Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye muligheter med moderne hørselsvern - Hvordan kan et moderne hørselvern gi flere barrierer mot hørselskader enn tradisjonelle hørselvern? Trym Holter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye muligheter med moderne hørselsvern - Hvordan kan et moderne hørselvern gi flere barrierer mot hørselskader enn tradisjonelle hørselvern? Trym Holter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye muligheter med moderne hørselsvern - Hvordan kan et moderne hørselvern gi flere barrierer mot hørselskader enn tradisjonelle hørselvern? Trym Holter Honeywell Safety Products / Nacre

2 Tema Bakgrunn QUIETPRO og barrierer mot hørselsskadelig støy
Overvåking av personlig lydeksponering - støydose QP100Ex Oppsummering

3 Bakgrunn Nacre har sitt utspring fra akustikkmiljøet ved SINTEF – er nå eid av Honeywell Safety Products QUIETPRO ble lansert i 2005 for det militære markedet – enheter solgt globalt Rettet fokus mot industrimarkedet for ca 3 år siden QPi benyttes på helidekk på flere installasjoner i Nordsjøen. QP100Ex er en videreutvikling av QPi QP100Ex er utviklet i samarbeid med Statoil og tilpasset behovet i olje- og gassindustrien. Lanseres globalt

4 Noen ganger er hørselvern vanskelig...

5 Hvilket øre er beskyttet?
0 dB 5 dB 33 dB Øret til høyre har en propp med SNR verdi på 33 dBA, som betyr at så lenge denne skumproppen brukes helt korrekt i alle timene bruker befinner seg i støy så skal den gi en demping på 33 dBA. Ved å ”slurve” litt med innsettet vil dempingen rase ned til 5 dBA for denne testpersonen. Bruker er dermed svært utsatt for støyeksponering ved feil bruk av hørselsvern.

6 ”Situational awareness”
Hvorfor QUIETPRO? Kommunikasjon i støyende omgivelser Hørselvern ”Situational awareness”

7 Funksjonen Prinsippet
Lyden fanges opp av mikrofonene og signalbehandlingen skjer i elektronikken. Lydsignalene tilpasses før de sendes til høyttaleren eller radioutgangen. Ytre mikrofon: Tar opp omgivelseslyd som presenteres ved et trygt nivå i øret. Indre mikrofon: Tar opp stemmen fra brukeren gjennom ben og vev. Signalet tilpasses før det sendes ut på radioutgangen. Signalet brukes også til å lage aktiv motlyd. Høyttaler: Presenterer blandingen av omgivelseslyder og radiokommunikasjon. Benyttes også til aktiv motlyd.

8 Hvordan beskytter QUIETPRO?
Passiv demping: god skumpropp Aktiv demping: ”motlyd” (patentbeskyttet) ”Fit test”: advarer brukeren ved lydlekkasje (patentbeskyttet) En samling teknikker for å presentere lyd på en trygg måte: Medhør Impulslyddemping Innkommende radiokommunikasjon Overvåkning av personlig lydeksponering – på innsiden av hørselvernet (patentbeskyttet)

9 Passiv og aktiv beskyttelse
Støydempning: Ubeskyttet øre (rød) Passiv støydempning (gul) Passiv og aktiv støydempning/ motlyd (grønn)

10 ”Fit test” Aktiveres automatisk ved oppstart
Systemet lager lyd og sjekker om lyden lekker ut Gir da beskjed om hvor lekkasjen er (venstre/høyre/begge) Krever at brukeren kvitterer Brukeren oppfordres sterkt til å prøve på nytt Data viser minimum 20dB passiv demping når testen passeres

11 Trygg presentasjon av lyd
QP100Ex er et adaptivt system som demper ned kun det som er nødvendig Gir ikke statisk beskyttelsesnivå men demper slik at reprodusert lyd ikke overstiger 85 dBA. Bruker vil merke at systemet lukker ned og åpner opp for lyd avhengig av hvilket støyområde han/hun befinner seg i. Bruker vil dermed alltid opprettholde kontakten med sine omgivelser – ”situational awareness” Volumkontroll Level Level Time

12 Lydeksponering Støydose/lydeksponering Et energimål: effekt x tid
I Europa bruker vi ”equal energy principle”: Tidsvektet middel på 85dBA fordelt på 8 timer = Tidsvektet middel på 83dBA fordelt på 12 timer 3dB økning i lydtrykknivå;  svarer til en dobling av effekt  trygg oppholdstid halveres Forutsetning for reglene: god hvileperiode før neste økt i støy

13 Overvåkning av lydeksponering
Tradisjonelt: Kartlegger man støy i ulike arbeidsområder, estimerer virkningen av hørselvernet (konservativt) og bruker dette til å beregne tillatt oppholdstid Dette er en statistisk tilnærming til problemet

