Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktivering av B lymfocytter fører til dannelse av antistoffer - med eller uten hjelp av T celler Karl Schenck Institutt for oral biologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktivering av B lymfocytter fører til dannelse av antistoffer - med eller uten hjelp av T celler Karl Schenck Institutt for oral biologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktivering av B lymfocytter fører til dannelse av antistoffer - med eller uten hjelp av T celler Karl Schenck Institutt for oral biologi

2 Målet for B celler er å produsere antistoffer.

3

4 Noen egenskaper av immunoglobulin-isotypene (klasser og subklasser)
Strukturelle egenskaper av immunoglobuliner: domener, hengselregioner, folding, osv: se bøker

5 Antigen blir konsentrert i perifere lymfoide organer: lymfeknuter milt
Kuby’Immunology, 2000 +TD Ag +TI Ag TD: TI: IgM production Proteiner er TD antigener = T cell dependent = T celle-avhengig (kan brytes ned til peptider som kan bli presentert på MHC). Gir klasseswitching. “Ikke-proteiner” (f eks polysakkarider) er TI antigener = T cell independent = T celle-uavhengig (kan ikke presenteres på MHC). Gir ikke klasseswitching. Antigen blir konsentrert i perifere lymfoide organer: lymfeknuter milt tonsiller Peyerske plater Detaljer

6 Antigener BcR og TcR kjenner igjen begrensete områder på antigenet: epitoper eller antigene determinanter BcR kjenner igjen antigen i sin nativ tilstand: det vil si slik det forekommer i naturen TcR kjenner igjen “prosesserte” peptid-biter av antigen, som blir “presentert” på MHC molekyler Dette vil si at T og B celler stort sett binder til forskjellige epitoper på ett antigen

7 B celle epitoper Sekvensielle epitoper Konformasjonelle epitoper (b)
rosa: kontakt med lette kjeder blå: kontakt med tunge kjeder hvit: kontakt med lette og tunge kjeder Kuby’Immunology 2000

8 T celle epitoper antigen-peptider presentert på MHC TcR Peptid MHC I

9

10 TD-Antigen TD-Antigen TI-Antigen TD = T dependent = T avhengig
TI = T independent = T uavhengig Kuby’Immunology, 2000

11 Hallo, der nede! Opp med farta!
Hvordan BcR signaliserer til B cellen (Immunoreceptor tyrosin-based activation motif) Hallo, der nede! Opp med farta! vekk med 1 lyn space BcR til venstre 1. Kryssbinding av BcR gir clustering av Iga og Igb som fører til et området med sterk ITAM aktivitet. Dette forteller B cellen: BcR har bundet antigen! Kuby’Immunology, 2000

12 Hallo, der nede! Opp med farta!
C3d receptor P C3d 2. Tilleggsbinding gjennom complement-reseptor potensierer signalet betraktelig! Hallo, der nede! Opp med farta! bruke samme tegning, pilen skal peke nedover.

13 Som nevnt: det er 2 muligheter for å aktivere “jomfruelige” eller “naïve” B celler: T celle-avhengig og -uavhengig 1. T celle-avhengig aktivering: kyss, klapp og klem! Kuby’Immunology, 2000

14 T celle-avhengig B celle-aktivering
Antigen blir plukket opp av B cellen gjennom mIg, fagocytert og presentert til TH cellen (1). Sammen med ko-stimulasjon gjennom B7/CD28 stimulerer dette TH cellen. Antigenets kryssbinding av mIg fører til presentasjon på MHC II. Sammen med ko-stimulasjon aktiverer dette T cellen. Den aktiverte T cellen uttrykker CD40L som er signal 2 for B cellen. B7-CD28 gir ko-stimulasjon for TH cellen. TH cellen uttrykker CD40L, som utgjør signal 2 for B cellen. B cellen uttrykker forskjellige cytokinreseptorer. Cytokiner fra T cellen “jager” B cellen i mitose. B cellen begynner å danne cytokinreseptorer. TH cellen sekreterer vekstfaktorer som stimulerer B cellen til mitose. Antigen ingestion induserer oppregulering av B7 og MHC på naïve B celler - allerede etter ca min. Norsk T celle-avhengig B celle-aktivering Kuby’Immunology 2000

15 2. T celle-uavhengig aktivering: clustering
av “TONNEVIS” BcR (med Iga og Igb) Type 2 (CD40/CD40L)

