Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte Torsdag, 28. august 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte Torsdag, 28. august 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte Torsdag, 28. august 2014

2 Program Skolestart Informasjon om SSP på Valler vgs
Nye utfordringer innen IT/IKT Valg som elevene må ta på høsten/vinteren 2014/2015 Skolearena og Itslearning Karriereveiledning og sosialpedagogisk oppfølging Helsetjenesten ved Valler Samarbeid mellom skole og hjem Nærpoliti og Valler Møte m/kontaktlærerne

3 Skolestart for Vg1 elevene på Valler:
Elever fra 19 forskjellige ungdomsskoler Organisering i klasser og møte m/kontaktlærer og faddere Bli kjent med skolen Læremidler PC/MAC - BYOD Nettvett og den digitale ringpermen Møte m/ ledelsen: Forventninger til våre elever Tilstedeværelse gir resultater/fravær Skolens rutiner på ulike områder Klassens time Kalvøyadagen

4 Fullført og bestått – sammenslått alle trinn
Skoleår Valler AFK (Stud.spes) 2013/2014 91 % (foreløpige tall) NA 2012/2013 93,2 % 85,9 % 2011/2012 88,3 % 84,1 % 2010/2011 93,7 % 84,7 % 2009/2010 94,3 % 83,2 % 2008/2009 93,0 % 83,6 % 2007/2008* 85,5 % 2006/2007** 97,6 % 89,7 % * Vg1 og Vg2 ** Bare Vg1

5 Hvor kommer årets elever fra?
Bjørnegård 27 16 % Gjettum 21 13 % Hauger 17 10 % Ramstad 16 Bekkestua 15 9 % Vøyenenga 12 7 % Rykkinn 10 6 % Torstad Belset 8 5 % Seks andre ungdomsskoler med en elev. Mølladammen 6 4 % Landøya 4 2 % Hosletoppen 2 1 % Vollen Totalt 22 ungdomsskoler

6 Fra U-skole til VGS – og hva innebærer det?
Nye settinger, må forholde seg til nye klassevenner. Elevenes alder. De er 16 år. Det har juridisk betydning. De er fortsatt i et par år under 18 år – det har også juridisk betydning. Vallerrevyen er viktig, men også utfordrende på enkelte måter. Karakterutviklingen fra U-skole til VGS Gjennomsnitt U-skole inneholder andre fag enn gjennomsnitt Vg1 – fem fag «blir borte» og det er fag som nesten alle elever har gode karakterer i. Skjerpede krav i læreplanene for Vg1 sammenlignet med U- skolen der fagene er «de samme» Gjennomsnittet faller i Vg1 på nesten alle skoler. På Valler mindre eller omtrent det samme som de fleste andre skoler

7 Fravær i vgs - sykdom Alt fravær er fravær og kommer på vitnemålet spesifisert for hvert skoleår – i utgangspunktet. Inntil hele 10 dager – kvotefravær - kan strykes fra vitnemålet per skoleår under visse forutsetninger Sykdom fra og med fjerde dag – må dokumenteres fra lege Sykdom fra og med første dag for elever med kronisk sykdom – må dokumenteres fra lege Dersom eleven har avtalt med rektor/faglærer om arbeid et alternativt sted, regnes det ikke som fravær.

8 Fravær i vgs – idrett, kultur, politikk mm
Fravær som skyldes for eksempel politisk arbeid eller deltakelse i arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå, kan strykes fra første fraværsdag innen rammen av de 10 «kvotedager». Også slikt fravær må dokumenteres Deltakelse i elevrådsarbeid og ulike alternative skoleaktiviteter, skal det ikke føres fravær for på vitnemålet, skal ryddes etter hvert. Alt planlagt eller kjent fravær skal registreres i Skolearena på forhånd av eleven, gjerne med forklaring/årsak Se informasjon om registrering og etterarbeid av fravær på Skolearena som ligger på ITL.

9 Organisering av klassene
Vi forsøker å få klassene mest mulig like - ut fra de opplysninger vi har Gjennomsnittskarakter fra ungdomsskolen Fordeling av gutter og jenter Ungdomsskole som elevene kommer fra Vi viste ikke hvem som er venner, heller ikke det motsatte – og kan derfor ikke ta hensyn til det. Vi åpnet for å levere ønske om å få bytte klasse fredag ettermiddag – tre ønsker

10 Vallers tilbud - Studiespesialisering
I Vg1 er det bare ett alternativ med mange felles fag i klassene Elevene velger individuelt fremmedspråk Elevene velger individuelt matematikk

