Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Fagvalg for skoleåret 2016/17 Oslo Handelsgymnasium.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Fagvalg for skoleåret 2016/17 Oslo Handelsgymnasium."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Fagvalg for skoleåret 2016/17 Oslo Handelsgymnasium

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Tidsplan fagvalg for skoleåret 2016/17 Kontinuerlig: Veiledning fra rådgiver, studieleder, kontaktlærer, faglærer NårHva 3.november og 10.novemberFaginformasjon i auditoriene. 12. novemberFagvalgsmesse i aulaen. 24. november Fagvalg i www.blokkvalg.no.www.blokkvalg.no Blokkvalg stenger 27.november. 25.januar-9.februarwww.blokkvalg.nowww.blokkvalg.no er åpen for evt justering av fagvalg. 10.februar-4.mai, og fra skolestart frem til høstferien. Elever kan søke om fagbytte ved å levere skjema på kontoret.

3 Oslo kommune Utdanningsetaten VG1VG2VG3 N ORSK (4 T ) N ORSK (6 T ) G EOGRAFI (2 T )H ISTORIE (2 T ) HISTORIE (4 T ) K ROPPSØVING (2 T ) N ATURFAG (5 T ) M ATEMATIKK (5 T, 3 T HVIS 2 P ) R1 S1 2P R ELIGION / ETIKK (3 T ) E NGELSK (5 T )P ROGRAMFAG (5 T ) S AMFUNNSFAG (3 T )P ROGRAMFAG (5 T ) M ATEMATIKK (5 T ) 1T 1P P ROGRAMFAG (5 T ) P ROGRAMFAG ELLER FREMMEDSPRÅK (5 T ) F REMMEDSPRÅK (4 T ) Fagstrukturen For å få godkjent vitnemål må en elev fortsette med fremmedspråk i Vg3 hvis eleven ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen velge fag som tilfredsstiller kravet til fordypning

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Krav til fordypning Programfagene kategoriseres i ulike programområder. På OHG har vi følgende programområder: -realfag -språk, samfunnsfag og økonomi. -idrett (kun ett fag) Det er et krav for vitnemål at man har minst 4 programfag fra samme programområde, og at fagkombinasjonen gir minst to fordypninger.

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Fagtilbud innenfor programområde realfag Matematikk S1Matematikk S2 Matematikk R1Matematikk R2 Kjemi 1Kjemi 2 Biologi 1Biologi 2 Fysikk 1Fysikk 2 Informasjonsteknologi 1Informasjonsteknologi 2 Teknologi og forskningslære 1 Fagtilbud innenfor programområde idrett Aktivitetslære 2

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Fagtilbud innenfor programområde språk, samfunnsfag og økonomi Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 ØkonomistyringØkonomi og ledelse Samfunnsøkonomi 1Samfunnsøkonomi 2 Rettslære 1Rettslære 2 Sosiologi og sosialantropologiPolitikk og menneskerettigheter Markedsføring og ledelse 1Markedsføring og ledelse 2 Historie og filosofi 1Historie og filosofi 2 Internasjonal engelskSamfunnsfaglig engelsk Tysk/Spansk nivå IIFransk/Tysk/Spansk nivå III Japansk nivå I (kveldstid på OHG)Japansk nivå II (kveldstid på OHG) Polsk/Kinesisk/Italiensk/Tegnspråk/ Latin/Russisk nivå I (kveldstid på annen skole ) Polsk/Kinesisk/Italiensk/Tegnspråk/ Latin/Russisk nivå II (kveldstid på annen skole )

7 Oslo kommune Utdanningsetaten VG1VG2VG3 N ORSK (4 T ) N ORSK (6 T ) G EOGRAFI (2 T )H ISTORIE (2 T ) HISTORIE (4 T ) K ROPPSØVING (2 T ) N ATURFAG (5 T ) M ATEMATIKK (5 T ELLER 3 T HVIS 2 P ) R1 S1 2P R ELIGION / ETIKK (3 T ) E NGELSK (5 T ) F YSIKK 1M ATEMATIKK R2 S AMFUNNSFAG (3 T ) K JEMI 1 KJEMI 2 M ATEMATIKK (5 T ) 1T 1P S AMFUNNSØKONOMI 1A KTIVITETSLÆRE F REMMEDSPRÅK (4 T ) Tysk II F REMMEDSPRÅK (4 T ) Tysk II Eksempel på en godkjent fagkombinasjon Eleven har valgt minst 4 programfag fra samme programområde som gir to fordypninger trenger ikke fortsette med fremmedspråk i Vg3 (hadde fremmedspråk på ungdomsskolen)

8 Oslo kommune Utdanningsetaten VG1VG2VG3 N ORSK (4 T ) N ORSK (6 T ) G EOGRAFI (2 T )H ISTORIE (2 T ) HISTORIE (4 T ) K ROPPSØVING (2 T ) N ATURFAG (5 T ) M ATEMATIKK (5 T ELLER 3 T HVIS 2 P ) R1 S1 2P R ELIGION / ETIKK (3 T ) E NGELSK (5 T ) S AMFUNNSØKONOMI 1S AMFUNNSØKONOMI 2 S AMFUNNSFAG (3 T ) Ø KONOMISTYRING Ø KONOMI OG LEDELSE M ATEMATIKK (5 T ) 1T 1P I NTERNASJONAL ENGELSK M ATEMATIKK S2 F REMMEDSPRÅK (4 T ) Tysk II F REMMEDSPRÅK (4 T ) Tysk II Eksempel på en godkjent fagkombinasjon Eleven har valgt minst 4 programfag fra samme programområde som gir to fordypninger trenger ikke fortsette med fremmedspråk i Vg3 (hadde fremmedspråk på ungdomsskolen)

