Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlig tjenestepensjon Et kritisk blikk på rapport fra ASD av desember 2015 Forsvar Offentlig Pensjon Oslo 11/1 – 2016 Stein Stugu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlig tjenestepensjon Et kritisk blikk på rapport fra ASD av desember 2015 Forsvar Offentlig Pensjon Oslo 11/1 – 2016 Stein Stugu."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlig tjenestepensjon Et kritisk blikk på rapport fra ASD av desember 2015 Forsvar Offentlig Pensjon Oslo 11/1 – 2016 Stein Stugu

2 Kort rapportens hovedinnhold Alleårsopptjening Tjenestepensjon beregnes uavhengig av folketrygden Avtalefeste pensjon gjøres om fra tidligpensjon til tilleggspensjon Fleksibelt uttak fra 62 år (forutsatt at du har hatt høy nok inntekt) Livsvarig utbetaling etter en påslagsmodell,

3 Bryter med pensjonsforliket H, Ap, V, Kr.F og Sp i 2005: «Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres.» Var i tillegg for forhandlinger: «Den endelige tilpasningen skal skje gjennom forhandlinger mellom partene i offentlig sektor.»

4 66 % av lønn År opp- tjening 3040 Offentlig tjeneste - pensjon Alderspensjon etter pensjonsreformen – inntekt – år i arbeid - uttaksalder Prinsippskisse – sammenlikning ytelsespensjon/offentlig tjenestepensjon (66 %) med pensjon etter pensjonsreformen (privat) – hva er rettferdig pensjon?

5 Hva rapporten ikke behandler Uføres alderspensjon Med alleårsopptjening går uføres alderspensjon fra folketrygden kraftig ned – gjør avhengigheten av god tjenestepensjon større Særaldersgrense Utsettelse gjør det enda vanskeligere å løse?

6 Høy uføreandel før pensjonsalder Uføre som andel av befokningen etter kjønn. Pr 30/9 - 2015

7 AFP Behandler ikke at det nå trengs svært høy inntekt for å gå av med pensjon fra 62 år Med AFP, kr. 344 500 i 40 år Uten AFP, kr. 431 000 i 40 år Etter forliket om Statsbudsjettet mer – minste pensjonsnivå for enslige ble hevet med kr. 4 000

8 Litt om kvinnelønn Pensjonsgrunnlaget i G for kvinner i fellesordningen for kommuner og bedrifter. Fra aktiv stilling. Andeler i prosent. (Rapporten s.226)

9 Fleksibelt uttak – en reform for menn Alderspensjonister 62 – 66 år. Kjønn. Andel av befolkningen i samme aldersgruppe 31.03.2011 – 30.09.2015 (Kilde: Nav)

10 Pensjonsalderen stiger – før og etter reformen Forventa yrkesaktivitet (i årsverk) etter fylte 50 år fordelt på kjønn, 2001 – 2014. Foreløpige tall for 2014 Kilde: Oddbjørn Haga. Forventa pensjoneringsalder og yrkesaktivitet. Arbeid og velferd 2/2015

11 Avgangsalder går opp i offentlig sektor Uttaksandeler AFP, fellesordningen for kommuner og bedrifter. Prosent (rapporten, side 240)

12 Er privat AFP tilpasset økt arbeidsledighet? Utviklingen i arbeidsledighet 2008 - 2015 (Kilde: Arbeidslivet.no basert på Kari-Mette Ørbog, Nav)

13 Hva skjedde i 2009? Her: Pensjon fra 67 år. Sammenlikning offentlig tjenestepensjon med Statens tilbud. Før levealdersjustering. Lønn 400 000. Gjennomsnittslønn 90 % av sluttlønn. 35 år i offentlig tjenestepensjon. Levealdersjustering. Alle grafer går ned.

14 Livsvarig pensjon, evaluert ved 70 år, i prosent av sluttlønn ved uttak i ulik aldre. Utgangsforutsetninger (Rapportens figur 7.2)

15 Livsvarig pensjon, evaluert ved 70 år, i prosent av sluttlønn ved uttak i ulik aldre. Lang tjenestetid. (Figur 7.12)

16 Livsvarig pensjon, evaluert ved 70 år, i prosent av sluttlønn ved uttak i ulik aldre. Lav sluttlønn (4 G. Figur 7.4)

17 Livsvarig pensjon, evaluert ved 70 år, i prosent av sluttlønn ved uttak i ulik aldre. Høy sluttlønn vs. snittlønn. (Figur 7.18)

18 Livsvarig pensjon, evaluert ved 70 år, i prosent av sluttlønn ved uttak i ulik aldre. Deltid. (Figur 7.24)

19 Levealdersjustering

20 Alleårsopptjening – rammer særlig kort opptjening Pensjon Alderspensjon i % av sluttlønn. Født 1943. Dagens ordning sammenliknet med ny ordning. 30 og 40 års tjenestetid før 62 år. Avgangsalder fra 62-70 ved 70 år. Inntekt 6 G.

21 Tjenestetid for alderspensjonister fra aktiv stilling etter hvor lang opptjeningstiden er. (Rapporten figur 5.1)

22 Stillingsandeler for kvinner og menn i staten i aktiv stilling. Andeler i %. (Basert på rapportens figurer s.210-211.)

23 Er offentlig tjenestepensjon dyrt? Rapporten: Offentlig AFP er rimeligere enn privat AFP Offentlig tjenestepensjon vil bli billigere Men gir det forhandlingsrom? Det samme gjelder rapportens forslag til ny modell Ideologisk, ikke økonomisk drevet endring? Men regnskapsreglene……


Laste ned ppt "Offentlig tjenestepensjon Et kritisk blikk på rapport fra ASD av desember 2015 Forsvar Offentlig Pensjon Oslo 11/1 – 2016 Stein Stugu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google