Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Setningsoppbygging på spansk. Sentrale ordklasser Artikkel El, la, las, los, un, una, unos/as Substantiv Casa, carro, pescado, hombre Verb Comer, beber,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Setningsoppbygging på spansk. Sentrale ordklasser Artikkel El, la, las, los, un, una, unos/as Substantiv Casa, carro, pescado, hombre Verb Comer, beber,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Setningsoppbygging på spansk

2 Sentrale ordklasser Artikkel El, la, las, los, un, una, unos/as Substantiv Casa, carro, pescado, hombre Verb Comer, beber, trabajar, escribir Adjektiv Rojo, grande, pequeño, bonita Adverb Hoy, después, mañana, mucho, poco Tekstbindingsord y, que, como, también Preposisjon En, sobre, a, de

3 Friere enn på norsk Noen regler finnes likevel I utgangspunktet som på norsk: Subjekt – Verb – Objekt El hombre – come – pescado Mannen – spiser – fisk Spansk ordstilling

4 (Den gamle mannen spiser ikke fisk hver dag) El hombre viejo no come pescado todos los dias Todos los dias el hombre viejo no come pescado No come pescado todos los dias el hombre viejo Hva med tekstbindingsord? El hombre viejo come pescado todos los dias. La mujer come sopa (Kvinnen spiser suppe)

5 Det er faste regler for plasseringen av nektelse, adjektiv, artikkel og preposisjoner: Verb I praksis kan verbet plasseres hvor som helst i setningen. Unntaket er mellom artikkel og substantiv (som alltid går sammen). Substantiv Plasseres hvor som helst i setningen, men artikkel må alltid plasseres før substantivet. Viktig!

6 Adverb I begynnelsen, midten eller i slutten av setningen (tid) Hoy el hombre come pescado El hombre come pescado hoy El hombre hoy come pescado

7 Nektelse Både ”nei” og ”ikke” heter NO på spansk. Nektelsen ”ikke” står alltid foran verbet: No hablo inglés No, no hablo inglés Adjektiv Hovedregelen på spansk er at adjektivet plasseres etter substantivet. La casa blanca El hombre grande El carro viejo

8 Artikkel Plasseres foran substantivet: El hombre / La mujer Preposisjon Settes foran objektet i setningen: Viajamos a Brazil Vivo al lado de tu casa Hablé con mis amigos

9 Vanlige feil

10 Hunkjønnsord De fleste ord som ender på –a. Unntak: día, mapa, planeta, problema, clima, programa  el Ord som ender på –dad og –ción/-sión er alltid hunkjønn: ciudad, universidad, estación, televisión

11 1. Refleksive verb: Ejemplo: bañarse, maquillarse, ducharse, lavarse, entrenarse Subjektet og objektet viser til samme person: Jeg vasker bilen (ikke refleksivt) Jeg vasker meg (refleksivt) Står alltid sammen med et refleksivt pronomen: Me, te, se, nos, os, se

12 Plassering av det refleksive pronomenet: Når verbet er bøyd, står det refl. pron. foran: Cuándo te acuestas? Me acostaré a las 11. Når setningen har to verb kan man plassere pronomenet foran eller bak. Juan tiene que lavarse el pelo. Juan se tiene que lavar el pelo. Ahora María se puede lavar la cara. Ahora María puede lavarse la cara.

13 2. Verbet «gustar»: «å like», «å behage» Bøyes likt i alle personer Må sette pronomen foran verbet for å spesifisere hvem som behages av noen/ noe Pronomenet fungerer som direkte objekt Substantivet som subjekt

14 1 Me gusta/-an1 Nos gusta/-an (jeg liker...)(vi liker...) Me gusta la músicaNos gusta la música Me gustan las chicasNos gustan las chicas 2 Te gusta/-an2 Os gusta/-an (du liker...)(dere liker...) Te gusta la músicaOs gusta la música Te gustan las chicasOs gustan las chicas 3 Le gusta/-an3 Les gusta/-an (han, hun, De liker...)(de, dere liker...) Le gusta la músicaLes gusta la música Le gustan las chicasLes gustan las chicas

15 Fyll inn med korrekt form av verbet gustar. Ex. (nosotros) Nos gustan los gatos. (yo) __________________________________ el español. (nosotros) __________________________________ la poesía. (tú) __________________________________ los chicos. (vosotros) __________________________________ la comida. (ella) __________________________________ a él. (ustedes) ¿__________________________________ Noruega? (ellos) __________________________________ las montañas. (él) __________________________________ los perros. (tú) ¿__________________________________ entrenar?

16 Muy versus mucho MUY MUCHO «veldig» Bøyes ikke Foran et adverb eller et adjektiv: Estoy muy enfermo. Mi abuelo es muy alto. Bailan muy bien. «mange», «mye» Tre ulike funksjoner 1. Adjektiv (bøyes i kjønn og tall) 2. Ubestemt mengdeord (mye) 3. Adverb

17 Compran muchas cosas (adjektiv) Hay muchas chicas (adjektiv) Kaja es mucho más alta que Eva (gradbøyd adjektiv) Yo estudio mucho (ubestemt mengdeord) Baila mucho (ubestemt mengdeord)

18 ¿Muy o mucho? 1. Es ___ importante entregar el trabajo en la fecha indicada. 2. Mi hermana es ___ sociable y tiene ___ amigos. 3. Tu trabajo es ___ bueno. 4. Juan es ___ impulsivo, hace las cosas sin pensar. 5. No tengo ____ suerte con la lotería.

19 3. Eiendomspronomen/Eiendomsord Uttrykker eieforhold og tilhørighet. Bøyes etter det som eies, som på norsk. Når eiendomsordet står med substantivet: EntallFlertall 1.Mi libroMis libros 2.Tu libroTus libros 3.Su libroSus libros 1.Nuestro/-a casaNuestros/-as casas 2.Vuestro/-a casaVuestros/-as casas 3.Su casaSus casas

20 Trykksterke former av eiendomsord: mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo Bøyes i kjønn og tall! Eiendomsordet plasseres etter substantivet Får ekstra trykk Estas flores son tus flores Estas flores son tuyas ¡Dios mío!

21 Fyll inn med riktig eiendomsord (yo) ______ madre se llama Elena (yo) ____ padres se llaman Pepe y Teresa (Él) ____ novia es española (Ella) ______ padres son españoles (nosotros) Todos _______ hijos van a la escuela (Tú) La casa es _________ (yo) Las fotos son ________


Laste ned ppt "Setningsoppbygging på spansk. Sentrale ordklasser Artikkel El, la, las, los, un, una, unos/as Substantiv Casa, carro, pescado, hombre Verb Comer, beber,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google