Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk asylpraksis – et kritisk perspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk asylpraksis – et kritisk perspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk asylpraksis – et kritisk perspektiv

2 Ulike grupper Fra Gaza (tvangsretur ikke mulig).
Vestbredden (tvangsreturer gjennomføres). Andre arabiske land: Jordan, Libanon, Syria, Irak, Egypt, De forente arabiske emirater, Kuwait.

3 Innstramningspolitikken
FN-stridig praksis for asylsøkere fra Irak, Somalia, Afghanistan, Tsjetsjenia og Kosovo: Den rødgrønne regjeringen kom til dekket bord. Palestinere fra Gaza og Vestbredden: En innstramning den rødgrønne regjeringen selv sto for. Innstramningen fant sted kort tid etter Israels angrep på Gaza 2008/2009.

4 Antall ”statsløse” Bakgrunn for innstramningen: Antallet asylsøkere?
2007: 515 2008: 940 2009: 1280 2010: 448 2011: 262 2012: 263 Innstramning

5 Innstramningen Forslag fra UDI – godkjent av regjeringen: Oppheve ”generelt returvern” for palestinere fra Gaza og Vestbredden. Gikk over til en ”individuell vurdering”. Høres uskyldig ut, men betyr at man ikke lenger mener forholdene på Gaza og Vestbredden i seg selv tilsier beskyttelse. Også i motstrid med UNHCR. Barnefamilie – ikke nok i seg selv.

6 UDI: Hensikten er ”å begrense antall asylsøkere til Norge som ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse”. Men hvem som ”ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse” er i seg selv et skjønnsmessig – og ofte et politisk – spørsmål. Når norske myndigheter sier at man ikke har behov for beskyttelse, er det ofte fordi de har bestemt at man ikke har behov for beskyttelse.

7 UDI om Vestbredden og Gaza:
”På Vestbredden vil et høyt antall israelske kontrollposter, sikkerhetsbarrieren, restriksjoner på bruk av veier og hyppige portforbud sterkt begrense palestinernes bevegelsesfrihet, gjøre det vanskeligere å få akutt medisinsk behandling, å utføre arbeid innen landbrukssektoren eller jobbe langt unna hjemstedet samt vanskeliggjøre en stabil utdanningssituasjon for barn.”

8 ”I Gaza har krigshandlingene i desember 2008 og januar 2009 og den strenge kontrollen med trafikk av personer og varer inn og ut fra Gaza (både via Erez og Rafah) medført en humanitært vanskelig situasjon for sivilbefolkningen. Ustabil tilgang til strøm, drivstoff, medisiner og et stort antall ødelagte boliger og skoler preger dagliglivet til mange palestinere i Gaza. Arbeidsledigheten er meget høy og en stabil tilgang til mat, vann og medisiner er dårlig.”

9 UNHCR “Under the current circumstances of generalized violence in Gaza and the West Bank, no returns of Palestinian refugees to these areas should be conducted”. UNHCR har ikke endret denne anbefalingen siden Og hvorfor skulle de det? Bekreftet muntlig at dette står ved lag.

10 ”UDI følger ikke FNs anbefalinger når det gjelder retur av palestinere til Vestbredden/Gaza fordi vi mener at den generelle sikkerhetssituasjonen ikke lenger er av en så alvorlig karakter at alle personer fra Vestbredden og Gaza står i en reell fare for å bli utsatt for en umenneskelig behandling ved en eventuell retur.” Fra UDIs praksisnotat. Enhver vil ikke risikere umenneskelig behandling. Men en del vil, ut fra nokså uforutsigbare kriterier.

11 Utviklingen vedtak UDI
Statsløse totalt – innvilgelser: 2008: 75 prosent (421 innvilgelser, 141 avslag ) 2009: 53 prosent (428 innvilgelser, 386 avslag) 2010: 24 prosent (193 innvilgelser, 600 avslag ) 2011: 38 prosent (106 innvilgelser, 170 avslag) 2012: 56 prosent (148 innvilgelser, 117 avslag) Palestinere: 2008: Ca. 100 prosent opphold. 2010: Avslag til flertallet.

12 Mindreårig på midlertidig tillatelse
I 2010 var det 1021 palestinere som fikk et vedtak av UDI. Blant disse er det nevnt i statistikken at én enslig mindreårig fikk midlertidig oppholdstillatelse. Det betyr at han/hun skal tvangsreturneres til Gaza/Vestbredden ved fylte 18 år.

13 Utlendingsnemnda Gaza og Vestbredden:
2010: 14 nemndmøter – støttet UDIs avslag i alle sakene. Samlet 300 saker – 1 innvilget (av helsemessige årsaker). 2011: 250 saker (klager om omgjøringsbegjæringer) – 11 innvilget opphold.

