Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Zadaci kalkulacije* Incoterms 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Zadaci kalkulacije* Incoterms 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Zadaci kalkulacije* Incoterms 2010
* Novi zadaci prema pravilima koja vrijede nakon ulaska RH u EU

2 Promjene nakon ulaska RH u EU
RH sa preostalih 27 zemalja EU čini carinsku uniju (trgovina bez carina i kvota unutar EU, zajednička carinska tarifa prema trećim zemljama). Carinsko područje više ne obuhvaća samo teritorij RH, već teritorij cijele EU. U carinsku vrijednost robe ulaze troškovi nastali do mjesta ulaska robe u EU, a ne RH.

3 Zadatak 1 Domaći izvoznik iz Zagreba može izvesti 1000 komada neke robe na tržište Turske (Ankara) i na tržište Rusije (Moskva). U Turskoj postiže cijenu od 250 TRY/kom na paritetu CIP Ankara, a u Rusiji 3500 RUB/kom na paritetu FCA Siret. Obje pošiljke izlaze iz carinskog područja RH preko prijelaza Bajakovo. Pošiljka za Rusiju izlazi iz carinskog područja EU preko Rumunjske (prijelaz Siret, a pošiljka za Tursku preko Bugarske (prijelaz Lesovo). Troškovi u inozemstvu su sljedeći: prijevoz Bajakovo-Siret 1000EUR, prijevoz Siret-Moskva RUB, prijevoz Bajakovo-Lesovo 500 EUR, prijevoz Lesovo-Ankara 1300 TRY, osiguranje u oba slučaja 2% i troškovi ino posrednika 1%. Troškovi u zemlji su: prijevoz Zagreb-Bajakovo 2000 kn, usluga špeditera 1000 kn, kontrola kvalitete 1500 kn, trošak banke 0,2%, provizija izvoznika 4%. Proizvođač robe zahtijeva cijenu od 500 kn/kom FCO tvornica Zagreb. Tečaj eura iznosi 7,5 kuna, tečaj turske lire 2,98 kuna i tečaj ruske rublje 0,18 kuna. PDV je uračunat u sve domaće troškove. Izračunajte: na koje se tržište više isplati izvesti kolika je isplativost izvoza na to povoljnije tržište

4 Kopneni neizravni izvoz, diferencijalna metoda a) Obračun troškova izvan EU
Turska CIP Ankara ,00 TRY - osiguranje (50%) ,00 TRY CPT Ankara ,00 TRY - vozarina ,00 TRY FCA Lesovo (bruto) ,00 TRY - pr. ino posrednika ,15 TRY FCA Lesovo (neto) ,85 TRY ,85 TRY x 2,98 = ,25 kn Osiguranje: U kopnenom prijevozu 50% se obračunava u inozemstvu, a 50% u zemlji. Formula za osiguranje pri (kopnenom) izvozu: osig = osig= osig = TRY 50% = TRY (p x q) Provizija ino posrednika u kopnenom izvozu: p.i.p.= p.i.p.= = 2.435,15 TRY

5 Rusija FCA Siret (bruto) 3. 500. 000,00 RUB (p x q) - pr
Rusija FCA Siret (bruto) ,00 RUB (p x q) - pr. ino posrednika ,47 RUB FCA Siret (neto) ,53 RUB ,53 RUB x 0,18 = ,38 kn Isplativiji je izvoz na tržište Turske !!! Provizija ino posrednika u kopnenom izvozu: p.i.p.= p.i.p.= ,47 RUB

6 b) Od ponude iz Turske oduzimamo troškove unutar EU
FCA Siret (neto) ,26 kn - osiguranje (50%) NEMA!!! - trošak banke ,00 kn - pr. izvoznika ,98 kn - prijevoz ZG-Bajakovo ,00 kn - prijevoz Bajak-Lesovo ,00 kn - tr. špeditera ,00 kn - tr. kontr. kvalitete ,00 kn Neto vrijednost izvoza ,27 kn nabavna cijena ,00 kn Isplativost izvoza ,27 kn Isplativost izvoza iznosi ,27 kn !!! Trošak banke računa se od fakturne vrijednosti: 0,002 x TRY x 2,98 = kn Provizija izvoznika računa se od vrijednosti robe na granici: 0,04 x ,25 kn = ,98 kn Prijevoz Bajakovo-Lesovo = 500 EUR x 7,5 = kn

