Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INF10601 Detaljerte Funksjoner i Datanett Tor Skeie (Foiler fra Kjell Åge Bringsrud)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INF10601 Detaljerte Funksjoner i Datanett Tor Skeie (Foiler fra Kjell Åge Bringsrud)"— Utskrift av presentasjonen:

1 INF10601 Detaljerte Funksjoner i Datanett Tor Skeie Email: tskeie@ifi.uio.no (Foiler fra Kjell Åge Bringsrud)

2 INF10602 Litt mer detaljer om: Multiplexing Link-laget: Feildeteksjon og flytkontroll LAN typer Broer - switcher Adressering og routing TCP/IP Øvre lag Applikasjonsprotokoller I dag Neste gang

3 INF10603 Fysisk Lag Flytte bits fra avsender til mottaker Krever: standardisert måte å representere bit inn på i transmisjonsmediet synkronisering av klokketakt mellom sender og mottaker standardisering av kabler og tilkoplingsutstyr Den primære oppgaven Fysisk

4 INF10604 Multiplexing 1 link n kanaler inn n kanaler ut Tids multiplexing (TDM) Frekvens multiplexing (FDM) Pakke multiplexing Multi- plexer Demulti- plexer

5 INF10605 Tids multiplexing 1 n n....... 3 2 1 hver kanal får tilgang til mediet en gitt tid (tidsluke) håndterer hver kanal i sekvens om og om igjen ledig kapasitet i en kanal kan ikke utnyttes av en annen kanal k1k1 k2k2 k3k3 knkn

6 INF10606 Frekvens multiplexing f1f1 k1k1 f2f2 k2k2 f3f3 k3k3 fnfn knkn  f1f1 f2f2 f3f3 mediet deles inn i frekvensbånd hver kanal sitt frekvensbånd ledig kapasitet i en kanal kan ikke utnyttes av en annen kanal

7 INF10607 Pakke multiplexing Multiplexing/De-multiplexing er basert på adresser i pakkene (routing) Router/ switch Router/ switch FIFO-kø input-link output-link

8 INF10608 Linklaget Innramming av nyttelasten Transport av rammer over mediet – Adressering Feilhåndtering: –Feildeteksjon –Feilkorreksjon Flytkontroll

9 INF10609 Rammer ( engelsk : frames) Bit som skal overføres (f.eks. pakke): Bit som skal overføres, pakkes inn i en ramme: Ekstra bit settes inn bak og/eller foran, og noen ganger inne i dataene som overføres. Hensikt? avgrense rammen detektere feil kontrollere flyt Overføringsenhet mellom noder En ramme = data (bit) som utgjør en naturlig helhet (variabelt eller fast antall bit/byte)

10 INF106010 Generelt pakkeformat Hode Data, for eks. 10.000 bit Hale M-adresse S-adresseSjekksum meldinger segmenter datagrammer rammer… PDU (Protocol Data Unit)

11 INF106011 Pålitelig overføring Pakker med feil sjekksum kastes (CRC - Cyclic Redundancy Check ) Fint om vi kan rette opp feilen Hvis feilen ikke kan rettes opp, og vi trenger pakken, da må den sendes på nytt !

12 INF106012 Feildeteksjon/feilretting To oppgaver: –1. Finne feil – det gjøres ved å kontrollere for feil i sjekksum ( CRC - Cyclic Redundancy Check) –2. Rette feil To alternativer til å rette feil: A. Ha nok informasjon til å rette opp feil i de mottatte dataene, kodeteori ligger til grunn for dette B. Be om at dataene (rammen) blir sendt en gang til ( C. Gi blanke, det er ikke så farlig å miste litt data) Generelt prinsipp i informatikken: Oppdage feilen så fort som mulig etter at den har oppstått !

13 INF106013 Flytkontroll Normalt en feed-back (tilbakemelding) protokoll der mottaker informerer senderen om sin buffer-kapasitet To vanlige tilnærminger: –1. sender stopper når spesiell NAK mottas –2. mottaker informerer senderen om hvor mange pakker/bytes den har plass til, og sender ikke mer data enn oppgitt inntil den får ny beskjed (kredittbasert flytkontroll)

14 INF106014 Snart fullt inn-buffer NAK: Kan ikke ta imot mer Flytkontroll - NAK Mottaker sender eksplisitt NAK (Negative acknowledge) for å signalisere at den mottar rammer for fort i forhold til bufferkapasiteten. sendermottaker

15 INF1060 15 Lokalnett teknologier/strukturer Konkurranseutsatt Ethernet bus (IEEE 802.3) Konkurransefri Token Ring (IEEE 802.5) Wireless-LAN (IEEE 802.11x) Konkurranseutsatt Nøkkelbegrep: Medium Aksess kontroll (MAC – Medium Access Control)

