Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sterke og 2-sammenhengende komponeneter, DFS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sterke og 2-sammenhengende komponeneter, DFS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sterke og 2-sammenhengende komponeneter, DFS
Grafer (urettede og rettede) Dybde Først-Søk (DFS) Sammenhengende komponenter v.hj.a DFS Topologisk sortering / Løkker v.hj.a DFS Sterkt sammenhengende komponenter v.hj.a. DFS 2-sammenhengende komponenter v.hj.a. DFS DFS er en veldig nyttig teknikk, andre anvendelser er bla. testing av bipartithet og planaritet.

2 (urettede) Grafer En graf G=(V,E) består en mengde noder V=V(G), og en mengde kanter E=E(G). Hver kant er et par av noder {u,v}, slik at u,v  V(G) (Vi skriver noen ganger bare uv). En kant {u,v} modellerer at nodene u og v er relatert til hverandre. w u y x v

3 Rettede grafer En rettet graf D=(V,E) består en mengde noder V=V(G), og en mengde rettede kanter E=E(G). Hver kant er et ordnet par av noder (u,v), slik at u,v  V(G) (Vi skriver noen ganger bare uv). En kant (u,v) modellerer at noden u står i relasjon til v. w u y x v

4 Rettede grafer En rettet graf D=(V,E) består en mengde noder V=V(G), og en mengde rettede kanter E=E(G). Hver kant er et ordnet par av noder (u,v), slik at u,v  V(G) (Vi skriver noen ganger bare uv). En kant (u,v) modellerer at noden u står i relasjon til v. En rettet graf uten (rettede) løkker kalles ofte en DAG (directed, acyclic graph). w u y x v

5 Sammenhengende grafer
Grafer kan være sammenhengende, eller usammenhengende (bestående av flere komponenter). En urettet graf er sammenhengende dersom det for ethvert par av noder u og v, finnes en sti mellom u og v. Rettede grafer kan selvsagt også være usammenhengende, vi ser da på stier i den underliggende, urettede grafen.

6 Grafer Grafer er den mest fleksible datastrukturen vi kjenner (”alt” kan modelleres med grafer). Grafer finnes i mange problemer i dagliglivet Datanettverk Ruteplanlegging VLSI (dagliglivet?)

7

8 DFS Malen for et dybde først-søk ser slik ut: proc DFS(v) {
v.visited=TRUE for <hver nabo w av v> do if not w.visited then DFS(w) od }

9 DFS Malen for et dybde først-søk ser slik ut: proc DFS(v) prenummer {
v.visited=TRUE for <hver nabo w av v> do if not w.visited then DFS(w) od } prenummer postnummer

10 DFS Malen for et dybde først-søk ser slik ut: proc DFS(v) prenummer {
v.visited=TRUE for <hver nabo w av v> do if not w.visited then DFS(w) od } prenummer postnummer 0 4 0 4 w 1 2 1 2 w u 4 3 u 4 3 y 2 1 y 3 0 v 2 1 x v 3 0 x

11 Sammenhengende komponenter
DFS kan brukes til å sjekke om en graf G er sammenhengende eller ei. Start et dybde først-søk i en node. Merk nodene når de aksesseres. Er alle nodene merket når søket er over, er grafen sammenhengende. Hvis ikke, finn en umerket node og fortsett med et nytt merke.

12 Topologisk sortering / løkkesøk
En topologisk sortering er en ordning av nodene i en graf, slik at hvis det finnes en sti fra u til v, så kommer u før v i sorteringen. (Ikke unik, flere mulig ordninger kan være lovlige.) Har vi en rettet graf D, kan vi bruke DFS til å finne en topologisk sortering av nodene i grafen, evt. fremvise en løkke i D. (Grafer med løkker kan ikke sorteres topologisk. Hvilken node i sykelen skulle i så fall komme først?) MA100 INF101 MA008 INF111 MA-IN118 INF110 INF102 INF103 INF212 IN211 IN210 IN394 INF310 INF111 IN395 MA100 INF212 INF110 IN211 INF101 INF102 INF310 MA008 INF103 MA-IN 118 IN210

13 Topologisk sortering / løkkesøk
proc TopSort(D, Sortering[0, n -1]) merke[0, n -1] = 0 // Tabell med nodenes merker (-1,0,1) teller = n -1 for v = 0 to n -1 do if merke[v] = 0 then DFSOutTopLabel(D,v) endfor proc DFSOutTopLabel(D,v) recursive merke = 1 for < hver nabo w av v > do if merke[w] = 0 then DFSOutTopLabel(D,w) // w uutforsket, fortsett elseif merke[w] = 1 then Output(”Løkke funnet”) // utforsker w, løkke merke[v] = // v ferdig utforsket Sortering[teller] = v teller = teller - 1 end proc O(n+m)

