Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produktopplæring CRM MBS 10 Merete L. Nylund. Agenda  Kontaktperson.  Nytt rapportvindu.  Endringer i dokumentmodulen.  User Satisfaction.  Timeregistrering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produktopplæring CRM MBS 10 Merete L. Nylund. Agenda  Kontaktperson.  Nytt rapportvindu.  Endringer i dokumentmodulen.  User Satisfaction.  Timeregistrering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Produktopplæring CRM MBS 10 Merete L. Nylund

2 Agenda  Kontaktperson.  Nytt rapportvindu.  Endringer i dokumentmodulen.  User Satisfaction.  Timeregistrering.  For hvert emne:  Introduksjon/oppsummering av nyheter.  Demo.

3 Kontaktperson  Målet har vært en kontaktpersonmodul som i større grad er fristilt fra kontaktkortet, og hvor brukeren kan initiere de samme prosessene som i kontaktkortet.  NB: Alle kontaktpersoner må være tilknyttet en kontakt.  Oppsummering av nyheter:  Eget menyvalg for å gå inn i modulen, samt egen knapp i fokusmenyen.  Nye felt for mellomnavn og initialer.

4 Kontaktperson  Oppsummering av nyheter, forts.:  Mulighet for å legge inn bilde av kontaktpersonen.  Nye fanekort: Ordre/Faktura, Tilbud, Innkjøp, Prosjekt og Annen Info.  Brukerinnstillinger:  Angir standardverdier for nye kontaktpersoner.  Hvilke fanekort som skal være synlige.  Hvorvidt summer skal vises med eller uten mva. i fanekortene Ordre/Faktura, Tilbud og Innkjøp.  Veiviser for duplisering av kontaktpersoner:  Steg 1: Generell info + valg av ny kontakt.  Steg 2: Valg av hvilken info som skal kopieres over til den nye kontakten.

5 Nytt rapportvindu  Målet har vært et forbedret design som står i stil med resten av MBS, og at det skal bli lettere for brukeren å finne korrekt rapport.  Oppsummering av nyheter:  Vertikal menylinje for å velge modul:  Rapportene er inndelt som tidligere.  Siste 20: Viser de siste 20 rapportene brukeren har skrevet ut.  Journaler: Viser rapporter som må skrives ut til skriver for å effektueres.  Nye valg for ”Gå til rapport-/etiketteditor” og ”Innstillinger”.  Nytt filformat: XML.

6 Dokument  Dokumentmodulen ble skrevet om i MBS 9. Det har vært ønskelig å følge opp tilbakemeldinger relatert til den nye dokumentmodulen.  Oppsummering av nyheter:  Nye flettefelt (flettegrunnlag Kontakt):  Kontaktpersonens mellomnavn.  Kontaktpersonens initialer.  Forfatterens e-postadresse.  Forfatterens telefon.  Forfatterens telefaks.  Forfatterens mobiltelefon.

7 Dokument  Oppsummering av nyheter, forts.:  I fanekort for Dokument (kontakt, kontaktperson, prosjekt, aktivitet og personal) er følgende endringer gjort:  Brødtekst vises nederst i fanekortene.  Støtte for høyreklikking (Åpne dokument, Skriv ut, Send e-mail, Send telefaks, Import, Gå til kontakt, Gå til kontaktperson, Gå til ansatt).  Standarddokumenter:  Flere utskriftsmuligheter.  Ved utskrift opprettes dokumentkort i bakgrunnen.  Tilbudsutskrifter til MS Word:  Dokumentkort opprettes i bakgrunnen.  Dokumentene kan i ettertid åpnes fra tilbudet.

8 User Satisfaction  Målet har vært å utføre mindre forbedringer i brukergrensesnitt og funksjonalitet som normalt har måttet vente til modulen har blitt skrevet om.  Oppsummering av nyheter:  Forbedringer i prosjektmodulen:  Innføring av brukerinnstillinger.  Innstilling for ”Tilgjengelig i regnskap”.  Eget fanekort for Tilbud.  Forbedringer i fanekort for Kontakt.  Forbedringer i fanekort for Innkjøp.

