Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN En gjennomgang av –Opplegget –Frister –Informasjonskilder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN En gjennomgang av –Opplegget –Frister –Informasjonskilder."— Utskrift av presentasjonen:

1 VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN En gjennomgang av –Opplegget –Frister –Informasjonskilder

2 Kontaktinformasjon om dette møtet ikke gir alle svar info@jus.uio.no Informasjonssenteret er også kontaktpunkt. Administrativ ansvarlig for praksisordningen Lillian Almaas tlf. 22 85 95 47, mailto:lillian.almaas@jus.uio,no mailto:lillian.almaas@jus.uio,no

3 Viktige frister og datoer vår 2011: Oppmelding 25. januar, manuelt skjema Fylle ut utdanningsplan med melding til eksamen på StudentWeb innen 1. februar – VALPRAKS Obligatorisk undervisning og trekning av praksisplasser 2. februar. 09.15 – 15.00, Aud. 4, DA. Praksisoppholdet gjennomføres f.o.m. uke 8/9 t.o.m. uke 13/14, dvs. f.o.m. 21./28. febr. t.o.m. 1./8. april. Frist for innlevering av praksisrapport er 1. juni.

4 Hva er praksisordningen?  Valgfag som krediteres 15 studiepoeng. Dette er siste semester med denne uttelling.  Består av tre elementer:  Obligatorisk undervisning  Praksisperiode (6 uker – fulle arbeidsdager)  Praksisrapport (som må være godkjent)  Alle elementer må være gjennomført og godkjent for å få karakteren bestått.

5 forts… hva er praksisordningen?  Du må ha bestått 3. avd. for å melde deg til praksis.  Privatister får ikke tilgang til praksisordningen.  Det kreves studierett til ”master i rettsvitenskap”, dvs. at du ikke har oppnådd graden eller har bestilt vitnemål.

6 forts… hva er praksisordningen? Populært emne. Praksisstudentene er gjennomgående fornøyd med ordningen – evalueringene forteller oss at de som har gjennomført praksis mener at flere bør velge det. Fin mulighet til å få kontakt med potensielle arbeidsgivere. Kjekt å ha på din CV. En mulighet til å prøve seg i det virkelige arbeidslivet, men ordningen er uten lønn.

7 Hvordan kan jeg få en praksisplass?  Søke praksisplass senest 25. januar. (skjema finnes på semestersiden).  Du må velge eksamenskode VALPRAKS i utdanningsplanen og melde deg til eksamen vår 2011 innen 1. februar. i StudentWeb.  Delta på obligatorisk undervisning 2. februar i Aud 4. DA

8 Hvor kan jeg ha praksis Oversikt over praksisstedene ligger på semestersiden: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/VALPRAKS/v 11 /http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/VALPRAKS/v 11 / Her finner du også oppmeldingsskjema.

9 Fronter Etter at dagen for obligatorisk undervisning er avholdt, vil du finne kontrakter og annen info i fronter. Du skal levere rapporten i fronter Fronter er et rom hvor studenter kan levere/laste opp kontrakter i underskrevet og scannet form. Du kan logge inn i fronter her: https://blyant.uio.no/https://blyant.uio.no/ Innlogging med brukernavn og passord ved uio Det kan bli sendt ut e-post gjennom fronter som du vil motta på din uio-emailadresse.

10 Hva skjer på obligatorisk undervisning? Du får forelesninger over følgende tema: Fordeling av praksisplassene ”Juristen i praksis” ”Orientering om praksisrapporten” ” Yrkesetikk - bevisstgjøring av juristrollen” ”Bevisstgjøring av yrkesrollen og formålet med praksis” Studenters erfaring fra praksisperioden

11 Hvordan fordeles plassene 3. februar fordeles/trekkes praksisplassene. De som har skaffet en (ny) praksisplass er garantert en plass (men ikke den man har skaffet). Hvis antall plasser er lik eller høyere en antall oppmeldte studenter, fordeles plassene ved loddtrekning. Loddnummer er bestemmende for i hvilken rekkefølge studentene skal velge blant de ledige praksisplassene. Dersom det er flere søkere enn praksisplasser, går de med lengst studieansiennitet foran og det trekkes lodd gruppevis.

12 Kort om praksisrapporten Praksisrapporten skal leveres innen 1. juni. Praksisrapporten skal kun leveres i fronter. Omfanget skal være 3500 – 4500 ord, fagansvarlig informerer om praksisrapporten på obligatorisk undervisningsdagen 2. februar. VALPRAKS har karakteren bestått/(ikke bestått) Praksis blir godkjent dersom alle tre elementer (obligatorisk undervisning, praksis og rapport) er gjennomført.

13 Viktige frister og datoer – nok en gang: Oppmelding tirsdag 25. januar. Fylle ut utdanningsplan med melding til eksamen på StudentWeb innen 1. februar – VALPRAKS Obligatorisk undervisning 2. februar. 09.15 – 15.00 i Aud. 4, DM. Praksisoppholdet f.o.m. uke 8 t.o.m. uke 14. Frist for innlevering av praksisrapport er 1 juni. i vårsemesteret. Rapporten skal kun leveres i Fronter.


Laste ned ppt "VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN En gjennomgang av –Opplegget –Frister –Informasjonskilder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google