Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARMÈKURS – DEL 1I a)Frelsesarmeens historie b)Frelsesarmeen i dag c) Frelsesarmeens særtrekk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARMÈKURS – DEL 1I a)Frelsesarmeens historie b)Frelsesarmeen i dag c) Frelsesarmeens særtrekk."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARMÈKURS – DEL 1I a)Frelsesarmeens historie b)Frelsesarmeen i dag c) Frelsesarmeens særtrekk

2 Grunnleggeren Armémoderen 10.04.1829 - 20.08.1912 17.01.1829 - 04.10.1890

3 John Wesley 28.06.1703-02.03.1791 The Third Great Awakening En hellighetsbevegelse i Amerika mellom ca. 1850-1900. Phoebe Palmer 17.12.1807-02.11.1874 Den teologiske arven

4 Arven fra Wesley Helt fra begynnelsen av sin tjeneste forkynte William Booth i tråd med de mest sentrale doktriner hos Wesley; Frelse for alle Helliggjørelse Nestekjærlighet

5 Tidens evangeliske bevegelse Booth så på seg selv som en del av en bred evangelisk tradisjon på denne tiden. En tradisjon med røtter tilbake til John Wesley. Det hevdes at denne brede bevegelsen nådde sitt klimaks ved opprettelsen av The Salvation Army. Denne tradisjonen var preget av en sterk nød for sjelers frelse, en ”pietistisk” moral og en sterk sosial samvittighet. Noe som appellerte til arbeiderklassen.

6 William Booth blir omvendt som 15 -åring i Nottingham. «God shall have all there is of William Booth!», erklærte han. William Booth vokste ikke opp i en spesielt kristelig familie. Det var et ektepar i nabolaget ved navn Dent som tok William med seg til metodistkirken.

7 Men mest av alt ville William være evangelist. Han hadde stadig friluftsmøter i Nottingham. Etter at faren gikk konkurs var William nødt til å ta seg en jobb. Faren skaffet ham jobb som pantelåner.

8 I 1848 blir han arbeidsledig, og ser ingen annen utvei enn å flytte til London hvor han i 1849 får jobb som pantelåner. Etter farens død i 1843 får William et ekstra ansvar i forhold til å forsørge sin mor og sine søsken.

9 William Booth sine løfter, satt opp i en god metodistisk ånd (06.12.1849) Jeg lover med Guds hjelp: 1) hver morgen stå opp tidlig nok (for eksempel 20 min før 7) for å rekke å vaske og kle meg og få noen minutter, i hvert fall fem, til privat bønn. 2) å så mye som mulig unngå all unødig prat, hvilket jeg i den siste tiden alt for ofte har syndet og gitt etter for. 3) å strebe etter, i min oppførsel overfor verden, spesielt overfor mine kamerater, å oppføre meg som en ydmyk og iherdig etterfølger av det blødende Lammet og gjennom alvorlige samtaler og advarsler forsøke å få dem til å tenke på sine udødelige sjeler. 4) å ikke lese mindre enn 4 kapitler i Guds Ord hver dag. 5) å forsøke å leve nærmere Gud, streve etter et hellig hjerte, og overlate alle bekymringer til Gud. 6) å lese igjennom dette hver dag, eller i hvert fall to ganger i uken. Gud hjelpe meg å utvikle en ånd av selvfornektelse og å overgi meg som en kjærlighetens fange til verdens Forløser. Amen & Amen Jeg kjenner min egen svakhet og uten Guds hjelp kan jeg ikke holde disse løfter én dag. Må Gud se i nåde til min syndige sjel. Jeg påkaller blodet, ja o ja, Jesus døde for meg.

10 Møtet med Cathrine Mumford I London blir William Booth introdusert for en ung dame ved navn Cathrine Mumford. Paret forlover seg i 1852, og blir enig om at William skal begynne på metodistenes prestestudium. Paret får lov å gifte seg i 1855, før prøvetiden hans som prest er over.