14 Overvåkning av personlig lydeksponering
Bruker den indre mikrofonen til å måle lydtrykket – beregner eksponeringen gjennom dagen fra dette Ingen behov for å estimere dempingen i hørselvernet Får med oss alle kilder – også kommunikasjon Alarm når man nærmer seg grenseverdien for eksponering En deterministisk tilnærming til problemet

15 Tilbakemelding med lyd og lys
Anbefaling ved dosealarm: Fjerne seg fra støyende miljø og utføre arbeid i stille omgivelser Rapportere hendelsen Dose < 50% 50% < Dose < 80% < Dose < 95% 95%  Dose (tale) Kan tilpasse grensenivå til kundens behov/krav. Kan også få oversikt over dosenivå ved manuell kontroll i menysystemet. Dose over 95%: Talebeskjed Bruker må kvittere for å bli kvitt alarmen

16 Feltdata - eksempel Blå: Indre mikrofon Rød: Ytre mikrofon
Arbeider på helikopterdekk på oljeplattform Blå: Indre mikrofon Rød: Ytre mikrofon

17 Feltdata - eksempel Blå: Indre mikrofon Rød: Ytre mikrofon
Volumkontroll eller konservativ margin

18 Feltdata - eksempel Innkommende radio Blå: Indre mikrofon
Rød: Ytre mikrofon Ofte skrur man opp radio dB for å oppnå klart talesignal i høyt støynivå. Dermed kan innkommende radiokommunikasjon ofte være grunnen til at dosenivå øker raskt i løpet av et arbeidsskift. Bevisstgjøring ved valg av radiovolum, samt godt innsett av skumpropp kan minske påvirkningen av radiokommunikasjon på dosenivå.

19 Feltdata - eksempel ≈15dB Blå: Indre mikrofon Rød: Ytre mikrofon
Økt radiovolum på ca 15 dB.

20 Feltdata - eksempel ≈ 30dB Blå: Indre mikrofon Rød: Ytre mikrofon
Dempningsgraden er 30 dB.

21 Feltdata - eksempel ≈ 80dBA Blå: Indre mikrofon Rød: Ytre mikrofon
Støynivået er i snitt 80 dBA.

22 Feltdata - eksempel Blå: Svart: Lydtrykknivå indre mikrofon
Lydeksponering Raskt økende dosenivå mye grunnet innkommende radiokommunikasjon. Ville fått en flatere kurve ved lavere volum på innkommende radiokommunikasjon.

23 QP100Ex Meny Laderkonnektor Kun Li-Ion batteri PTT-knapp Volumknapper
Operere menysystemet Laderkonnektor Kun Li-Ion batteri PTT-knapp Volumknapper Port for tilkopling av radio Headsett port Confirm/Bekreft Av/På Menyfunksjon ATEX-sertifisert: Ex ia IIB T4 Ga

24 QP100Ex LED Indikatorlys Gul blinkende: Dobbel Grønn blinkende:
Pågående tettekontroll 50 – 95% dosenivå Dobbel Grønn blinkende: Aktivitet fullført Bekrefter menyvalg <50% dosenivå Rød blinkende: Tettekontroll feilet Oppnådd eller overgått tillatt dosenivå Kontinuerlig rød: Veldig lavt batteri Automatisk avslåing Hardware feil LED – Light Emiting Diodes

25 QUIETPRO Headset

26 QP100Ex Menytre

27 Automatisk radiotilpasning
Automatisk tilpasning av radioparametre Databrikke plassert inne i kabelen med all nødvendig informasjon Ny radio krever kun ny radiokabel og ingen endring av kontrollenheten.

28 Utfordringene Støypåført hørselstap er den mest utbredte yrkesskaden i Europa Klokker resulterer ofte i lekkasje ved bruk av annet verneutstyr (briller, hjelm, maske) Radiokommunikasjon medvirkende årsak til hørselsskader Lite forståelse rundt konsekvensene ved feil bruk av hørselsvern For lite kontroll med hvor mye støy arbeidere blir utsatt for – tiltak iverksettes etter at hørselsskade har oppstått

29 Muligheter med moderne hørselvern
Flere barrierer mot hørselskader Inklusive overvåkning av personlig lydeksponering Uansett hørselvern: god bruk og en god kultur er nøkkelen til suksess

30 Ta vare på hørselen din - du er avhengig av den!
Helt til slutt… Hørseltap pga støyeksponering er 100% permanent, men også fullt mulig å forebygge ved proaktive tiltak Ta vare på hørselen din - du er avhengig av den!


Laste ned ppt "Nye muligheter med moderne hørselsvern - Hvordan kan et moderne hørselvern gi flere barrierer mot hørselskader enn tradisjonelle hørselvern? Trym Holter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google