9 User Satisfaction  Oppsummering av nyheter, forts.:  Forbedringer i kontaktmodulen:  Forbedringer i fanekort for Tilbud.  Oversikt over knytninger mellom hoved- og underkontorer.  Ny tilgangskontroll: Se alle kontakter (ikke bare hvor pålogget bruker er ’Vår ref’.).  Forbedringer i Aktivitet:  Valg for ”Ikke utført” i aktivitetslisten.  Innstilling vedr. enkel duplisering.  Vise forfalte aktiviteter med rød skrift (gjelder fanekortene for aktivitet).  Ny tilgangskontroll: Endre alle aktiviteter i ’Endre verdier på et utvalg aktiviteter’ (ikke bare egne).  Annet  Forbedringer av notatfelt i div. moduler slik at teksten kan formatteres.

10 Timeregistrering  Fokus har vært å forenkle modulen slik at brukere med behov for en enklere registrerings- og godkjenningsprosess kan ta i bruk modulen på en effektiv måte.  Følgende er IKKE gjort i MBS 10:  Timeregistrering på web.  Integrasjon mot lønnssystemer i andre land.

11 Timeregistrering  Oppsummering av nyheter:  Ny statusinndeling: Ubehandlet, Ferdigregistrert, Klar til overføring, Ferdigbehandlet.  En timeseddel splittes ikke opp i flere statuser.  Flere tilgjengelige kolonner i reg.bildet: Kontaktnavn, Produktnavn, Aktivitet.  Mulighet for å linke til eksisterende aktivitet eller opprette aktivitet på bakgrunn av timelinjen.  Mulighet for å legge inn negative antall.  Summer i alle statuser. Summene splittes også på hva som skal overføres ordre/faktura, prosjekt og lønn.

12 Timeregistrering  Oppsummering av nyheter, forts.:  Mulighet for å høyreklikke på timelinjene (gå til kontakt, ansatt, prosjekt, produkt, ordre, aktivitet).  Mulighet for å regenerere verdier på timelinjene (tilsvarende som i ordre/faktura).  Egne vinduer for å overføre til ordre/prosjekt og lønn (tilsvarende som i innkjøp).  Modulinnstillinger:  Hvilke moduler timesedlene skal overføres til.  Hvilke statuser som skal benyttes.  Hvilken info som er lov til å endre i de ulike statusene.  Valg for å slå sammen linjer, overføring av informasjon og sortering ved overføring til ordre/prosjekt og lønn.

13 Timeregistrering  Oppsummering av nyheter, forts.:  Brukerinnstillinger:  Designet er endret slik at det samsvarer med andre moduler.  Standardverdier for nye timelinjer.  Hvilke kolonner som skal være synlige i registreringsvinduet, vinduet for å overføre til ordre/prosjekt og vinduet for å overføre til lønn.  Åpne listevinduet ved åpning av modulen.  Sende e-mail ved avvisning av timeseddel.  Status etter statusendring.  Listevinduet:  Ser timesedler i alle statuser.  Mulighet for å initiere overføring til ordre/prosjekt og lønn.

14 Timeregistrering  Oppsummering av nyheter, forts.:  Statushistorikk:  Informasjon om hvilke statuser timeseddelen har vært i, når statusendringen fant sted og hvem som foretok den.  Nye rapporter:  Timeseddel enkel.  Timeseddel med fakturainformasjon.  Timeseddel detaljert.  Timeseddel med lønnsinformasjon.  Fanekort for Timeregistrering:  Aktivitet.  Kontakt (for de kontakter som er avhuket som kunde).

15 Demo  Eksempel på avansert bruk av modulen:  Flerbruker hvor ulike personer legger inn timesedler og hvor det er andre personer som godkjenner og overfører timesedlene til andre moduler.  Eksempel på enkel bruk av modulen:  Enbruker som registrerer timer som skal overføres til ordre/faktura.

16 Spørsmål/Tilbakemeldinger


Laste ned ppt "Produktopplæring CRM MBS 10 Merete L. Nylund. Agenda  Kontaktperson.  Nytt rapportvindu.  Endringer i dokumentmodulen.  User Satisfaction.  Timeregistrering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google