11 William Booth som nyuteksaminert metodistprest 1858

12

13 ”Elskede jeg har funnet min skjebne” Williams ord til Catherine, søndag 2.juli 1865, etter å ha holdt en appell utenfor puben The Blind Beggar i White Chapel Road i øst- London.

14 Teltmøtene på kvekerkirkegården i øst-London, hvor William Booth startet arbeidet sitt.

15 ’No! ’ cried William Booth, ’poor people feel the cold quite as much, if not more, than do rich people. We shall have a wooden floor and the place shall be heated by hot water apparatus. No one gets a blessing if they have cold feet and nobody ever got saved while they had toothache!’

16 Det kristne vekkelsesforbundet (1865) Det kristne vekkelsesforbundet for Øst-London (1866) Øst-London Kristne Misjon (1867) Den kristne misjon (1869) 1. De som ble frelst ville ikke gå til de etablerte kirkene. 2. De som allikevel gikk til kirkene, ble ikke tatt godt imot, de fikk bl.a. følelsen av at «søndagsklærne» ikke var fine nok. 3. Man så at man kunne bruke de nyomvendte til effektivt å evangelisere for andre.

17 ”How to reach the masses with the gospel; a sketch of the origin, history and present position of the Christian mission.” William Booth, 1870

18 Elijah Cadman

19 Årsrapporten 1878

20 Fra en misjon til en hær!

21 Militær struktur Språk Organisering Uniformer Hornorkester Flagg Titler William Booth var pragmatiker: Metodene underlagt målet – sjelers frelse. Musikk et effektivt middel. Et helt evangelium - Soup, soap and salvation. «Mine beste menn er kvinner.»

22 Familien Fry, det første hornorkesteret i FA Penzance Band, tidlig på 1880 tallet

23 Årsaker til armeens vekst den første tiden: Navnet «The Salvation Army», ble til enorm inspirasjon og førte til en rekke endringer i metoder, stil, lederstruktur og innstilling. Booth hadde en visjon som han delte med noen som sto ham nær. Mennesker ble grepet av visjonen og startet opp arbeid der de var, uten at det var noen strategisk tenking bak det. Vekstprosessen var hurtig og ukontrollert.(Etter hvert ble bevegelsen så stor at man opprettet et hovedkvarter og den strategiske tenkingen ble utviklet og det ble sendt ut mennesker som skulle åpne ild der hvor ledelsen så et behov). Arbeidet ble utviklet og formet, av samfunnsbehovene. De så urettferdigheten og de gjorde noe med det. FA hadde sitt utspring fra folket, arbeidet for folket og gjennom folket. Pågangsmot, dristighet, djervhet, utholdenhet og en stahet preget alt arbeid – enkelt sagt; de hadde en sterk tro på at Gud var med dem OG DERFOR VAR DE USTOPPELIGE! Selv om de møtte motstand. Pionèerene var ofte unge kvinner i tenårene. Dette viste seg ofte å være en fordel…

24 Skjelettarmeen, motstandere til FA

25 Guernsey, Jersey(1879) Irland, USA(1880) Australia, Frankrike(1881) India, Sverige, Sveits, Canada(1882) New Zeeland, Sri Lanka, Sør Afrika, Pakistan, Isle of Man(1883) St. Helena(1884) Tyskland(1886) Nederland, Danmark, Jamaica, Italia(1887) Norge(1888) Finland, Belgia(1889) Island(1895) Færøyene(1924) Frelsesarmeens utbredelse:

26 Catherine døde 4.10.1890, 61 år gammel

27 Kampen for sosial rettferdighet «Det er bedre å tenne et lys, enn å forbanne mørket!» (Konfucius)

28 William T. Stead, avisredaktør i The Pall Mall Gazette. 1885:Kampanjen mot prostitusjon

29 20. Oktober 1890: I mørkeste England og veien ut

30 Frelsesarmeens fyrstikkfabrikk, åpnet 1891, som et ledd i planen ”I mørkeste England og veien ut”

31 Karikaturtegning av William Booth

32 Sitater fra grunnleggeren: Some men's ambition is art. Some men's ambition is fame. Some men's ambition is gold. My ambition is the souls of men. Med disse ord oppsummerte William Booth sitt livsverk, i forbindelse med at han traff kong Edvard VII, 24 juni 1904. Jeg dømmer dere alle sammen til livsvarig hardt arbeid. William Booth til kadetter rundt 1880 Go Straight For Souls, And Go For The Worst Sagt av William i forbindelse med en 6 måneders møtekampanje nov.1889-april 1890, hvor målet var å vinne 100.000 mennesker. (Vet ikke hvor mange som ble vunnet...)