7 Zadatak 2 Izvoznik iz Zagreba može prodati 1000 komada neke robe na tržište Australije i na tržište SAD-a. Na australskom tržištu može postići cijenu od 120 AUD/kom na paritetu CIF Sydney. U isto vrijeme na američkom tržištu postiže cijenu od 130 USD/kom na paritetu CFR New York. Roba izlazi iz carinskog područja EU preko luke Rijeka. Roba je pakirana u 100 jednakih sanduka pojedinačne težine 1500 kg i dimenzija 110x120x120 cm. Pomorska vozarina Rijeka-Sydney iznosi USD 50 W/M, a Rijeka-New York USD 40 W/M. Stopa osiguranja je u oba slučaja 1%. Trošak banke iznosi 0,2%, provizija izvoznika 5% i provizija ino posrednika 2%. Troškovi prijevoza Zagreb-Rijeka su 1500 kn, trošak otpremnika iznosi 3000 kn, a lučki troškovi i troškovi ukrcaja u brod 2000 kn ukupno. Tečaj australskog dolara iznosi 5,24 kune, a tečaj američkog dolara 5,78 kuna. PDV je uračunat u sve domaće troškove. Izračunajte: koje je tržište povoljnije nabavnu cijenu robe uz koju se isplati izvoz na to povoljnije tržište

8 Izravni pomorski izvoz, retrogradna metoda kalkulacije a) Obračun troškova izvan EU
Osiguranje: U pomorskom prijevozu 75% se obračunava u inozemstvu, a 25% u zemlji. Formula za osiguranje pri (pomorskom) izvozu: osig = osig = AUD; 75% = 990 AUD Australija CIF Sydney ,00 AUD - osiguranje (75%) - 990,00 AUD CFR Sydney ,00 AUD - vozarina ,18 AUD FOB Rijeka (bruto) ,82 AUD - pr. ino posrednika ,23 AUD FOB Rijeka (neto) ,59 AUD ,59 AUD x 5,24 = ,73 kn (p x q) Vozarina: U pomorskom prijevozu obračunava se po težini (u tonama) ili zapremini (u m3), što je veće. Zapremina: 1,1 x 1,2 x 1,2 m = 1,584 m3 Težina : kg = 1,5 t; 1,584 > 1,5 1,584 x 50 USD x 100 = USD 7.920 USD x 5,78/5,24 = 8.736,18 AUD Provizija ino posrednika u pomorskom izvozu: p.i.p.= = p.i.p.= ,23 AUD

9 SAD CFR New York 130. 000,00 USD (p x q) - vozarina - 6
SAD CFR New York ,00 USD (p x q) - vozarina ,00 USD FOB Rijeka (bruto) ,00 USD - pr. ino posrednika ,78 USD FOB Rijeka (neto) ,22 USD ,22 USD x 5,78 = ,69 kn Tržište SAD-a je isplativije !!! Vozarina: U pomorskom prijevozu obračunava se po težini (u tonama) ili zapremini (u m3), što je veće. Zapremina: 1,1 x 1,2 x 1,2 m = 1,584 m3 Težina: kg = 1,5 t; 1,584 > 1,5 1,584 x 40 USD x 100 = USD Provizija ino posrednika u pomorskom izvozu: p.i.p.= p.i.p.= = 2.424,78 USD

10 b) Od ponude iz SAD-a oduzimamo troškove unutar EU
FOB Rijeka (neto) ,69 kn - tr. osiguranja (nema !!!) - tr. banke ,80 kn - pr. izvoznika ,13 kn - tr. prijevoza ,00 kn - tr. špeditera ,00 kn - tr. ukrcaja ,00 kn ,76 kn = 657,72 kn/kom Izvoz se isplati ako nabavna cijena iznosi manje od 657,72 kn po komadu ! Trošak banke računa se od fakturne vrijednosti: 0,002 x USD x 5,78 = 1.502,80 kn Provizija izvoznika računa se od vrijednosti robe na granici: 0,05 x ,69 kn = ,13 kn

