Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes Marked Verdier og tjenester i Adventismen for dagens og morgendagens behov. Ledersamling ØND 280914, Per de Lange.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes Marked Verdier og tjenester i Adventismen for dagens og morgendagens behov. Ledersamling ØND 280914, Per de Lange."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes Marked Verdier og tjenester i Adventismen for dagens og morgendagens behov. Ledersamling ØND , Per de Lange

2 Samfunnets 3 sektorer 1. Den offentlige sektor. Makt, myndighet og midler. Fokus: Tjenester og prosjektarbeid. 2. Den private sektor. Midler, kreativitet og økonomisk bæreevne. Fokus er oftest: Prosjekt med rask avkastning/inntjening. 3. Den frivillige sektor. Kreativitet, initiativ, engasjement og demokrati, men oftest en stram økonomi. Den største arbeidsplass som målt i ’ansatte’ og ’årsverk’. Fokus er oftest: Medlemsskap og kontinuitet. Karl H Sivesind, Inst Samfunnsforskn UiO

3 Trender i frivillighetsarbeid
Synkende medlemsskap: Det kan observeres i organisert kirkeliv, idrett, sport, kunst, avholdsforeninger, politikk….. Men: Stigende interesse og vilje for engasjement i spesielle korttidstiltak: nøds- og utviklings-prosjekter, dugnad, ungdoms-arbeid, speiderstevne, protestdemonstrasjon…..

4 Endret fokus i vekstfilosofi: Litt spissformulert problematisering.
Kvalitativ vekst vs kvantitativ vekst. Medlemsskap vs prosjekt og tiltak. Forpliktende medlemskap vs assosiert medlemsskap. Eksempler på prosjekter: HelseEXPO, Kokekurs, røykeavvenningskurs, suppekjøkken for uteliggere, støttekontaktarbeid, barnehage, menighetsskole (FAU), seniorforening, sangkor, seminar, møteserier, aftenskole……

5 SDA’s vekstkurve Osteklokken? Jevne vekst og nedgangskurver?
Trappetrinn opp? Trappetrinn ned? Differensiering: Evangelisk og Biologisk vekst?

6 Evangeliske tema Profetier (Present Truth,Dan2, endetid): Tillit og trygghet i krisetid. Bibelsk arkeologi: Nyhet, spenning, Bibeltillit. Helse, Avhold, Miljø, Dyrevelferd: Fylle behov, Caring Church. Kvinnetreff: Fylle behov, Caring Church. Bibelskoler: Etterutdannelse, seriøsitet. Kafé/Gate/ungdom: Relasjonsbygging.

7 SDA = Håpskirken? Voice of Hope Hope-channel Håpskirken i Paris
Behovsfylling på et utvidet plan? Fascinerende forskning ang. Håp og helse, Håpets biologi, Håp og filosofi, Håp og pedagogikk, Håp og samliv

8 Legitimitet/eksistensberettigelse
Fokus i vår tid: Nettverk og Altruisme. Frelsesarmeen: Sosialarb. for taperne. Pinsevenner: Evangeliesenter/støttegr. Blå kors: Rusavhengighetsomsorg. Statskirken: Bymisjon, Rådgivning. Rom.katolske: Kloster, sykehus Paven i internasjonale fredspolitiske initiativ (Særlig med Pave Frans).

9 Legitimitet/eksistensberettigelse
SDA: Sabbat og Salat – pluss ADRA. På tide å innse: Våre Historiske Varemerker er blitt et Mulighetenes Marked. Salat: Plantekost-tradisjon for nye fokus: HAMD. Sabbat: Hviledagstradisjon for nye fokus: Fellesskap, Forvalterskap. ADRA: Menighet som bryr seg. Positiv identitet som Evangelisk Potensiale.

10 Helsetilstanden 20% røyker. 50% av de nye røykerekrutter fra Ungdomsskolen, 40% fra Gymnas/VG skole. Sterk stigning i inntak av søtt og snop. Kun 3,1 enheter med frukt/grønt inntatt per dag. Kun 1% får nok mosjon gjennom jobben. Kroppsvekten øker. Diabetes 2 er sterkt stigende. Et doblet alkoholforbruk også blant ungdom er sett over de siste 5 årene.

