Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kultivering av Gytebekker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kultivering av Gytebekker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kultivering av Gytebekker
Skjeberg OJFF’s arbeid med kultivering av gytebekker i Sarpsborg kommune

2 Kultivering av Gytebekker
Skjeberg OJFF har utført kultivering av følgende bekker i Sarpsborg kommune: Guslundbekken Ingedalsbekken

3 Kort Historikk Foreningen var første gang involvert på midten av 90-tallet da det ble gjennomført en omfattende kartlegging av status for gytebekkene i Sarpsborg kommune ved fiskeforvalter Leif-Roger Karlsen. Stort sett alle gytebekkene var da preget av forurensning, og et omfattende el-fiske viste dårlige resultater Det skjedde lite (ingenting?) fra foreningens side før Andreas og Flemming fra «Sjøørretens Venner» kom inn i foreningen i 2006.

4 Guslundbekken

5

6 Sjøørretens venner gjør tiltak i Guslundbekken i 2005
Uavhengig gruppe bestående av ivrige sjøørretfiskere med Andreas Johansen i spissen tar kontakt med Leif-Roger Karlsen, og de setter i gang med tiltak i Guslundbekken sommeren 2005. Gjennomfører en mengde dugnader i bekken der de gjør alt fra å spa vekk blåleire for hånd(!!) til vasking og siling av grus, samt utsetting av grus med trillebår.

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Videre arbeider i Guslundbekken 2007 - 2012
Foreningen har hatt 1-3 dugnader hver høst i denne bekken. Det er opprettet 2 større områder for gyting Dugnadene har i hovedsak bestått av å legge ut gytegrus, samt å rassikre områdene

16 Status Guslundbekken 2012 Er en middels stor bekk som renner i jordbrukslandskap Har rikelig med gyteplasser, og el-fiske viser gode resultater Det er mye sjøørret som går opp og gyter i bekken om høsten Fremtidige tiltak vil i hovedsak bestå i å vedlikeholde eksisterende gyteplasser, samt rassikre utsatte områder Sette ut minkfeller kan være aktuelt Kunne vært ønskelig å opprette en fangdam eller lignende for å sikre god nok vannføring ved tørre somre

17 Status Guslundbekken 2012 Har kanskje fortsatt noe kloakkutslipp fra private husholdninger, samt noe problemer med avrenning fra jordbruk Lite oksygen i vannet på sommerstid Bra med skjulplasser og brukbart med vegetasjon langs kantene Er blant de beste sjøørretbekkene i Sarpsborg kommune

18 Ingedalsbekken

19

20 Kort historikk om Ingedalsbekken
Var tidligere en av Østfolds beste gytebekker for sjøørret Er en av de største bekkene i Østfold og er nesten å regne som en liten elv Ble lagt i rør i forbindelse med ombygging av E6, og ble da i praksis ødelagt som gytebekk siden sjøørretten ikke klarte å forsere den sterke vannstrømmen inne i kulverten

21 Ingedalsbekken Vi hadde vår første dugnad i Ingedalsbekken i 2007
Vi har siden den gang gjennomført 1-3 dugnader i året i denne bekken Vi forstod etter hvert at denne bekken krevde mer enn bare muskelkraft og ivrige dugnadsjeler for å få noe bra resultat Vi hadde vår første dugnad med maskinelt utstyr i 2008, og forstod kjapt at dette var veien å gå Vi har nå nærmest satt som krav for fremtidige dugnader i Ingedalsbekken at det skal være mulig å komme til med maskinelt utstyr

22

23

24

25

26

27

28

29 Ingedalsbekken De første årene var det ingen gyting å se på plassene vi hadde opprettet Vi flyttet etter hvert fisk manuelt forbi kulverten v/E6 ved hjelp av el-fiske Dette ga resultater og vi hadde nå gyting på plassene , om enn i liten skala

30 Ingedalsbekken Mesta la inn terskler i kulverten under E6 sommeren 2011 Disse skulle vise seg å fungere utmerket og vi hadde i høst en oppgang av sjøørret i Ingedalsbekken som vi ikke kunne forestilt oss Ved el-fiske ble det registrert sjøørret helt oppe ved Rokkeveien, over 1 mil fra havet Alle gyteområdene vi hadde opprettet var fulle av sjøørret og man kunne nyte utsikten av mengder med sjøørret som hoppet seg oppover i strykene

31 Ingedalsbekken Resultatene av at sjøørretten nå kommer seg forbi kulverten v/E6 på egenhånd gir oss ny energi og pågangsmot Vi ser frem imot å jobbe videre med Ingedalsbekken i årene fremover, og håper og tror at denne med tiden vil kunne bli en av Østfolds desidert beste gytebekker

32 Litt om våre erfaringer
Viktig med et godt samarbeid med Fiskeforvalter, kommunen og grunneierne Har bygget opp vår kompetanse ved å delta på kurs og seminarer, fått god veiledning av Fiskeforvalter Leif Roger Karlsen, samt gjort en del erfaringer ved opp igjennom årene ved å prøve / feile på egenhånd Viktig og ikke gape over for mye på en gang, passe på at dugnadene er sosialt lagt opp og at det ikke oppleves som slit og mas for deltagerne

33 Litt om våre erfaringer
Ha en langsiktig plan Ønsker å bevisstgjøre grunneiere (gjerne i samarbeid med miljøavdelingen i kommunen) om verdien av å unngå avrenning fra jordene, steinsette kanter, ha god kantvegetasjon (trær) langs bekken Planlegge tiltak i god tid, er ofte avhengig av å utføre dugnadene på kort varsel og med korte tidsfrister da man ofte er avhengig av å gjøre ting etter jorder er tresket og før regnet og høststormene kommer

34 Litt om fremtiden Har vært i kontakt med Kalnes og de er positive til et mulig samarbeid. Har også sett på muligheter for samarbeid med universitetet i Ås På sikt kan det bli aktuelt å gjøre tiltak i flere av bekkene i Sarpsborg kommune Deler gjerne erfaringer med andre foreninger, og alle som ønsker det kan ta kontakt via e-post: Eller tlf: (Andreas Johansen)


Laste ned ppt "Kultivering av Gytebekker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google