11 Zadatak 3 Uvoznik iz Osijeka je pribavio dvije ponude za isporuku 2000 komada neke robe. Dobavljač iz Kine nudi robu na paritetu EXW Guangzhou po cijeni 50 CNY po komadu, a dobavljač iz Rusije nudi robu po 350 RUB po komadu FCA Moskva. Roba ulazi u carinsko područje EU preko Rumunjske (prijelaz Siret), te u RH preko prijelaza Macelj. Kamionska vozarina od Moskve do Sireta iznosi 7500 RUB, od Sireta do Macelja 1500 EUR i od Macelja do Osijeka 2000 HRK. Ukrcaj u vagone u Guangzhou košta 1000 CNY. Željeznička vozarina od Guangzhoua do Sireta košta CNY. Stopa osiguranja je u oba slučaja 1%, PDV 25% i carina 9%. Tečaj kineskog juana iznosi 0,941 kn, tečaj eura 7,5 kn, a tečaj ruske rublje 0,177 kn. Troškovi banke iznose 0,2%. Usluga špeditera iznosi 2500 kn, a provizija uvoznika 4%. PDV je uračunat u sve domaće troškove. Pod pretpostavkom da kineski dobavljač nudi 2% rabata i 2% kasaskonta, odredite: koja je ponuda povoljnija i konačnu cijenu u skladištu uvoznika u Osijeku

12 Kopneni uvoz, progresivna metoda kalkulacije a) Obračun troškova izvan EU
Kina ExW Guangzhou ,00 CNY (p x q) - Rabat ,00 CNY (0,02 x CNY) ExW – rabat ,00 CNY - Kasa skonto ,00 CNY (0,02 x CNY) ExW Guangzhou neto ,00 CNY + ukrcaj ,00 CNY FCA Guangzhou ,00 CNY + vozarina izvan EU ,00 CNY CPT Siret ,00 CNY + osiguranje (50%) + 594,67 CNY CIP Siret ,67 CNY ,67 CNY x 0,941 = ,22 kn Osiguranje: U kopnenom prijevozu 50% se obračunava u inozemstvu, a 50% u zemlji. Formula za osiguranje pri (kopnenom) uvozu: osig = osig= 50% = 594,67 CNY

13 + vozarina izvan EU + 7.500,00 RUB CPT Siret 707.500,00 RUB
Rusija FCA Moskva ,00 RUB (p x q) + vozarina izvan EU ,00 RUB CPT Siret ,00 RUB + osiguranje (50%) ,56 RUB CIP Siret ,56 RUB ,56 RUB x 0,177 = ,21 kn Povoljnija ponuda iz Kine !!! Osiguranje: U kopnenom prijevozu 50% se obračunava u inozemstvu, a 50% u zemlji. Formula za osiguranje pri (kopnenom) uvozu: osig = osig= 50% = 3.930,56 RUB

14 b) Na ponudu iz Kine pribrajamo troškove unutar EU
CIP Siret ,22 kn + carina ,58 kn (0,09 x ,22 kn) CIP ocarinjeno ,80 kn + PDV ,95 kn (0,25 x ,80 kn) CIP (carina + PDV) ,75 kn + osiguranje (50%) + 559,58 kn + trošak banke + 180,75 kn + provizija uvoznika ,37 kn + trošak špedicije ,00 kn + prijevoz unutar EU ,00 kn ,45 kn Konačna cijena u skladištu uvoznika u Osijeku iznosi ,45 kn !!! U zemlji obračunavamo preostalih 50% osiguranja: 594,67 CHY x 0,941 = 559,58 HRK Trošak banke računa se od fakturne vrijednosti umanjene za rabat i kasaskonto: 0,002 x ,00 CNY x 0,941 = 180,75 kn Provizija uvoznika računa se od vrijednosti robe na granici: 0,04 x ,22 kn = 4.051,37 kn Prijevoz unutar EU = € x 7,5 (Siret-Macelj) kn (Macelj-OS) = kn kn = kn