11 Andre følte behov Politisk usikkerhet (fundamentalisme, overgrep, terror). Miljømessig usikkerhet (forurensing, drivhuseffekt, ozonlag, ikke-bærbar utvikling, genteknologi). Helsemessig usikkerhet (kreft, AIDS, Diabetes, encefalitter, ventelister) Økonomisk usikkerhet (rentehopp, spillomani, pensjon, studielån, jobbusikkerhet). Religiøs uklarhet (utrygghet, usikkerhet, mangel på mening og håp.)

12 Menighetens tjenester
¤ Integritet/legitimitet: Omsorg for hele mennesket, fylle følte behov, altruisme Speider, skole, barnehage, kor, God-zone, rusfri kafé, Prosess, Impact, ungdomsklubb… Helsetiltak: Institusjoner, kokekurs, H-EXPO, røykesluttkurs, rusfriprosjekter, SB, NHA… Suppekjøkken, støttekontakt, rehabilitering….. Møter, seminarer, Bibelskole, alpha-kurs…. Kulturelle tiltak: Konserter, Spill, Fellesskap…. ADRA – oversjøiske og nasjonale hjelpeprogram.

13 Menighetens tjenester
¤ Image og synlighet i positiv ramme. Geografi og plassering: Møtested, aktivitet, innhold, svarer på spørsmål….. Synlig omsorg: Fylle følte behov og byggende fellesskap (Se hvor de elsker hverandre – og andre: bryr seg, kan noe, er til nytte og hjelp…). Premissleverandør i offentlig rom: Mediadebatter, gjestetalere/-musikere, utredningskomiteer, samarbeidsprosjekter.

14 Norsk Helse- og Avholds-forbunds prosjektarbeid
Martin går på trynet, 1995. Ruset på Risiko, : Hokksund, Grenland, TVS, Tromsø, Trondheim. Vannprosjektet, : Trondheim, Moss, Oslo, Steigen, Tromsø, TVS. Trygge Valg, : Tromsø, Steigen, Vannvåg, Brønnøysund, Drammen, Nedre Buskerud, Kristiansand, Oslo, Moss, Haugesund, Hole/Ringerike.

15 Andre H/A-program Røykeslutt: ’Røykefri’, DVD, ..
Kokekurs: Kurspakker, DVD, ppt…. Stressmestring: ’Stresskontroll’, ppt…. Helseseminar: DVD, Ppt-program, SB…. Helse-EXPO: Utstillingsmateriell, …. Mosjonsgrupper: Opplegg, fellesskap, … Støttegrupper. Kombinerte opplegg.

16 Norsk Helse- og Avholdsforbund
Utvidet funksjonsfelt Norsk Helse- og Avholdsforbund Mat Mosjon Rus Røyk Psykososiale felt

17 Et nytt offentlig helsebilde
Helsedirektoratet, en felles ledelse med avdelinger for mosjon, kosthold, tobakk og rus. Forebyggingskonsulenter ansatt ved alle fylkeslegekontorene. Kampanjer: Røykefritt, Fem om dagen, Mosjon, Alkokutt, Holdninger mot rus Samspill mellom offentlig og frivillige organisasjoner.

18 10 milliarder spart Eldrebølgen kulminerer i 2030.
Men 40% billigere enn forventet. 3 variabler: Kle seg selv. Gjøre rent hos seg selv. Gjøre egne innkjøp selv. I dag: 35% av pensjonistene problem her. 2030: Kun 24% av pensjonistene problem her, selv om dobbelt så mange. Trend: Bedre medisinsk behandling, bedre leveforhold, bedre livsstilsvaner. Ha det godt – lenger. (Hagen,Waaler,Botten)

19 Adventister og helse Ulike studier: 50% dødelighet sammenliknet med andre. Dr. Ernest Wynder og forskningsmusene. AHS: – i 25 år. Liknende studier i Polen, Australia, New Zealand, Holland, England, Japan, Danmark og Norge. Mer enn 500 fagartikler. (www.llu.edu/ahs)

20 HUBRO-studien Liv Wergeland Sørbye, førsteamanuensis ved Diakonhjemmets høgskole. Felles prosjekt med forskere ved universitetene i Bergen og Tromsø. 18000 mennesker mellom 15 og 76 år deltok i studien.