14 Topologisk sortering / løkkesøk
Eksempel 2 1 7 8 3 6 4 5 v 1 2 3 4 5 6 7 8 Sortering

15 Topologisk sortering / løkkesøk
Eksempel 2 1 7 8 3 6 4 5 v 1 2 3 4 5 6 7 8 Sortering

16 Topologisk sortering / løkkesøk
6 Eksempel 2 1 7 8 7 3 6 8 4 5 v 1 2 3 4 5 6 7 8 Sortering

17 Topologisk sortering / løkkesøk
6 Eksempel 2 1 7 8 7 3 6 8 4 5 v 1 2 3 4 5 6 7 8 Sortering

18 Topologisk sortering / løkkesøk
6 Eksempel 5 2 1 7 8 7 3 6 8 4 5 v 1 2 3 4 5 6 7 8 Sortering

19 Topologisk sortering / løkkesøk
6 Eksempel 5 2 1 7 8 7 3 6 8 4 5 v 1 2 3 4 5 6 7 8 Sortering

20 Topologisk sortering / løkkesøk
6 Eksempel 5 2 1 7 8 7 4 3 6 8 4 5 v 1 2 3 4 5 6 7 8 Sortering

21 Topologisk sortering / løkkesøk
6 Eksempel 5 3 2 1 7 8 7 4 3 6 8 4 5 v 1 2 3 4 5 6 7 8 Sortering

22 Topologisk sortering / løkkesøk
6 Eksempel 5 3 2 1 7 8 7 4 3 6 8 2 4 5 v 1 2 3 4 5 6 7 8 Sortering

23 Topologisk sortering / løkkesøk
6 Eksempel 5 3 2 1 7 8 7 4 3 6 8 2 4 5 v 1 2 3 4 5 6 7 8 Sortering

24 Topologisk sortering / løkkesøk
6 Eksempel 5 3 2 1 7 8 7 1 4 3 6 8 2 4 5 v 1 2 3 4 5 6 7 8 Sortering

25 Topologisk sortering / løkkesøk
Eksempel 2 2 1 7 8 3 6 4 5 v 1 2 3 4 5 6 7 8 Sortering

26 Topologisk sortering / løkkesøk
Eksempel 2 2 1 7 8 3 6 4 5 v 1 2 3 4 5 6 7 8 Sortering

27 Topologisk sortering / løkkesøk
Eksempel 2 2 1 7 8 3 6 4 5 v 1 2 3 4 5 6 7 8 Sortering

28 Topologisk sortering / løkkesøk
Eksempel 2 2 1 7 8 3 6 4 5 v 1 2 3 4 5 6 7 8 Sortering

29 Topologisk sortering / løkkesøk
Eksempel 2 2 1 7 8 3 6 4 5 v 1 2 3 4 5 6 7 8 Sortering

30 Topologisk sortering / løkkesøk
Node 0 er ”under utforskning”, merke[0] = 1. - LØKKE ! Eksempel 2 2 1 7 8 3 6 4 5 v 1 2 3 4 5 6 7 8 Sortering

31 Sterkt sammenhengende komponenter
2 3 1 6 4 7 8 5 Måtte gjøre flere DFS-søk Fikk skog av DFS-trær a b g d c f h e j i

32 Sterkt sammenhengende komponenter
2 3 1 6 4 7 8 5 Måtte gjøre flere DFS-søk Fikk skog av DFS-trær start a b g b h g c f j d c f h a i d e j i e (rettet) graf DFS-traversering

33 Sterkt sammenhengende komponenter
2 3 1 6 4 7 8 5 Måtte gjøre flere DFS-søk Fikk skog av DFS-trær a b g b h g c f j d c f h a i d e j i e (rettet) graf DFS-traversering Klarer ikke traversere hele grafen i en jafs.

34 Sterkt sammenhengende komponenter
En rettet graf er sterkt sammenhengende dersom det går en (rettet) sti fra enhver node til enhver annen node. (Både u→v og v→u.) En rettet graf er svakt sammenhengende dersom den underliggende grafen er sammenhengende. DFS kan brukes til å finne ut om en rettet graf er sterkt sammenhengende. Evt. til å finne de sterkt sammenhengende komponentene i grafen. a b b d d c c Sterkt sammenhengende Svakt sammenhengende (Alternativ formulering: For ethvert par av noder, finnes en rettet sykel som inneholder nodene.)

