Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kandidatundersøkelsen 2013  Undersøkelsen ble sendt til kandidater som avla en grad ved NTNU i perioden 2009 –2012, og som hadde en registrert post- og/eller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kandidatundersøkelsen 2013  Undersøkelsen ble sendt til kandidater som avla en grad ved NTNU i perioden 2009 –2012, og som hadde en registrert post- og/eller."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kandidatundersøkelsen 2013  Undersøkelsen ble sendt til kandidater som avla en grad ved NTNU i perioden 2009 –2012, og som hadde en registrert post- og/eller e-postadresse.  Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 24.9.-24.10.2013.  Svarprosent på 46,1  TNS Gallup har hatt hovedansvaret for utforming av rapporten  En prosjektgruppe ved NTNU har bidratt i prosessen med å utforme spørreskjema og avdekke rapporteringsbehov

2 2 Undersøkelsens innhold  Del A: Om deg og din nåværende jobb  Del B: Arbeidserfaring i løpet av utdanningen  Del C: Arbeidssøking etter fullført grad  Del D: Første jobb etter fullført grad  Del E: Om overgangen til arbeidslivet  Del F: Sammenheng mellom jobb og utdanningen  Del G: Vurdering av utdanningen  Del H: Utdypende spørsmål om høyeste grad  Avslutning: NTNU og utdanningen alt i alt

3 3 Viktige faktorer for utdanningstilfredshet  Utdanningstilfredshet henger sammen med studienes relevans for arbeidslivet  Studiet har gitt kompetanse som arbeidslivet krever  Utdanningen fra NTNU er etterspurt på arbeidsmarkedet  Utdanningen gir mulighet til å få jobber som svarer til forventningene de hadde under utdanningen  Viktige styrker ved innholdet i utdanningen samlet sett:  God evne til analytisk tenkning  God kjennskap til fagområdets egenart  Viktige forbedringsområder handler blant annet om en sterkere kobling mellom utdanning og arbeidsliv  Utdanningen inneholdt relevant samarbeid med arbeids/samfunnsliv  Prosjektoppgaver i studiene ga meg fortrinn for å få jobb  Det er særlig bachelorkandidater som ønsker en sterkere kobling mellom studier og arbeidsliv.  HF-kandidater opplever i mindre grad enn andre at utdanningen er relevant for arbeidslivet.

4 4 Noen resultater fra undersøkelsen Hovedbeskjeftigelse Hvilken sektor de jobber i Viktigste kjennetegn ved en jobb Hvorvidt jobben oppfyller disse kjennetegnene Hvorvidt det er samsvar mellom kvalifikasjoner og innholdet i jobben Det er variasjoner fra fakultet til fakultet, men også store variasjoner mellom studieprogram. Dette kommenteres i hovedrapport og i fakultetsrapporter.

5 5 Hva er kandidatenes hovedbeskjeftigelse pr. 1. august 2013? (n=3360)

6 6 I hvilken sektor jobber kandidatene? (n=3116)

7 7 Hva er de 5 viktigste kjennetegnene ved en jobb for kandidatene? (n=3360)

8 8

9 9 8 av 10 opplever at jobben deres i stor grad oppfyller de kjennetegn som er viktige for dem

10 10 Særlig kandidater med høyere grad opplever i stor grad at det er samsvar mellom deres kvalifikasjoner og innholdet i jobben deres

11 11 Oppfølging av Kandidatundersøkelsen Kunnskap om utdanningens faktiske relevans for arbeidslivet vil være et sentralt grunnlag for: –Utvikling av studietilbudet –Styrke kandidatenes posisjon på arbeidsmarkedet –Utforme tiltak for å rekruttere nye studenter Hvert fakultet har fått sin egen rapport hvor de kan lese funn ned på studieprogramnivå. Et nyttig verktøy for kvalitetsarbeidet.


Laste ned ppt "Kandidatundersøkelsen 2013  Undersøkelsen ble sendt til kandidater som avla en grad ved NTNU i perioden 2009 –2012, og som hadde en registrert post- og/eller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google