Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studier i utlandet Infomøte onsdag 8. oktober 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studier i utlandet Infomøte onsdag 8. oktober 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Studier i utlandet 2010-2011 Infomøte onsdag 8. oktober 2009
Delstudier i utlandet, som del av norsk grad

2 Hvorfor ta deler av studiet i utlandet?
Faglige hensyn nye valgfag og fordypninger som ikke tilbys i Grimstad internasjonal dimensjon i studiet Noe nytt og spennende ny, ukjent verden for de fleste mulighet for nye venner fra hele verden Karieremuligheter og egenutvikling takler utfordringer har gode språkkunnskaper utover ”skolenivå” har kulturforståelse og evner å samarbeide har vist handlekraft og ”stå på” evne

3 Delstudier går ut på Du tar deler av ditt norske studie i utlandet
Studiested og fagplan godkjennes av UiA Fagene blir integrert i din norsk Bachelor- eller Mastergrad Utenlandsfinansiering i Lånekassen Bekreftelse på utenlandsstudiene vedlegges vitnemålet

4 Hvordan velge universitet – hva er viktig
samarbeidsavtale med UiA (free mover” utveksling bare med en veldig god begrunnelse) valg av studieland - språkferdigheter og motivasjon for å lære et nytt språk relevante studieretninger, fagplaner og aktuelle fag gode studieforhold og godt studentmiljø

5 Informasjon på web Universitetenes hjemmesider
Gradsoppbyggingen (MSc, Meng, BSc), forskjellige studieretninger, ulike programmer og fagprofiler, valgfagsmuligheter og annen faglig info hva det koster å studere (tuition fees) språkkrav (testkrav), krav til forkunnskaper for å ta spesifikke fag Semesterplaner og moduloppbygging, hvilke fag starter i det aktuelle semesteret studentbolig , studentaktiviteter, tilbud til studentene

6 Når kan du reise på utveksling
Bachelor – hovedregel: 3. studieår, du kan være ute i 1 eller 2 semester, dvs i ditt 5 og/eller 6 semester. Master: 5. og siste studieår, dvs i 9. og/eller 10. semester Forutsetninger for å kunne ta Master oppgaven ute i 10. semester utenlandsk lærested må skaffe relevant hovedveileder tittel/innhold/omfang være avklart skriftlig før semesterstart Masteroppgaven skal presenteres/bedømmes både ute og hjemme, hjemmekarakteren teller på vitnemålet

7 Learning Agreement – godkjenning av fagkrets
Beskrivelse av fagretninger og de enkelte fag på universitetets hjemmeside List opp relevante fag, sett opp forslag til fagkrets (Learning Agreement), også liste med reservefag Skal tilsvare 30/60 sp, må være på rett nivå og ikke overlappe Studiekoordinator Geir Kløkstad i stud adm og din faglige veileder gir deg hjelp og råd i valg av fag og din faglige veileder skal godkjenne fagkretsen (Learning Agreement) Tips/råd: Det blir alltid endringer i fagkretsen når du kommer ut, derfor reservefag og hold god kontakt med veileder og Int. kontor under utlandsoppholdet – alle endringer skal godkjennes

8 Lånekassen – satser for delstudier i utlandet (gjelder for 2009/2010)
Basisstøtte kr per mnd. /kr per semester (5 mnd) Reisetillegg, en t/r reise under 6 mnd. og to t/r reiser for over 6 mnd. Gis som 70% stipend og 30 % lån Skolepengestøtte fra Lånekassen inntil kr per semester Første sats skolepengestøtte er kr 70% stipend kr per semester 30 % lån kr per semester Støtte utover dette gis som lån inntil kr per semester Språkstipend For delstudier på et annet språk enn engelsk (ikke engelsktalende land), språkstipend på kr Minimum 4 uker/ minst 15 timer pr. uke. Avsluttet før semesterstart

9 Skolepenger (Tuition fees)
Tuition fees er det du betaler for å studere ved utenlandsk universitetet. Alle universiteter i Storbritannia, Australia, USA, Canada har skolepenger. I Norge og en del andre land er undervisningen gratis, men i nesten alle engelsktalende land betaler du tuition fees for undervisningen USA og Storbritannia har høye fees, Canada noe lavere fees NB! I USA partnere med Instate fees : University of Minnesota Australia og New Zealand lavere fees Tyskland har normalt ikke skolepenger (ennå) Frankrike, Italia og Spania litt forskjellig praksis mht. skolepenger, sjekk hvert universitet

10 Registrering og søknad om studieplass
Studiemuligheter på UiA hjemmesider Du kan sjekke utvekslingsmuligheter på UiAs hjemmesider under studentutveksling NB! Listen av universiteter er en A – Å liste, og mange alternativer er uaktuelle for mange studieretninger Registrering Alle som skal reise ut må registrere seg som utvekslingsstudent på våre hjemmesider. NB! Dette er kun et registreringsskjema for internt bruk på Internasjonalt kontor og ikke en søknad om studieplass ute. Registreringsskjemaet blir lagt ut 2-3 måneder før søknadsfristen for studier i utlandet Litt forskjellig registrerings – og søknadssystem i Grimstad, men mye er likt

