Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regulering av cellesyklus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regulering av cellesyklus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regulering av cellesyklus

2 Figure 19-31 Key Transition Points in the Cell Cycle

3 Figure 19-20 The Phases of Mitosis in an Animal Cell

4 Cyclin – cyclin-avhengig kinase
Kontrollsystemet består av to familier av proteiner: Cyclin-avhengig protein kinase (cdk) Katalytisk 2) Cyclin som bindes til cdk. Regulatorisk

5 Figure Cell Fusion Evidence for the Role of Cytoplasmic Chemical Signals in Cell Cycle Regulation S-fase celler må inneholde en faktor som driver G1 celler til DNA syntese M-celler må inneholde en faktor som driver interfase-celler inn i mitose

6 Figure 19-33 Evidence for the Existence of MPF
M-fase egg inneholder faktoren MPF som driver egg inn i mitose MPF = mitotisk/maturation promoting factor - et cdk- cyclin kompleks MPF kun aktiv i M-fase

7 Figure 19-34 Fluctuating Levels of Mitotic Cyclin and MPF During the Cell Cycle

8 Figure 19-35 Phosphorylation and Dephosphorylation in the Activation of a Cdk-Cyclin Complex
MFP aktiverer fosfatasen som fjerner de to fosfatene som blokkerer aktivt sted for kinasen cdk. Fosfatasen aktiveres ved fosforylering

9 Funksjonen til MPF Fosforylerer lamin som danner kjernelamin  kjernelamina depolymeriserer  kjernekonvolutt brytes ned og danner vesikler Fosforylerer histon H1 og fosforylerer multiprotein condensin kompleks  kondensering av kromatin  kromosomer Fosforylerer mikrotubulus-assosierte proteiner  mitotisk spindelapparat dannes Fosforylerer proteiner involvert i degraderingen av MPF  cellen går ut av mitose Skjer etter metafase-anafase sjekkpunkt og igangsetting av anafase

10 Profase: Fosforylering av lamin trigger fragmentering av kjernekonvolutten

11 Kondensering av kromatin til kromosomer i profase

12 Figure 19-25 Microtubule Polarity in the Mitotic Spindle
Ansvarlig for at de to søsterkromatid-trådene trekkes til hver sin spindelpol. Proteinkomplekset kinetokor er festet til centromer-sekvensen på DNA Polar mikrotubulus vekselvirker med hverandre via motorisk protein

13 Figure 19-37 The Anaphase-Promoting Complex and the Spindle Checkpoint
Pil viser Mad bundet til kinetochore

14 Figure 23-38 Ubiquitin-Dependent Protein Degradation
Cyclin er merket med ubiquitin for degradering Proteosomet er et stort proteinkompleks av mange proteaser. Peptidbindingen hydrolyseres ved ATP slik at peptidet brytes ned til fragmenter

15 Flere hovedgrupper av cycliner
Mitotisk cyclin-cdk (MPF) G1cyclin-cdk. Driver cellen gjennom restriksjonspunktet i G1 G1/S cyclin-cdk regulerer inngangen til S-fase S cyclin-cdk. Nødvendig for igangsetting av DNA replikasjon

16 Figure 19-31 Key Transition Points in the Cell Cycle
Celler som passerer restriksjonspunkt har stor sannsynlighet for å forsette gjennom S-fase, G2 og celledeling. Celler som ikke passerer restriksjonspunkt blir hvilende G0 celler.

17 Figure 19-38 Role of the Rb Protein in Cell Cycle Control
Figure Role of the Rb Protein in Cell Cycle Control Restriksjonspunkt Rb protein er bundet til transkripsjonsfaktorer og hemmer transkripsjon Fosforylering av Rb protein frigjør transkripsjonsfaktor

18 Figure 14-18 Signal Transduction Through Receptor Tyrosine Kinases

19 Ras aktiverer en kaskade av MAP-kinaser

20 Figure Phosphorylation and Dephosphorylation in the Activation of a Cdk-Cyclin Complex. DNA replikasjonsjekkpunkt Dersom DNA syntesen ikke er avsluttet vil ikke mitotisk cyclin-cdk aktiveres ved at fosfatasen ikke fjerner de to fosfatgruppene

21 Figure 19-39 Role of the p53 Protein in Responding to DNA Damage

22 Figure 19-40 A General Model for Cell Cycle Regulation

23 Celledød: nekrose og apoptose
A=nekrose Celle sprekker → betennelsesreaksjon B+C= apoptose Celle krymper og fragmenteres

24 Apoptosis - examples Mouse paw Tadole into frog

25 Figure 14-25 Major Steps in Apoptosis

26 Figure 14-26 Induction of Apoptosis by Cell Death Signals or by Withdrawal of Survival Factors

27 Activatin cascade of caspases
Cleavage of proteins: Nuclear laminin → nucleus degrade Protein inactivating endonucleases is activated → DNA degrades Cytoskeleton → intracellular disorder Cell-cell adhesion proteins → cell detach from its neighbours Figure 18-5a Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

28 Figure 19-41 Growth Factor Signaling via the Ras Pathway

29 Figure 19-42 The PI3K-Akt Signaling Pathway

30 Figure 14-21 Signal Transduction by TGF Receptor Family Proteins
Figure Signal Transduction by TGF Receptor Family Proteins. Hemming av cellevekst.

31


Laste ned ppt "Regulering av cellesyklus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google