33 Sitater fra grunnleggeren: Suppe, såpe, frelse. Arbeidet overstiger kanskje våre krefter, men så lenge dette ikke er bevist, bør det ikke hindre oss i å prøve. Religion er noe meget enkelt, det betyr bare at du skal elske Gud av hele ditt hjerte og din neste som deg selv.

34

35 William døde 20.8.1912, 83 år gammel

36 William og Catherine Booths gravsted, Abney Park Cemetery, i Stoke Newington, London

37 1888:Armeen kommer til Norge

38 Dører åpnes i Norge 1741: Konventikkelplakaten 1842: Konventikkelplakaten faller. 1845: Dissenterloven 1856: Metodistkirke i Sarpsborg. 1860: Baptistene til Porsgrunn. 1877: Frikirken i Moss. 1884: Det norske misjonsforbund.

39 Dører åpnes… 1887: Stabsoffiser A.G. Segersteen sendes til Kristiania. Den Kristne Allianse, med bl.a. fabrikkeier P. Th. Halvorsen, ble sentrale pådrivere. Halvorsen bygget armeens første lokale i Grønland 9. 25 oktober 1887: Booth taler i «Bethlehem». Og Jeanna Corneliussen og Amalie Olsen taler i Stavanger!

40 Store behov også i Norge Norge var i løpet av 1800- tallet i ferd med å bli et industrisamfunn. I Christiania og andre store byer var nøden stor. ”Forstæderne kaldes et forlagt Vrag, en pøle uden Belysning og Oplysning, uden brolægning, uden Politi, et Usædelighedens, Vanartens og Fordærvelighedens Rede” (Oslo Formannskap ca 1890).

41 Fotfeste i Norge 22. Januar 1888: Frelsesarmeen holder sine første møter på Grønland 9 i Oslo. Fra Sverige kom Ouchterlony, Segersteen og Railton. Dessuten ble Amalie Olsen beordret fra ferie i Moss. Fra England kom Albert Osborn og frue, Ludvig Dybing og Jeanna Corneliussen.

42 Norge for Kristus Allerede i april åpner Oslo II korps, mens Oslo III korps åpner i juli! 22 desember 1888 talte William Booth i anledning åpningen av det nye HK og Templet i Pilestredet 22. Norges nest eldste korps er Arendal – åpnet 11 mars 1888, og 23 mars fulgte Kongsberg etter. Til sammen ble 10 korps åpnet det første året.

43 ”Ilden åpnes” i Stavanger Allerede høsten1887 holdt Jeanna Corneliussen møter i Stavanger. (Hun ble senere med på den offisielle åpningen i Oslo.) Etter mye motstand (blant annet fra redaktøren i Stavanger Avis, Alexander Kielland) ble korpset offisielt åpnet12 april 1890 i Bjergelandsgate 49.

44 Ilden åpnes i nord 20 november 1891 ble korpset i Tromsø åpnet. Hammerfest ble inntatt i april 1892.

45 Norge for Kristus Ved 5–årsjubileet var det 66 korps med til sammen 3000 soldater, og en rekke slum- stasjoner. Man hadde hoved- kvarter og krigsskole i Pilestredet 22 Krigsropet hadde et opplag på 15 000.

46 To celebre røster… Bjørnstjerne Bjørnson blir en ivrig forsvarer av armeens virksomhet i Gudbrandsdalen. Mens Alexander Kielland blir, som redaktør i Stavanger Avis, en meget kritisk røst når armeen forsøker å etablere seg i byen.