9 Oslo kommune Utdanningsetaten VG1VG2VG3 N ORSK (4 T ) N ORSK (6 T ) G EOGRAFI (2 T )H ISTORIE (2 T ) HISTORIE (4 T ) K ROPPSØVING (2 T ) N ATURFAG (5 T ) M ATEMATIKK (5 T ELLER 3 T HVIS 2 P ) R1 S1 2P R ELIGION / ETIKK (3 T ) E NGELSK (5 T ) S AMFUNNSØKONOMI 1S AMFUNNSØKONOMI 2 S AMFUNNSFAG (3 T ) Ø KONOMISTYRING T YSK III M ATEMATIKK (5 T ) 1T 1P I NTERNASJONAL ENGELSK M ATEMATIKK S2 F REMMEDSPRÅK (4 T ) Tysk II F REMMEDSPRÅK (4 T ) Tysk II Eksempel på en godkjent fagkombinasjon Eleven har valgt minst 4 programfag fra samme programområde som gir to fordypninger trenger ikke fortsette med fremmedspråk i Vg3 (hadde fremmedspråk på ungdomsskolen)

10 Oslo kommune Utdanningsetaten VG1VG2VG3 N ORSK (4 T ) N ORSK (6 T ) G EOGRAFI (2 T )H ISTORIE (2 T ) HISTORIE (4 T ) K ROPPSØVING (2 T ) N ATURFAG (5 T ) M ATEMATIKK (5 T ELLER 3 T HVIS 2 P ) R1 S1 2P R ELIGION / ETIKK (3 T ) E NGELSK (5 T ) S AMFUNNSØKONOMI 1S AMFUNNSØKONOMI 2 S AMFUNNSFAG (3 T ) Ø KONOMISTYRING Tysk II (I+II) M ATEMATIKK (5 T ) 1T 1P I NTERNASJONAL ENGELSK M ATEMATIKK S2 F REMMEDSPRÅK (4 T ) Tysk I (I+II) F REMMEDSPRÅK (4 T ) Tysk I (I+II) Eksempel på en fagkombinasjon som IKKE er godkjent Eleven har IKKE valgt 2 fordypninger innenfor samme programområde

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Opptak til høyere utdanning Generell studiekompetanse –Fullført og bestått et studiespes. utdanningsprogram (Vg1, Vg2, og Vg3) –Karakterene 2 til 6 betyr at et fag er bestått –Fag med karakteren 1 i standpunkt er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre –Flertallet av høyere studier har generell studiekompetanse som eneste opptakskrav Spesielle opptakskrav –Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse Se www.samordnaopptak.no for fullstendig oversikt.www.samordnaopptak.no

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Opptak til høyere utdanning På www.samordnaopptak.no kan du søke opptak til over 40 høgskoler og universiteter i Norge med én søknad.www.samordnaopptak.no Førstegangsvitnemål –Blir gitt til den som har oppnådd generell studiekompetanse innenfor normal tid –Kan få ført på karakterer som er forbedret innenfor normal tid –50 % av plassene gjennom www.samordnaopptak.no gis i førstegangsvitnemålkvotenwww.samordnaopptak.no –Du må ikke fylle mer enn 21 år det året du søker for å konkurrerer i denne kvoten Ordinært vitnemål –Vitnemål med endringer utover normal tid

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Opptak til høyere utdanning Avsluttende fellesfag, programfag og eksamener kommer på vitnemålet Minimum 5 eksamener på vitnemålet –Vg2: Alle trekkes ut i 1 eksamen (skriftlig eller muntlig) –Vg3: Alle trekkes ut i 4 eksamener: –norsk hovedmål skriftlig –norsk sidemål eller programfag skriftlig –programfag skriftlig –en muntlig eksamen Disse trekkene er hovedregelen. For eksempel kan delkurselever trekkes i færre eksamener. Eller dersom det ikke er mulig med to skriftlige eksamener (i tillegg til norsk hovedmål) i Vg3 kan eleven trekkes ut til to muntlige eksamener.

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Opptak til høyere utdanning Realfagspoeng og språkpoeng –Legges til poengsummen ved opptak til studier gjennom www.samordnaopptak.nowww.samordnaopptak.no –1,0 poeng for R2, Fysikk2, fremmedspråk nivå III –0,5 poeng for de resterende 5 timers programfagene innen realfag og fremmedspråk –Engelsk er ikke et fremmedspråk –Maks 4 realfag- og språkpoeng tilsammen Andre ekstrapoeng –Kjønnspoeng –Tilleggspoeng for militæret/folkehøyskole/høyere utdanning (i ordinær kvote) –Alderspoeng f.o.m året du fyller 20 år (i ordinær kvote), Se www.samordnaopptak.no / www.poenggrenser.nowww.samordnaopptak.nowww.poenggrenser.no

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Hjelp til å velge? Familie og venner Faglærere, kontaktlærere og rådgivere Nettsteder –www.utdanning.nowww.utdanning.no –www.vilbli.nowww.vilbli.no –www.velgriktig.no/utdanningstesten/ (realfagsyrker)www.velgriktig.no/utdanningstesten/ –www.udir.nowww.udir.no OHG sitt fagvalgshefte, finnes på skolens hjemmeside –https://ohg.vgs.nohttps://ohg.vgs.no

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Helt tilslutt: Husk å søke skoleplass for Vg3! Frist: 1. mars Elevene logger seg på www.vigo.no ved å bruke MinIDwww.vigo.no Andre planer enn å gå Vg3 på OHG – kontakt rådgiver/studieleder


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Fagvalg for skoleåret 2016/17 Oslo Handelsgymnasium."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google