Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hinduismen - En oversikt. Hva er hinduismen?  Hinduismen har ingen stad- eller tidfestet begynnelse.  Ingen stifter, trosartikler eller fast organisert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hinduismen - En oversikt. Hva er hinduismen?  Hinduismen har ingen stad- eller tidfestet begynnelse.  Ingen stifter, trosartikler eller fast organisert."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hinduismen - En oversikt

2 Hva er hinduismen?  Hinduismen har ingen stad- eller tidfestet begynnelse.  Ingen stifter, trosartikler eller fast organisert lederskap.  Man er født til å være hindu  ”Hindu” er persisk og betyr indisk  Ca. 80 % av Indias befolkning er hinduistis  Kastesystemet er sentralt  Sjelevandring  Flere guder  Flere veier til frelse  Store variasjoner innen religionen og religiøs praksis

3 4 hovedstrømmer bak hinduismen 1.Tradisjonene til Indias ur-inbyggere.  30 000 år tilbake  Ofring og sjelevandring 2.Innflytelse fra Indus-sivilisasjonen (Nord-India)  1 500 f.Kr.  Høykultur av Indo-ariere som kom fra vest. De snakket sanskrit, som i dag blir sett på som et hellig språk.  Dravidisk kultur (Sør-India)  Tamilsk kultur i dag  Overtok sanskrit og utviklet eget skriftspråk  Vedisk kultur  Vediske tekster  ”brahminsk”

4 De mest sentrale gudene  Brahman – Verdens sjel som gjennomstrømmer alt.  Brahma – herre over skaperverket.  Sarasvati (Brahmas kvinnelige ledsager) – gudinne for kunnskap og sannhet og for de hellige elvene  Vishnu – holder livet oppe og kontrollerer skjebnen. Kommer gjennom ti avatarer (inkarnasjoner)  Lakshmi (Vishnus kone) – gudinne for skjønnhet og lykke, symbol for guddommelig kjærlighet  Shiva – Kilden til både godt og ondt. Ødelegger og skaper nytt liv.  Kali/Durga (Shivas kvinne) – symbolet for død og dom. Årsaken til naturkatastrofer.

5 Avatarene  Det skal komme ti avatarer av Vishnu  De mest kjente er Rama og Krishna.  Rama var en heltemodig og rettskaffen prins/konge som jobbet for å gjenopprette dharma.  Rama og konen Sita er det hinduistiske idealet for ekteskapelig trofasthet.  Krishna oppstår i flere skikkelser; som barn, ung mann, voksen og tilslutt konge.  Krishna er symbol på både elskeren og krigeren.  Flere hinduer tilkjennegir Jesus som en slik avatar.

6 Kastesystemet  Er offisielt avskaffet i India, men praktiseres fremdeles.  4 kaster:  Prestene (brahmanene)  Krigere og herskere (kshatriyaene)  Håndverkere og kjøpmenn (vaishyaene)  Tjenerne (shudraene)  De kasteløse håndterer søppel, lær, likbrenning og alt annet som blir sett på som ”urent”.  Hvis en hindu har blitt uren, må han rense seg gjennom rituelle bad.

7 Sjelevandring  Kroppen blir sett på som et fengsel for sjelen.  Målet er at sjelen skal frigjøres fra kroppen.  For å bli født inn i høyere kaste, og komme nærmere målet, må man skaffe seg god karma.  Karma er gjerninger i følelse, vilje, tanke, ord og handling.  Frigjøringen fra sjelen kalles Moksha.

8 Verdensbildet  Verden er guddommens synlige form.  Verden er maya (bedrag) fordi det matrielle ikke er det egentlige.  Det har eksistert mange verdener, men bare en verdenssjel.

9 Hellige dyr  Apen  P.g.a. guden Hanuman, som i Ramanaya er med på å redde Ramas kone, Sita, fra fangenskap.  Apene lever i templene og mates av prestene.  Kua  Et symbol på livet.  Kua gir renhet til den som berører den.  Elefanten  P.g.a. guden Ganesha (med elefanthode) som er guden for kunnskap.

10 3 veier til frelse.  Kunnskapens vei. (Jnanamarga)  Uvitenhet lenker sjelen til kroppen.  Transcendental meditasjon med mantraet OM.  Yoga er øvelse i selvkontroll for å forstå at sjelen er virkelig, mens kroppen er maya.  Handlingens vei. (Karma-marga)  Forpliktelsene er knyttet til hvilken kaste du tilhører.  Man må vokte seg for at handlingene blir maya.  Kjærlighetens vei. (Bhakti-marga)  Frelsen er en gave fra guddommen og kan derfor oppnåes av alle kastene.  Særlig tilbedelsen av Krishna.

11 De hellige skriftene  Vedaene (de eldste tekstene)  Fire store samlinger av hymner.  Rigvedaen er lovprisningsvedaen.  Upanishadene stiller og besvarer spørsmål  Filosofisk fundament for hinduismen  Sutraene  Til for å forklare vedaene og upanishadene  Diktfortellingene  Mytologiske diktverk som Ramayana og Mahabharata (med Bhagavadgita, populært kalt hinduismns nye testament).

12 Sentrale ord og uttrykk  Ahimsa – ikke-vold, mest kjent gjennom Mahatma Gandhi  Atman – jeg’et, det evige, uforanderlige åndelige prinsipp i mennesket  Bhakti – hengivenhet preget av kjærlighet, tillit og overgivelse  Dharma – fast struktur, lov eller orden både i universet og samfunnet.  Karman – rituell handling, god eller ond, som påvirker neste gjenfødsel  Maya – illusjon som får menneskene til å tro at andre påvirkninger enn brahman er virkelig eksisterende  Moksha – frigjøring fra gjenfødelsens rundgang  Samsara - «Vandringen» fra et liv til et annet, reinkarnasjon og lidelse.  Shakti – Shivas skapende kraft

13 Kilder  Groth, Halvorsen, Kværne, Vogt – Levende religioner (s. 151 – 171) – Cappelen Akademisk Forlag, 2002  Elseth, Myhre, Akslen, Opsal, Barth Pettersen, Østnor – Veier og visjoner (s. 18 – 29) – Aschehoug Forlag, 1992


Laste ned ppt "Hinduismen - En oversikt. Hva er hinduismen?  Hinduismen har ingen stad- eller tidfestet begynnelse.  Ingen stifter, trosartikler eller fast organisert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google