21 HUBRO-studien - Mennesker med et religiøst livssyn spiser mer frukt og grønnsaker, røyker mindre og har generelt sett sunnere livsstil enn andre. - Vi kan også se av tallmaterialet at barn som kommer fra religiøse hjem, begynner å røyke senere, trolig fordi de har gode rollemodeller og kanskje blir strengere kontrollert hjemme.

22 HUBRO-studien - Mennesker med religiøs tro finner styrke i sin tro når helsen svikter. - Det er blant de eldste at vi finner flest syke, og det er helst eldre som er troende. Derfor er det ikke overraskende at mange eldre med svak helse finner styrke og trøst i sin tro. Men også i de yngste aldergruppene finner vi at om lag 60% av de med ’dårlig’ eller ’ikke helt god helse’ finner styrke og trøst i sin tro.

23 Religion og helse Alamedastudien: Berkmann og Syme: Kirke, klubb, forening… Israel: Kibbutzinnbygg.: Religion el politikk. AHS: Adventistenker lever lenger enn ikke-adventistenker. Sosial faktor og/eller innholdsfaktor

24 Apostelen Paulus ”Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kaller dere, er trofast; han skal gjøre det.” 1.Tess 5,23.24.

25 Jesu arbeidsprogram ”Siden drog Jesus omkring i hele Galilea; han lærte folket i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle sykdommer og plager hos folket.” Matt 4,23.

26 Ellen G White: ”Budskapets Høyre hånd”.
Det integrerte opplegg med flere behovsfokus. An opening wedge Evangelism

27 8 helsenøkler: Historiske VM er blitt til Mulighetenes Marked
Frisk luft. VM: R-kurs. Ny fokus: Røykfritt, Luftvern, Pusteteknikk. Vann.VM: Kurbad/klinikker. Ny fokus: Vannvern, Vannbehandl. - innv/utv. Sollys. VM: Lysbadklinikk. Ny fokus: Friluftsliv, men sol i moderasjon. Mosjon. VM: Fysioterapi. Ny fokus: Trim, friluftliv, naturvern – fys/ment. Kosthold. VM: Vegetarisk. Ny fokus: GGM, sult, ressurs, forvalterskap. Rusfrihet. VM: Avholdsfor. Ny fokus: Ruspolitikk, Forebygging/Omsorg. Hvile. VM: Sabbatsfeiring. Ny fokus: Avspenning og hvile - i tid og evighet. Tillit. VM: Misjonsarbeid. Ny fokus: Støttegrupper, ADRA, - sos./ånd arbeid.

28 Helsebasert evangelisme
5 Gode begrunnelser for helsebasert evangelisme. 5 rammer/metoder i helsebasert evangelisme. De har røtter i Bibelen, i historien og i moderne holdninger og verdivalg. Den nærværende sannhet i en moderne tid. En plattform for dialog og samarbeid i egne rekker og overfor andre. En plattform for evangelisme.

29 1.Solidaritet/Nestekjærlighet
Solidaritet med de ressurssvake. Nestekjærlighet for dem som lider. Omsorg for mennesket. Ikke for å bevise, men for å hjelpe. Institusjoner, kokekurs, røykeavvenningskurs, Helse-EXPO, idrett, sport, speider, ungdom, eldre, enslige, familiearbeid. Vi er her for å gjøre livet bedre for noen i dag. Forvalterskap for Gud og våre barn. Ressurser, Bærekraft, Grønn Kirke.

30 2.Folkehelsen Totalforbruksprinsippet: Jo mer totalforbruk, jo desto mer problemforbruk/totaleffekt. En liten livsstilsendringer hos mange gir stor samfunnsmedisinsk effekt. Vårt sunnhetsarbeid, avholdsarbeid, barnearbeid, ungdomsarbeid, familiearbeid, ensligesarbeid, eldrearbeid, evangeliske arbeid har stor samfunnsmessig betydning. Vi samarbeider med andre innen helse, sosialt, religiøst arbeid for landets og nærsamfunnets beste. Folkehelsedagen i Mjøndalen 2014.

