Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen. Agenda  Forventninger  Fag  Klassemiljø  Info fra klassekontakter og Fau.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen. Agenda  Forventninger  Fag  Klassemiljø  Info fra klassekontakter og Fau."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen

2 Agenda  Forventninger  Fag  Klassemiljø  Info fra klassekontakter og Fau

3 Forventninger til hjemmet  At dere viser interesse for elevens skolearbeid.  At eleven ikke tas ut av skolen uten i helt spesielle anledninger.  At dere gir informasjon til skolen når noe oppstår som kan påvirke elevens skoledag.  At dere tidlig tar kontakt med oss om det er noe dere lurer på eller reagerer på, og for «Ris og ros.»  At dere følger opp inngåtte avtaler.  At skolen holdes oppdatert med riktig telefonnumre vi kan nå dere på ved behov.

4 Still spørsmål  Hva har du lært i dag?  Hva er det kjekkeste som har skjedd i dag?  Har du hjulpet noen?  Var det noe som var vanskelig å forstå?  Hvem var du sammen med i friminuttet?  Så du noen som stod alene?  Husket du å rekke opp hånden når du ville si noe….

5 Forventninger til læreren  Det viktigste for oss er  At ALLE elevene skal kjenne seg trygge.  At ALLE elevene skal trives.  At ALLE elevene skal ha et godt læringsmiljø rundt seg.  For å få dette til vil vi….

6 Forventninger til læreren  Vi vil alltid ha ELEVENS BESTE i fokus!  Vi vil være godt forberedt til undervisningen.  Vi vil tilrettelegge for læring og utvikling for den enkelte.  Vi vil holde hjemmet oppdatert og informert ukentlig (ukeplan, tlf, mail…)  Vi vil svarer på henvendelser fra hjemmet.  Vi vil gjennomføre 2 foreldremøter, samt 2 utviklingssamtaler pr. elev i løpet av skoleåret.  Vi vil ellers ha kontakt med hjemmet ved behov.  Vi vil følge opp inngåtte avtaler.  Vi vil være åpne for innspill og meninger fra hjemmene.  Vi vil arbeide aktivt for å forebygge mobbing.

7 Norsk

8  Lesing i ulike fag  Synge ord, lese helord, minnebilder, leseflyt  Finne ordstammene  Ulike tekster  Skjønnlitterære tekster (Zeppelin, småbøker)  Fagtekster (Zeppelin, småbøker, avisutklipp, leseark)  Tekster knyttet til lese – og skriveutvikling, Leseforståelse  Tekster knyttet til ord-kunnskap og rettskriving  Forstår eleven ordet? Spør!!  Språk smitter ikke det må forstås!

9 Norsk  Læringsstrategier  Læresamtale  Tankekart  BO (Bilde, overskrift)  Boksskjema Lese - og skriveutvikling er en prosess, der alle faser er viktige. Hvordan kan du støtte opp lese - og skriveopplæringen?

10  Før les/ samtale om bilde og tekst  Oppøve forståelse, snakk om ord/ begrep  Les 15 min om dagen  Se at bokstavene blir formet riktig  Ta i bruk kriteriene i skriveboka

11 Matematikk  Tallområdet 0-100, addisjon og subtraksjon.  Klokken, analog og digital.  Jobber med å automatisere tallvenner og tvillingtall for å bruke dem som regnestrategier.  Grublis  Spill, mynter, telle, koble til  www.Moava.org www.Moava.org  www.fiboline.no www.fiboline.no

12 Klassemiljø  Oppstarten  Kjekke ting vi har gjort  Klasselek  Lek i små grupper  Ditt valg/ Zippys venner  Samarbeid  Læringsvenn; lære ved å lytte og snakke.  Gruppearbeid; lære å bli enig, dele med andre.  Oppmerksomhet; følge med når beskjeder blir gitt. Vise at en lytter

13 Manifest mot mobbing  Jeg sier nei til mobbing  Gjør en forskjell Alle barn og unge trenger venner. Vennskap motvirker mobbing, og voksne har ansvaret for at alle barn skal bli inkludert. Men det er ikke alltid lett å vite hva du som voksen konkret kan gjøre for å skape vennskap og forebygge mobbing.  Voksne skaper vennskap Voksne skaper vennskap Alle barn trenger av og til hjelp, støtte og veiledning i vennskapene sine. Dette gjelder ikke bare barn som sliter med vennskap, men også de som har venner (Frode Jøssang).

14 HUSK Vi skal arbeide sammen for elevens beste, - både trivsel og læring! Vær snar med å ta kontakt om dere har spørsmål, reagerer på noe eller vil melde ifra om noe!

15 Syklig til skolen

16 Fra klassekontaktene  Det ble diskutert om klassen skulle fortsette med vennegrupper. Det var ikke stemning på å fortsette med vennegrupper. Noen kommenterte at det var betenkelig at man ikke ville fortsette med vennegrupper, da det var utestengelse av elever i klassen.  Klassekontaktene lager et årshjul. Mette kan legge det ut på hjemmesiden når det er ferdig.


Laste ned ppt "Velkommen. Agenda  Forventninger  Fag  Klassemiljø  Info fra klassekontakter og Fau."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google