Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NordiConsult Express …et nytt konsept fra NordiConsult

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NordiConsult Express …et nytt konsept fra NordiConsult"— Utskrift av presentasjonen:

1 NordiConsult Express …et nytt konsept fra NordiConsult
Sanntidsvedlikeholdsstyring …et nytt konsept fra NordiConsult Pilot ferdig Juni 2011 De første kunden implementert i November 2011

2 NordiConsult Express Er et web basert sanntids tilstands- og avvikssystem som gir nettselskapene umiddelbar oversikt over avvik og tilstanden på linjer og på nettstasjoner. Avvikene blir automatisk kategorisert i tre nivåer avhengig av alvorlighetsgraden. Alvorlighetsgraden bestemmer kunden selv I tillegg kan man hente ut tilstandsrapporter på; hele nettet, områder og enkelt linjer som forteller nåsituasjonen til i områdene. Systemet har et enkelt grensesnitt slik at brukere enkelt kan orientere seg avhengig av hva man ønsker å gjøre. Enkelt kan man hente ut avvik man ønsker rettet og arbeidsordrer enten til interne eller eksterne entreprenører for utbedring. På arbeidsordrene får man de opplysninger man har samlet inn;  hvilken anleggsdel som skal byttes, stedsplassering,  bilder, GPS posisjon, kommentarer fra inspektører, kommentarer fra planleggere, tidspunkt man ønsker avviket rettet innen, hvem som identifiserte avviket etc Når entreprenøren har rettet avvik, blir avvikene krysset av og basen rettes opp til ny nåsituasjon. De avvikene som er rettet synligjøres også i en historisk base. MAO programmet gir netteier sanntids oversikt over tilstanden til anleggene NordiConsult Express er bygd på .net 4.0 med en microsoft sqlserver i bunn. Dette innebærer at vi enklere kan gjennomføre samspill mellom andre systemer hvis det trengs. De PDA program man tidligere har kjøpt hos NordiConsult samspiller med NordiConsult Express.

3 Dataflyt for NordiConsult Express
Datafangst Rapportering på WEB Avvikshåndtering på WEB PDA programvare ..N Avvik ut til entreprenører WEB WEB Data- lagring PDA ..N Godkjennelse WEB til planlegger Synkronisering Lokal data- lagring Lokal data- lagring PPC PPC SQL sentral data- lagring Eksterne datafiler .txt SQL WEB

4 Skjermbilde presentasjon - noen utdrag;
Hovedside; viser tilstanden til alle linjer og nettstasjoner. Avvik kategorisert i tre kategorier; 2,3 og 4, hvor 4 er kritiske avvik og skal ikke forekomme. Nettsjefen ser også hvilke avvik som er til utbedring og utgåtte frister og hvilke som skal godkjennes. Man kan søke opp på spenningsnivå Hst står for historisk base – den viser hvilke avvik man har gjort i de ulike områdene Stedsnavnene viser den samme hierarkiske strukturen som man har i NIS systemet Hvis jeg ønsker å se kategori 4 avvik på Tromsø trykker jeg på 8 tallet, i området Tromsø kategori 4– se neste side….

5 Umiddelbart henter jeg frem de 8 anleggsdelene og ser hvilke avvik de har.
Ser man på «feiltekst» så ser man bla at en stolpe har 11% reststyrkeverdi – mao den henger i ledningene. Ønsker jeg å få enkelte av avvikene utbedret, så krysser jeg av på avvikene og sender det til entreprenøravdelingen f.eks på TKE Silsand. I forsendelsen ( ) til entreprenør vil det også komme en detaljert beskrivelse, samt at man kan legge inn beskjeder og tidsfrister for når man ønsker avviket utbedret.

6 Får du DSB på besøk, henter du frem f. eks fra 01. 01. 2011 – til 31
Du får umiddelbart frem Hva er kontrollert på HS,LS og nettstasjoner? Hvilke avvik fant dere? Hva har dere gjort? Ønsker de også å se hele tilstanden på linjenettet?, ok, da går vi til folderen Tilstand

7 Totalrapport i løpet av sekunder
Viser at det er kontrollert stolper (17449 mastepunkt) De har 1041 stolper med råte, hvorav 283 er utdømt. Ytterligere 4 er utdømt p.g.a av mekanisk skade (hakkespetthull) Ønsker man å vite hvor disse 4 skadede stolpene står? Trykk på 4 tallet – se neste side…

8 Viser at tre av stolpene med hakkespetthull er på Tranøy.
Ønsker man her å sende avvikene umiddelbart til utskiftning, så huker man bare av og sender til riktig entreprenør/ avdeling Kanskje man ønsker å se hele tilstanden bare på Tranøy? Da trykker man bare på Tranøy..... Se neste side

9 Oi!, her ser man at man har 40% med råte, hvorav 26,6% allerede er dømt ut. Videre kan man se at ytterligere 22 stolper blir dømt ut i løpet av 5 år og 40 i løpet av 5-10 år. Som man ser er alle kretsene under Tranøy kommet opp og man kan søke direkte for å få tilstanden på hver enkelt krets. I dette eksempelet er det klart at noen kretser kanskje burde sendes til evaluering for re-investering.

10 Vi ønsker et møte med dere for å gjennomføre en demonstrasjon.
NordiConsult AS er det første selskapet i Norge som nå kan levere et verktøy hvor netteier fra han mottar data fra felt og til han har utbedrete feilen kan se tilstanden. I tillegg oppdateres databasen automatisk Her er det mye penger å spare! Innfører dere i tillegg vår metode for råtekontroll, vil dere øke levetiden på linjene. NordiConsult Express gir nettselskapene gode muligheter for effektiv drift. Med vennlig hilsen/ Best regards, Kristian Mjølnerød Daglig leder/ Managing Director Mobil: Fax:    E.mail: Internett: Org.nr ( MVA) Faktura-/ besøksadresse; Karens Lyst Alle' 4, 0278 Oslo


Laste ned ppt "NordiConsult Express …et nytt konsept fra NordiConsult"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google