Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kontaktmøte Vg1 19.11.15. Skolemiljø: klassene, VIP, revy, russ, Fagvalg Vg2 Eksamensperioden Foreldre-/elevsamtale uke 5 og 6, 2016 Møte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kontaktmøte Vg1 19.11.15. Skolemiljø: klassene, VIP, revy, russ, Fagvalg Vg2 Eksamensperioden Foreldre-/elevsamtale uke 5 og 6, 2016 Møte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kontaktmøte Vg1 19.11.15

2 Skolemiljø: klassene, VIP, revy, russ, Fagvalg Vg2 Eksamensperioden Foreldre-/elevsamtale uke 5 og 6, 2016 Møte om språkreiser 23.11. kl.18.00 Møte med nærpolitiet

3 FAGVALG Søknad om inntak for hvert år Ny søknad 1.mars 2016 Svarfrist medio juli Forhåndssvar Fortrinnsrett på «egen» skole forutsatt tilstrekkelig godt resultat Utveksling? Hoppe over et klassetrinn i Norge – tilbake til Vg3 Fortsette der man slapp – tilbake til Vg2 Møte om utveksling vinteren 2016 på Valler Fagvalg på Valler – intern prosess

4 ULIKE TYPER FAG Fellesfag – fag alle elever i SSP må ha; norsk (4t), kroppsøving (2t), fremmedspråk (4t), engelsk (5t)*, geografi (2t)*, matematikk T eller P (5t)*, naturfag (5t)*, samfunnsfag (3t)* Programfag – fag elevene velger individuelt innen visse regler. Alle elever har totalt seks eller syv programfag (5 uketimer). Kommer inn i Vg2. * Fem avsluttende fag i Vg1, med standpunktkarakter og mulighet for eksamen.

5 SSP Vg2 og Vg3 Vg2 Fellesfag: Norsk (4t), historie (2t), kroppsøving (2t), fremmedspråk (4t)* eventuelt matematikk 2P (3t)* Tre eller fire programfag* *Fem avsluttende fag Vg3 Fellesfag: Norsk (6t)*, historie (4t)*, kroppsøving (2t)*, religion og etikk (3t)* Tre programfag* * Syv avsluttende fag

6 ALTERNATIVE MATEMATIKKLØP

7 PROGRAMOMRÅDE Elevene i Vg1 skal velge ett programområde: a) Realfag b) Språk, samfunnsfag, økonomi (SSØ) Elevene må velge to, tre eller fire ulike programfag innen sitt valgte område Minst to av disse fagene skal være gjennomgående i to år

8 FAGVALG OG FORBEHOLD To valgrunder Fagvalg før jul Bekreftelse/endring i uke 7 Noe fleksibilitet etter dette Gjennomsnittsstørrelse på gruppene ca. 24 elever. Ikke alle fag som er med i første valgrunde kommer med til andre runde. Det kan hende at fag blir borte etter andre valgrunde hvis elever trekker seg fra faget. Seriøsitet i første valgrunde. Føringer på skolens planlegging av neste skoleår Faginformasjon i høst

9 REALFAG PÅ VALLER Biologi 1 og 2 Fysikk 1 og 2 Kjemi 1 og 2 Teknologi og forskningslære 1 og 2* Matematikk R1 og R2 Matematikk S1 og S2 Matematikk X (3t) Programmering Valgfag (3t) – søker om å få tilby dette fra 2016-17 Bonuspoeng for realfag 0,5 poeng R2 og Fysikk 2 gir 1 poeng Matematikk X gir ikke poeng * Ikke tilbud om nivå 2 dette skoleåret

10 SAMFUNNSFAG PÅ VALLER Historie og filosofi 1* og 2* Politikk, individ og samfunn Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskerettigheter Rettslære 1 og 2 Psykologi 1 og 2 Samfunnsøkonomi 1 og 2 Næringslivsøkonomi Økonomistyring Økonomi og ledelse * Ikke tilbud dette skoleåret

11 SPRÅKFAG PÅ VALLER Engelsk Internasjonal engelsk Engelsk litteratur og kultur Samfunnsfaglig engelsk* Fransk, spansk og tysk Nivå 3 Bygger på fellesfaget nivå 2 Samarbeid med andre skoler Nivå 3 gir 1 bonuspoeng * Ikke tilbud dette skoleåret

12 FORMGIVINGSFAG PÅ VALLER Visuelle kunstfag 1 og 2 Design og arkitektur 1 Disse programfagene gir ikke fordypning innenfor de programområdene Valler har, men må være ett «fritt programfag».

13 MORSMÅL Morsmål eller språk man kan «utenfra» kan/bør dokumenteres selv om man ikke har vært elev i språket. Et slikt språk kan enten erstatte fellesfaget i fremmedspråk eller være et eget programfag i fremmedspråk. Eksamen som privatist – arrangeres på Valler Bonuspoeng

14 FAGVALG – EKSEMPEL PÅ FAGKOMBINASJON Realfag Vg2 Matematikk R1 Kjemi 1 Fysikk 1 Internasjonal engelsk Vg3 Matematikk R2 Kjemi 2 Engelsk litteratur og kultur

15 FAGVALG – EKSEMPEL PÅ FAGKOMBINASJON Språk, samfunnsfag, økonomi Vg2 Sosiologi og sosialantropologi Samfunnsøkonomi 1 Psykologi 1 Matematikk S1 Vg3 Politikk og menneskerettigheter Samfunnsøkonomi 2 Matematikk S2

16 GENERELL STUDIEKOMPETANSE Alle som fullfører og består tilbudet på Valler med lovlig fagkombinasjon oppnår generell studiekompetanse Kan studere på høyskole og universitet

17 SPESIELL STUDIEKOMPETANSE En del studiesteder krever at de som skal begynne der har bestått spesielle fag. Fag som kreves for spesiell studiekompetanse i Norge er utelukkende knyttet til programområde for realfag. Samordna opptak

18 FØRSTEGANGSVITNEMÅL Normert tid – 3 år Innvilget forlenget tid, f. eks. sykdom, idrett, utveksling Privatisteksamener Mulig «å rette opp feila fra i går» innenfor denne rammen

19 FORBEDRINGSVITNEMÅL Mer enn tre år i vgs. uten at man er innvilget forlenget tid Ta fag etter treårig løp for å dekke krav til spesiell studiekompetanse eller øke antallet bonuspoeng Forbedre ett eller flere fag etter tre år – «ta opp fag»

20 INNTAK UNIVERSITET OG HØYSKOLER Kvote for søkere med førstegangsvitnemål Bare skolepoeng teller Karakterpoeng Bonuspoeng for visse programfag 50 % av plassene på studiet Resten av plassene åpne for alle Forbedringsvitnemål, skolepoeng, tilleggspoeng

21 EKSAMENPERIODEN VÅREN 2016 Uke 17 heldagsprøver 13.5 kunngjøring trekkfag Skriftlig eksamensperiode 20.5 – 27.5 Med forbehold: muntlig eksamen: trekkes 17.6- eksamen 21.6 Skoleavslutning 22.6 juni Første skoledag 17. august

22 Samarbeid skole hjem: MØTE M/KONTAKTLÆRERE UKE 5-6 2016 Innkalling Forberedelser – anerkjennende elevsamtalen Tema for samtalen Den første av to individuelle utviklingssamtaler med foreldre Kontaktmøte Vg3 om høsten


Laste ned ppt "Velkommen til kontaktmøte Vg1 19.11.15. Skolemiljø: klassene, VIP, revy, russ, Fagvalg Vg2 Eksamensperioden Foreldre-/elevsamtale uke 5 og 6, 2016 Møte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google