35 Sterkt sammenhengende komponenter
Bruker vi definisjonen av strekt sammenhengende komponenter, ser vi at vi har følgende strekt sammenhengende komponenter i grafen (se etter syklene). a b g d c f h e j i

36 Sterkt sammenhengende komponenter
2 5 10 a b g b h g c f j d c f h 1 3 4 9 a i d e j i 8 7 e graf D DFS-traversering av D

37 Sterkt sammenhengende komponenter
2 5 10 a b g b h g c f j d c f h 1 3 4 9 a i d e j i 8 7 e graf D DFS-traversering av D 2 5 10 a b g g h b d e i a d c f h 1 3 4 9 j c e j i f 8 7 snudd graf Dr DFS-traversering av Dr , noder med høyest postnummer tatt først.

38 Sterkt sammenhengende komponenter
2 5 10 a b g b h g c f j d c f h 1 3 4 9 a i d e j i 8 7 e graf D DFS-traversering av D 2 5 10 a b g g h b d e i a d c f h 1 3 4 9 j c e j i f 8 7 snudd graf Dr DFS-traversering av Dr , noder med høyest postnummer tatt først.

39 Sterkt sammenhengende komponenter
2 5 10 a b g b h g c f j d c f h 1 3 4 9 a i d e j i 8 7 e graf D En DFS-traversering av D tar med for mye. 2 5 10 a b g g h b d e i a d c f h 1 3 4 9 j c e j i f 8 7 snudd graf Dr En DFS-traversering av Dr i tillegg (rekkefølgen er viktig) kniper av det som for mye.

40 2-sammenhengende komponenter
3 4 10 1 8 5 6 7 2 9 En node v i en graf G er et artikulasjonspunkt dersom grafen G – v (grafen som fremkommer ved å slette v fra V(G) og alle kanter som har v som et av sine endepunkter fra E(G)) er usammenhengende. (Vi antar at G er sammenhengende til å begynne med) En 2-sammenhengende komponent av en graf G er en maksimal subgraf B som ikke inneholder noen artikulasjonspunkter.

41 2-sammenhengende komponenter
3 4 10 1 8 5 6 7 2 9 En node v i en graf G er et artikulasjonspunkt dersom grafen G – v (grafen som fremkommer ved å slette v fra V(G) og alle kanter som har v som et av sine endepunkter fra E(G)) er usammenhengende. (Vi antar at G er sammenhengende til å begynne med) En 2-sammenhengende komponent av en graf G er en maksimal subgraf B som ikke inneholder noen artikulasjonspunkter.

42 2-sammenhengende komponenter
3 4 10 1 8 5 6 7 2 9 En node v i en graf G er et artikulasjonspunkt dersom grafen G – v (grafen som fremkommer ved å slette v fra V(G) og alle kanter som har v som et av sine endepunkter fra E(G)) er usammenhengende. (Vi antar at G er sammenhengende til å begynne med) En 2-sammenhengende komponent av en graf G er en maksimal subgraf B som ikke inneholder noen artikulasjonspunkter.

43 2-sammenhengende komponenter
3 4 10 1 8 5 6 7 2 9 En node v i en graf G er et artikulasjonspunkt dersom grafen G – v (grafen som fremkommer ved å slette v fra V(G) og alle kanter som har v som et av sine endepunkter fra E(G)) er usammenhengende. (Vi antar at G er sammenhengende til å begynne med) En 2-sammenhengende komponent av en graf G er en maksimal subgraf B som ikke inneholder noen artikulasjonspunkter.

44 2-sammenhengende komponenter
Artikulasjonspunkter 3 4 10 1 8 5 6 7 2 9 3 4 10 1 1 8 5 2 6 7 2 2-sammenhengende komponenter 9

45 2-sammenhengende komponenter
Artikulasjonspunkter

46 2-sammenhengende komponenter
3 4 10 1 8 5 6 7 2 9 1 2 6 3 4 9 7 10 8 5

47 2-sammenhengende komponenter
3 4 10 1 8 5 6 7 2 9 1 5 9 DFSNum (preorder) 1 2 6 2 6 8 10 3 4 9 7 3 7 10 8 4 5

48 2-sammenhengende komponenter
3 4 10 1 8 5 6 7 2 0 0 9 1 1 5 0 9 0 DFSNum - preorder nummerering Lowest - laveste DFSNum vi kan komme til ved å følge tre-kanter og en tilbake-kant. 1 2 6 2 1 6 0 8 8 10 0 3 4 9 7 3 1 7 5 10 8 4 1 5

