Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spillemidler til idrettsanlegg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spillemidler til idrettsanlegg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Spillemidler til idrettsanlegg
Trondheim 18. juni 2009

2 Norsk Tipping – disponering av årsresultatet
Samlet årsresultat mill. kroner Disponering: Resultat Helse og Rehabilitering mill. kroner I tråd med St.prp. nr. 1 ( ) Tiltak mot spilleavhengighet mill. kroner Tilført fra investeringsfond mill. kroner Til overskuddsformålene mill. kroner - idrettsformål ,4 mill. kroner - kulturformål ,1 mill. kroner - samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner ,5 mill. kroner

3 Ny tippenøkkel fra 2009 Av overskuddet i Norsk Tipping AS skal 45,5 % gå til idrettsformål 36,5 % gå til kulturformål 18 % gå til humanitære organisasjoner

4 Hovedfordeling 2009 (post 1 -3)
Ordinær tildeling Overgangsmidler Samlet tildeling Post 1 Idrettsanlegg 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 1.2 Anleggspolitisk program 1.3 Anlegg for friluftsliv i fjellet Post 2 Nasjonalanlegg/Spesielle anlegg  2.1 Nasjonalanlegg 2.2 Spesielle anlegg Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid  3.1 Idrettsforskning 3.2 Idrettsfaglig utvikling 3.3 Anleggsfaglig utvikling 3.4 Idrettsanleggsregisteret 3.5 Utviklingsarbeid i fylkeskommunene

5 Hovedfordeling 2009 (post 4 -7)
Ordinær tildeling Overgangsmidler Samlet tildeling Post 4 Spesielle aktiviteter 4.1 Antidopingarbeid 4.2 Fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag 4.3 Friluftstiltak for barn og ungdom Post 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité  5.1 Grunnstøtte NIF 5.2 Grunnstøtte særforbund 5.3 Barn og ungdom 5.4 Toppidrett Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger 6.1 Post 7 SAMLET SUM

6 Hovedfordelingen – til idrettsformål Post 1.1 Anlegg i kommunene
Spillemidler Hovedfordelingen – til idrettsformål Post 1.1 Anlegg i kommunene Søknader ord. anlegg Søknader nærmiljøanl. 2004 1200 578,65 1460,8 164,7 2005 596 1848,6 169,9 2006 596, ,75 2021,5 160,6 2007 1250 2339,0 140,2 2008 ,5 2398,0 135,2 2009 1558,4 676,6 2609,5 138,9

7 Søknader om tilskudd til idrettsanlegg 2009 (2008)
Søknader totalt, antall: ( 2852) Total søknadssum: mill kr (2 533 mill kr) (+8,5%) Fordelt på: Ordinære idrettsanlegg søknader, mill kr (+8,8 %) Nærmiljøanlegg søknader, mill kr (+2,7 %)

8 Søknader ordinære anlegg 2009

9 Søknader nærmiljøanlegg 2009
Millioner kroner

10 Søknadssummer, store anleggskategorier

11 Fylkesvis fordeling, ordinære midler og tiltakspakke

12 Frister 15. juni Rundskriv Kommunal frist 15. januar Søknad til fylkeskommunen 15. mars Søknadsoversikt til departementet 1. mai Fylkeskommunen meddeles tilskuddsbeløp 1. juli Oversikt over fordelingen sendes departementet

13 Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene
Søknader fra idrettslag, kommuner, selskaper og andre godkjente søkere Ordinære idrettsanlegg: anlegg for barn og ungdom, breddeidrett, anlegg for trening og konkurranse, i hovedsak utformet etter særidretters krav Nærmiljøanlegg: enkle anlegg for egenorganisert aktivitet Vilkår for å kunne søke: at anleggene er innarbeidet i en kommunal plan at det foreligger en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planene at øvrige krav i henhold til bestemmelsene er oppfylt

14 Hva kan det søkes om tilskudd til
Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle), og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer

15 Anleggspolitisk program
Utgangspunktet er Sundbergutvalgets rapport: ”Finansiering av statlig idrettspolitikk” februar 2003) Programsatsinger kan stimulere til mer og bedre anleggsutbygging i befolkningstette områder. Slike satsinger kan også bidra til en planmessig og behovsstyrt utbygging av større kostnadskrevende anlegg for mindre særidretter. I tillegg kan programsatsinger stimulere til nytenking når det gjelder utvikling på anleggsfeltet. Fire satsingsområder: Utstyr Moderne anlegg Særlig kostnadskrevende anlegg Pressområder

16 Anleggspolitisk program 2003 - 2006
Avsetninger gjøres hvert år: 2003: 30 mill kroner 2004: 68 mill kroner 2005: 63 mill kroner 2006: 73 mill kroner Fordelingen av 234 mill kroner Utstyr mill kroner Moderne anlegg mill kroner Særlig kostnadskrevende anlegg mill kroner Pressområder 63 mill kroner

17 Anleggspolitisk program 2007 - 2010
Antydet total avsetning i 4 års perioden: 250 mill. kroner Avsetning i: mill. kroner mill. kroner mill. kroner Satsningsområder Utstyr, avsetning i 2007, 2008 og 2009: 3 x 10 mill. kr. Pressområder, avsetning totalt i perioden 100 mill kr. Kostnadskrevende anlegg

18 Anleggspolitisk program 2007 - 2010
Kostnadskrevende anlegg 2007 3 ishaller 3 curlinghaller Prosjekter ikke valgt

19 Anleggspolitisk program 2007 - 2010
Kostnadskrevende anlegg, Innstilling fra NIF september 2008 Håndball 5 mill. kroner Snowboard 3 mill. kroner Friidrett 9 mill. kroner Svømming ,5 mill. kroner Kampsport 2 mill. kroner Skøyter/bandy 5 mill. kroner

20 Anleggspolitisk program 2007 - 2010
Pressområder, avsetning totalt i perioden 100 mill kr. Aktuelle kommuner: Sarpsborg Oslo Asker, Bærum, Lørenskog, Skedsmo, Oppegård, Ski Drammen, Nedre Eiker Skien, Porsgrunn Kristiansand Sandnes, Stavanger Bergen Trondheim Tromsø


Laste ned ppt "Spillemidler til idrettsanlegg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google