31 3.Egen Helse. Vin som hjertemedisin’ Slagordet hvor skogen forsvant bak et tre. Men noe viktig i det, som sunnhetsbevegelsen ikke alltid har fått frem: Alles vel er vårt mål. 3.Johannes: Ha det godt – likesom din sjel har det godt… Å nå det individuelle mennesket med det gode liv Spin-off effekt ved det kristne liv.

32 Er det sunt å være en kristen?
Det er avhengig av: 1) Om man har funnet mening med sin tro. 2) Balansen man har funnet mellom de to største bud i loven. 3) Om troen har fått inspirere til bedre holdninger, livsstil og altruistiske engasjement.

33 4.Døråpnere Jo mer man drikker hjemme, desto mer drikker man også ute. Jo tidligere alko-debut, jo mer i 20-årene. Jo tidligere tob-debut, jo mer avhengighet. Jo mer tob/alk, jo mer hasjbruk. Jo mer hasjbruk, jo mer tyngre narkotika. Smh: alkohol-tobakk-hasj-ecstasy-opiater. (W Pedersen: ’Bitter-Søtt’, Universitetsforlaget. Opening Wedge, kontaktbygger, nettverks-bygger, fordi man viser at man bryr seg. Det kombinerte og helhetlige opplegg med flere ulike aktiviteter samtidig eller i serie.

34 4.Døråpnere Minoritetsmakt og Motkultur:
10 ringer til TV-program – telefonstorm. Mediarbeid, markedsføring. Hele verden er med «Her er de som snur verden opp ned» Tipping points, snøballeffekt. Det går godt. ANT: NHA, Juvente, UMN, Straight Edge…. Kosthold: GGM, F/G, Middelhavskosth. Trendsetting. Flere nye helsevaner. Mosjon: Breddeidrett, Mosjonsgrupper, Markør for flere og nye helsevaner. Mosjon: positiv effekt på tanke- og følelsesliv.

35 5.Livsopplevelse Aktivt Verdivalg: Jeg velger ekte rus og ikke kjemiske varianter. ’Time out, fordi jeg fortjener det’, moderne eksistensielt fokus/postmodernisme. Alle liker en fest. Fordel å huske hyggen. Jeg velger å ruse meg på jogging og min vakre kone. C Drevon. Livet gir den beste rus. Jeg er kommet for at dere skal ha liv så det renner over. Meningsfullhet, hensikt og håp Jesus.

36 5.Livsopplevelse Mosjon: Som å leve i ’overdrive’.
Kosthold: Min hovedgrunn for å spise plantekost har med den gode smaken å gjøre. (M Nestle, prof NY Univ) Jeg er kommet for at dere skal ha liv og det i overflod. (Jesus. Joh10,10).

37 Løfter fra Ezekiel og Jeremia, gjentatt i Hebreerbrevet.
Se, dager skal komme , sier Herren, da jeg oppretter en ny pakt med Israels ætt og Judas ætt, en pakt som er annerledes enn den jeg sluttet med deres fedre den gang jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt. For de ble ikke stående i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren.

38 Løfter fra Ezekiel og Jeremia, gjentatt i Hebreerbrevet.
Nei, slik er den pakten jeg vil slutte med Israels ætt i de dager, sier Herren: Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger lære sin landsmann eller sin bror og si: ’Kjenn Herren!’ For de skal kjenne meg, fra den minste til den største av dem. For jeg vil se på deres urett med miskunn og ikke mer komme i hu deres synder. Heb.8,8-12.

39 Loven i hjerte og sinn Å utvikle lyst til å gjøre hva man mener man bør! Nøkkelen til det eldste etiske dilemma finnes i den kristne tro. Inge Lønning til Nils Christie: ’Propellen’ er i kristentroen.

40 Kristentro i intervensjonsarbeid
’Jesus’-faktoren og ’bønne’-faktoren i Evangeliesentrene. Gudstroen i ’Ano-nyme Alkoholikere’. Tro og tillit i kreftbehandling ved Radiumhospitalet.

41 Kjell og Alfhild Grønner: Korsang mot krim.
Justisdept krim.foreb. Råd 1997: Pris for krim.foreb.arb. Mangeårig primær-foreb.: Ten Sing. Ettervern for rus og krim. belastede unge. Kalfarkollektivet og Kalfarhuset.

