Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meldal kommune - attraktivitetsundersøkelse 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meldal kommune - attraktivitetsundersøkelse 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Meldal kommune - attraktivitetsundersøkelse 2010

2 Attraktivitetsundersøkelse 2010 Metode og gjennomføring All intervjuing er foregått pr. telefon fra Norfaktas lokaler Intervjuene ble gjennomført i uke 24-26, 2010 Det er totalt gjennomført 212 intervju, hvorav 91 personer er bosatt i Meldal kommune og 121 personer er bosatt utenfor kommunen. Intervjuene er foretatt blant ungdom som har vært elever ved ungdomsskoler i Meldal kommune Utvalget er skaffet til veie av oppdragsgiver Ansvarlig for denne gjennomføringen er Merete Sandnes Råen

3 Bakgrunnsvariabler

4 Bakgrunnsvariabler (1 av 2) BostedAntallProsent (%) Bosatt i Meldal kommune 9143 Bosatt utenfor Meldal kommune 12157 Total212100 KjønnAntallProsent (%) Menn12057 Kvinner9243 Total212100 Hjemmeboende barnAntallProsent 1 barn3622 2 barn5835 3 eller flere barn1710 Ingen barn5533 Total212 100 AlderAntallProsent Under 30 år11353 30-34 år7435 35-39 år2411 Total212100 Oppvokst med aktiv gårdsdrift AntallProsent (%) Ja4923 Nei16377 Total212100

5 Bakgrunnsvariabler (2 av 2) SektorAntallProsent (%) Offentlig7645 Privat9254 Total168100 UtdanningAntallProsent Grunnskole31 Videregående10750 Høyskole/universitet – lavere grad 4923 Høyskole/universitet – høyere grad 5325 Total212 100 StillingAntallProsent Leder95 Mellomleder2716 Ansatt11769 Selvstendig næringsdrivende 169 Total169 100 LivsoppholdAntallProsent Heltids/deltidsjobb16980 Studier/skole2713 Arbeidssøker/arb.ledig94 Hjemmeværende73 Total212 100

6 Bosted i Meldal Spørretekst: Hvor i Meldal kommune bor du/bodde du? Base: 212 Bosted i Meldal (prosent)

7 Spørsmål til utflytterne

8 Nåværende bosted Spørretekst: I hvilken kommune bor du nå? Base: 121 De fleste som har flyttet ut av kommunen bor i Trondheim med omegn eller i Orkdal … Tidspunkt (prosent)

9 Årsak til utflytting Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du flyttet fra Meldal? Base: 121 (utflytterne) Mest nevnt. Respondentene kunne avgi flere svar Klart mest nevnte årsak til flytting er: skole i annen kommune… Årsak til flytting (prosent)

10 Boligtype Spørretekst: Hvilket alternativ ville vært mest aktuelt dersom du skulle vurdere å flytte tilbake til Meldal kommune en gang i fremtiden? Base: 121 Boligtype (prosent) Utflytterne som oppgir at det svært sannsynlig at de vil flytte tilbake til Meldal ønsker i hovedsak å kjøpe brukt bolig….

11 Bosted Spørretekst: Hvilke steder innad i kommunen anser du som mest aktuelt å flytte til? Base: 121 Bosted (prosent) Mest aktuelle bosted innad i kommunen blant utflytterne er Midtbygda/Meldal/Grefstad og Løkken/Bjørnli…

12 Beskrivelse av Meldal

13 Uhjulpen beskrivelse Spørretekst: Hvordan vil du beskrive Meldal som sted? Base: 212 Mest nevnt. Respondentene kunne avgi flere svar Utvalget beskriver Meldal som en plass med fin/vakker natur … og et bra/ok/trivelig sted…

14 Fordeler Spørretekst: Hva vil du si er det største fordelene med å bo i Meldal? Base: 212 Mest nevnt. Respondentene kunne avgi flere svar Mellommenneskelige relasjoner blir trukket fram - alle kjenner alle, trygghet, godt samhold, oppvekstvilkår.. I tillegg vektlegges naturforholdene…

15 Ulemper Spørretekst: Hva vil du si er det største ulempene med å bo i Meldal? Base: 121 Mest nevnt. Respondentene kunne avgi flere svar Jobbmarkedet, lite fritidsaktiviteter og er langt til nærmeste by nevnes som ulemper ved å bo i Meldal… Skolesaken og bygdestrid nevnes i størst grad av de som er bosatt i kommunen…

16 Hva er viktig for valg av bosted

17 Viktige elementer (1 av 2) Spørretekst: Hvor viktig eller lite viktige er disse områdene med hensyn til at du bor i Meldal kommune? / Tenk deg at du er i en situasjon hvor du vurderer å flytte tilbake, hvor viktig ville da følgende forhold være for deg? Base: 212 Skalagjennomsnitt (0-100 poeng) Trygt oppvekstmiljø, godt miljø/trivelige sambygdinger og muligheter til barnehageplass er svært viktig både for utflytterne og Meldalingene…

18 Viktige elementer (2 av 2) Spørretekst: Hvor viktig eller lite viktige er disse områdene med hensyn til at du bor i Meldal kommune / Tenk deg at du er i en situasjon hvor du vurderer å flytte tilbake, hvor viktig ville da følgende forhold være for deg? Base: 212 Skalagjennomsnitt (0-100 poeng) Tilrettelagt kollektivtilbud for pendling, muligheter til bedriftsetablering og mulighet til å leie bolig vurderes som mindre viktig av begge gruppene….

