Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AMS installasjonstjenester

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AMS installasjonstjenester"— Utskrift av presentasjonen:

1 AMS installasjonstjenester

2 Temaer Kort om oss Erfaring med AMS montasje Tjenester
Gjennomføringsmodell Suksesskriterier

3 Entreprenørtjenester – noen fakta

4 Virksomhetsområder med tilhørende selskap i konsern
Ringeriks-Kraft AS Finans / økonomi HR / Samfunnskontakt Vannkraft Ringeriks-Kraft Produksjon AS Infrastruktur Nett Bredbånd Avregning energi Ringeriks-Kraft Nett AS Marked Energisalg kraftforvaltning 1 linje kundekontakt Ringeriks-Kraft Strøm AS Entreprenør Bygging infrastruktur Belysning AMS Ringeriks-Kraft Service AS Ny fornybar energi Bio / VP jordvarme / rådgiver Ringeriks-Kraft Nærvarme AS Viul Kraft AS Fiberselskapet AS Virksomhetsområder med tilhørende selskap i konsern Nettservice Østlandet AS Eiere er Ringerike Kommune (73%), KLP (15%) og Hole Kommune (12%)

5 Ringeriks- Kraft Service AS
Kontor Asbjørnsensgate 14 i Hønefoss Satellitt på Vøyenenga i Bærum Datterselskap Nettservice Østlandet på Roa Bemanning 75 personer Produktområder Klassisk e-verk Veielektro AMS Omsetning 120 mnok Omsetning utenfor konsernet 70% Prosjekter i hele Norge

6 Hva kan vi tilby våre kunder
Høyt trykk på HMS = 0 skader Fokus på kvalitetssikring = 0 feil Levere til rett pris og avtalt tid Lang erfaring og mye kunnskap Løsningsorientert Fleksible medarbeidere Liten organisasjon som kan snu seg raskt Kontinuerlig forbedringsarbeid Finne den beste løsningen sammen GOD ALENE - BEST SAMMEN

7 Tema Kort om oss Erfaring med AMS montasje Tjenester
Gjennomføringsmodell Suksesskriterier

8 Utført 20 000 AMS montasjer i 2012 – 2013
Herunder: Prosjektering Booking Montasje av 1 fas-, 3 fas-, indirekte målte målere Montasje av kommunikasjonsnettverk (konsentratorer) Kunde: Kamstrup AS som TurnKey leverandør for Ringeriks-Kraft Nett AS Levringstid: 15 måneder Ringerike kommune Fylke: Buskerud Administrativt sentrum: Hønefoss Antall innbyggere: (pr ) Areal: 1 555,1 km2 Hole Kommune Fylke: Buskerud Administrativt sentrum: Vik Antall innbyggere: (pr ) Areal: 192,7 km2

9 Resultat Montasjeprosjektet nådde målene:
Kvalitet, målt ved høy kundetilfreds og få avvik. Kostnad, som budsjettert. Tid, leverte ca. 1 måned før opprinnelig tidsplan.

10 AMS montasjeprosessen
Styring Prosjektledelse Kontrakt Prosjektplan Område godkjennes ferdig montert Kunder til booking målere/materiell til prod. lager Aktivitet Montasje AMS målere med infrastruktur. Prosjektledelse-booking-lager-montasje Ferdig montasje iht avtalt: Kvalitet Fyllingsgrad kundetilfredshet AMS målere i drift Inn Ut Rammefaktorer Tilgjengelighet kunder Kvalitet kundedata IT system og verktøy

11 Tema Kort om oss Erfaring med AMS montasje Tjenester
Gjennomføringsmodell Suksesskriterier

12 AMS installasjonstjenester
Prosjektere utrulling: Utrullingsplan Logistikk Arbeidsordresystem Dataflyt Sjekklistejobb Kundeavtaler Kvalitet Avtale booking og kundesenter: Kontakte nettkunden: Brev Telefon SMS E post Sosiale media Oppdatere kundedata Oppdragsfordeling til montør Rapportere fremdrift Utføre montasje: 1 fas AMS måler 3 Fas AMS måler Indirekte målt AMS måler Infrastrukturkomponenter i distribusjonsnett Dokumentere all jobb elektronisk Faglig utførelse Prosjektledelse, lager og lagerstyring samt rapportering av fremdrift

13 Prinsipp på informasjonsflyt
Målerleverandør Nettkunde Brev til nettkunde Overført til booking Utplukk, sortert Tlf / SMS / e-post Sak til montør Netteier Booking Målerbytte Lager Avslutter jobb med eller uten avvik Kundesystem til netteier

