Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ing 2105 NET Kraftelektronikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ing 2105 NET Kraftelektronikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
HSH haustsemester 2.samling :49 siv. ing. Helge Matre

2 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
Strømrettarteknikk for fleirfasa system :49 siv. ing. Helge Matre

3 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
Strømrettarteknikk for fleirfasa system Omkopling frå ei diode til ei anna vert kalla kommutering . :49 siv. ing. Helge Matre

4 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
Strømrettarteknikk for fleirfasa system Omkopling frå ei diode til ei anna vert kalla kommutering. Når omkoplinga skjer pga. spenninga kalles det naturleg kommutering eller line commutation. Når omkoplinga vert styrt kalles det tvungen kommu-tering eller forced commutation . :49 siv. ing. Helge Matre

5 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
3 fase , 3-puls (einveis) likerettar :49 siv. ing. Helge Matre

6 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
3 fase , 3-puls (einveis) likerettar :49 siv. ing. Helge Matre

7 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
3 fase , 3-puls (einveis) likerettar Lasta R i skjemaet , fig kan vera ein DC-motor, ein stor magnet eller eit elektrolysebad . Transformatorens nullpkt. er ref. for potensiala. Potensiala i pkt. 1, 2 og 3 er bestemt av nettspenning og transf. og U1N,maks = Em , sek. fasespenning, toppverdi. Pkt. K, stjernepkt. i likerettaren, føljer pkt.1 fram til 0 der pkt. 2 vert meir positiv enn pkt.1 (og K ). Her vil difor diode 2 opne, diode 1 vil sperra og pkt. K vil nå følja potensialet i pkt.2. :49 siv. ing. Helge Matre

8 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
3 fase , 3-puls (einveis) likerettar Kvar diode fører altså full laststraum i 120o av ein peiode og null straum i 240o . Spenninga EKN over last og spole pulserer mellom 0,5 Em og Em . Rippelspenninga er difor mindre her enn i ein einfase brulikerettar og rippelfrekvensen er 3 x nettfrekvensen. Dette gjer det lettare å oppnå god glatting. :49 siv. ing. Helge Matre

9 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
3 fase , 3-puls (einveis) likerettar På fig , side 492, bilde nr. 6 , står: Ed = 0,827 ·Em , fig : Em = Efase, m Det betyr: Ed = 0,675·E , = 0,675·(3 / 2 ) ·Ef,m = 0,827 ·Ef,m . :49 siv. ing. Helge Matre

10 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
3 fase , 3-puls (einveis) likerettar Nett-straumar: Straumane i1, i2, i3 som går i diodene går også i transformatoren sine sekundær-viklingar. Straumane har oppkutta, rektangulær form, og dei flyt bare i 1/3 av tida i kvar vinding. Pga. denne intermitterande straumen er den maksimale DC-ytelsen til transformatoren mindre enn nominell ytelse. For eksempel : Dersom transf. har SN = 100 kVA, kan han bare levera kW DC-effekt. Også prim.-str. er opphakka og prod. støy og ind, spenn. :49 siv. ing. Helge Matre

11 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
Dual 3 fase , 3-puls (einveis) likerettar :49 siv. ing. Helge Matre

12 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
3 fase , 6-puls likerettar :49 siv. ing. Helge Matre

13 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
3 fase , 6-puls likerettar Koplingen kalles 6-puls fordi straumen i dei 6 diodane startar til 6 ulike tidspunkt i løpet av ein periode. (fig.21.20). Nett-straumane Ia, Ib, Ic frå transformatoren er gitt av Kirchhoffs lov: Ia = i1 – i4 Ib = i2 – i sjå fig Ic = i3 – i6 Dei er tre rektangulære ”bølger” m/ 120o faseforskjell. I kvar sek.vinding flyt nå straumen i 2/3 av tida. Ein 100 kVA transf. kan då levera 95 kW uten overbelastn. :49 siv. ing. Helge Matre

