Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stortingets arkiv torsdag 23. september kl. 10 Oppmøte senest 9.45, inngang Løvebakken Påmelding til innen 20.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stortingets arkiv torsdag 23. september kl. 10 Oppmøte senest 9.45, inngang Løvebakken Påmelding til innen 20."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stortingets arkiv torsdag 23. september kl. 10 Oppmøte senest 9.45, inngang Løvebakken Påmelding til jorunn.bjorgum@hi.uio.no innen 20. septemberjorunn.bjorgum@hi.uio.no

2 Marxistisk historieskriving Iggers: ”fra historisk materialisme til kritisk antropologi”

3 Karl Marx 5. mai 1818–14. mars 1883 Det kommunistiske manifest 1848 Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte (1852), Zur Kritik der politischen Oekonomie (1859). Das Kapital, første bind utgitt 1867

4 Eksempler på bruk av marxisme av historikere Som teori, modell Vurdere fruktbarheten av

5 Benito Scocozza: Benito Scocozza: Den borgerlige revolution i Danmark, Historisk tidsskrift 1984

6 fra Marx. ”Kritikken av den politiske økonomi” (1859) ”På et visst trinn i deres utvikling kommer samfunnets materielle produktivkrefter i strid med de rådende produksjonsforhold, eller det som kun er juridiske uttrykk for det samme, med de eiendomsforhold de hittil har beveget seg innenfor. Fra å være produktivkreftenes utviklingsformer slår disse om til å bli lenker for dem. Det inntrer da en epoke med sosiale revolusjoner”

7 Perry Anderson: Linage of the Absolutist State, 1974 Om eneveldets klassekarakter. Kritisk til Engels som i Familiens opprinnelse hadde skrevet at i klassekampen kunne det oppstå perioder hvor klassemotsetningene holdt hverandre i likevekt og staten kunne fungere til en viss grad uavhengig. Anderson hevder at eneveldet var den herskende klasses stat og den herskende klasse var det feudale godsaristokratiet.

8 Knut Kjeldstadli: ”Standssamfunnets oppløsning, Kontrast 1977 ”men en kan ikke alltid ta et samfunns sjølforståelse for god fisk, en må gå bak og leite etter de strukturer som kan være skjult for de handlende sjøl, men likevel utgjør de rammene de agerte innafor, som satte skranker for deres virksomhet”

9 E. P. Thompson: The making of the English Working Class, 1963: Handler om framveksten av klassebevissthet "I do not see class as a "structure", nor even as a "category", but as something which in fact happens.."

10 Marshall Berman: “All that is solid melts into air”. The experience of modernity, 1982

11 Tidsskrifter Past and Present, a journal of historical studies History workshop, a journal of socialist and feminist historians


Laste ned ppt "Stortingets arkiv torsdag 23. september kl. 10 Oppmøte senest 9.45, inngang Løvebakken Påmelding til innen 20."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google