14 Prinsippskisse prosjektoppstart
Forespørsel Kontrakt Gjennomføre Pilot Tolke krav Allokere ressurser Forstå risiko Sette pris Fjerne uklarheter Fokus på endringshåndtering Starte prosjekteringsfasen Omforent utrullingsplan Aktuelle objekter Opplæring Kvalitetskontroll Evaluere Pilot Utrulling oppkjøring Utrulling flyt Gjennomgang i alle ledd Justerer og forberede Utrulling mtp teknisk gjennomføring Justere omforent plan Opplæring Oppstartsperiode Hyppig kvalitetskontroll Produksjonsfremmende tiltak Forbedringsarbeid Holde trykk Håndtere endringer Kontroll med all logistikk Produksjonsfremmende tiltak Stadig forbedring

15 Tema Kort om oss Erfaring med AMS montasje Tjenester
Gjennomføringsmodell Suksesskriterier

16 Gjennomføringsmodell
Vi vil benytte AMS montasje erfaringen fra gjennomført prosjekt i nye prosjekter. Vår modell bygger på tre grunnleggende ideer: Være en leverandør som spiller på lag med nettkundene. De skal oppleve trygghet, fleksibilitet, tilgjengelighet og at vi holder avtaler. Resultat, kundene slipper oss inn og vi bidrar positivt til netteiers omdømme. Organisere prosjektet for rasjonell gjennomføring. Det betyr nok og riktige ressurser som mennesker, verktøy, utsyr og fasiliteter på riktig sted og til riktig tid. Resultat, gir positive ringvirkninger for hele prosjektet. Herunder gir det motiverte medarbeider og et godt sluttresultat. Alltid på. Det skal være en drivende kraft i prosjektet som hele tiden ser etter forbedringer som gir positiv effekt for hele prosjektet. Resultat, Det er gøy å være med og lykkes sammen i dette prosjektet.

17 Gjennomføringsmodell
Gjennomføringen skal preges av kunnskap. Kunnskap som gis ved opplæring før start og senere gjennom aktiv kunnskapsdeling i prosjektet. Opplæring skal dekke som minimum: Krav fra Netteier Krav fra målerleverandør HMS rutiner, risikovurdering og SJA rutiner Bruk av arbeidsordreverktøy Innsikt i booking Kundebehandling Standard arbeidsprosess ved målerbytte, trinn for trinn. Sjekkliste Lagerrutiner Behandling ved avvik Nødprosedyre ved IT svikt Motivasjonsfremmende tiltak Kvalitetssikring og forbedringsarbeid.

18 Gjennomføringsmodell
Booking er sentral i AMS montasjegjennomføringen. Gjør avtaler Booker «smart» Tar i mot kundehenvendelser Planlegger utrulling i detalj Støtter og er tilgjengelig for montøren som «back office» Følger opp lagerstatus i produksjonslager Kjører montørsamling Bygger teamet Rapporterer løpende status

19 Koordinert utrullingsplan
Gjennomføringsmodell Lageradministrasjon Koordinert utrullingsplan Ledelse AMS montasje Måler-leverandør Lager Montasjeprosjekt Montere

20 Tema Kort om oss Erfaring med AMS montasje Tjenester
Gjennomføringsmodell Suksesskriterier

21 Operativ ledelse totalprosjekt – forutsetninger for suksess
Prosjektleder Netteier Omforent plan Tett dialog Hurtig respons Tillit mellom parten Løse problem på riktig nivå Prosjektleder Målerleverandør Prosjektleder Montasje

22 Suksess faktorer Fallgruver Prosjektledelse som er «på»
Motiverte medarbeider Datakvalitet Arbeideordresystem Kunnskap om AMS målerbytte prosess og rammefaktorene Omforent plan Informere sluttkundene Gi sluttkundene service og skape godt omdømme God logistikk og lagerkontroll Fallgruver Gjentagende montasjefeil Ikke beredskap for å løse problemer 24/7 IT svikt Det mangler målere på lager Tar ikke hensyn til årstider/tilgjengelighet Det er ikke booket smart

23 Vår modell Bygge prosjektet lokalt med:
Nok og riktige montører, bookingmedarbeidere og ledelse. Teambygging Smart booking Alltid «på» Skreddersy etter lokale forhold Bygge på kunnskap fra erfart AMS montasjegjennomføring Vi vet dette fungerer, gir god kvalitet og i sum er en kosteffektiv metode.

24 Takk for oppmerksomheten!
Ta kontakt med Bent Kvannli Takk for oppmerksomheten! Ringeriks-Kraft Service AS


Laste ned ppt "AMS installasjonstjenester"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google