Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rauma Golfklubb Visjoner, mål og tiltak for 2014 09.12.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rauma Golfklubb Visjoner, mål og tiltak for 2014 09.12.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rauma Golfklubb Visjoner, mål og tiltak for 2014 09.12.2013

2 Visjon for Rauma Kommune : Verdens beste kommune for naturglade mennesker Visjon for Rauma Golfklubb : Landets beste golfklubb for naturglade mennesker 09.12.2013

3 Virksomhets-ide’ Rauma Golfklubb tilbyr opplæring, trening og golfspill på en sjarmerende bane i naturskjønne omgivelser. Kvaliteten på tilbudet balanseres i forhold til dugnadsinnsats og sunn økonomi Alle medlemmer oppmuntres til å ta ulike verv i klubben Medlemmer med interesse for spesielle fagområder skal gis muligheter til å øke sin kompetanse Aktive komiteer Medlemmer som ambassadører for klubben Prestisjeløst samarbeid på tvers av verv og funksjoner 09.12.2013

4 Verdigrunnlag Vi skal opptre med vennlighet og respekt for våre gjester, samarbeidspartnere og hverandre Som medlem av Rauma Golfklubb ønsker jeg : Å være positiv og finne løsninger Å ta tak i problemer og vanskelige situasjoner og løse konflikter Å glede meg til å dra på golfbanen – for å spille eller delta på dugnad Å være en god vert for gjestespillere Å være raus og tålmodig med nybegynnere – samt være en god veileder om etikette og spillehastighet 09.12.2013

5 Våre hovedmål Smidig organisasjonsmodell Hensiktsmessige bygninger og maskiner En velstelt og godt utstyrt bane Gode treningsforhold Sunn økonomi Gode samarbeidspartnere Fornøyde medlemmer 09.12.2013

6 Mål 2014 Organisasjon Kontinuerlig fokus på at organisasjonsmodellen er tilpasset oppgavene Gode informasjonsrutiner ( hjemmeside, Facebook, E- post, SMS, telefon, brosjyrer ) Aktiv markedsføring av klubben (lokale og regionale medier, Norsk Golf, NGF, Reiselivslaget ) Justere skjemaer og etablere gode rutiner for inn- og utmelding, kontingenttyper og betaling Øke kvinneandelen i styre og komiteer 09.12.2013

7 Mål 2014 Bygninger Materiell Forlenge terrasse mot sørøst Utvikle/utforme terreng ved klubbhus og bygninger Maling/beis på bygninger og terrasser Nye scorekort, ajourføre brosjyrer God utendørs veiledning om banen, trening og spilleforhold Eget overbygd skilt med bilder og tekst om golfhistorien i Rauma 09.12.2013

8 Mål 2014 Bane Ny folie på hullskiltene iht sloping Fjerne bunker, planere terreng på hull 5 Starte arbeidet med oppgradering av greenene på samtlige hull Ny og bedre merking ang sikkerhet på hull 2 og 5 Forlenge sikkerhetsnett på hull 2 Bruk av klippekart for alle fairway’er Arrangere minst 24 turneringer med attraktive spilleformer God resultatservice 09.12.2013

9 Mål 2014 Treningsforhold Fortsette samarbeidet med Pro B.J. Kleppen Flytte treningsbunker Utrede behov og plass for simulator Flere benker nær treningsområdene Kjøpe nye rangeballer ( erstatte svinn ) Anskaffe nye køllesett for barn og ungdom Vurdere bruk av Golfloop NXT LVL ( inkl. gjenbruk av materiell fra NGF’s Coaching-system ) 09.12.2013

10 Mål 2014 Økonomi Svak økning i kontingentsatser Økning i greenfee-satsene Ny regnskapsleverandør ( inkl. medlemsregister ) Øke antall nye lokale medlemmer Øke antall fjernmedlemmer Vurdere pause-medlemskap Vurdere nye inntektskapende tiltak 09.12.2013

11 Mål 2014 Samarbeid Invitere representanter fra kommunen, reiselivet, forsvaret og grunneierne til møte med nogo attåt på/ved klubbhuset i løpet av juni måned Fortsette den gode dialogen med klubbens sponsorer Utvikle samarbeidet med skolene, invitere til fellestrening på onsdager kl 17.00 Være pro-aktiv til samarbeid på flere plan med de øvrige golfklubbene i fylket 09.12.2013

12 Mål 2014 Medlemmer Økt fokus på trivsel og spilleglede for nye medlemmer Godt oppmøte og mer smil og latter på dugnadene Bedre tilrettelegging for trivsel og hygge i klubbhu-området Tilby fadderordning for nye og gamle medlemmer Nytt opplegg for kjøp og salg av golfutstyr Oppfordre til uhøytidlige konkurranser blant grupper spillere 09.12.2013

13 Ønsket resultat er Fornøyde medlemmer i Rauma Golfklubb ”Du skal glede deg til ethvert besøk på golfbanen – og helst være litt lei deg når du må dra hjem igjen” 09.12.2013


Laste ned ppt "Rauma Golfklubb Visjoner, mål og tiltak for 2014 09.12.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google