11 Felles fag i klassene i Vg1
Engelsk t Skriftlig eller muntlig eksamen Geografi 2 t Muntlig eksamen Kroppsøving 2 t Naturfag 5 t Muntlig eksamen Norsk 4 t Samfunnsfag 3 t Muntlig eksamen Klassens time 1 t Totalt 22 t

12 Matematikk i Vg1 – 5 t – Gruppedelt fag
Matematikk 1P Skriftlig eller muntlig eksamen Tilbud først og fremst for de som bare vil ha matematikk som obligatorisk fellesfag. Fortsetter til 2P eller til S-løp Matematikk 1T Skriftlig eller muntlig eksamen Tilbud først og fremst for de som vil ha matematikk som programfag i 2. og eventuelt i 3. klasse. R-løp eller S-løp Matematikk R1 Skriftlig eller muntlig eksamen Tilbud til de som har lest matematikk 1T før de begynte i videregående. Fortsetter til R2 og eventuelt matematikk ved UiO mens de går i Vg3

13

14 På alle studieforberedende 3-årsløp må alle elever ha fremmedspråk
Fremmedspråk i Vg1 På alle studieforberedende 3-årsløp må alle elever ha fremmedspråk Elever med nivå 1 fra ungdomskolen avslutter faget i Vg2 enten på nivå 2 i samme fremmedspråk eller nivå 1 i et annet fremmedspråk Elever uten nivå 1 fra ungdomskolen avslutter faget i Vg3 på nivå 1+2 (OBS: 3 års løp) alternativt på nivå 2 som privatist

15 Fremmedspråk i Vg1 - Valler
Fransk, nivå 2 Spansk, nivå 2 Tysk, nivå 2 Tysk, nivå 1 Privatist i fremmedspråk, som regel morsmål (15/9)

16 Skolens timeplan (ringeplan)
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20 Møte for lærere 09:50 10:00 11:30 11:40 12:10 13:40 13:50 15:20

17 Øktene i timeplanen på Valler
Stort sett er det 90-minutters økter på fire av ukens dager. Onsdagen har 45-minutters enheter Onsdag brukes som fagdag Onsdag brukes alternativt Onsdag leses med singeltimer Onsdag kan være fridag Viktig å følge med på Skolekalenderen i Skolearena og Fagkalenderen i ITL

18 Fagdag betyr at elevene har bare ett fag hele dagen.
Fagdag for Vg1 på Valler Fagdag betyr at elevene har bare ett fag hele dagen. Totalt er det 4 runder med 6 fagdager i skoleåret Fire fag er med i fagdagssystemet for Vg1 Engelsk Naturfag Norsk Samfunnsfag

19 Vg2 og Vg3 på Valler Vg2 8 timer klassefag 4 timer fremmedspråk 18 eller 20 timer individuelt valgte fag Vg3 15 timer klassefag 15 timer individuelt valgte fag Mer om dette i oktober/november

20 Individuelt valgte fag på Valler. OBS: Tilbud
Realfag Biologi Fysikk Kjemi Matematikk Teknologi og forskning Språk, samfunnsfag og økonomi Engelsk Fransk Historie og filosofi Næringslivsøk. Politikk, ind. og samf. Psykologi Rettslære Samfunnsøkonomi Spansk Tysk Formgiving Visuelle kunstfag

21 Generell studiekompetanse
Generell studiekompetanse vil si at eleven anses som i stand til å gjennomføre et studium på høgskole- eller universitetsnivå. Alle som får vitnemål for fullført og bestått 3-årsløp på Valler oppnår generell studiekompetanse De fleste studiesteder krever bare generell studiekompetanse.

22 Spesiell studiekompetanse
En del studiesteder krever at elevene har bestått spesielle fag. De fleste studiesteder har ikke spesielle krav. Fagkombinasjonen definerer studiestedets spesielle krav. Disse fagene danner grunnlaget for arbeid innen de aktuelle studier. Kravene til fagkombinasjon varierer for ulike studier. Alle fag som er med i et studiesteds spesielle krav tilbys på Valler. De fleste fag som er med i kravene til spesiell studie- kompetanse er realfag.

