Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eining for digital dokumentasjon Presentasjon av namnedatabasar Dagskonferanse om samordning av databasar Bergen, 17. september 2003 Lars Jørgen Tvedt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eining for digital dokumentasjon Presentasjon av namnedatabasar Dagskonferanse om samordning av databasar Bergen, 17. september 2003 Lars Jørgen Tvedt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eining for digital dokumentasjon Presentasjon av namnedatabasar Dagskonferanse om samordning av databasar Bergen, 17. september 2003 Lars Jørgen Tvedt

2 17.09.2003www.dok.hf.uio.noSide 2 Eining for digital dokumentasjon  Oppretta i 2001 som permanent eining under HF/UiO  Skal bistå einingane ved HF-fakultetet på UiO med utvikling av digitale ressursar  Overtok oppgåvene til etterorganisasjonen etter Dokumentasjonsprosjektet som vart avslutta i 1997  Disponerer i dag 3 årsverk

3 17.09.2003www.dok.hf.uio.noSide 3 Museumsprosjektet  Museumsprosjektet (muspro) er eit sjølvstendig prosjekt  DOK er ansvarleg for å gjennomføre muspro  muspro disponerer i dag 18 årsverk

4 17.09.2003www.dok.hf.uio.noSide 4 Namnedatabasar på WEB  O.Rygh; Norske Gaardnavne (http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html)http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html –17 band –Band 18 (Finnmark) er ikkje tilgjengeleg –66.000 gardsnamn  Matrikkelutkastet av 1950 (http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50)http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50 –44.500 namn på gardar –756.000 namn på bruk  Etymologiregisteret frå Uppsala (http://www.dok.hf.uio.no/perl/search/search.cgi)http://www.dok.hf.uio.no/perl/search/search.cgi –215.000 namneoppslag –5.800 postar i bibliografien

5 17.09.2003www.dok.hf.uio.noSide 5 Basar vi har tilgang til  Matrikkelen av 1886 –Frå RDH  GAB-2000 –Frå Kartverket

6 17.09.2003www.dok.hf.uio.noSide 6 Delvis publiserte data  Bustadnamnarkivet frå Oslo –100.000 kort –XML-tagga materiale –Kopla til faksimiler av arkivkort –Faksimiler tilgjengeleg på WEB (http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/faksimilearkiva/arkiv?BNAMN)http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/faksimilearkiva/arkiv?BNAMN  Heradsregisteret frå Tromsø –25.000 stadnamn –XML-tagga materiale –Kopla til faksimiler av arkivkort –Faksimiler tilgjengeleg på WEB (http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/faksimilearkiva/arkiv?NNNAMN) (http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/faksimilearkiva/arkiv?NNNAMN)

7 17.09.2003www.dok.hf.uio.noSide 7 Delvis publiserte data  Lydbandavskrifter frå Tromsø –4.000 stadnamn –XML-tagga materiale –Kopla til faksimiler av avskrifta –Faksimiler tilgjengeleg på WEB (http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/faksimilearkiva//arkiv?NNA5)http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/faksimilearkiva//arkiv?NNA5  Skuleborn-oppskriftene, nord-noreg –Indrebømaterialet for Nordland og Troms –100.000 namn, 3.000 lister –XML-tagga materiale –Kopla til faksimiler av avskrifta

8 17.09.2003www.dok.hf.uio.noSide 8 Anna aktuelt materiale  Arkeologiske databasar –Førhistoriske minne på Vestlandet (http://www.dokpro.uio.no/arkeologi/fett/fett_ramme.html)http://www.dokpro.uio.no/arkeologi/fett/fett_ramme.html –Arkeologiske hovudkatalogar for Bergen, Oslo og Tromsø –Fornminneregisteret (http://www.arkeoland.uib.no/fastmFS.htm)http://www.arkeoland.uib.no/fastmFS.htm  Diplomatarium Norvegicum –(http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html)http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html  Regesta Norvegica –Under utarbeiding (http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/regesta_felt.html)http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/regesta_felt.html  Reinbeitekommisjonen –(http://www.dokpro.uio.no/qvigstad/)http://www.dokpro.uio.no/qvigstad/

9 17.09.2003www.dok.hf.uio.noSide 9 Felles databaseverktøy  Felles databasesystem for alle fagområde  60 ulike fagdatabasar i systemet så langt –Namn –Ordbøker –Språkteknologi –Historie –Arkeologi –Zoologi –Botanikk –Etnografi –Fotosamlingar

10 17.09.2003www.dok.hf.uio.noSide 10 Data i basane  Tekst –Vanlege tekstfelt –Store tekstar med fritekstsøk (100.000 sider)  Bilete –200.000 høgoppløyselege bilete  Kart  Lyd

11 17.09.2003www.dok.hf.uio.noSide 11 Windowsapplikasjon  Ein applikasjon for tilgang til alle databasetypar

12 17.09.2003www.dok.hf.uio.noSide 12 Web-tilgang  Automatisk publisering på Web (http://www.dok.hf.uio.no/perl/search/search.cgi)http://www.dok.hf.uio.no/perl/search/search.cgi

13 17.09.2003www.dok.hf.uio.noSide 13 Fotobasen http://www.dok.hf.uio.no/perl/search/search.cgi

14 17.09.2003www.dok.hf.uio.noSide 14 Dvergbjørk på Svalbard

15 17.09.2003www.dok.hf.uio.noSide 15 Større pilotprosjekt  Deltakar i utviklinga av CIDOC- Conceptual Reference Model (CRM) –Modell for arkeologiske museer –Blir ISO-standard frå 2004  Arbeidar med modeller for 3-dimensjonal presentasjon av data  Generell modell for handsaming av stadinformasjon

16 17.09.2003www.dok.hf.uio.noSide 16 DOK og namn  Gjere ferdig redigeringssystem for etymologiregisteret  Lage modellar og legge inn dei andre digitaliserta arkiva inn i det felles datasystemet  Utvikle standardmodular for stad og tid, og bruke desse til å kople saman ulike databasar

17 17.09.2003www.dok.hf.uio.noSide 17 Nasjonale namnedatabasar  Identifisering av ulike databasetypar  Utvikle felles modellar for dei ulike databasetypane  Utvikle utvekslingsformat  Utvikle ein felles ressurs og/eller portal for namnegransking

18 17.09.2003www.dok.hf.uio.noSide 18 Kontakt oss: Web: http://www.dok.hf.uio.no/ http://www.muspro.uio.no/ http://www.dokpro.uio.no/ E-post: muspro@muspro.uio.no l.j.tvedt@muspro.uio.no


Laste ned ppt "Eining for digital dokumentasjon Presentasjon av namnedatabasar Dagskonferanse om samordning av databasar Bergen, 17. september 2003 Lars Jørgen Tvedt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google