Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte Torsdag 22. august 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte Torsdag 22. august 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte Torsdag 22. august 2012

2  Skolestart  Informasjon om SSP på Valler vgs  Orientering om valg elevene må ta på Valler vgs høsten 2012  Skolearena og Itslearning  Karriereveiledning og sosialpedagogisk oppfølging  Helsetjenesten v/ Valler  Samarbeid mellom skole og hjem  Møte m/kontaktlærerne

3  Elever fra ca 15 forskjellige skoler  Organisering i klasser og møte m/kontaktlærer og faddere  Bli kjent med skolen  Læremidler  PC-er  Nettvett og den digitale ringpermen  Møte m/ ledelse: Forventninger til våre elever Tilstedeværelse gir resultater/fravær Skolens rutiner på ulike områder 31.t  Kalvøyadagen

4 Fullført og bestått SkoleårAFKVallerVallers nr i AFK 2010/201184,793,71 2009/201083,294,31 2008/200983,693,01 •Gjelder for programområdet Studiespesialiserende generelt, dvs alle tre årene sett samlet. •Alle tall fra utdanningsdirektørens årsmeldinger.

5 SkoleAntallAndel Bekkestua 3 2 % Belset 5 3 % Bjørnegård 2817 % Gjettum 2314 % Hauger 2314 % Hundsund 3 2 % Mølladammen 11 7 % Ramstad 3622 % Ringstadbekk 4 2 % Rykkinn 6 4 % Vøyenenga 8 5 % Andre12 7 % Snitt inntak i Vg 14,95 62 % jenter og 38 % gutter

6 * Nye settinger, må forholde seg til nye klassevenner. * Elevenes alder. De er 16 år. Det har juridisk betydning. * De er fortsatt i et par år under 18 år – det har også juridisk betydning. * Revyen er viktig, men også utfordrende på enkelte måter. * Karakterutviklingen fra U-skole til VGS

7 * I utgangspunktet føres alt fravær på vitnemålet. * Dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helse eller en del andre nærmere angitte grunner, kan opp til 10 dager strykes fra vitnemålet - kvotefravær. * For elever med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom kan fravær fra og med første dag komme med som kvotefravær. For alle andre elever er det bare fravær fra og med fjerde sykedag. * For å få strøket fravær pga av sykdom fra vitnemålet, kreves dokumentasjon fra lege.

8 * Fravær som skyldes for eksempel politisk arbeid eller deltakelse i arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå, kan strykes fra første fraværsdag. Også slikt fravær må dokumenteres. * Deltakelse i elevrådsarbeid og ulike alternative skoleaktiviteter, skal det ikke føres fravær for på vitnemålet. * Se registrering og etterarbeid av fravær på Skolearena.

9 Vi forsøker å få klassene mest mulig like - ut fra de opplysninger vi har: * Ungdomsskole * Kjønn * Gjennomsnittskarakter * 2. fremmedspråk * Vi viste ikke hvem som er venner, heller ikke det motsatte – og kan derfor ikke ta hensyn til det. * Vi åpnet for å levere ønske om å få bytte klasse mandag, ingen leverte slik søknad.

10 Vallers tilbud er Studiespesialiserende utdanningsprogram, generelt alternativ. Dette tilbudet har i Vg1 (1. klasse) bare ett løp, dog det er individuelle valg i matematikk og i fremmespråk.

11 * Fellesfag 30 t * Engelsk 5 t * Geografi 2 t * Kroppsøving 2 t * Matematikk (P eller T) 5 t * Naturfag 5 t * Norsk 4 t * Samfunnslære 3 t * Fremmedspråk 4 t (Nivå 2 i fransk, spansk eller tysk) 5 avsluttende fag, alle med mulighet for eksamen. Noen skriftlig eller muntlig, noen bare muntlig. ca 20 % av elevene i Vg1 skal trekkes til eksamen

12 To alternativer i 1. klasse. Praktisk matematikk 1P Tilbud først og fremst for de som bare vil ha matematikk som obligatorisk fellesfag. Teoretisk matematikk 1T Tilbud først og fremst for de som vil ha matematikk som programfag i 2. og eventuelt i 3. klasse. Overgangsmulighet de første ukene.

13

14 Valget mellom praktisk eller teoretisk matematikk i 1. klasse får konsekvenser i Vg2 og Vg3. Basis i teoretisk matematikk 1T + 2P + ---min 1T + R1 + --- 1T + R1 + R2max 1T + S1 + --- 1T + S1 + S2 I tillegg kommer X-kurs i matematikk. (1T + 2T + ---) er ikke tilbud på Valler.

15 Valget mellom praktisk eller teoretisk matematikk i 1. klasse får konsekvenser i Vg2 og Vg3. Basis i praktisk matematikk 1P + 2P + ---min. (1P + 2P + S1) 1P + S1 + --- 1P + S1 + S2max

16 Det legges til rette for at elever i U-skolen skal kunne ta fag på vgs-nivå og at elever i Vg1 kan ta fag på Vg2-nivå. Spesielt aktuelt i matematikk og engelsk * 8 elever fra U skoler leser matematikk og 1 elev leser engelsk. * 7 elever som går i Vg1 og leser R1-matematikk * 9 elever som går i Vg2 og leser R2-matematikk

17 Som fellesfag i fremmedspråk tilbys: * Nivå 2 (B-språk) – fransk, spansk og tysk * Nivå 1 (C-språk) - spansk. * Nivå 2 avsluttes i 2. klasse. * Nivå 1 avsluttes i 2. klasse dersom eleven har Nivå 1 i et annet fremmedspråk fra U- skolen. * Nivå 1 avsluttes i 3. Klasse dersom eleven ikke har et annet fremmedspråk fra U- skolen. * Ingen mulighet for å ”skli” fra nivå 2 til nivå 1 i vgs.

