Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilleggsprogramvare En gjennomgang av programvare til hjelp i implementasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilleggsprogramvare En gjennomgang av programvare til hjelp i implementasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilleggsprogramvare En gjennomgang av programvare til hjelp i implementasjonen.

2 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare2 Tilleggsprogramvare  Hente ticket Ngtstags.jar  Hente ticket og liste med tjenester fra fil simpleTicket  Hente ticket og liste med tjenester fra UDDI/Tjenestekatalog advancedTicket

3 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare3 Ngtstags.jar  For uthenting av ticket  Java klasser som skjuler noe kompleksiteten Håndterer bl.a. SSL kommunikasjon ticketserver Taglib til bruk i JSP filer

4 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare4 Ngtstags.jar i bruk i java  Eksempel: String ticket = HentTicket.getTicket(null,usr,pass,servicename,extra);  Parametre null (HttpSession objekt)  Dersom du legger ved et session objekt, vil du få samme ticket dersom du spør på nytt innen utløp av ticket. usr = brukernavn pass = passord servicename = navnet (id) på tjenesten extra = ekstrainformasjon til bruk i loggen.

5 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare5 Ngtstags.jar i bruk i java  Retur String som enten inneholder ticket Eller feilmelding (begynner alltid med ”*”)  Ticket vi aldri inneholde ”*”.

6 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare6 Ngtstags.jar i bruk i java  Eksempel: TicketInfo ti = HentTicket.getTicketFromTSExt(usr,pass,servic ename,extra, baat_url);  Parametre Usr = username Pass = password Servicename = tjenestennavn (tjenesteid) Extra = ekstrainformasjon til bruk i loggen Baat_url = Ikke-standard url til Ticketserver

7 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare7 Ngtstags.jar i bruk i java  Retur Et TicketInfo objekt  Inneholder ticket  Feilkode  Feilmeldingstekst  Levetid på ticket i millisekunder  Millisekunder siden ticketserver siste restart

8 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare8 SimpleTicket  Java Servlet  Henter eller mottar liste med tjenester Enten som XML, eller som semikolon separert liste.  Henter ticket til alle tjenester som ligger i listen og som er registrert i BAAT.  Leverer listen i henhold til XSL dokument

9 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare9 SimpleTicket - eksempel på bruk  Input, Semikolon separert fil: Organisasjonsnavn Tjenestenavn (tjenesteid) URL Tjenestetype Statens kartverk;wms.fkb;http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.fkb;1 Statens kartverk;wms.kartdata;http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.kartdata;1

10 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare10 SimpleTicket - eksempel på bruk  Input, xmlfil: wms.fkb Statens kartverk http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.fkb 1 wms.kartdata Statens kartverk http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.kartdata 1

11 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare11 SimpleTicket eksempel på bruk  http://server/simpleTicket/go? &mime=text/plain &password=xxx &user=yyy &URLstyle=style  Fast plassering i /WEB-INF/xsl katalogen –.xsl implisitt &URLinput=http://localhost:8080/input.txt &inputType=text &extra=Ekstra tekst til logfil &direct=false

12 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare12 SimpleTicket - eksempel på bruk  ”Defaultverdier” som parametre i web.xml filen  Eksempler: URLstyle geoportal mime text/plain

13 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare13 SimpleTicket eksempel på bruk  Generert XML: Statens kartverk EF1A http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.topo/TI_EF1A 1 wms.topo

14 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare14 SimpleTicket eksempel på bruk  Mulig output: XSL (utdrag): var featuredLink = new Array(); featuredLink[0] = " - "; featuredLink[1] = " "; featuredLink[2] = featuredLinks[ ] = featuredLink

15 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare15 SimpleTicket eksempel på bruk  Resultat: I dette tilfelle: output som JavaScript. var featuredLinks = new Array(); var featuredLink = new Array(); featuredLink[0] = "Statens kartverk - wms.fkb"; featuredLink[1] = "http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.fkb/TI_1BCHDD?"; featuredLink[2] = 1; featuredLinks[1] = featuredLink ;

16 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare16 advancedTicket  Java Servlet  Henter liste over tilgjengelige tjenester fra Tjenestekatalogen (UDDI)  Legger til Ticket på de URL’er som er registret i BAAT.  Output generert i henhold til XSL  Forskjellen på advancedTicket og simpleTicket er i hovedsak hvor listen med tjenester kommer fra.

17 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare17 advancedTicket  Tjenestekatalogen En overbygning over UDDI v.2. Det er mulig å snakke direkte med UDDI serveren vha SOAP. UDDI opererer med tModels for klassifisering  tModels er f.eks WMS, WFS, D.U.N.S nummer osv Det er mulig å søke på Organisasjonsnavn og tjenestenavn.  Tjenestekatalogen i framtiden vil ikke nødvendigvis være basert på UDDI

18 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare18 advancedTicket - Tjenestekatalog

19 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare19 advancedTicket  Hente liste fra katalogen URL til: /tjenestekatalogen/search?  Gir liste over alt som er registrert i UDDI Det genereres XML med organisasjoner og tilhørende tjenester.

20 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare20 advancedTicket Kartverksveien 21 3507 Hønefoss Rolf Dybdal Driftsansvarlig Tjenestekatalog rolf.dybdal@statkart.no 32118101 32118141 Norge i bilder (BAAT) 0CDC0950-31A6-11DA-A53C-ED0D7729C09C Norge i bilder. http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.norgeibilder

21 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare21 advancedTicket  I advancedTicket Henter ut navnet på tjenesten (tjenesteid) fra XML strukturen som kommer fra tjenestekatelogen Bygger opp en egen struktur, uten adresseinformasjon osv Henter ticket for tjenester som krever det Output ved hjelp av XSL, samme måte som simpleTicket

22 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare22 advancedTicket Statens kartverk EF1A http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.topo/TI_EF1A 1 wms.topo

23 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare23 advancedTicket  Eksempel på XSL var featuredLink = new Array(); featuredLink[0] = " - "; featuredLink[1] = " "; featuredLink[2] = featuredLinks[ ] = featuredLink

24 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare24 advancedTicket  Eksempel på output var featuredLinks = new Array(); var featuredLink = new Array(); featuredLink[0] = "Statens kartverk - wms.fkb"; featuredLink[1] = "http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.fkb/TI_1BCHDD?"; featuredLink[2] = 1; featuredLinks[1] = featuredLink ;

25 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare25 advancedTicket  Har vært i bruk i kartinnsynet i genorge.no i over et år  Brukes også av Fysak.

26 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare26 Tilleggsprogramvare  Tilgjengelighet advanced/simpleTicket.WAR filer er tilgjengelige Kildekode er tilgjengelig som Eclipse prosjekter. Nye versjoner og oppdateringer vil bli lagt ut  Tilgjengelighet ngtstags.jar.jar filen er tilgjengelig, kildekoden er tilgjengelig på forespørsel.  Lisensbetingelser Fri bruk av både ferdigkompilert og kildekode

27 17. oktober 2006BAAT seminar - Tilleggsprogramvare27 Tilleggsprogramvare  Hvor? http://www.geonorge.no/BAAT/


Laste ned ppt "Tilleggsprogramvare En gjennomgang av programvare til hjelp i implementasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google