47 «Bedre å tenne et lys, enn å forbanne mørket». I februar 1891, bare noen måneder etter at ”I mørkeste England” blir gitt ut, åpner slumstasjonen i Vognmannsgate 19 på Vaterland.

48 ”Skurekostens evangelium” sprer seg.. 1. januar 1892 åpner slumstasjonen i Trondheim. 22. april 1892 åpner slumstasjonen i Bergen. 8. november 1893 åpner slumstasjonen i Stavanger.

49 En kvinne tar kommandoen I februar 1894 tar Hanna Oucterlony over som landsleder. Under hennes ledelse skjer det en betydelig utvikling og etablering av armeen.

50 1894: Menns sosiale arbeid I julen 1894 åpner Norges første herberge i Urtegata 16 på Grønland med 150 senger. 13 februar 1898 åpner herberget i Bergen med 100 senger.

51 1895: Frelsesarmeen etablerer seg på Island 12.05.1895. Korpset i Reykjavik åpner. April 1898 åpner gjestehjemmet i Reykjavik. Korpset i Isafjord ble også åpnet i 1898. 01.11.1904. Korpset i Akureyri åpner. I 1914 ble Siglufjord korps åpnet.

52 1896: Kvinners sosiale arbeid 13 mars 1896 åpner redningshjemmet Catherine Booth i St. Halvardsgate 2 Før århundreskiftet fulgte seks nye slumstasjoner.

53 1905: Industrihjemmet Elevator

54 Landets første barneherberge 11 august 1907 åpnet slumsøstrene landets første ”barneherberge” i Stavanger. Fra 1915 til 1960 holdt dette til i Kongsteinsgate 48, og etter dette (som barnehjem) i Vidarsgate 4.

55 ”Slumsøstergeneralen” – Othilie Tonning Frigjort kvinne fra Stavanger som kom med i FA i 1890. Var sosialsjef i FA fra 1898 til 1931. Frelsesarmeens sosialarbeid hadde en rivende utvikling i denne tiden.

56 1910:Tonning mottok kongens fortjeneste medalje i gull!

57 1924: Frelsesarmeen kommer til Færøyene 23 oktober 1924 ble Færøyene «invadert» fra Island. Sommeren 1932 var hornorkesteret fra Rekjavik på besøk, og orkesteret i Torshavn etableres. 1934: Island og Færøyene blir del av det norske territorium.

58 Etableringen av Fretex I 1971 starter major Peder Werner Johansen Fretex («Frelsesarmeens tekstiler») i Bergen. Fretex etablerer seg i Stavanger i 1976. Fretex var en fortsettelse og utvidelse av Elevator- konseptet.

59 Grunnleggerens arv: Så lenge kvinner gråter som de gjør nå, vil jeg kjempe Så lenge barn må gå sultne som de gjør nå, vil jeg kjempe Så lenge mennesker går inn og ut av fengsler, som de gjør nå, vil jeg kjempe Så lenge noen sliter med avhengighet, så lenge det finnes en misbrukt kvinne, så lenge det finnes en sjel som lever uten Guds lys, vil jeg kjempe Jeg vil kjempe til siste slutt. William Booth, general

60 Kilder:  Roger J. Green: The Life and Ministry of William Booth, 2005.  Robert Sandall: The History of The Salvation Army, Bind I og II, 1947/50.  William Booth: I mørkeste England og veien ut, norsk oversettelse, 2009.  Richard Collier: Generalen, 1965.  Charles Norum: Med kjærlighetens våpen, 1988.  Charles Norum: Omsorg for hele mennesket, 1991.  Rebecca Solevåg: Suppe, såpe, frelse, 2013.  IHK: The Salvation Army Year Book 2013.  www.frelsesarmeen.no www.frelsesarmeen.no  http://fahistoriskselskap.bloggnorge.com/ http://fahistoriskselskap.bloggnorge.com/


Laste ned ppt "ARMÈKURS – DEL 1I a)Frelsesarmeens historie b)Frelsesarmeen i dag c) Frelsesarmeens særtrekk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google