15 Zadatak 4 Uvoznik iz Zagreba je pribavio dvije ponude za isporuku 1000 komada neke robe. Ponuđač iz Indije nudi robu za 5000 INR po komadu na paritetu FOB Mumbai, a dobavljač iz SAD na paritetu CFR Rijeka za 100 USD po komadu. Roba ulazi u carinsko područje EU preko luke Rijeka. Roba je pakirana u 100 jednakih sanduka čije su dimenzije 100x120x120 cm, a pojedinačna težina im je 1500 kg bruto. Pomorska vozarina od Mumbaia do Rijeke iznosi USD 20 W/M, a od New Yorka do Rijeke USD 30 W/M. Stopa osiguranja je u oba slučaja 2%, usluga banke 0,2%, provizija uvoznika 4%, stopa carine je 8%, a PDV je 25%. Troškovi špeditera su 2000 kn, prekrcaj i manipulacija robom u Rijeci 1500 kn, prijevoz do skladišta u Zagreba 2500 kn, a troškovi kontrole kvalitete robe 1000 kn. PDV je uračunat u sve domaće troškove. Ukoliko je tečaj dolara 6,4 kune i indijske rupije 0,097, izračunajte: koja je ponuda povoljnija konačnu cijenu robe u skladištu uvoznika u Zagrebu

16 Pomorski uvoz, progresivna metoda kalkulacije a) Obračun troškova izvan EU
Indija FOB Mumbai ,00 INR + vozarina ,14 INR CFR Rijeka ,14 INR + osiguranje (75%) ,31 INR CIF Rijeka ,45 INR ,45 INR x 0,097 = ,08 kn Vozarina: U pomorskom prijevozu obračunava se po težini (u tonama) ili zapremini (u m3), što je veće. Zapremina: 1 x 1,2 x 1,2 m = 1,44 m3 Težina : kg = 1,5 t 1,5 > 1,44 1,5 x 20 $ x 100 = $ 3.000 $ x 6,4/0,097= ,14 INR Osiguranje: U pomorskom prijevozu 75% se obračunava u inozemstvu, a 25% u zemlji. Formula za osiguranje pri (pomorskom) uvozu: osig = osig = ,41 INR 75% = ,31 INR

17 SAD CFR Rijeka 100. 000,00 USD + osiguranje (75%) + 1
SAD CFR Rijeka ,00 USD + osiguranje (75%) ,67 USD CIF Rijeka ,67 USD ,67 x 6,4 = ,49 kn Povoljnija je ponuda iz Indije !!! Osiguranje: U pomorskom prijevozu 75% se obračunava u inozemstvu, a 25% u zemlji. Formula za osiguranje pri (pomorskom) uvozu: osig = osig = ,90 USD 75% = ,67 USD

18 b) Na ponudu iz Indije pribrajamo troškove unutar EU
CIF Rijeka ,08 kn + carina ,13 kn (0,08 x ,08) CIF ocarinjeno ,21 kn + PDV ,05 kn (0,25 x ,21) CIF (carina + PDV) ,12 kn + osiguranje (25%) ,69 kn + trošak banke + 970,00 kn + provizija uvoznika ,56 kn + trošak špedicije ,00 kn + trošak pretovara ,00 kn + tr. kontr. kvalitete ,00 kn + tr. prijevoza do ZG ,00 kn ,37 kn Konačna cijena robe u skladištu u Zagrebu iznosi ,37 kune !!! U zemlji obračunavamo preostalih 25% osiguranja: 0,25 x ,41 INR x 0,097 = 2.829,69 kn Trošak banke računa se od fakturne vrijednosti umanjene za rabat i kasaskonto: 0,002 x INR x 0,097 = 970 kn Provizija uvoznika računa se od vrijednosti robe na granici: 0,04 x ,08 kn = ,56 kn