14 Avslagsvedtak fra Utlendingsnemnda
”sikkerhetssituasjonen i Gaza de siste par årene har fluktuert mellom krigstilstander og relativt rolige perioder”

15 Avslagsvedtak fra Utlendingsnemnda
”Den generelle sikkerhetssituasjon i Gaza påfører utvilsomt befolkningen generelt mange påkjenninger, og respekten for elementære menneskerettigheter ligger utvilsomt på et nivå som ligger langt under det ønskelige. Disse forhold kan imidlertid ikke danne grunnlag for beskyttelse her i landet.”

16 Utlendingsnemnda Libanon:
2010: 40 saker med statsløse palestinere registrert i Libanon – 39 avslag. Opphold til én barnefamilie på grunn av langvarig opphold.

17 Utlendingsnemnda Syria:
2010: 200 saker i alt, 50 saker med statsløse palestinere. Kun fire gitt opphold på humanitært grunnlag av helsemessige årsaker – uklart om det var syrere, palestinere eller kurdere.

18 Så hvordan fortoner den individuelle vurderingen seg?

19 Hvis problemer eksempelvis med bosettere på Vestbredden: Henvises til intern flukt.
Faktiske muligheter for å livnære seg mv. er nokså uvesentlig.

20 Sak 1 Mann fra Gaza. Jobbet med PC-er.
Ble mistenkt av Hamas for å spionere for Fatah gjennom arbeidet.

21 Asylintervjuet ”Da de tok meg inn i det rommet tok de vekk bindet for øynene. To stykker kom inn og begynte å slå meg. Og mens de holdt på med det så prøvde jeg å spørre om årsaken til dette her, men de svarte ikke. Etter at de var ferdige tok de bind for øynene mine igjen. De tok meg, det jeg skjønte, for de tok meg ned en trapp, så da skjønte jeg at det var et rom i underetasjen. Jeg hørte skrik fra noen menn og torturlyder.”

22 ”De tok meg inn i et rom hvor det var kjetting hengende ned fra taket og de bandt hendene mine bak ryggen der. Alt dette mens jeg hadde bind foran øynene så jeg ikke kunne se, jeg kun hørte. Først måtte jeg stå på en ting. Et bord eller noe som var laget av tre. Og de festet foten min til den. Mens hendene mine var bundet fast på ryggen i det som hang ned. Det kom en mann, jeg så han ikke men hørte han bare.”

23 ”Da spurte han meg flere navn og hva jeg visste om dem… Hver gang jeg svarte ”vet ikke” så dyttet han det bordet litt foran slik at jeg ble hengende dratt oppover, slik at belastningen var på skuldrene og beina. (…) Flere ganger gjorde han det. Så forlot han meg hengende slik. Det jeg husker er at det tok en hel dag. Fordi jeg sovnet [mistet bevisstheten] flere ganger, jeg mistet følelsen på hele kroppen.”

24 UDIs vedtak ”Når det gjelder de to anførte arrestasjonene, legges disse til grunn, men dette er ikke forhold som danner grunnlag for tillatelse i form av asyl. Det vises til at de anførte forholdene ikke er av et slikt omfang og intensitet at de kvalifiseres som forfølgelse i lovens og konvensjonens forstand. Direktoratet viser også til at søkeren ble løslatt ved begge anledninger.”

25 ”For det første viser direktoratet til søkerens egen forklaring på at en fagkyndig person lett ville kunne avsløre at hans jobb ikke ble brukt til spionering av en slik art som han er anklaget for. Direktoratet mener av den grunn at det bør være mulig for søkeren å beviste sin uskyld i forhold til anklagene.”

26 Sak 2 Fengslet og torturert av Hamas på grunn av tilknytning til Fatah på høyt nivå. Fortalte UDIs intervjuer at han hadde blitt utsatt for ”ydmykende behandling”. Ingen oppfølgingsspørsmål fra UDI – intervjueren syntes å ha hastverk. Det som skjedde: Hengt i en kjetting i 22 dager og torturert. UDI avslo saken uten å vite dette.

27 Sak 3 Mann fra Gaza – håndverker.
Forsøkt tvangsrekruttert av Hamas for å lage bomber. Torturert (bakbundet, hengt i en kjetting). Avslag fordi landinformasjonen tilsier at Hamas ikke tvangsrekrutterer. Reelt: Hamas har tvangsrekruttert i alle fall flere hundre med spesiell kompetanse.


Laste ned ppt "Norsk asylpraksis – et kritisk perspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google