Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.fremmedspraksenteret.no Fremmedspråk for fremtiden Dagsseminar for rådgivere Fremmedspråksenteret, 16.11.2012 Denne presentasjonen er eit utdrag frå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.fremmedspraksenteret.no Fremmedspråk for fremtiden Dagsseminar for rådgivere Fremmedspråksenteret, 16.11.2012 Denne presentasjonen er eit utdrag frå."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.fremmedspraksenteret.no Fremmedspråk for fremtiden Dagsseminar for rådgivere Fremmedspråksenteret, 16.11.2012 Denne presentasjonen er eit utdrag frå dette seminaret

2 www.fremmedspraksenteret.no Valg av fremmedspråkkl 1015 Berit Grønn Seksjonsleder for fremmedspråk Tema i denne økten: Gjennomgang av reglene for fagvalget i ungdomsskolen og i videregående opplæring Kort innføring i læreplanen for fremmedspråk og arbeidsmåten i faget

3 www.fremmedspraksenteret.no Oversikt: Fremmedspråk i skolen Barneskolen Elevene på 1. til 7. trinn har engelsk som sitt første, obligatoriske fremmedspråk. En rekke skoler tilbyr andre fremmedspråk i tillegg til dette. Ungdomsskolen Elevene på 8. trinn å velge om de vil ha fremmedspråk, fordypning eller arbeidslivsfag i tillegg til engelsk. Normalt skal elevene ha faget sitt ut ungdomsskolen. Videregående opplæring Elevene på yrkesfag har engelsk, elevene på studie- forberedende har i tillegg obligatorisk fremmedspråk.

4 www.fremmedspraksenteret.no Fagvalget i ungdomsskolen Elevene som begynner på 8. trinn kan velge… Fremmedspråk Skoler tilbyr ofte fransk, spansk og/eller tysk. Andre fremmedspråk tilbys bare på få skoler. Fordypning Fordypning i engelsk eller norsk (eller samisk). Arbeidslivsfag Mange skoler tilbyr et nytt, praktisk orientert fag som alternativ til fremmedspråk eller språklig fordypning.

5 www.fremmedspraksenteret.no Valg og omvalg Fagvalget på 8. trinn er viktig: Elevene skal i utgangspunkt ha samme fag gjennom hele ungdomsskolen. Omvalg må skje i samråd med skolen. Omvalg skal gjøres første halvår på 8. trinn. Kun når det foreligger spesielle grunner, kan skoleeier godkjenne overgang på et senere tidspunkt.

6 www.fremmedspraksenteret.no Fremmedspråk i videregående opplæring Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram har engelsk, som fellesfag på Vg1/2. Elevene har ikke fremmedspråk. Elever på studieforberedende utdanningsprogram har fremmedspråk som fellesfag i tillegg til engelsk.

7 www.fremmedspraksenteret.no Studieforberedende utdanningsprogram Elever som har fullført fremmedspråk på 10. trinn kan fortsette med samme språk på nivå II eller begynne på et annet fremmedspråk på nivå I I begge tilfeller avsluttes fellesfaget etter to år, dvs. på Vg2. Elever som ikke har fullført fremmedspråk på 10. trinn har fremmedspråk i tre år på videregående skole (nivå I+II). Siden elevene må ha faget i tre år, kan de bare velge to programfag i stedet for tre på Vg3 (kan variere frå skole til skole). Merk! Også på vgs. er valget avhengig av skolens fagtilbud.

8 www.fremmedspraksenteret.no Fremmedspråk som programfag Skoler kan også tilby fremmedspråk som programfag på Vg2/Vg3, som del av programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi. Fremmedspråk nivå I+II («nybegynner») på Vg2/3 Fremmedspråk nivå III («fordypning») på Vg3 Merk! Også elever som har valgt f. eks. realfag, kan velge fremmedspråk som programfag.

9 www.fremmedspraksenteret.no Tilleggspoeng for programfag Elever som velger fremmedspråk som programfag får tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning: Fremmedspråk nivå I og II: 0,5 poeng Fremmedspråk nivå III: 1,0 poeng

10 www.fremmedspraksenteret.no Andre programfag innen språk Programområdet språk, samfunnsfag og økonomi omfatter flere språkfag. Tilbudet er forskjellig fra skole til skole. Engelsk Internasjonal engelsk, engelskspråklig litteratur og kultur og samfunnsfaglig engelsk Antikkens språk og kultur Antikkens kultur, latin 1/2, gresk 1/2 Kommunikasjon og kultur Reiseliv og språk

11 www.fremmedspraksenteret.no Språkkompetanse Læreplan for fremmedspråk (KL06) Stort fokus på de kommunikative ferdighetene: å kunne bruke målspråket i ulike kommunikasjonssammenhenger Innflytelse fra (nyere) språk- og fagdidaktisk forskning Føringer fra Europarådet, Rådet for kulturelt samarbeid (Seksjon for moderne språk): Common European Framework of References of Languages (2001) Det felles europeiske rammeverket for språk (2011)

12 www.fremmedspraksenteret.no Kommunikativ kompetanse Språk og ytringer brukes også til å utføre handlinger: «Jeg erklærer dere for mann og hustru å være» «Jeg ber deg om unnskyldning» «Kunne jeg bestille en kaffe?» Alle ytringer har et handlingsaspekt (talehandlinger): Vi kan be om noe, beskrive, informere, overbevise, uttrykke følelser … Et utsagn er ikke bare sant/usant, det må passe/sees i sammenheng med med den konteksten det opptrer i «Denne boken er virkelig en klassiker»

13 www.fremmedspraksenteret.no Hovedområdene i læreplanen Språklæring bevissthet rundt egen læring Kommunikasjon -forstå muntlige og skriftlige tekster (økt fokus på autentiske tekster) -uttrykke seg muntlig og skriftlig på målspråket Språk, kultur og samfunn -kunnskap om levemåter, kultur(er), aktuelle saker m.m. -interkulturell kompetanse

14 www.fremmedspraksenteret.no Fransk, spansk og tysk på 8. trinn

15 www.fremmedspraksenteret.no Fellesfag fransk, spansk og tysk på Vg1/2

16 www.fremmedspraksenteret.no Fransk, spansk og tysk nivå III på Vg/3

17 www.fremmedspraksenteret.no Grunnene for elevenes valg av språkfag Ungdomsskoleelever velger språk fordi… …de har lyst å besøke andre land …vil bli kjent med andre kulturer …det er nyttig å kunne flere språk …osv. Foreldre, andre elever og rådgivere viktig for valget! Kilde: Doetjes & Ryen (2009)

18 www.fremmedspraksenteret.no Grunnene for elevenes valg av språkfag Elever på studieforberedende utdanningsprogram oppgir følgende grunner for språkvalget sitt: …språket er vakkert/interessant/spennende (32%) …språket er nyttig og har stor utbredelse (24% …språket er lettere å lære enn andre språk (16%) …lyst å besøke landet (12%) …hadde ikke noe valg (10%) Fransk er vakkert, spansk er nyttig, tysk er lett! Kilde: Doetjes & Vold (2012)

19 www.fremmedspraksenteret.no Elevenes ønskespråk


Laste ned ppt "Www.fremmedspraksenteret.no Fremmedspråk for fremtiden Dagsseminar for rådgivere Fremmedspråksenteret, 16.11.2012 Denne presentasjonen er eit utdrag frå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google