19 Domaća zadaća 1 Domaći izvoznik iz Zagreba može izvesti 2000 komada neke robe na tržište Rusije (Moskva) i na tržište Turske (Ankara). U Rusiji postiže cijenu od 2500 RUB/kom na paritetu FCA Siret, a u Turskoj 150 TRY/kom na paritetu CPT Ankara. Obje pošiljke izlaze iz carinskog područja RH preko prijelaza Bajakovo. Pošiljka za Rusiju izlazi iz carinskog područja EU preko Rumunjske (prijelaz Siret), a pošiljka za Tursku preko Bugarske (prijelaz Lesovo). Troškovi u inozemstvu su sljedeći: prijevoz Bajakovo-Siret 1500 EUR, prijevoz Siret-Moskva RUB, prijevoz Bajakovo-Lesovo 700 EUR, prijevoz Lesovo-Ankara 1500 TRY, osiguranje u oba slučaja 1%, a troškovi ino posrednika 2%. Troškovi u zemlji su: prijevoz Zagreb-Bajakovo 1500 kn, usluga špeditera 2000 kn, kontrola kvalitete 1000 kn, trošak banke 0,2%, provizija izvoznika 4%. Tečaj eura je 7,5 kuna, tečaj ruske rublje 0,19 kuna i tečaj turske lire 3,0 kuna. PDV je uračunat u sve domaće troškove. Izračunajte: na koje tržište se više isplati izvesti nabavnu cijenu robe uz koji se isplati izvoz na to povoljnije tržište koliko iznosi isplativost izvoza pod pretpostavkom da proizvođač zahtjeva cijenu od 450 kn/kom FCO tvornica Zagreb

20 Kopneni izravni (a i b) i neizravni (c) izvoz a) Obračun troškova izvan EU
Rusija FCA Siret (bruto) ,00 RUB (p x q) - pr. ino posrednika ,22 RUB FCA Siret (neto) ,78 RUB ,78 RUB x 0,19 = ,55 kn Provizija ino posrednika u kopnenom izvozu: p.i.p.= p.i.p.= ,22 RUB

21 Turska CPT Ankara 300. 000,00 TRY - vozarina - 1
Turska CPT Ankara ,00 TRY - vozarina ,00 TRY FCA Lesovo (bruto) ,00 TRY - pr. ino posrednika ,94 TRY FCA Lesovo (neto) ,06 TRY ,06 TRY x 3,0 = ,18 kn Isplativiji je izvoz u Rusiju !!! (p x q) Provizija ino posrednika u kopnenom izvozu: p.i.p.= p.i.p.= 5.852,94 TRY

22 b) Od ponude iz Rusije oduzimamo troškove unutar EU
FCA Siret (neto) ,55 kn - tr. osiguranja (nema) !!! - trošak banke ,00 kn - pr. izvoznika ,90 kn - prijevoz ZG-Bajakovo ,00 kn - prijevoz Bajakovo-Siret ,00 kn - tr. špeditera ,00 kn - tr. kontr. kvalitete ,00 kn ,65 kn = 438,24 kn/kom Izvoz se isplati ako nabavna cijena iznosi manje od 438,24 kn po komadu. Trošak banke računa se od fakturne vrijednosti: 0,002 x RUB x 0,19 = kn Provizija izvoznika računa se od vrijednosti robe na granici: 0,04 x ,55 kn = ,90 kn Prijevoz Bajakovo-Siret = EUR x 7,5 = kn

23 c) Uspoređujemo neto vrijednost izvoza sa nabavnom cijenom
Neto vrijednost izvoza = ,65 kn Nabavna cijena = 450 kn/kom x 2000 kom = kn ,65 kn < ,00 kn Neto vrijednost izvoza < Nabavna cijena Zaključak: Izvoz nije isplativ uz ovakvu nabavnu cijenu !

24 Domaća zadaća 2 Izvoznik iz Osijeka može prodati 1000 komada neke robe na tržište Japana i na tržište SAD-a. Na japanskom tržištu može postići cijenu od JPY/kom na paritetu FOB Rijeka. U isto vrijeme na američkom tržištu postiže cijenu od 140 USD/kom na paritetu CFR New York. Roba izlazi iz carinskog područja EU preko luke Rijeka. Roba je pakirana u 100 jednakih sanduka pojedinačne težine 1000 kg i dimenzija 110x100x100 cm. Pomorska vozarina Rijeka-Tokyo iznosi USD 40 W/M, a Rijeka-New York USD 35 W/M. Stopa osiguranja je u oba slučaja 1%. Trošak banke iznosi 0,2%, provizija izvoznika 4% i provizija ino posrednika 1%. Troškovi prijevoza Osijek-Rijeka su 2000 kn, trošak otpremnika iznosi 1000 kn, a lučki troškovi i troškovi ukrcaja u brod 2000 kn ukupno. Tečaj američkog dolara iznosi 5,6 kuna, a japanskog jena 0,06 kuna. PDV je uračunat u sve domaće troškove. Izračunajte: koje je tržište povoljnije nabavnu cijenu robe uz koju se isplati izvoz na to povoljnije tržište