18 En del elever dokumenter ved eksamen fremmedspråk som de kan fra før. Det kan være i stedet for eller i tillegg til fremmedspråk som de har undervisning i. Det kan være språk de har som morsmål eller det kan være språk de kan av andre grunner. Alle som kan skrive et fremmedspråk utover det de har som fag på Valler, bør vurdere å avlegge slik eksamen. Ta kontakt for å sikre riktig kode. Frist for oppmelding er 15. september

19 Den ytre ramme for skolen er fra klokken 0830 til 1530 og basert på 45-minutters undervisnings- enheter. De fleste fag har så langt som mulig 90-minutters arbeidsøkter.

20 Elevene i Vg1 har fagdag i fellesfagene * Engelsk * Naturfag * Norsk * Samfunnsfag Hvert av disse fagene har fire slike dager i løpet av skoleåret. Mønsteret varierer fra klasse til klasse. Mer informasjon om dette i klassesamlingen senere

21 Studiespesialiserende utdanningsprogram. I 2. og 3. klasse (Vg2 og Vg3) er tilbudet delt i to ulike programområder. Stud.spes m/ realfag Stud.spes m/ språk, samfunnsfag og økonomi. Detaljer knyttet til dette kommer i november.

22 * Skolen tilbyr programfag innen ulike program-områder * Realfag * Språk, samfunnsfag og økonomi * Formgiving og design * Detaljer om innhold og regler med mer, kommer i november

23 * Generell studiekompetanse vil si at eleven anses som i stand til å gjennomføre et studium på høgskole- eller universitetsnivå. * Alle som fullfører og består tilbudet på Valler oppnår generell studiekompetanse.

24 * En del studiesteder krever at elevene har bestått spesielle fag. Disse fagene danner grunnlaget for arbeid innen de aktuelle studier. Fag som kreves for spesiell studiekompetanse, er utelukkende (?) knyttet til programområdet for realfag.

25 * Gruppe basert på førstegangsvitnemål (tidligere omtalt som primærvitnemål)  Bare skolepoeng teller  Bare til og med fylte 21 år * Gruppe basert på forbedringsvitnemål  Både skolepoeng og tilleggspoeng

26 * Førstegangsvitnemål er det vitnemål som elevene får etter 3 år. 4 eller 5 år bare med helt spesielle grunner Sykdom Omsorg Studieår i utlandet Omvalg av studieprogram Ekstrafag innen 3 år kommer med Ekstrafag etter 3 år kommer ikke med Forbedret fag innen 3 år kommer med Forbedret fag etter 3 år kommer ikke med

27 * Skolepoeng  Karakterpoeng  Bonuspoeng  (Fordypningspoeng ble borte fra 2009) * Tilleggspoeng  Folkehøgskole  Yrkespraksis  Universitets- og høgskolefag

28 * Alle elever må leie en fylkeseid lap-top. * Bare de fylkeseide lap-toppene kan brukes i sammenheng med undervisning og prøver/eksamen. * Bruk av lap-topper skal styres av faglærer i alle undervisningstimer. * Det gjelder bl.a. om lap-toppen skal være oppe på pulten eller ikke. * Det gjelder i hvilken grad elevene kan gå på Internett * Elevene velger selv om de vil bære lap- toppen med seg på skolen eller låse den inn i sitt PC-skap. * Elevene velger selv om de vil ta med lap- toppen hjem eller låse den inn i sitt PC- skap. * Det er ikke lov å ettermontere noe fast tilleggsutstyr i elevPCn.

29 * Vi har som satsningsområde å videreutvikle vår bruk av den elektroniske læringsplattform Its-learning (ITL). * ITL er et felles valg for hele Akershus fylke. * ITL er tilgjengelig fra enhver datamaskin som er knyttet til Internett – på skolen eller hjemme. * Foreldre har ikke egen pålogging til ITL i Akershus

30 * Fra ITL har elevene overgang til Skolearena: * Skolearena er en egen database som er koblet sammen med utvalgte deler av skolens administrasjons-program. * Skolearena viser bl.a. fravær og ordensanmerkninger som er registrert på eleven, de formelle karakterer, skolens årsplan. * Skolearena viser elevene deler av den planlegging for neste år som angår dem. * Demo ITL og Skolearena Demo ITL og Skolearena

31 * Underveisvurdering * Halvårsvurdering i januar * Standpunktkarakteren skal fortelle om elevens slutt-kompetanse i faget - i en sum av alle fagets deler. Dette forutsetter jevn deltakelse i timene og ved spesielle prøver.

32  Sosialpedagogisk oppfølging av klasser og enkeltelever  Karriereveiledning Vg1: uke 34: Mottakssamtale uke 35/36: Karrieremappe: Hvem er jeg? Forventninger til skoleåret? uke 39: Kartlegging av interesser Hvordan bruke interessetester? uke 42 Presentasjon av fagtilbudet uke 44: Gruppeveiledning: inntakskrav og konsekvenser av valg. uke 49 og 50 Fagvalg

33 * Skolens hjemmeside Skolens hjemmeside * Kontaktmøte 26.11: Fagvalg * Utviklingssamtaler: uke 4 og 5 i 2013 * Kontaktlærer og Faglærere * Skolens ledelse

34 * 1STA:Erik Edelmannrom 02 * 1STB:Marianne Aasen rom 03 * 1STC:Ida Marie Giving rom 11 * 1STD:Tone Sørli Lund rom 13 * 1STE:Christine Piro Volanrom 14 * 1STF:Elisabeth Syrstad rom 16


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte Torsdag 22. august 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google