lydbåndopptak fra de påståtte samtalene med romkvinnen Lin-Erri og han skriver: "dette var opptak av bra kvalitet fra spole til spole. Kvinnens stemme hadde en slags nøling i sitt snakkemønster som antyder en utenlansk person som prater bra engelsk. Det var en syngende, melodiøs kvalitet".

28 Enda mer merkelig skrev Griese, var bøkene som Renaud skrev om
Korendorsk liv og Filosofi. "Det var dusiner av dem - hver på 5-600sider og fra det som han kunne se hadde de ingen typografiske feil". Men ikke nok med det- for han reagerte også på dette: "Da han skrev disse bøker" mimrer Griese - "var det som hans hender tilhørte noen andre; han kunne sitte der foran sin skrivemaskin og tilsynelatende ikke legge merke til hva han skrev - han kunne sitte og prate i telefonen samtidig - eller med meg, og gjøre helt andre ting - alt mens hans fingre gikk og produserte disse perfekte, klarformulerte ting på alien filosofi. Det var bare helt utrolig".

29 Grise var også forbauset over Renaud's holdning:
"han viste ingen tegn overhodet til å forsøke å promotere (reklamere) for seg selv og det han drev med. "det var ingen show biz eller mirakel-olje han skulle selge. Han var egentlig heller ikke så interessert i å snakke. Han svarte på mine spørsmål, men tilbydde intet. Han var motvillig å underholde besøkende, og hadde intet å selge - tok ingen penger for det han drev med ved siden av arbeidet på General Electric fabrikken. Han påsto at alt dette var pålagt ham, og at han ikke hadde gått etter det selv"

30 Ufo-kontakten til Planeten IARGA - som skjedde i Holland
En nederlandsk industrileders kontakt til en utenomjordisk rase


Laste ned ppt "INTERPLANETARISK SAMARBEIDE I GALAKTISK SAMMENHENG"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google