25 Pomorski izvoz, retrogradna metoda kalkulacije a) Obračun troškova izvan EU
Japan FOB Rijeka (bruto) ,00 JPY - pr. ino posrednika ,88 JPY FOB Rijeka (neto) ,12 JPY ,12 JPY x 0,06 = ,29 kn (p x q) Provizija ino posrednika u pomorskom izvozu: p.i.p.= p.i.p. = p.i.p.= ,88 JPY

26 SAD CFR New York 140. 000,00 USD (p x q) - vozarina - 3
SAD CFR New York ,00 USD (p x q) - vozarina ,00 USD FOB Rijeka (bruto) ,00 USD - pr. ino posrednika ,02 USD FOB Rijeka (neto) ,98 USD ,98 USD x 5,6 = ,09 kn Tržište SAD-a je isplativije !!! Vozarina: U pomorskom prijevozu obračunava se po težini (u tonama) ili zapremini (u m3), što je veće. Zapremina: 1,1 x 1 x 1 m = 1,1 m3 Težina: kg = 1 t; 1,1 > 1 ; Obračun po zapremini ! 1,1 x 35 USD x 100 = USD Provizija ino posrednika u pomorskom izvozu: p.i.p.= p.i.p.= = 1.348,02 USD

27 b) Od ponude iz SAD-a oduzimamo troškove unutar EU
FOB Rijeka (neto) ,09 kn - tr. osiguranja (nema !!!) - tr. banke ,00 kn - tr. izvoznika ,64 kn - tr. prijevoza ,00 kn - tr. špeditera ,00 kn - tr. ukrcaja ,00 kn ,45 kn = 718,13 kn/kom Izvoz se isplati ako nabavna cijena iznosi manje od 718,33 kn po komadu ! Trošak banke računa se od fakturne vrijednosti: 0,002 x USD x 5,6 = kn Provizija izvoznika računa se od vrijednosti robe na granici: 0,04 x ,09 kn = ,64 kn

28 Domaća zadaća 3 Uvoznik iz Zagreba je pribavio dvije ponude za isporuku 1000 komada neke robe. Dobavljač iz Kine (Guangzhou) nudi robu na paritetu CPT Siret po cijeni 1200 CNY/kom, a dobavljač iz Rusije (Moskva) po cijeni od 5000 RUB/kom na paritetu FCA Moskva. Roba ulazi u carinsko područje EU preko Rumunjske (prijelaz Siret), te u RH preko prijelaza Macelj. Kamionska vozarina od Moskve do Sireta iznosi 5000 RUB, od Sireta do Macelja 1000 EUR i od Macelja do Zagreba 2000 HRK. Željeznička vozarina od Guangzhoua do Sireta košta 8000 CNY. Stopa osiguranja je oba slučaja 1%, PDV 25%, a carina 5%. Tečaj kineskog juana iznosi 0,95 kn, tečaj eura 7,5 kn i tečaj ruske rublje 0,18 kn. Troškovi banke iznose 0,2%. Usluga špeditera iznosi 1500 kn, a provizija uvoznika 4%. PDV je uračunat u sve domaće troškove. Pod pretpostavkom da ruski dobavljač nudi 4% rabata i 2% kasaskonta, odredite: koja je ponuda povoljnija i konačnu cijenu u skladištu uvoznika u Zagrebu

29 Kopneni uvoz, progresivna metoda kalkulacije a) Obračun troškova izvan EU
Kina CPT Siret ,00 CNY (p x q) + osiguranje (50%) ,66 CNY CIP Siret ,66 CNY ,66 CNY x 0,95 = ,33 kn Osiguranje: U kopnenom prijevozu 50% se obračunava u inozemstvu, a 50% u zemlji. osig = osig = ,33 CNY 50% = 6.666,66 CNY

