Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROTARY INTERNATIONAL - DISTRIKT 2310 DG 2012-2013, Arild Wilberg, Mikkelsveien 3, 3055 Krokstadelva Epost: Mobiltlf: 95 22 33

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROTARY INTERNATIONAL - DISTRIKT 2310 DG 2012-2013, Arild Wilberg, Mikkelsveien 3, 3055 Krokstadelva Epost: Mobiltlf: 95 22 33"— Utskrift av presentasjonen:

1 ROTARY INTERNATIONAL - DISTRIKT 2310 DG 2012-2013, Arild Wilberg, Mikkelsveien 3, 3055 Krokstadelva Epost: a-wilber@online.no Mobiltlf: 95 22 33 33a-wilber@online.no Guvernørens takk til klubbene Vårt rotary år nærmer seg sin avslutning og rundt i våre klubber og i distriktet er det tid for overlevering av ansvar til neste års ledere. For meg har det vært en stor opplevelse å bli kjent med dere og klubbene. Økt kunnskap om hva Rotary står for gjennom det arbeidet som gjøres lokalt og møter med så mange ildsjeler er blant de beste opplevelser. Dette kommer til å være med meg i årene som kommer og vil være en kilde til inspirasjon som jeg vil dele med andre. Jeg er glad over å ha fått bekreftet at Rotary er en yrkesbasert organisasjon, med godt kameratskap, og ressurssterke mennesker som sammen kan gjøre en innsats for andre. Noen påminnelser. The Rotary Foundation Rotary året 2012-2013 er nå nesten overstått. Vi satte som mål å øke bidraget til Annual Program Fund til i snitt 40USD pr rotarianer i distriktet og opprettholde fjorårets støtte til Polio. Jeg ber dere se litt på situasjonen i egen klubb. Har dere betalt inn det dere planla ved årets begynnelse? Kan det være aktuelt å ta et initiativ nå mot slutten av Rotary året? Som orientert om ved flere anledninger går penger gitt til Annual Fund tilbake til de av distriktets klubber som søker om og får innvilget støtte til District Grant eller Global Grant prosjekter. Takk for innsatsen og håper på et resultat opp mot målsetning. MedlemswebbenMedlemswebben (MAP). MAP är en länk till Rotary Internationals databas och ger dig tillgång till viktig information som inte är tillgänglig i den norska databasen som tex; * Foundation rapporter, inklusive officiell Paul Harris Fellow status för klubbens medlemmar, klubbens rapporter om bidrag och utmärkelser, och också bidragsrapporter för alla andra klubbar i ditt distrikt. * Kontaktinformation om klubbämbetsmän för alla Rotary klubbar i hela världen i nätversionen av Official Directory. I kombination med Rotary Club Locator app för smartphones, är detta ett användbart redskap för Rotarianer som önskar besöka eller kontakta Rotary klubbar i andra länder. * Aktuell halvårsrapport (Semi-annual Reports, SAR) för betalning och beräkning av medlemsavgiften. Använd även medlemswebben för att välja att endast motta SAR elektroniskt.Rotary Club Locator app * Rotary Showcase, är ett online PR-verktyg där berättelser och bilder på klubbprojekt visas. Rotary Showcase kan också bli länkad till ett Facebook konto.Rotary Showcase * Rotary Club Central, är ett nytt verktyg för klubbarna och distrikten. Används för att sätta upp mål som t.ex. medlemsantal och bidrag till Rotary Foundation. Vi rekommendera att åtminstone en av ämbetsmännen i klubbene registrerar sig så snart som möjligt i MAP. Observera att registreringen av själva ämbetsmännen görs i norska Medlemsnettet. (NOMDA) Att registrera sig är en enkel procedur. Gå inn på www.rotary.orgwww.rotary.org Använd din personliga e-postadress. I registreringsproceduren ingår bland annat att du ska skapa ett personligt lösenord. Alla Rotarianer kan registrera sig i Member Access, men en del av de funktioner som beskrivs ovan är endast tillgängliga för klubbens ämbetsmän.

2 ROTARY INTERNATIONAL - DISTRIKT 2310 DG 2012-2013, Arild Wilberg, Mikkelsveien 3, 3055 Krokstadelva Epost: a-wilber@online.no Mobiltlf: 95 22 33 33a-wilber@online.no Handicamp 2014. Handicamp skal i 2014 arrangeres siste uke i juli/første uke i august. Vi trenger en dyktig administrator for dette flotte arrangement og håper at klubbene eller enkeltrotarianere kan komme med gode forslag til dette viktige verv. Mer informasjon er lagt ut på rotary.no: http://rotary.no/innhold/366/news-details/nyheter/newsitemid/488/handicamp-norway-2014 http://rotary.no/innhold/366/news-details/nyheter/newsitemid/488/handicamp-norway-2014 Shelterbox. 19 oktober 2012 fikk DG'r i Norge og styreleder i Norfo en skriftlig orientering fra ShelterBox Norge. Hovedsak var manglende info om hvor endel bokser som var betalt for var havnet(sporing). Det var også en sak hvor tidligere daglig leder/grunder var skjøvet ut av organisasjonen. - Det ble diskutert mellom DG'r hvordan man skulle forholde seg til info da det etterhvert kom mange uttalelser frem også fra den internasjonale del av ShelterBox. - Det ble besluttet at saken skulle tas inn for Norfo, med en henstilling om at RI ble tilskrevet og at vi fikk en tilbakemelding derfra om status i saken før vi tok dette videre. - Distriktsrådet i D 2310 ble orientert om dette. - Det var på dette tidspunkt ikke noen løsning på saken. Alle distrikt besluttet å vente med info ut på WEB osv inntil vi hadde en nærmere avklaring. - Den 22 desember sendte jeg ut følgende melding til alle klubbpresidenter: NB! Som dere sikkert kjenner til er samarbeidet mellom ShelterBox Norge og ShelterBox Internasjonalt brutt, jeg anbefaler derfor ikke å overføre noen penger til ShelterBox, men å avvente til nærmere info foreligger. Pr. idag er det svært uklart hvordan dette samarbeidet blir videre/om det blir noe. Jeg har valgt å ikke legge ut info på WEB sider om dette da det derved havner på bl.a Google...... I mitt møte med Holmenkollen RK 12 /3 traff jeg Jack og anmodet da om at han sendte ut info til klubbene slik at de som hadde spørsmål eller innbetalt midler etter at overføring til ShelterBox International var stoppet kunne få en avklaring. Dette brev er utsendt til klubbene, og jeg ber om klubber som har spørsmål vedr dette brev kontakter Jack direkte. På rotary.no er det nå lagt ut en info fra Rotary International vedr Shelterbox som orienterer om fortsatt samarbeid mellom Shelterbox International og RI. Avslutningsvis vil jeg på vegne at distriktsrådet og meg selv takke for godt samarbeid og en god innsats i året som snart er over og ønsker dere og klubbene lykke til fremover. Ha en fortreffelig sommer alle sammen. Med vennlig hilsen Arild Wilberg DG 2012-13


Laste ned ppt "ROTARY INTERNATIONAL - DISTRIKT 2310 DG 2012-2013, Arild Wilberg, Mikkelsveien 3, 3055 Krokstadelva Epost: Mobiltlf: 95 22 33"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google