Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hinduismen. Hinduismens historie • Hinduisme er samlenavn på lokale religiøse tradisjoner • Flere forskjellige og svært gamle røtter – Indussivilisasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hinduismen. Hinduismens historie • Hinduisme er samlenavn på lokale religiøse tradisjoner • Flere forskjellige og svært gamle røtter – Indussivilisasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hinduismen

2 Hinduismens historie • Hinduisme er samlenavn på lokale religiøse tradisjoner • Flere forskjellige og svært gamle røtter – Indussivilisasjonen (3000-1700 f.Kr.) – Vediske religiøse tradisjonen (1500 f.Kr.) • Ingen bestemt grunnlegger • MANGFOLD

3 Hinduismens menneskesyn • Mennesker er forskjellige • Tilber forskjellige guder og tilhører ulike religiøse tradisjoner • Hinduismen har endret seg sammen med utviklingen og nye religiøse idèer • Alle hinduer har ulik tolkning av hva de forskjellige tankene og idèene betyr

4 Fire hovedperioder Vedisk periode Asketisk grupper Bhaktibevegelsen Tantrismen

5 Vedisk periode • Fra ca. 1500 f.Kr. • Evig verdensorden – Ofringer til guder og gudinner – Gjensidig avhengighet mellom guder og mennesker – Regler eller lover for univers, naturen og alt levende – Unngå kaos i verden • Menneskesyn – Delt i fire klasser; prester, krigere, bønder og handelsmenn, og tjenere – Bestemte oppgaver – Rett handling • 800-tallet f.Kr. – Brahman; verdenssjelen – Gud finnes i alt – Evig, endeløst og grenseløst – Kilden for alt i universet. – Årsaken til verden og alle skapninger. – Fins i alt og over alt, og er det innerste jeget for alle vesener.

6 Asketiske grupper • Fra ca. 700-tallet f.Kr. • En asket bryr seg ikke om materielle ting – Yoga og meditasjon – Forsakelse av verdslige eller sanselige gleder – Avholdenhet fra mat, nytelsesmidler, søvn, seksuell aktivitet o.l.; har som – Formål å trene viljen eller tanken. • Sann viten – Hvordan verden og menneskene var ved hjelp av askese og meditasjon – Oppnå moksha • Også folk fra presteklassen • Tre sentrale tanker • KARMA – Menneskenes handlinger og følgen av disse • SAMSARA – Gjenfødelse • MOKSHA – Frelse eller løsrivelse fra gjenfødelse – Alle hinduers mål – Kan oppnås ved dø i den hellige byen Varanasi eller ved yogisk tilbedelse av, eller meditasjon på en Guddom/engel – Bli ett med Brahman

7 Bhaktibevegelsen • Bhakti = hengivelse – Tar tid og krefter • Tilber en bestemt hovedgud – Oppnå frelse • Alle klasser kunne bli frigjort fra gjenfødelse • Røttene til Bhagavadgita (Herrens sang) – Sanskrit – Et av de mest leste og respekterte tekstene i hinduismen • Vishnu – Flere avatarer – Nedstigninger i ulike skikkelser – http://snl.no/Vishnu http://snl.no/Vishnu • Shiva – Mediterer – Elva Ganges renner gjennom hans hår – http://snl.no/Shiva http://snl.no/Shiva • Gudinnen Durga – Ulike former av Henne – http://snl.no/Durga http://snl.no/Durga

8 Bhaktibevegelsen • Nye elementer – Puja, et tilbedelsesritual som foregår både i hjemmet og i tempelet – Store tempelkomplekser knyttet til gudene – Gudestatuer – Pilegrimsferder og nye festivaler eller høytidsfeiringer • 600-tallet – Tilbe den ene guden med kjærlighet og oppmerksomhet • Laget dikt til guden man tilba (mahabarata) – Skrevet på både tamil, hindu og andre språk – Dikterne fikk helgenstatus – http://no.wikipedia.org/wi ki/Mahabharata http://no.wikipedia.org/wi ki/Mahabharata

9 Tantrismen • 800-tallet e.Kr. • Navn etter en tekstgruppe = TANTRA – Regnes som åpenbarte • Består av noen få utvalgte – Oppnår løsrivelse fra gjenfødelse under ledelse av en guru • Gud er en forening av det mannlige og kvinnelige – Shiva og Shakti – Symboler med seksuell karakter • Mennesket består av seks eller sju energisentra – Forene det nederste og øverste, mannlige og kvinnelige energisenteret for å oppnå enhet med Gud – Ritualer og meditasjon

10 Tre hovedretninger Vishnuismen Shivaismen Shaktismen

11 Vishnuismen • Den største retningen – ca. 70 % • Knyttet til guden Vishnu – Over tusen navn; knyttet til egenskapene – Hovedgud fra år 0 – Opprettholder verdens orden • Ødelegger også • Framstilt som guden Narayana mellom oppløsning og skapelse – Flere avatarer – nedstigninger til menneskene • Krishna • Rama

12 Vishnus avatarer • Rama – Hovedpersonen i teksten Ramayana (http://no.wikipedia.org/wiki/Ramayana)http://no.wikipedia.org/wiki/Ramayana – Gift med Sita – Forvist til jungelen – Får hjelp av Hanuman til å befri sin kone fra demonen Ravana – Budskap; menneskets sosiale plikter og ansvar; dharma, er viktigere enn personlige ønsker og behov • Krishna – Også dyrket som hovedgud – Vil at mennesket skal arbeide for å opprettholde sin dharma – Bhagavadgita (vognfører) – Purana (ulydig barn) • Hver retning er også mangfoldig • Noen ser på Rama og Krishna som hovedguder

13 Shivaismen • 28 % tilber Shiva • Shiva er full av motsetninger – Asket og yogi som symboliserer den enkeltes rett til frelse • Tredje øye i panna = visdom og oppvåkning – Kjærlig familiefar som opprettholder verden og hjelper menneskene • Symbol på kjærlighet, medfølelse og harmoni • Gift med gudinnen Parvati • To barn – Ganesha, guden med elefanthodet – Skanda • Ødelegger • Avatarer/skikkelser – Viser seg flere ganger som barn for å blidgjøre gudinnen

14 Shaktismen • Retningen oppstod på 600-tallet e.Kr. • Ca. 2 % tilhengere • Gudinnen som sin hovedgud – Både skaper, opprettholder og ødelegger verden – Tilbes alene eller sammen med andre – Ulike gudinnene som former av Gudinnen • Representerer både det feminine og maskuline som jomfru, hustru, mor, datter, kriger, opprettholder, kjærlighet og terror – Overordnet alle andre guder – Andre guder må be Gudinnen om hjelp – Durga (http://snl.no/Durga)http://snl.no/Durga

15 Hinduistisk arkitektur • Firkantet ; symboliserer de fire himmelretningene • Boliger for gudene • Innvielsesseremoni av gudestatuene – Gudene er til stede i statuene • Prestene er gudenes tjenere • En hovedgud i hvert tempel • En hindu går i tempelet for å tilbe gudene • I senteret; et lite mørk rom, er hovedguden – Åpningen er alltid mot øst – Prestene er ofte de eneste som har adgang – Tårn; symboliserer hellige fjell – Smal gang rundt hvor tilbederne kan gå • I neste rom er det flere forskjellige guder


Laste ned ppt "Hinduismen. Hinduismens historie • Hinduisme er samlenavn på lokale religiøse tradisjoner • Flere forskjellige og svært gamle røtter – Indussivilisasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google