Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plantene i havet Arne Sklett Larsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plantene i havet Arne Sklett Larsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Plantene i havet Arne Sklett Larsen
Tang og tare Plantene i havet Arne Sklett Larsen

2 Fjæra Tidevannsonen = Fjæra
Flo og fjære skyldes tiltrekningskrefter mellom jorda, sola og månen Det veksler mellom flo og fjære to ganger i løpet av et døgn på grunn av jordrotasjonen og jordas bane i forhold til sola og månen Tidspunktet forskyves med ca. en time for hvert døgn Eks. I dag fjære kl 12,10 Flo kl og da blir det I morgen fjære kl og Flo kl og 19.28 Tidspunkt for flo og fjære kan finnes i tidevannstabeller og i aviser

3 Dyre og plantelivet i fjæra påvirkes av mange faktorer som
Ph Strømforhold Temperatur Saltholdighet Bølger/vind Næringssalter Lys Tidevann Topografi/ Bunnforhold Gasser

4 Tang og tare Begrepet tang og tare brukes ofte som en fellesbetegnelse på store, fastvoksende alger (eller makroalger), men i virkeligheten dreier det seg om to ulike ordener innenfor klassen brunalger Tang og tare trenger fjell eller steinbunn for å feste seg på Tang tåler tørrlegging og enkeltartene vokser i avgrensende dyp og danner soner eller vegetasjonsbelter Tare tåler ikke tørrlegging og vokser under laveste vannstandsnivå

5 Produksjon av organisk stoff foregår ved fotosyntese
Produksjon av organisk stoff foregår ved fotosyntese. Planten får energi fra sollyset. Planten må ha klorofyll for å få til dette. Energien kommer fra sola Næringsalter kommer fra nedbrytning av døde dyr og planter + forurensning Finnes oppløst i havet

6 Kampen om lyset Lyset er viktig for plantene for å drive fotosyntese og det er kamp om den beste vokseplassen Alle alger og planteplankton må ha klorofyll for å drive fotosyntese Klorofyll gir grønnfarge på plantene, men ikke alle plantene i havet er grønne Noen alger har andre fargestoff for å utnytte mer av lyset Disse fargestoffene kan dominere og gjøre algene brune og røde

7 Vokseplassen Algene har ulik toleranse for tørrlegging og dette gjør at algene vokser i soner eller vegetasjonsbelter Rødalgene kan vokse dypere enn de to andre gruppene Grønnalgene vokser i det øverste vannlaget De tåler stor variasjon i ph, saltholdighet, temperatur og tåler tørrlegging best

8 Sonering av tang og tare

9 Inndeling av alger Grønnalger Brunalger Rødalger

10 Grønnalger Har klorofyll og karotenoider (rødt fargestoff)
Grønnfargen gjør at de kan fange opp rødt lys som ikke når dypt i vannet Grønnalgene tåler store vekslinger i miljøforhold og finnes ofte overalt hvor det kan vokse alger Ofte de første algene som etablerer seg Dominerende arter i brakkvann og forurenset vann De fleste artene finnes i ferskvann

11 Grønnalger Pollpryd Tarmgrønske Grønndusk Havsalat

12 Brunalger Har brune fargestoff i tillegg til klorofyll
De fanger opp mer lys og kan derfor vokse dypere Dominerer i fjæresonen

13 Brunalger Spiraltang Grisetang Blæretang Sukkertare Sagtang Fingertare
Sautang

14 Rødalger Det røde fargestoffet dominerer og gir algene rødfarge
Har røde fargestoff i tillegg til klorofyll Det røde fargestoffet dominerer og gir algene rødfarge Røde fargestoff fanger best opp blått og grønt lys Rødalgene vokser derfor dypere enn brun- og grønnalgene

15 Rødalger Flatrugl Svartkluft Krusflik Fagervinge Krasing Rekeklo


Laste ned ppt "Plantene i havet Arne Sklett Larsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google