Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finne feil - Debugging Introduksjon til sortering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finne feil - Debugging Introduksjon til sortering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Finne feil - Debugging Introduksjon til sortering

2 Husker fra forel. 11 2 hovedtyper problemer/feil i programmer: –Bugs: vi har skrevet feil kode, f.eks. Feil formel: Moms = Pris * 0.23 '(skal være 0.25) Feil metode: sw=IO.CreateText("filen.txt") når vi ønsker å legge en ny linje inn i "filen.txt", riktig er sw=IO.AppendText("filen.txt") –Exceptions: Bruker har gitt feil verdi (fra kap 8.1 s.418) Feil i inndata eller sr=IO.OpenText("filnavn gitt av bruker") bruker har gitt et filnavn som ikke finnes –Ser nå på Bugs

3 Appendix D: Debuggingsverktøy Feil i programmer kalles "Bugs" Arbeidet med å finne Bugs kalles "Debugging" Flere debuggings-metoder finnes

4 Debuggingsmetoder Debugging på papiret –Ta utskrift av koden eller se på skjermen –Skriv opp variabelnavn og verdier som variabelen får etter hvert, f.eks. når vi skulle finne minste verdi hadde vi variabelen Dim minste As Integer minste fikk en startverdi større enn største tall i tabellen Etter hvert som vi letet oss gjennom tabellen fikk minste ny verdi For å sjekke om programmet er korrekt noeterte vi hva minste er på et papir –Tilsvarende gjorde vi det for frekvenstabeller: vi skrev dem opp på tavlen/papir og fylte dem mens vi gikk gjennom programmet for hånd Bruke MsgBox("melding") til å skrive ut verdier flere steder i programmet Visual Basic Debugger hjelpeprogram

5 Visual Basic Debugger (s. 627) Kan se hva som skjer for hver linje som kjøres Kan ta pauser i kjøringen Kan se og endre innhold i variabler Debuggingsvinduer: –Immediate –Watch –Locals

6 Programmering har tre modus/faser 1.Design Mode –Tegne brukergrensesnitt og skrive kode 2.Run Mode –Kjøre programmet 3.Debugging Mode –Kjøre programmet linje for linje mens vi ser på innhold i variabler

7 Debuggings Mode Startes automatisk når en feil oppstår ved kjøring av programmet. Prøv å oppgi et reelt tall når følgende kode kjøres: Private Sub btnStart_Click() Handles btnStart.Click Dim hoydeITommer As Double Dim hoydeICm As Integer hoydeICm = CInt(InputBox("Hvor høy er du (i hele cm)?")) hoydeITommer = hoydeICm / 2.54 MsgBox("Du er " & hoydeITommer & " tommer høy") End Sub Kjør programmet videre med steg for steg (step by step) ved å bruke ikonene i VB

8 Debugging (se side 629) Sette evt. fjerne stoppunkt (Breakpoint): –Flytt Cursor til en linje og trykk F9 Kjør til Cursor –Ctrl + F8 Kjør til neste Breakpoint: –Trykk F5

9 Tester debugging med Kode fra eksempel 7 side 225 Private Sub btnAntall_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAntall.Click Dim sesong As String sesong = txtSesong.Text txtAntallDager.Text = sesong & " har " & AntDager(sesong) & " dager." End Sub Function AntDager(ByVal sesong As String) As Integer Select Case sesong.ToUpper Case "VINTER" : Return 87 Case "VÅR" : Return 92 Case "SOMMER", "HØST" : Return 93 End Select End Function

10 Immediate Window Nederst på skjermen I Debug mode trykk: Ctrl + Alt + I Test: –Sett breakpoint ved sesong =... –Oppgi 23 i pop-up vinduet –Kjør til Breakpoint –Se feilen –Rett opp i Immediate Window, skriv: sesong = "sommer"

11 Watch Window Se innhold i variabler mens vi kjører steg for steg Start debugging Klikk på Watch 1 ikonet øverst til høyre

12 Introduksjon til sortering Anta at vi har en tabell med to tekst-elementer som er navnene Berit og Anne i posisjon 0 og 1 Vi ønsker at disse skal stå i alfabetisk rekkefølge, de må derfor bytte plass. Skrive kode for dette (Tips: husker prinsippet vi brukte ved sletting av en linje i en tekstfil: brukte en hjelpefil. Her kreves en lignende løsning) Gjør det med en prosedyre ByttOm(ByRef til tabell) Bruk debugger til å gå gjennom programmet


Laste ned ppt "Finne feil - Debugging Introduksjon til sortering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google