19 Potensial flytting

20 Flytte potensial – Utflyttere Spørretekst: Hvor sannsynlig er det at du en gang kommer til å flytte tilbake til Meldal kommune? Base: 121 (respondenter bosatt i annen kommune) Flytte potensial (prosent) 9 prosent oppgir at det er svært sannsynlig at de vil flytte tilbake til Meldal kommune en gang i fremtiden.

21 Årsak - flytte til Meldal Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du svarte at det er sannsynlig at du vil flytte tilbake til Meldal? Base: 24 (utflytterne som oppgir at det er sannsynlig at de flytte tilbake) Mest nevnt. Respondentene kunne avgi flere svar Viktigste årsaker til at utflytterne vil flytte tilbake er at de har familie og venner i kommunen… Årsaker – flytte til Meldal (prosent)

22 Årsak – IKKE flytte til Meldal Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du svarte at det er lite sannsynlig at du vil flytte tilbake til Meldal? Base: 68 (utflytterne som oppgir at det er lite sannsynlig at de vil flytte tilbake) Mest nevnt. Respondentene kunne avgi flere svar Viktigste årsak til at utflytterne ikke vil flytte tilbake er at det er få/ingen jobbmuligheter i kommunen samt at de allerede er godt etablert et annet sted… Årsaker – IKKE flytte til Meldal (prosent)

23 Flytte potensial – Meldalinger Spørretekst: Hvor sannsynlig er det at du fortsatt kommer til å bli boende i Meldal kommune? Base: 91 (respondenter bosatt i Meldal) Flytte potensial (prosent) 5 prosent oppgir at det er svært sannsynlig at de kommer til å flytte fra Meldal kommune i løpet av de nærmeste årene…

24 Årsak – bli boende i Meldal Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du svarte at det er sannsynlig at du vil bli boende i Meldal? Base: 24 (Meldalinger som oppgir at det er sannsynlig at de vil bli boende) Mest nevnt. Respondentene kunne avgi flere svar I likhet med utflytterne trekker innbyggerne fram venner/ familie samt et godt sosialt miljø som forklaring på at de ønsker å bli boende…… Årsaker – bli boende i Meldal (prosent)

25 Årsak – flytte fra Meldal Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du svarte at det er sannsynlig at du vil flytte fra Meldal? Base: 16 (Meldalinger som oppgir at det er lite sannsynlig at de vil bli boende) Mest nevnt. Respondentene kunne avgi flere svar. Også innbyggerne oppgir få jobbmuligheter som årsak til at de ikke ønsker på bli boende i kommunen… Årsaker – flytte fra Meldal (prosent)

26 Attraktivitet

27 Spørretekst: Hvor attraktivt mener du at Meldal er som bosted? Base: 212 Attraktivitet (prosent) 4 av 10 utflyttere mener at Meldal er et attraktivt bosted…

28 Årsak – attraktivt bosted Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du mener at Meldal er et attraktivt bosted? Base: 86 (de som oppgir at Meldal er et attraktivt bosted) Mest nevnt. Respondentene kunne avgi flere svar Viktigste årsaker til at Meldal er et attraktivt bosted er: det gode sosiale miljøet og naturforholdene…

29 Årsak – lite attraktivt bosted Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du mener at Meldal er et lite attraktivt bosted? Base: 42 (de som oppgir at Meldal er et lite attraktivt bosted) Mest nevnt. Respondentene kunne avgi flere svar Klart viktigste forklaring på at Meldal er et lite attraktivt bosted er få/ingen jobbmuligheter. Deretter følger dårlig med fritidstilbud og (blant innbyggerne) bygdekrangel…

30 Hvordan bli mer attraktiv Spørretekst: Hva må Meldal gjøre for at det skal bli et mer attraktivt å bo i kommunen? Base: 212 Mest nevnt. Respondentene kunne avgi flere svar Begge gruppene trekker fram jobbmarkedet som et viktig satsningsområde for å gjøre Meldal mer attraktiv…

31 Anbefale Meldal til andre Spørretekst: Har du eller kunne du tenkt deg å anbefale venner, kjente eller andre å flytte til Meldal? Base: 212 4 av 10 innbyggerne har anbefalt andre å flytte til Meldal, mens 2 av 10 utflyttere har gjort det samme. I tillegg oppgir 6 av 10 utflyttere at de kunne anbefalt andre å flytte til Meldal… Anbefale Meldal (prosent)

32 Jobb

33 Grad av kjennskap Spørretekst: Hvor godt kjenner du til….… Base: 212 Skalagjennomsnitt (0-100 poeng) Blant innbyggerne er kjennskapen til både de offentlige og private arbeidsplassene middels god, mens den er forholdsvis lav blant utflytterne…

34 Grad av aktualitet Spørretekst: Tenk deg at du er i en situasjon hvor du vurderer å flytte tilbake til Meldal kommune. Hvor aktuelt ville det da være for deg… Base: 212 Skalagjennomsnitt (0-100 poeng) Minst aktuelt er å starte egen virksomhet…

35 Reisetid Spørretekst : Hva vil du si er lengste akseptable reisetid til jobb? Base: 212 Reisetid (prosent) Lengste akseptable reisetid er mellom 30-60 minutter…


Laste ned ppt "Meldal kommune - attraktivitetsundersøkelse 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google