Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Timeregistrering og Fakturering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Timeregistrering og Fakturering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Timeregistrering og Fakturering

2 Hvorfor investere i Advisor?
Advisor er et komplett kontorstøttesystem for time- og dokumentintensive bransjer. Timemodulen i Advisor ”står på egne ben” og kan derfor benyttes uavhengig av de øvrige funksjonene i Advisor. Dette gjør det mulig å: Starte med timeregistrering Oppgradere til Fakturering Håndtering av dokumenter, e-post og andre filer Oppgaver og prosjektstyring forøvrig

3 Oversikt over kunder og oppdrag/prosjekter

4 Kundeliste ”Internkunden” som skal benyttes til registrering av kontortid Muligheter for sortering av kunder

5 Muligheter for sortering av oppdrag/prosjekter
Prosjektliste Det kan opprettes ett eller flere Interne oppdrag/prosjekt for registrering av kontortid Muligheter for sortering av oppdrag/prosjekter

6 Muligheter for kategoriseringer
Opprette kunde Muligheter for kategoriseringer

7 Oppdrag/prosjekt for en kunde
Opprette oppdrag/prosjekt fra kundekortet Alle oppdrag/prosjekt fra ”tidenes morgen”

8 Oppdrag/prosjekt – generelle opplysninger og timer/utlegg
Timer og utlegg Muligheter for kategoriseringer

9 Timeoversikt på oppdrag/prosjekt
Legge inn avtalte honorarsatser og aktiviteter som skal benyttes under timeregistreringen Fakturanummer fremkommer når timene er fakturert Velge mellom timer og utlegg

10 Timeregistrering fra oppdrag/prosjekt
Tekst som kan tas med i fakturavedlegg Muligheter for å justere medgått tid m.h.t. fakturering. Påvirker ikke registrert arbeidstid.

11 Timeliste pr. dag Timer kan registreres og rapporteres på oppdraget/prosjektet (se ovenfor). Timer kan registreres og rapporteres pr. dag (alle timer og alle oppdrag/prosjekt): Krav iflg. Den nye bokføringsloven. Skal vise dagens timer fordelt på fakturerbare og ikke fakturerbare timer. Korteste vei til timeregistrering. For å fange opp timer som ellers kunne blitt utelatt i timeregistreringen. Rasjonell timeregistrering er god økonomi – ett kvarter om dagen kan øke faktureringen med kr – kr i året pr. medarbeider.

12 Timeliste pr. dag

13 Alternative timelister
Timelister pr. dag Timer kan tilbakedateres så lenge perioden ikke låses. Timer kan registreres på vegne av andre personer Timer og utlegg kan vises og registreres pr. måned (periode). Timebank som viser timer som ikke er utlønnet

14 Timeoversikt pr. dag (via kunde)
Utjevningstimer benyttes ved fakturering. Påvirker ikke registrert arbeidstid.

15 Fakturerbare timer (kan justeres eller nullstilles ved fakturering).
Tekst som kan tas med i fakturavedlegg Muligheter for å justere medgått tid m.h.t. fakturering. Utjevningstimer påvirker ikke registrert arbeidstid.

16 Ikke fakturerbare timer - kontortid
Ingen krav til tekst, men tekst øker informasjonsverdien på timerapportene og troverdigheten overfor myndighetene (ref. bokføringsloven)

17 Utleggstransaksjoner
Utpris og kostpris kan legges inn på utleggs-arten Ikke fakturerbar kilometergodtgjørelse/reiseutlegg kan også registreres for å håndtere alle reiseutlegg.

18 Beholdning ikke fakturerte timer og utlegg
Skal faktureres, se nedenfor

19 Fakturere timer og utlegg på prosjektet Garasjeanlegg
Mulig å flytte over ett, flere eller alle oppdrag/prosjekt for fakturering. Velger Garasjeanlegg. Forhåndsvisning av medgått tid og utlegg

20 Forhåndsvisning av medgått tid og utlegg

21 Fakturakladd etter import av timer og utlegg
Inntil faktura oppdateres kan beløp endres, timer utsettes eller nullstilles, utjevningstimer legges til / trekkes fra m.m. Slike justeringer endrer ikke timestatistikken pr. person og pr. oppdrag/prosjekt.

22 Endre, utsette eller nullstille verdier i fakturakladden før oppdatering
Beløp kan endres: OBS timesats endres hvis det ikke legges inn utjevningstimer Legge til eller trekke fra utjevningstimer for å opprettholde timesatsen Utsette eller nullstille timer

23 Oppdatert faktura Fakturanummer tildeles ved oppdatering av faktura. Nå kan fakturaen ikke endres, det må opprettes kreditnota for å endre de fakturerte verdier.

24 Fakturavedlegg Kolonner kan skjules.

25 Timeoversikt på oppdrag/prosjekt etter fakturering

26 Bidragsrapport – kan tas ut pr oppdrag/prosjekt, ansatt eller hele kontoret


Laste ned ppt "Timeregistrering og Fakturering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google