49 2-sammenhengende komponenter
0 0 1 1 5 0 9 0 DFSNum - preorder nummerering Lowest - laveste DFSNum vi kan komme til ved å følge tre-kanter og en tilbake-kant. 1 2 6 2 1 6 0 8 8 10 0 3 4 9 7 3 1 7 5 10 8 4 1 5 En node v i et DFS-tre, v forskjellig fra roten i treet, er et artikulasjonspunkt i den underliggende grafen hvis og bare hvis v har minst et barn c med Lowest[c] ≥ DFSNum(v) . (Dette uttrykker at vi ikke ”kommer oss opp igjen” i treet.) Roten i DFS-treet er et spesialtilfelle. Denne er et artikulasjonspunkt hvis og bare hvis den har to eller flere barn.

50 2-sammenhengende komponenter
0 0 1 1 5 0 9 0 DFSNum - preorder nummerering Lowest - laveste DFSNum vi kan komme til ved å følge tre-kanter og en tilbake-kant. 1 2 6 2 1 6 0 8 8 10 0 3 4 9 7 3 1 7 5 10 8 4 1 5 En node v i et DFS-tre, v forskjellig fra roten i treet, er et artikulasjonspunkt i den underliggende grafen hvis og bare hvis v har minst et barn c med Lowest[c] ≥ DFSNum(v) . (Dette uttrykker at vi ikke ”kommer oss opp igjen” i treet.) Roten i DFS-treet er et spesialtilfelle. Denne er et artikulasjonspunkt hvis og bare hvis den har to eller flere barn.

51 2-sammenhengende komponenter
DFSNum - preorder nummerering Nummeret settes fortløpende med en gang vi kommer til en node. Lowest - laveste DFSNum vi kan komme til ved å følge tre-kanter og en tilbakekant.

52 2-sammenhengende komponenter
proc DFSNumberings(G, v) recursive i = i +1 // Global teller, initielt -1, s.a. vi får 0 første gang mark[v] = 1 // Global array over nodenes merker, initielt 0 DFSNum[v] = i // Global array med DFSNum (preorder nummerering) for < hver nabo u av v > do if mark[u] = 0 then // u uutforsket, fortsett treeDFS[u] = v // Gobalt forelder-array, v er u sin forelder i DFS-treet. DFSNumberings(G,u) // Fortsett dybde først endif endfor min1 = {lowest[c] < for hvert barn c av v >} min2 = min {DFSNum[w] < vw en tilbakekant (w ikke forelder av v, sjekk treeDFS) >} lowest[v] = min {DFSNum[v], Min1, Min2} // Globalt array med Lowest. end proc

53 2-sammenhengende komponenter
proc ArticulationPoints(G) for v = 0 to n -1 do // Initier arrayer, tellere, liste over artikulasjonspunkter mark[v] = treeDFS = 0 endfor i = -1 art =  DFSNumberings(G, 0) // Nummerer nodene, 0 blir rotnoden number = 0 // Sjekker om rotnoden har flere enn to barn c = 1 while number < 2 and c < n do if treeDFS[c] = 0 then number = number + 1 c = c + 1 endwhile if number = 2 then art = art  {0} for c =1 to n -1 do // Sjekker om de andre nodene er artikulasjonspkter v = treeDFS[c] // finn forelder, v er c sin forelder i DFS-treet if lowest[c] ≥ DFSNum[v] and v > 0 then art = art  {v} return(art) end proc

54 2-sammenhengende komponenter
Ønsker vi å finne de 2-sammenhengende komponentene, holder der ikke bare å finne artikulasjonspunktene. Noder kan tilhøre flere 2-sammenhengende komponenter. Kanter kan derimot ikke tilhøre mer enn en 2-sammenhengende komponent. For å finne de 2-sammenhengende komponenter bruker vi en ekstra stack til kantene, på følgende måte. Initielt er kant-stacken tom. Hver kan vi følger en kant uv i grafen i dybde først-søket pusher vi uv. (Alle kanter i grafen pushes (selv om noden v er utforsket). Det er altså ikke bare tre-kanter som havner på denne kant-stacken. Når dybde først-søket backtracker langs en kant uv, fra v til u, og lowest[v] ≥ DFSNum[u], så popper vi alt som ligger på kant-stacken fram til og med kanten uv. Kantene som poppes i en slik bolk induserer en 2-sammenhengende komponent.


Laste ned ppt "Sterke og 2-sammenhengende komponeneter, DFS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google