30 Rusija FCA Moskva 5. 000. 000,00 RUB (p x q) - Rabat - 200
Rusija FCA Moskva ,00 RUB (p x q) - Rabat , 00 RUB (0,04 x ) FCA – rabat ,00 RUB - Kasaskonto ,00 RUB (0,02 x ) FCA Moskva neto ,00 RUB + vozarina ,00 RUB CPT Siret ,00 RUB + osiguranje (50%) ,11 RUB CIP Siret ,11 RUB ,11 RUB x 0,18 = ,00 kn Povoljnija ponuda iz Rusije !!! Osiguranje: U kopnenom prijevozu 50% se obračunava u inozemstvu, a 50% u zemlji. osig = osig = ,22 RUB 50% = ,11 RUB

31 b) Na ponudu iz Rusije pribrajamo troškove unutar EU
CIP Siret ,00 kn + carina ,45 kn (0,05 x ,00) CIP ocarinjeno ,45 kn + PDV ,36 kn (0,25 x ,45) CIP (carina + PDV) ,81 kn + osiguranje (50%) ,00 kn + trošak banke ,44 kn + provizija uvoznika ,16 kn + trošak špedicije ,00 kn + prijevoz Siret-Macelj ,00 kn + prijevoz Macelj-Zagreb ,00 kn ,41 kn Konačna cijena u skladištu uvoznika u Zagrebu iznosi ,41 kn!!! U zemlji obračunavamo preostalih 50% osiguranja: 26.161,11 RUB x 0,18 = kn Trošak banke računa se od fakturne vrijednosti umanjene za rabat i kasaskonto: 0,002 x RUB x 0,18 = 1.693,44 kn Provizija uvoznika računa se od vrijednosti robe na granici: 0,04 x ,00 kn = ,16 kn

32 Domaća zadaća 4 Uvoznik iz Zagreba je pribavio dvije ponude za isporuku 100 komada neke robe. Ponuđač iz Japana (Tokyo) nudi robu po cijeni od 8000 JPY po komadu na paritetu FAS Tokyo, a dobavljač iz Australije (Sydney) na paritetu CFR Rijeka za 140 AUD po komadu. Roba ulazi u carinsko područje EU preko luke Rijeka. Roba je pakirana u 100 jednakih sanduka čije su dimenzije 100x90x110 cm, a pojedinačna težina im je 1200 kg bruto. Troškovi ukrcaja robe na brod u Tokiju iznose JPY. Pomorska vozarina od Tokija do Rijeke iznosi USD 35 W/M, a od Sydneyja do Rijeke USD 40 W/M. Stopa osiguranja je u oba slučaja 2%, usluga banke 0,2%, provizija uvoznika 4%, stopa carine 10%, a PDV je 25%. Troškovi špeditera iznose 1500 kn, prekrcaj i manipulacija robom u Rijeci 1500 kn, prijevoz od Rijeke do skladišta u Zagreba 2500 kn, a troškovi kontrole kvalitete robe 1000 kn. Ukoliko je tečaj američkog dolara 5,6 kuna, australskog dolara 5,3 kune i japanskog jena 0,06 kuna izračunajte: koja je ponuda povoljnija konačnu cijenu robe u skladištu uvoznika u Zagrebu

33 Pomorski uvoz, progresivna metoda kalkulacije a) Obračun troškova izvan EU
Vozarina: U pomorskom prijevozu obračunava se po težini (u tonama) ili zapremini (u m3), što je veće. Zapremina: 1 x 0,9 x 1,1 m = 0,99 m3 Težina : kg = 1,2 t 1,2 > 0,99 1,2 x 35 USD x 100 = USD 4.200 USD x 5,6/0,06 = JPY Japan FAS Tokyo ,00 JPY + ukrcaj ,00 JPY FOB Tokyo ,00 JPY + vozarina ,00 JPY CFR Rijeka ,00 JPY + osiguranje (75%) ,86 JPY CIF Rijeka ,86 JPY ,86 JPY x 0,06 = ,57 kn Osiguranje: U pomorskom prijevozu 75% se obračunava u inozemstvu, a 25% u zemlji. Formula za osiguranje pri (pomorskom) uvozu: osig = osig= osig = ,14 JPY 75% = ,86 JPY

