Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Natalya Fridman Noy and Carole D. Hafner The State of the Art in Ontology Design Av Ida Kokkersvold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Natalya Fridman Noy and Carole D. Hafner The State of the Art in Ontology Design Av Ida Kokkersvold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Natalya Fridman Noy and Carole D. Hafner The State of the Art in Ontology Design Av Ida Kokkersvold

2 Definisjon av ontologi Websters ordbok: Ontology is a particular theory about the nature of being or the kind of existent

3 Viktige mål for ontologier Mulighet til å dele ontologier ved å utforme felles formalisme og verktøy Utvikle innholdet i ontologier Sammenligne, samle, oversette og bygge opp forskjellige ontologier

4 Conceptualization Består av et sett med objekter, konsepter og andre enheter som kunnskap består av, og forholdet mellom disse Hver kunnskapsmodell er knyttet til en conceptualization En eksplisitt spesifikasjon av en conceptualization er kalt en ontologi.

5 Sammenligning av ontologier Se på ontologi prosjekter som allerede er utført Hensikt Design Hvordan de behandler sentrale spørsmål i kunnskaps representasjon

6 10 forskjellige ontologier CYC : Generell ontologi for sunn fornuft (common sense) Wordnet: online leksikalsk referanse system Generalized Upper Model: generell og domeneuavhengig språklig ontologi som støtter naturlig språk bearbeiding

7 10 forskjellige ontologier Sowa’s: bruker særpreg, kombinasjoner og restriksjoner som prinsipper for design Dahlgren’s: basert på omfattende språklig og filosofisk forskning TOVE: mål er å lage en modell som kan svare spørsmål angående informasjonen eksplisitt i modellen og utlede nye svar til spørsmål

8 10 forskjellige ontologier UMLS: gjøre det lettere å motta og integrere informasjon fra flere maskinlesbare biomedisinske kilder GENSIM: et genetisk simulerings system PLINIUS: semiautomatisk kunnskapsuttrekning fra tekst KIF: språk for å definere ontologier

9 Prosjektmål Naturlig språk applikasjoner: CYC, Generalized upper model, Wordnet Dahlgren’s, UML and PlINIUS Teoretisk utforskning: Sowa’s Kunnskapsdeling og gjenbruk: KIF, Generalized upper model Simulering og modellering: GENSIM

10 Generell eller domene spesifikk Generelle: CYC, Generalized upper model, Wordnet, Dahlgren’s, Sowa’s and KIF Domene spesifikke: UML, PLENIUS, GENSIM, TOVE

11 Ontology Design og evaluering prosess Flere bruker bottom-up enn top down Top-down approach: Sowa’s Middle-out: TOVE TOVE eneste med formell evaluering

12 Klassifiseringssystem Organisert som et tre hierarki: UMLS,GENSIM og Wordnet ”Distinction approach” : CYC, Generalized Upper Model, Dahlgren’s og Sowa’s. Små lokale klassifikasjonssystemer linket sammen: TOVE og KIF PLINIUS har ikke

13 Top Level Mangel på samsvar i ontologier på toppnivå gjør integrasjon vanskeligere


Laste ned ppt "Natalya Fridman Noy and Carole D. Hafner The State of the Art in Ontology Design Av Ida Kokkersvold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google