Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regne på bølgelengde, periodetid, frekvens og bølgehastighet Bølger er langsbølger eller tversbølger. Tversbølge (vannbølger, lysbølger) Langsbølge (lydbølger)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regne på bølgelengde, periodetid, frekvens og bølgehastighet Bølger er langsbølger eller tversbølger. Tversbølge (vannbølger, lysbølger) Langsbølge (lydbølger)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regne på bølgelengde, periodetid, frekvens og bølgehastighet Bølger er langsbølger eller tversbølger. Tversbølge (vannbølger, lysbølger) Langsbølge (lydbølger)

2 En bølge er en forstyrrelse eller utslag som sprer seg gjennom rommet med konstant hastighet og dermed overfører energi.rommetenergi Mens lydbølger og vannbølger brer seg i et medium, sprer elektromagnetisk stråling og gravitasjonsbølger seg gjennom vakuum med lyshastigheten.lydbølgervannbølgermediumelektromagnetisk strålinggravitasjonsbølgervakuumlyshastigheten fleste bølger lar seg klassifisere som «longitudinalbølger» eller «transversalbølger» avhengig av om utslaget er langs eller vinkelrett på utbredelsesretningen. En lydbølge i en gass er longitudinal, mens en elektromagnetisk bølge er transversal.lydbølge Lydbølger i et fast stoff kalles for seismiske bølger og er en blanding av både transversal og longitudinal bevegelse. Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8lgeseismiske bølgerhttps://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8lge Bølgeteori

3 Regne på bølgelengde, periodetid, frekvens og bølgehastighet ʎ (lambda) står for bølgelengde, og måles i meter (m). T (time) sår for periodetid, og måles i sekunder (s). v bølge = frekvens ∙ bølgelengde og kan regnes ut med formelen: V = f ∙ ʎ v (velocity) står for hastigheten til bølgen, og måles i meter per sekund (m/s). ʎ T = periodetid og kan regnes ut med formelen: T = 1/ f f = frekvens og kan regnes ut med formelen: f = 1/ T f (frequency) står for frekvens, og måles i Hertz (Hz). a b a a = Amplituden som er høyden eller energien til bølgen fra som måles i meter.

4 Regneeksempel 1, bølger Bølgene til høyre er en Tversbølge. 1.Hva er bølgelengden til bølgen? 2.Tre bølger passerer den første stiplede linja i løpet av 1 s. Hva blir frekvensen (f)? 3.Regn ut periodetiden (T)? 4.Regn ut hastigheten til bølgen? 10m 1.ʎ = 10 m 2.f = 3 Hz 3.T = 1/f T = 1/3Hz T = 0,33s 4.v = f ∙ ʎ v = 3Hz ∙ 10m v = 30 m/s Formler: v = f ∙ ʎ f = 1/ T T = 1/ f

5 Regneeksempel 2, bølger Bølgene til høyre er en Tversbølge. 1.Hva er bølgelengden til bølgen? Bølgen forflytter seg en bølgelengde i løpet av 4 sekunder. 2.Hva er periodetiden til bølgen? 3.Regn ut frekvensen til bølgen? 4.Regn ut hastigheten til bølgen? 15 m 1.ʎ = 15m/ 3 ʎ = 5 m 2.T = 4 s 3.f = 1/ 4s f = 0,25 Hz 4.v = f ∙ ʎ v = 0,25Hz ∙ 5m v = 1,25 m/s

6 Regneeksempel 3, bølger Bølgene til høyre forflytter seg i vann (Fig A). 1.Er dette en tvers eller langsbølge? 2.Hva er bølgelengden til bølgen? 3.Hva er amplituden (høyden) til bølgen? 4.Hvis 2 bølger passerer flagget hvert sekund, hva er: a) Frekvensen (f)b) Periodetiden (T) 5.Regn ut hastigheten til bølgen i figur A. 1.Dette er en Tversbølge siden bølgen beveger seg på tvers/ vinkelrett av bølgeretningen. 2.ʎ = 2 m 3.Amplituden er 0,5m 4.a) f = 2Hz b) T = 1/ f T = 1/ 2Hz T = 0,5 s 5.v = f ∙ ʎ v = 2 Hz ∙ 2 m v = 4 m/s

7 Regneeksempel 4, bølger Bølgene til høyre forflytter seg i vann (Fig B). 1.Hva er bølgelengden til bølgen til høyre? (fig B). 2.Hvis bølgen i B har samme fart som bølgen i regneeksempel 3 (fig A), hva blir frekvensen? 1.ʎ = 4 m 2.v = f ∙ ʎ f = v/ ʎ f = 4(m/s) / 4m f = 1 Hz

8 Regneeksempel 5, bølger Gå inn på nettsiden viten.no – bølgerviten.no – bølger Løs følgende oppgaver: 2- Bølgelengde og frekvens - A, B, C, D, E og F Oppgave D: (husk at lyshastigheten V lys = 300 000 000 m/s). 3- Amplitude - A og B 5- Langs og tversbølger - A og B 6- Egenskaper til elektromagnetiske bølger - A, B, C, D, E, F, G, H NB: husk å benytte alle tilgjengelige hjelpemidler på nettsiden (stoppeklokke, metermål, målestokk etc). Lykke til!

9 FASIT til Regneeksempel 5, bølger C) ʎ = 0,75 km T = 2,16 s v = f ∙ ʎ ʎ = 750 m f = 1/ T v = 0,46 ∙ 750 m f = 1/ 2,16 s v = 347 m/s = 3,5 ∙ 10 2 m/s f = 0,46 Hz D) Her er bølgehastigheten = lysets hastighet v = 300 000 000 m/sv = f ∙ ʎ f = 2 GHzʎ = v / f f = 2 000 000 000 Hzʎ = 300 000 000 m/s 2000 000 000 Hz ʎ = 0,15 m = 15 cm E) ….. vakuum ……hastigheten ……høy F) Les om Heinrich Rudolf Hertz og Guglielmo Marconi 3. A) B) langs - bølge E = k ∙ A 2 C) tvers - bølge k = E/ A 2 k = 30 / 4 2 k = 1,9 KJ/ m 2 1. Innledning. 2. A) Vi finner farten til bølgen: v = f ∙ ʎ v = 0,25m ∙ 4 Hz v = 1 m/s f = v / f f = 1 m/s / 1 m f = 1 Hz B) ʎ = 10 mf = 1 / T v = f ∙ ʎ T = 2,4 sf = 1 / 2,4s v = 0,42Hz ∙ 10m f = 0,42 Hz v = 4,2 m/s


Laste ned ppt "Regne på bølgelengde, periodetid, frekvens og bølgehastighet Bølger er langsbølger eller tversbølger. Tversbølge (vannbølger, lysbølger) Langsbølge (lydbølger)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google