Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læreplanmål i LK 06 Stråling og radioaktivitet (VG 1)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læreplanmål i LK 06 Stråling og radioaktivitet (VG 1)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læreplanmål i LK 06 Stråling og radioaktivitet (VG 1)
Beskrive hvordan nordlys oppstår, og hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet Forklare ozonlagets betydning for innstråling fra sola Drivhuseffekt (forklare fenomenet, analysere effekt av menneskelige aktiviteter, mulige konsekvenser - to læreplanmål) Gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling og forklare fenomenene(!) Beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og forklare hvordan disse utnyttes til teknisk og medisinsk bruk Forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet

2 Typer stråling Elektromagnetisk stråling Partikkelstråling
Spenner fra radiostråler (bølgelengde opptil ca 1 kilometer), via lys, til gammastråler (bølgelengde ned til ca 0,001 nanometer) Har både bølgeegenskaper og partikkel-egenskaper (fotoner) Se RST 3 s. 191 for elektromagnetisk spekter Partikkelstråling Alfastråler (består av heliumkjerner) Betastråler (består av elektroner)

3 Stråling har energi Elektromagnetisk stråling har både bølgeegenskaper og partikkelegenskaper (eks foton/lyskvant) Energien til ett strålingskvant er gitt ved at E = h*f h i likningen kalles Planck´s konstant, f er frekvensen til strålingen. h har verdien I enheten for h er 1 eV (elektronvolt) lik energien som kreves for å flytte ett elektron ”mot” en spenning på 1 Volt, dvs 1,60 * J

4 Mer om elektromagnetisk stråling
All elektromagnetisk stråling beveger seg med samme fart som lyset: c = km/sek (i vakuum) (lyset bruker ca 1,3 sek fra jorda til månen, se skalamodell under fra Strålingen har frekvens (f) og bølgelengde (l) Sammenhengen mellom frekvens og bølgelengde er f*l = c, hvor c er lyshastigheten

5

6 Langbølget elektromagnetisk stråling: Radio, radar, mikrobølge
Radio- og TV-bølger: Bølgelengder fra ca 10 km ned til ca 1 meter (mobiltelefon: ca cm) Radar og mikrobølger: Bølgelengder fra ca 1 m til ca 1 mm (mikrobølgeovn: Typisk 12,4 cm) Trådløse nettverk (WLAN osv) typisk 6-12 cm

7 Doppler-effekt Når en gjenstand beveger seg i forhold til senderen, blir strålingen sendt tilbake med en litt annen frekvens. Brukes for å se lavtflyvende fly mot bakke-ekkoet, og for å måle farten til en bil med radar

8

9

10

11 Biologiske effekter av langbølget stråling
Mikrobølgeovner har opplagte biologiske effekter (f eks vil en våt katt bli kokt..) Dielektrisk oppvarming – skyldes at polare molekyler vil rotere raskt i et pulserende magnetfelt, og generere varme) Mikrobølgeovn drives av magnetron som typisk avgir 700W stråling Stråling fra mobiltelefoner og –master, trådløse nettverk osv er langt svakere. Foreløpig ikke dokumentert biologisk effekt av slik stråling. (Statens strålevern, ) Men det er omstridt om mobil, radar/radio sv kan gi helseskader (Kvikk-saken m m,

12 Kosmisk stråling Partikkelstråling fra sola og kilder utenfor solsystemet (nøytronstjerner, kvasarer, supernovaer, sorte hull..) Hovedsakelig protoner (90%), alfapartikler (9%) og elektroner Partiklene reagerer med molekyler i jordatmosfæren sørger for stadig nydannelse av C-14 i atmosfæren påvirker skydannelse Bidrar til den naturlige bakgrunnsstrålingen (men strålingskilder på jorda er langt viktigere)

13

14 Kosmisk stråling og utenomjordiske?
SETI-prosjektet registrerer og analyserer radiosignaler fra universet Ser etter signaler som ser ut til å være kunstig laget Ingen telefonbeskjeder etter

15 Nordlys Skyldes vekselvirkning mellom solvinden og jordas magnetosfære
Ladde partikler i magnetosfæren kolliderer med molekyler øverst i atmosfæren og tilfører dem energi Når molekylene går tilbake til grunntilstanden, avgir de fotoner

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


Laste ned ppt "Læreplanmål i LK 06 Stråling og radioaktivitet (VG 1)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google