14 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
3 fase , 6-puls likerettar Ed vil her vera det doble av spenninga frå 3-puls likerettaren Ed = 1.35 ·E E er eff. linjespenning. Øyeblikksverdien av utspenninga er lik avst. mellom nivå K og A i fig Denne avst. er minimum ved 60o, 120o osv. og maksimum midt mellom 60o og 120o. osv. PÅ fig er nettspenningane E12 , E23 og E31 vist med terminal A som ref. Utspenninga varierer då mellom 1,414·E og 1,225·E (1,225 = · sin 60o ) :49 siv. ing. Helge Matre

15 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
3 fase , 6-puls likerettar :49 siv. ing. Helge Matre

16 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
3 fase , 6-puls likerettar 1,225 = 2·cos 60o :49 siv. ing. Helge Matre

17 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
3 fase , 6-puls likerettar :49 siv. ing. Helge Matre

18 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
3 fase , 6-puls likerettar :49 siv. ing. Helge Matre

19 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
3 fase , 6-puls likerettar :49 siv. ing. Helge Matre

20 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
3 fase , 6-puls likerettar :49 siv. ing. Helge Matre

21 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
3 fase , 6-puls likerettar :49 siv. ing. Helge Matre

22 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
Styring av tyristorar Tyristoren kan tennes , dvs. fås til å leia straum, med ein liten styrestraum, 2 mA til 100 mA, som tilføres styreporten , gate . (Ug , Ig ) Dette vert og kalla trigging . Tyristoren kan bare tennast når anoden er positiv i forh. til katoden , dvs. i positiv halvperiode. Tyristoren slokkes når IT blir lågare enn IH . :49 siv. ing. Helge Matre

23 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
Styring av tyristorar Kan bare styre med styrevinkel 0o til 90o .( NKI-boka , side 73 ) :49 siv. ing. Helge Matre

24 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
Styring av tyristorar 1 kalles styrevinkelen, 1 = 180o - 1 kalles ledevinkelen :49 siv. ing. Helge Matre

25 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
Styrt eintyristorkopling m/ R-last. (NKI, kap.8) 1 kalles styrevinkelen, 1 = 180o - 1 kalles ledevinkelen Ved ohmsk last slokker tyristoren ved nullgjennomgang slik at  = 180o, cos 180o = - 1 :49 siv. ing. Helge Matre

26 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
Styrt eintyristorkopling m/ R-last. (NKI, kap.8) 1 kalles styrevinkelen, 1 = 180o - 1 kalles ledevinkelen Ved ohmsk last slokker tyristoren ved nullgjennomgang slik at  = 180o, cos 180o = - 1 :49 siv. ing. Helge Matre

27 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
Styrt eintyristorkopling m/ L-last. (NKI, kap.8) 1 kalles styrevinkelen, 1 = 180o - 1 kalles ledevinkelen Ved ohmsk last slokker tyristoren ved nullgjennomgang slik at  = 180o, cos 180o = - 1 :49 siv. ing. Helge Matre

28 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
Styrt eintyristorkopling m/ DC-motor. (NKI, kap.8) 1 kalles styrevinkelen, 1 = 180o - 1 kalles ledevinkelen Ved ohmsk last slokker tyristoren ved nullgjennomgang slik at  = 180o, cos 180o = - 1 :49 siv. ing. Helge Matre

29 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
Eks Styrt eintyristorkopling m/R-last. (NKI, kap.8) 1 kalles styrevinkelen, 1 = 180o - 1 kalles ledevinkelen Ved ohmsk last slokker tyristoren ved nullgjennomgang slik at  = 180o, cos 180o = - 1 :49 siv. ing. Helge Matre

30 Ing 2105 NET Kraftelektronikk
Eks Styrt eintyristorkopling m/R-last. (NKI, kap.8) 1 kalles styrevinkelen, 1 = 180o - 1 kalles ledevinkelen Ved ohmsk last slokker tyristoren ved nullgjennomgang slik at  = 180o, cos 180o = - 1 :49 siv. ing. Helge Matre


Laste ned ppt "Ing 2105 NET Kraftelektronikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google