11 All registrering skjer via Fronter – STUDENTER PÅ VEI UT
Rom i fronter: Viktig info Godkjenning Søknader per land – info om delstudier for forskjellige land/universiteter Lånekassen Studentkontrakt Erasmus

12 Søknad om studieplass – husk på
Hvert universitet har eget søknadsskjema, finnes på universitetets hjemmeside eller på Fronter Online-søknad eller pr. /post Fagkrets / Learning Agreement – sjekk universitetenes krav om forkunnskaper (pre-requisites) for å kunne ta fagene du ønsker Sjekk krav om språkkunnskaper. Krav om TOEFL eller IELTS test? Eller karakteren 4 fra VGS Sjekk når og hvordan du søker om studentbolig Normalt sendes søknaden via Internasjonalt kontor Les nøye gjennom søknadsprosedyren fra universitetene

13 Noen universiteter krever dokumentasjon på språkferdigheter
IELTS – test (International English Language Testing Service) Toefl – test (Test of English as a Foreign Language) Engelsk fra videregående, og lignende.

14 En typisk søknad inneholder følgende
Ferdig utfylt søknadsskjema Omsøkt fagkrets, enten listet opp i søknadsskjemaet eller som vedlegg i form av Learning Agreement Karakterutskrift (Transcript of Records) på engelsk for beståtte eksamener Oversikt og beskrivelse fag, nåværende semester Kopi språktest, ev bekreftet vitnemål fra VGS som dokumenterer engelskkunnskaper

15 Tilbud om studieplass og bekreftelse på at du tar plassen
Du får svar gjerne innen 2-3 uker – les tilbudet nøye Sjekk fagkrets og andre betingelser (f.eks krav om språktest) Bekrefte at du tar studieplassen – ev. betale ”acceptance fee” Hvis studielandet krever studentvisum, får du tilsendt dokumenter for å søke visum På universiteter med skolepenger må tilbudet hvor skolepengebeløpet fremgår vedlegges lånesøknad til Lånekassen Studentbolig

16 Godkjenning av oppholdet/ karakterutskrifter
du er ansvarlig for at utenlandsk universitet oversender originale og signerte karakterutskrifter (Transcript of Records) til Int.kontor du får godkjent alle fag som er forhåndsgodkjent av din veileder/studiekoordinator

17 Delstudier i Europa Erasmus programmet:
Studentutveksling i Europa Erasmus samarbeidsavtale mellom UiA og utenlandsk universitet Utveksling 1 eller 2 semester, min 3 mnd, max 12 mnd. Karakterer og fagplan gjennom ECTS (European Credit Transfer System) Erasmus stipend i tillegg til Lånekassen

18 Aktuelle universiteter i Europa med Erasmus avtale
Irland Waterford Institute of Technology, Waterford Tyskland Technishe Universität Dresden Technische Universität München Reinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Humbolt – Universität zu Berlin Johannes Gutenberg Universität Mainz Fachhochschule Stralsund Fachhochschule Kiel Fachhochschule Schmalkalden Fachhochschule Münster

19 Østerrike Fachhochschule Vorarlberg i Dornbirn Johannes Keppler Universität Linz Fachhochschule Oberösterreich i Hageberg, Steyr og Wels Sveits Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften i Wintherthur (ZHAW) Ecole d’Ingeniere et de Gastion du Canton de Vaud (Heig-VD) Frankrike EPF Ecole D’Ingenieurs, Paris Université de Bretagne Sud, Lorient i Bretagne

20 Spania Universidad de Navarra, San Sebastian Universidad Politechnica de Valencia, Valencia England Birmingham City University Business School Study abroad muligheter m/ tuition fees Danmark Aalborg Universitet Danmark Tekniske Universitet, København Nordex nettverk med danske teknikum

21 Polen AGH University of Science and Technology i Krakow Cracow University of Economics, Krakow Italia Universita degli studi di Genova

22 Aktuelle universiteter i USA og Australia
University of Minnesota (U of M), Minneapolis/Twin Cities Kansas University (KU), Lawrence (fly) Michigan Technological University (Michigan Tech), Houghton nord i Michigan The University of Pittsburgh, Pittsburgh Australia University of New South Wales (UNSW), Sidney Queensland University of Technology (QUT), Brisbane

23 Kina Beijing University of Post and Telecommunication (BUPT) i Beijing
Masteroppgave MSc IKT PhD studenter på prosjekt

24 Aktuelle websider: http://www.fulbright.no/

25 Delstudenter - faglig kontaktpersoner i Grimstad
B. Økonomi og administrasjon: Jorunn Bruflodt Master IKT: Ole-Christoffer Granmo og Stein Bergsmark Master Ind.Øk: Bo Terje Kalsaas Master Mekatronikk Kjell Gunnar Robbersmyr Bachelor Datateknikk: Morgan Konnestad Bachelor Multimedieteknologi og –design Morgan Konnestad Bachelor Elektro: Øyvin Simonsen Bachelor Maskin/Fly: Paul Arentzen Bachelor Byggdesign: Paul Svennevig Bachelor Mekatronikk: Jan Henriksen Bachelor Energiteknikk: Henrik Kofoed Nielsen


Laste ned ppt "Studier i utlandet Infomøte onsdag 8. oktober 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google