16 Cellulært forløp av B celle aktivering

17 2 3 4 1 5 Immunkomplekser Antigen T celler B celler (+ in bone marrow)
( + Slørceller Makrofager T celler B celler) 2 3 4 Gradvis oppbygging av bildet 1 T celler B celler 5 (+ in bone marrow) Kuby’Immunology, 2000

18 IgM interdigitating FDC= follicular dendritic cell Janeway 2001

19 Germinal center = kimsenter
Kamp om antigen! Germinal center = kimsenter Fra paracortex Kuby’Immunology, 2000

20 Affiniteten blir bedre over tid p.g.a. “affinitetsmodning”
Første resultat: antistoffer! Affiniteten blir bedre over tid p.g.a. “affinitetsmodning” Janeway 2001

21 Andre resultat: hukommelsesceller!
Noen egenskaper av naïve og hukommelses B celler B celle hukommelse er sannsynligvis dels avhengig av antigen persistens over lang tid FORENKLE TABELLEN PÅ NORSK antigen persistens CD27 is a tumor necrosis factor (TNF) receptor family member whose expression is limited to cells of the lymphoid lineage. Constitutively expressed on T lymphocytes, it is a costimulatory molecule for a regulatory subset. Induced on B lymphocytes after antigenic challenge, it is a marker of memory cells. CD70, CD27 ligand, is a TNF related trans-membrane protein induced upon activation on T and B cells. In complement of ligation of CD40, another TNF receptor family member expressed by B cells, CD27/CD70 interaction plays a key role in T dependent B cell responses and is responsible for plasma cell differentiation. B lymphocyte responses appear thus controlled by different T cell subsets expressing CD154 (CD40 ligand), CD27, or CD70 (CD27 ligand). [References: 51] Following antigen activation in germinal centers, B cells develop into memory B cells or plasma cells. Triggering via B-cell immunoglobulin receptors by antigens, cytokines and direct cell-to-cell contact by B and T cells plays an important role in the B cell differentiation into memory or plasma cells. Adult human peripheral blood B cells are separated into three subtypes by the expression of IgD and CD27, which belong to the tumor necrosis factor receptor (TNFR) family: IgD+ CD27- naive B cells, IgD+ CD27+ and IgD- CD27+ B cells. CD27+ B cells are larger cells with abundant cytoplasm carrying somatic hypermutation, and have an ability to produce immunoglobulin, indicating that CD27 is a memory marker of B cells. The ligation of CD27 yields crucial signals that positively control the entry of B cells into the pathway to plasma cells. We review observations on subpopulations and differentiation of mature B-cells by T/B cell interaction via CD27/CD70 as compared with CD40/CD154 interaction, and discuss about memory B cells. [References: 21] Kuby’Immunology, 2000

22 Under sekundær responsen blir antistoff i hovedsak produsert
gjennom hukommelses B celler. Dette skyldes Fc receptor- mediert suppresjon av naïve B celler. rHESUS

23 antistoff-isotyper blir dannet
Hvordan forskjellige antistoff-isotyper blir dannet (klasse switching)

24 Klasseswitching blir bestemt av T celler
Cytokines Klasseskiftet

25 Tidligere forelesning
Isotypeswitching blir styrt av T celler. Under prosessen blir DNA-sekvenser fjernet fra genet som koder for den konstante delen av tung kjede. Tidligere forelesning Kuby’Immunology, 2000

26 Ig-klasseswitching No T cell help Abbas and Lichtman, 2004

27 Antistoffer har effekt mot infeksjon gjennom:
1. komplementaktivering (IgG, IgM)  betennelse, bakteriedrap, opsonin 2. opsoninvirkning (IgG, IgA)  fagocytose, NK drap 3. nøytralisering av toksiner (IgG, IgA) 4. binding til virus og dermed hemming av infektivitet (IgG, IgA) 5. binding til bakterielle adhesjonsmolekyler  hindre feste til slimhinne-epitel (IgA, IgM) 6. aktivering av mastceller (IgE)  degranulering

28 Forelesninger på nettet: www. iob. uio
Forelesninger på nettet:


Laste ned ppt "Aktivering av B lymfocytter fører til dannelse av antistoffer - med eller uten hjelp av T celler Karl Schenck Institutt for oral biologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google