Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11.06.2015 16:03siv. ing. Helge Matre 2008 1 Ing 2105 NET Kraftelektronikk HSH haustsemester 2010 2.samling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11.06.2015 16:03siv. ing. Helge Matre 2008 1 Ing 2105 NET Kraftelektronikk HSH haustsemester 2010 2.samling."— Utskrift av presentasjonen:

1 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk HSH haustsemester samling

2 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk Strømrettarteknikk for fleirfasa system

3 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk Strømrettarteknikk for fleirfasa system

4 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk Strømrettarteknikk for fleirfasa system Omkopling frå ei diode til ei anna vert kalla kommutering. Når omkoplinga skjer pga. spenninga kalles det naturleg kommutering eller line commutation. Når omkoplinga vert styrt kalles det tvungen kommu- tering eller forced commutation.

5 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk 3 fase, 3-puls (einveis) likerettar

6 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk 3 fase, 3-puls (einveis) likerettar

7 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk 3 fase, 3-puls (einveis) likerettar Lasta R i skjemaet, fig kan vera ein DC-motor, ein stor magnet eller eit elektrolysebad. Transformatorens nullpkt. er ref. for potensiala. Potensiala i pkt. 1, 2 og 3 er bestemt av nettspenning og transf. og U 1N,maks = E m, sek. fasespenning, toppverdi. Pkt. K, stjernepkt. i likerettaren, føljer pkt.1 fram til  0 der pkt. 2 vert meir positiv enn pkt.1 (og K ). Her vil difor diode 2 opne, diode 1 vil sperra og pkt. K vil nå følja potensialet i pkt.2.

8 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk 3 fase, 3-puls (einveis) likerettar Kvar diode fører altså full laststraum i 120 o av ein peiode og null straum i 240 o. Spenninga E KN over last og spole pulserer mellom 0,5 E m og E m. Rippelspenninga er difor mindre her enn i ein einfase brulikerettar og rippelfrekvensen er 3 x nettfrekvensen. Dette gjer det lettare å oppnå god glatting.

9 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk 3 fase, 3-puls (einveis) likerettar

10 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk 3 fase, 3-puls (einveis) likerettar Nett-straumar: Straumane i 1, i 2, i 3 som går i diodene går også i transformatoren sine sekundær-viklingar. Straumane har oppkutta, rektangulær form, og dei flyt bare i 1/3 av tida i kvar vinding. Pga. denne intermitterande straumen er den maksimale DC-ytelsen til transformatoren mindre enn nominell ytelse. For eksempel : Dersom transf. har S N = 100 kVA, kan han bare levera 74 kW DC-effekt. Også prim.-str. er opphakka og prod. støy og ind, spenn.

11 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk Dual 3 fase, 3-puls (einveis) likerettar

12 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk 3 fase, 6-puls likerettar

13 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk 3 fase, 6-puls likerettar Koplingen kalles 6-puls fordi straumen i dei 6 diodane startar til 6 ulike tidspunkt i løpet av ein periode. (fig.21.20). Nett-straumane I a, I b, I c frå transformatoren er gitt av Kirchhoffs lov: I a = i 1 – i 4 I b = i 2 – i 5 sjå fig I c = i 3 – i 6 Dei er tre rektangulære ”bølger” m/ 120 o faseforskjell. I kvar sek.vinding flyt nå straumen i 2/3 av tida. Ein 100 kVA transf. kan då levera 95 kW uten overbelastn.

14 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk 3 fase, 6-puls likerettar E d vil her vera det doble av spenninga frå 3-puls likerettaren E d = 1.35 ·E E er eff. linjespenning. Øyeblikksverdien av utspenninga er lik avst. mellom nivå K og A i fig Denne avst. er minimum ved 60 o, 120 o osv. og maksimum midt mellom 60 o og 120 o. osv. PÅ fig er nettspenningane E 12, E 23 og E 31 vist med terminal A som ref. Utspenninga varierer då mellom 1,414·E og 1,225·E. (1,225 = · sin 60 o )

15 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk 3 fase, 6-puls likerettar

16 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk 3 fase, 6-puls likerettar

17 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk 3 fase, 6-puls likerettar

18 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk 3 fase, 6-puls likerettar

19 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk 3 fase, 6-puls likerettar

20 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk 3 fase, 6-puls likerettar

21 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk 3 fase, 6-puls likerettar

22 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk Styring av tyristorar Tyristoren kan tennes, dvs. fås til å leia straum, med ein liten styrestraum, 2 mA til 100 mA, som tilføres styreporten, gate. (U g, I g ) Dette vert og kalla trigging. Tyristoren kan bare tennast når anoden er positiv i forh. til katoden, dvs. i positiv halvperiode. Tyristoren slokkes når I T blir lågare enn I H.

23 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk Styring av tyristorar

24 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk Styring av tyristorar

25 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk Styrt eintyristorkopling m/ R-last. (NKI, kap.8)

26 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk Styrt eintyristorkopling m/ R-last. (NKI, kap.8)

27 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk Styrt eintyristorkopling m/ L-last. (NKI, kap.8)

28 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk Styrt eintyristorkopling m/ DC-motor. (NKI, kap.8)

29 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk Eks. 8.1 Styrt eintyristorkopling m/R-last. (NKI, kap.8)

30 :03siv. ing. Helge Matre Ing 2105 NET Kraftelektronikk Eks. 8.1 Styrt eintyristorkopling m/R-last. (NKI, kap.8)


Laste ned ppt "11.06.2015 16:03siv. ing. Helge Matre 2008 1 Ing 2105 NET Kraftelektronikk HSH haustsemester 2010 2.samling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google