23 Førstegangsvitnemål Førstegangsvitnemål er det vitnemål som elevene får etter 3 år. 4 eller 5 år bare med helt spesielle grunner Sykdom Omsorg Studieår i utlandet Omvalg av studieprogram Ekstra fag innen 3 år kommer med Ekstra fag etter 3 år kommer ikke med Forbedret fag innen 3 år kommer med Forbedret fag etter 3 år kommer ikke med

24 Inntaksregulering til universitet og høyskoler i Norge
Gruppe 1 – basert på førstegangsvitnemål (tidligere omtalt som primærvitnemål). Bare skolepoeng teller Bare til og med fylte 21 år Gruppe 2 – basert på forbedringsvitnemål Både skolepoeng og ulike andre tilleggspoeng teller

25 Inntaksregulering til universitet og høyskoler i Norge
Skolepoeng Karakterpoeng (gjennomsnitt x 10) Bonuspoeng for spesielle fag (max 4 poeng) Tilleggspoeng – bare i inntaksgruppe 2 Alderspoeng Fag fra universitet eller høyskole Yrkespraksis Folkehøyskole

26 Valler og elevers datamaskiner
Nytt system fra og med august 2013 for Vg1 BYOD – Ta med deg den datamaskin du har Visse minstekrav må oppfylles Ha en internettleser som kan åpne ITL Ha oppdatert antivirus Ha nettverkskort som kan kommunisere med skolens trådløsnett Elevene velger selv om de vil bruke en Windowsbasert PC eller en MAC Elevene velger selv om de vil kjøpe i fylkets tilbud, kjøpe fra andre eller bruke noe de har fra før Fylkets tilbud er åpent ut april

27 Valler og elevers datamaskiner
Elevene er selv ansvarlig for vedlikehold, service og reparasjon. For maskiner kjøpt via fylkesavtalen vil det bli inn- og utlevering på skolen. Elevene velger selv om datamaskinen er i skapet de har eller bæres rundt på skolen Elevene velger selv om datamaskinen er med hjem eller er i skapet de har. Lærer kan gi beskjed om at det er timer alle skal ha med seg sin datamaskin

28 Valler og styring av elevers datamaskiner
I undervisning og ved prøver skal bruk bestemmes av faglærer eller skolen sentralt. Elevene har veldig klart sagt at de ønsker en streng styring. Styringen kan være «klapp sammen og pakk ned» Kommer elektronisk styring av tilgang til Internett på ulike nivåer Helt stengt Eksamensaktuelle web-sider ITL og noen læremiddelsider Nesten helt åpent Styring via program i ITL

29 Valler og ITL ITL er et felles valg for alle skoler i Akershus. Valler har som mål at alle elever og alle lærere daglig skal være på ITL Fagkalender Fagressurser Oppgaver ut og inn Vurdering og tilbakemelding Plagiatkontroll i fag det er aktuelt Prøvemodus med styring av elevers tilganger Foreldre har ikke egen ITL-pålogging – sentralt bestemt.

30 Valler og Skolearena Fra ITL er det link over til Skolearena På Skolearena ligger skolens felleskalender med detaljer for hele skoleåret – ikke alt er på plass nå. På Skolearena registrerer elever og faglærere elevers fravær På Skolearena vil elever kunne lese de offisielle karakterer når de blir kunngjort

31 Vurdering Underveisvurdering Halvårsvurdering i januar. Halvårsvurdering i juni i fag som ikke er avsluttende Standpunktkarakteren skal fortelle om elevens slutt- kompetanse i faget - i en sum av alle fagets deler. Standpunktkarakteren bygger på den kompetansen elevene viser ved jevn deltakelse i timene og ved spesielle prøver

32 Rådgivertjenesten ved Valler
Sosialpedagogisk oppfølging av enkeltelever og klasser Karriereveiledning gruppevis og for enkeltelever uke 34: Mottakssamtale uke 35/36: Karrieremappe – Hvem er jeg, forventninger uke 39: Kartlegging av interesser – bruk av tester uke 42: Presentasjon av skolens fagtilbud uke 44: Gruppeveiledning – Inntakskrav og konsekvenser av valg uke 49/50: Fagvalg for Vg2 og Vg3 Presentasjon fra rådgiverne

33 Kontakt skole - hjem Generell informasjon på skolens hjemmeside – Torsdag 20/11: Kontaktmøte ang elevenes fagvalg Uke 4 og 5 i 2015 (ca): Utviklingssamtaler. Kontaktlærer innkaller For øvrig: Ta kontakt med kontaktlærer, faglærer, rådgiver, helsesøster eller skolens ledelse. Epostadresser og telefon på skolens hjemmeside

34 Dagens samling – 2. del Klasse 1STA: May-Lin Svantesen Rom 11 Klasse 1STB: Robert Pehrson Rom 13 Klasse 1STC: Elisabeth Bucholdt Rom 15 Klasse 1STD: Olav Holden Rom 21 Klasse 1STE: Lill Halvorsen Rom 23 Klasse 1STF: Andreas D. Haraldsrud Rom 03


Laste ned ppt "Informasjonsmøte Torsdag, 28. august 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google