Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bachelorprosjekt - Oppgave 17E

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bachelorprosjekt - Oppgave 17E"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bachelorprosjekt - Oppgave 17E
Sikkerhet i et Windowsbasert nettverk Jess Henning Anker-Nilssen, Bjarne Aashaug og Inge Sundby Braathen

2 Tronic Mellomstor databedrift Hovedkontor i Trondheim
Avdelingskontorer i Bømlo, London og Nürnberg Til sammen 150 ansatte Arbeider med utvikling av programvare og konsulentoppdrag

3 Problemstilling Sikkerhetsproblemer med virus, hacking og avlytting
Har behov for oppgradering av sikkerheten Tronic ønsker å teste ut sikkerhetsprogramvare Tronic ønsker en vurdering om disse programmene kan hjelpe bedriften Søker konsulenthjelp for dette arbeidet

4 Hvorfor valgte vi denne oppgaven?
Interesse for datasikkerhet Nytteverdi for arbeidslivet Veldig viktig tema i dagens utvikling Interessant å teste ut ny programvare

5 Oppgaveløsing Utlevering av testutstyr
Opprettet webside og mal for timelister og ukesrapporter Utarbeidet forstudierapport Begynte arbeidet med Internet Security & Acceleration Server 2006 Installasjon Konfigurasjon Testing Dokumentasjon

6 Oppgaveløsing Deretter arbeidet vi parallelt med programmene Forefront Client Security, System Center Operations Manager 2007 og System Center Essentials 2007 Installasjon Konfigurasjon Testing Dokumentasjon

7 Problemløsing Utarbeidelse av presentasjon og tittelside
Utarbeidet sluttrapport Innlevering av oppgaven

8 Internet Security & Acceleration Server 2006
Applikasjonsbrannmur Total sikkerhetspakke Funksjoner: Filtrering av protokoller Caching av websider VPN Internettakselerasjon Rapportering av trafikk og ytelse Loggføring Kompatibelt med Windows 2003 Server og Active Directory

9 Hvilke fordeler får Tronic ved å ta i bruk ISA 2006
Filtrering av trafikk Sikker tilkobling ved bruk av VPN Økt kontroll og oversikt over datasystemet Mulighet for egendefinerte sikkerhetsinnstillinger for hver enkelt bruker, brukergruppe eller maskin Hvilke websider skal være tillat? Hvilke protokoller skal brukes ? Hvilke tjenester skal være tilgjengelige og hvem skal kunne benytte seg av dem ?

10 System Center Operations Manager 2007
Verktøy for administrasjon og overvåkning: Servere Klienter Applikasjoner Funksjoner: Varsling om uønskede hendelser og feil Rapportering Automatisering av driftsrutiner Feilsøking Hjelp til problemløsing Filtrering av overvåkningsinformasjon

11 Hvilke fordeler får Tronic ved å ta i bruk SCOM 2007
Økt kontroll og oversikt over datasystemet Økt effektivitet og sikkerhet Sentral administrasjon Bedre sikkerhet og kontroll over Microsoft applikasjoner og Windows Server komponenter Exchange Sharepoint Active Directory Virtual Server Internet Information Server Windows

12 System Center Essentials 2007
Verktøy for administrasjon og overvåkning: Funksjoner: Applikasjonsutrulling Oppdatering av operativsystemer og applikasjoner Innhenting av systeminformasjon Overvåkning av servere, klienter og applikasjoner Filtrering av overvåkningsinformasjon Alarmer

13 Hvilke fordeler får Tronic ved å ta i bruk SCE 2007
Sikrere, effektivt og oppdatert datasystem Enkelt og sentralt grensesnitt Forenkler avanserte driftsoppgaver Mye sikkerhet for pengene

14 Forefront Client Security
Sentralisert verktøy for sikring mot malware Beskyttelse av klientmaskiner, mobile klientmaskiner og serversystemer Funksjoner: Sentralisert styring Automatiserte oppdateringer Automatisert utrulling av oppdateringer og definisjoner Rapportering om svakheter og feil i datasystemet Generering av rapporter for systemstatus

15 Hvilke fordeler får Tronic ved å ta i bruk FCS
Økt kontroll over sikkerhetstilstanden for datasystemet Økt beskyttelse mot alle typer malware Forenklede arbeidsoppgaver: Analyse av datasystemet Automatisert rapportering Sentralisert styring av beskyttelse om malware God oversikt og varsling av svakheter i systemet

16 Anbefalinger for Tronic
Internet Security & Acceleration Server 2006: Vi anbefaler Tronic å ta i bruk dette programmet, og refererer til bedriftens problemer med hacking og avlytting. Med ISA 2006 konfigurert riktig, vil disse problemene opphøre i den grad dette er mulig. System Center Operations Manager 2007: Vi vil ikke anbefale Tronic å ta i bruk dette programmet, selv om SCOM 2007 er et godt overvåknings –og administrasjonsverktøy. SCOM 2007 er egentlig beregnet på større bedrifter og vi har derfor et bedre alternativ i System Center Essentials 2007.

17 Anbefalinger for Tronic
System Center Essentials 2007 Vi anbefaler Tronic å ta i bruk dette programmet, da de vil ha stort utbytte av å ha økt kontroll over sitt datasystem. I motsetning til SCOM 2007, så er Essentials mer tilpasset datasystemet til Tronic. Forefront Client Security Vi anbefaler Tronic å ta i bruk dette programmet. Med tanke på dagens utvikling innenfor malware, er det helt nødvendig for sikkerheten i datasystemet til Tronic, at de tar denne type sikkerhet seriøst. Med dette programmet vil de få et fullverdig og sentralisert anti-malwareprogram.

18 Videre arbeid Grundigere testing og dokumentasjon av alle programmene
Testing av alle programmene i et realistisk miljø


Laste ned ppt "Bachelorprosjekt - Oppgave 17E"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google