42 Kjell og Alfhild Grønner:
Kristentro og fag i kombinasjon. Trekantidéen fra KFUM/KFUK: ånd, sjel og legeme. FAR: Fellesskap, aktivitet og rådgivning. Vi driver i kristen ramme, men ingen avkreves trosbekjennelse ved dugnad, bibelstudier, rådgivning, fester, reiser.

43 Alfhild og Kjell Grønner:
’Jeg har alltid sett på meg selv som en konservativ teolog, men jeg er radikal og eksperimenterende i anvendelse og uttrykksmåte.’ Samarbeid mellom oss to og mange flere.

44 Andre sier (1) ”Jeg tror det er på tide å avmystifisere det å være vegetarianer. De aller fleste som lever på vegetabilsk føde her i landet, er ikke fanatikere, men føler behag ved kostholdet sitt. Vi andre burde heller lære av dem og bruke mer planteføde i det daglige kostholdet. Vi trenger en utvidet matkultur i Norge der vi tar opp flere vegetabilske hovedretter i våre menyer.” K.Norum: Lægetidskr. 22/94.

45 Andre sier (2) ”Bibelens moralske trafikkregler fremmer ’det gode liv’ og folkehelsen. Kristnes tro motiverer for bedre levevaner og har gagnlig virkning på menneskers livsstil. Tro og holdninger påvirker valg av atferd for eksempel overfor risikofaktoren alkohol langt mer enn kunnskap og viten. Sosialt gruppepress er i denne sammenheng mer forebyggende enn nøytral tabellarisk snusfornuft. Wisløff gjorde langt mer for folkehelsen enn hva Evang noen gang kunne ha drømt om å få til. Der ligger mye helse i en god bordbønn. Mer i: ’Medisin, moral og det gode liv’. Per Sundby, fhv professor sos.med.UiO

46 Andre sier (3) ”Det kan ikke unnlate å gjøre inntrykk at adventistene på religiøst grunnlag har funnet fram til hele det knippet av risikofaktorer som mange års medisinsk forskning så møysommelig har avdekket.” (Hjort/Waaler Lægetidsskr 11/81)

47 Andre sier (4) ”Evigheten i Tiden”. Sabbaten, hviledagen, er en gledesopplevelse blant mange moderne jøder, oppfyllelsen av en ukelang forventning. Sabbaten en lengsel etter hvile som oppfylles i evangeliet. Jesus blir Sabbatens oppfyllelse, slik han er Sabbatens Herre. Hviledagen - et tilbud heller enn et påbud. O C Kvarme, Verbum Forlag. Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld. Jesus

48 Andre sier (5) ”På den dag av alle dager gled fortidens og frem-tidens lidelser og angst ut i periferien, og det for-sonede menneske påkalte det guddommelige nær-vær og gav uttrykk for sin takknemlighet. Da kunne sjalusi og misnøye og smålig nabokrangel vente. Da kunne skyld og bekymringer og farer vente, ja, alt kunne vente. Slik sabbaten omfavnet universet, slik kom den over landsbyen med fred og en aura av kjærlighet. De som var sultne, kom og spiste. De som følte seg tilsidesatt, grep den utstrakte hånd. De som var alene, de som var triste, de fremmede og flyktningene og vagabondene ble invitert til sab-batsmåltid når de forlot synagogen. Og de sørgende ble hjulpet til å holde tårene tilbake og til å komme inn i sabbatens store og felles glede.” (E Wiesel.)

49 Mesterens Mandat ”Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.” Joh 10,10 ”…. Han lærte folket i synagogene deres, forkynte evangeliet og helbredet alle sykdommer og plager hos folket.” ”Ryktet om ham spredte seg…. Store folkemengder fulgte ham” Matt 4,23-25

50 Den beste målsetting Alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vinn på det! Filipp.4,8.

51 Nøkkelen til suksess For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. Filipp.2,13.

52 En velsignelse med løfte
Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kaller dere, er trofast; han skal gjøre det Tess.5,23.24


Laste ned ppt "Mulighetenes Marked Verdier og tjenester i Adventismen for dagens og morgendagens behov. Ledersamling ØND 280914, Per de Lange."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google