16 INF106016 CSMA/CD (IEEE 802.3) ”Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection” for Ethernet A-MAC Fysisk A B-MAC Fysisk B C-MAC Fysisk C Logical Link Control (LLC) Fysisk Link

17 INF106017 Broer / Switcher – knytter sammen lokalnett på link-nivå – framsending basert på MAC-adresser – effektivt sammenkoplingsalternativ – kan benyttes til isolering av trafikk – konsumerer ikke IP-nettverks adresser

18 INF106018 Selvlærende bro MAC_1 Phys_1 LLC MAC_1 Phys_1 MAC_2 Phys_2 LLC MAC_2 Phys_2 Fremsender BRO Routing tabell Nett 1Nett 2 Ethernet switch er eksempel på selvlærende bro

19 INF106019 Lokal “ Internetworking ” En konfigurasjon med fire LAN segmenter og to broer

20 INF106020 Nettverkslaget Disk Server Klient link IP router

21 INF106021 Oppgavene til Nettverks-laget Ansvarlig for ende-til-ende transport – Adressering av maskiner, som er globale world- wide – Framsending (forwarding) Forbindelsesløs (datagram) –IP adresse-lookup; Ingen fast rute gjennom nettverket Forbindelses-orientert (virtuell krets, for eksempel MPLS) –Tre faser: oppkopling av forbindelsen, data-overføring, nedkopling –Fast rute gjennom nettverket –Forholdsvis sikker og ordnet overføring

22 INF106022 Adressering/framsending Adressering, en nødvendig forutsetning for framsending Adressering på to nivåer: – globale Internet-adresser (IPv4 eller IPv6 adresser) – lokale nett-/link-adresser (MAC adresser) Uavhengig framsending på hvert nivå Hybride løsninger – kombinerer IP- og link-nivå framsending (IPv6 kan gjøre det)

23 INF106023 Adressering og routing Hver “ ting ” vi vil finne frem til, må ha en adresse! Adresse: – En streng av bytes som enhetlig identifiserer “ tingen ” – Tre ulike adressetyper - kommunikasjonskonsepter: Unicast; identifiserer et enkelt endepunkt (ting) Broadcast; identifiserer alle ende nodene Multicast, gruppe-kringkasting; identifiserer alle i en gruppe

24 INF106024 Gruppe-kringkasting (Multicast) Multicast Definisjon –Unicast: 1:1 kommunikasjon –Multicast: 1:n Kommunikasjon (eller m:n komm.) Oppgaver –Sende data til en gruppe av endesystemer sende en gang istedenfor mange multippel sending –Holde den samlede lasten på nettet på et lavt nivå Resultater –Mindre nettverks-belastning –Mindre belastning på senderen Betingelse: multicast-adressering –Gruppe medlemskapet kan endre seg, kan for eksempel styres av sender Sender Mottager Sender Mottager

25 INF106025 Routing: Basis Oppgave –Å definere ruten til pakkene gjennom nettverket Fra kilden Til destinasjons-systemet Routing algoritme –Definerer på hvilken utgående linje en innkommende pakke vil bli overført Routing bestemmelse –Datagram Routing algoritmen gjør individuelle valg for hver pakke –Virtuell krets Routing algoritmen benyttes bare under oppkopling (sesjons-routing)

26 INF106026 Routing Routingtabellene beregnes ved hjelp av tilstand-/avtandsinformasjon om nettverket Data-utveksling mellom noder: –Distansevektor routing (RIP: Routing Information Protocol) –Link state routing (OSPF: Open Shortest Path First, IS-IS: Intermediate System to Intermediate System)

27 INF106027 Routing Routing tabell Pre- Pross. 1 2 3 4 1 2 3 4 Routing prosess Fremsender 3 3 2 Avsender Mottaker Distanse-vektor routing

28 INF106028 Routing Routing tabell Pre- Pross. 1 2 3 4 1 2 3 4 Routing prosess Fremsender 2 3 4 Avsender Mottaker Link-state routing

29 INF106029 Protokoll-arkitekturen TCP IP Ether TCP IP Ether Eth PTP Eth R1 H1H2 Ether 1Ether 2 PtP IP R2R2

30 C.b B.a A.a A.c IP overlay architecture a b b a a C A B d c b c IP-link

31 INF106031 Framsending ende-til-ende R B A R LAN-A, Ethernet LAN-B, WLAN Aksess nett Kjernenettet Aksess nett

32 INF106032 Krav til et moderne datanett nettverkene skal ha ” Plug and play ” egenskaper – ingen konfigurering ved innkopling av noder – automatisk oppdage hvem som er nabo-noder – hvilke naboer er operative, ikke operative – utveksling av topologi informasjon – på det grunnlag, beregne ruter (f.eks. korteste vei) til alle andre noder i nettet


Laste ned ppt "INF10601 Detaljerte Funksjoner i Datanett Tor Skeie (Foiler fra Kjell Åge Bringsrud)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google