34 Australija CFR Rijeka ,00 AUD + osiguranje (75%) + 235,71 AUD CIF Rijeka ,71 AUD ,71 AUD x 5,3 = ,26 kn Povoljnija je ponuda iz Japana !!! Osiguranje: U pomorskom prijevozu 75% se obračunava u inozemstvu, a 25% u zemlji. Formula za osiguranje pri (pomorskom) uvozu: osig = osig= osig = 314,29 AUD 75% = 235,71 AUD

35 b) Na ponudu iz Japana dodajemo troškove unutar EU
CIF Rijeka ,57 kn + carina ,46 kn (0,1 x ,57) CIF ocarinjeno ,03 kn + PDV ,26 kn (0,25 x ,03) CIF (carina + PDV) ,29 kn + osiguranje (25%) + 414,86 kn + trošak banke + 96,00 kn + provizija uvoznika ,58 kn + trošak špedicije ,00 kn + trošak pretovara ,00 kn + tr. kontr. kvalitete ,00 kn + tr. prijevoza RI-ZG ,00 kn ,73 kn Konačna cijena robe u skladištu uvoznika u Zagrebu iznosi ,73 kune !!! U zemlji obračunavamo preostalih 25% osiguranja: 0,25 x ,14 JPY x 0,06 = 414,86 kn Trošak banke računa se od fakturne vrijednosti umanjene za rabat i kasaskonto: 0,002 x JPY x 0,06 = 96,00 kn Provizija uvoznika računa se od vrijednosti robe na granici: 0,04 x ,57 kn = 3.006,58 kn

36 Zapamtite !!! Naziv klauzule Incotermsa sugerira obveze prodavatelja
Uvoz: progresivna metoda kalkulacije - poznata nam je nabavna cijena i zavisni troškovi. Na nabavnu cijenu dodajemo sve zavisne troškove koje smo kao kupac dužni platiti (koji nisu sadržani u nazivu klauzule) kako bi dobili finalnu cijenu koju podmirujemo. Izravan izvoz: retrogradna metoda – poznata nam je prodajna cijena i zavisni troškovi. Od prodajne cijene oduzimamo sve zavisne troškove koje smo kao prodavatelj dužni platiti (koji su sadržani u nazivu klauzule) kako bi dobili neto prodajnu cijenu koju možemo postići. Neizravan izvoz: diferencijalna metoda – poznate su nam nabavna i prodajna cijena i zavisni troškovi. Od prodajne cijene oduzimamo sve zavisne troškove koje smo dužni platiti i nabavnu cijenu robe kako bi izračunali isplativost posredovanja u izvozu.

37 Zapamtite !!! 4 tipa zadatka: uvoz/izvoz, pomorski/kopneni prijevoz
Obračun osiguranja: U kopnenom prijevozu: 50 % u inozemstvu, 50 % u zemlji U pomorskom prijevozu: 75 % u inozemstvu, 25 % u zemlji Ne zaboravite obračunati preostali trošak osiguranja u zemlji !!! Ako uvozimo/izvozimo po klauzuli po kojoj osiguranje nije naš trošak, ne obračunavamo ga ni u inozemstvu ni u zemlji !!! Izvoz: osiguranje = Uvoz: osiguranje =

38 Zapamtite !!! Prilikom uvoza ne zaboravite oduzeti rabat i kasaskonto ako vam ih dobavljač odobrava !!! Prilikom izvoza ne zaboravite oduzeti proviziju ino posrednika !!! Pomorska vozarina zaračunava se po težini (u tonama) ili zapremini (u m3), ovisno o tome što je veće. Provizija banke računa se od fakturne vrijednosti umanjene za rabat i kasaskonto !!! Provizija uvoznika/izvoznika računa se od vrijednosti robe na granici !!!


Laste ned ppt "Zadaci kalkulacije* Incoterms 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google