Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Powerpoint v/ Terje Høiland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Powerpoint v/ Terje Høiland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Powerpoint v/ Terje Høiland
For å lage animerte framvisninger må du først gjøre siden ferdig.. Og så velge Animasjon - Egendefinert animasjon fra menyen Og så velge hvilket objekt på skjermen som først skal komme inn.. Og så velge Legg til effekt – Inngang (og velge effekt).. Og så gjentar du dette for de andre objektene, i den rekkefølge du vil de skal komme inn Klikk musa for å gå videre…

2 Velg: Sett inn – Nytt lysbilde
Velges malen ”Tittel og innhold” blir siden slik som dette, med: En overskrift Du kan sette inn punkter som her Og punktene kan animeres fram (se forrige lysbilde) Husk at hastigheten kan endres. Klikk for å få neste lysbilde

3 Linker til nettet Bildene er hentet fra nettet, i dette tilfellet fra H-klikk på bilder på nett og velg Lagre bilde som for å lagre bildet i en mappe på egen PC. Sett bildene inn i PP via ikonet Sett inn bilde Deretter søker vi opp relevant informasjon på nettet, og kopierer tekst inn i presentasjonen (se under): Tekst fra Internett: Bakgrunn: Hønsehauken er en art med svært negativ bestandsutvikling. Selv etter fredningen i 1971 har denne negative trenden fortsatt. I flere deler av landet er arten blitt en truet fugleart og står også på den norske rødlista. Den enkeltfaktoren som nok har betydd mest for tilbakegangen for hønsehauken er de moderne driftsformer i skogbruket. Hvis det finnes hønsehauken i skogen så er det et sunnhetstegn for skogen, det indikerer at det er godt med annet vilt, derfor blir hønsehauken brukt som en såkalt indikatorart for skogens mangfold..

4 Bakgrunn: Hønsehauken er en art med svært negativ bestandsutvikling
Bakgrunn: Hønsehauken er en art med svært negativ bestandsutvikling. Selv etter fredningen i 1971 har denne negative trenden fortsatt. I flere deler av landet er arten blitt en truet fugleart og står også på den norske rødlista. Men i stedet for å kopiere masse tekst fra nettet, er det bedre å legge en peker ut til dette stedet på nettet…slik: Les mer på Internett

5 Å hoppe til en ønsket lysbilde (som er skjult):
Du er nå på lysbilde 4. Du kan herfra velge to veier videre: Lysbilde 5 og 6 er skjult. Hvis du vil, kan du vise lysbilde 5, om innmaten til fuglene og/eller lysbilde 6 om skjellettet. Dette kalles interne pekere, i motsetning til eksterne peker som peker til Internett. Du skjuler lysbilder ved å H-klikke på miniatyrbildet i venstre marg og velge Skjul lysbilde. Hvis du derimot herfra går videre med museklikk / Entertrykk, kommer du direkte til lysbilde 7, og lysbilde 5 og 6 vises ikke. Konklusjon: får å se skjulte lysbilder under kjøring må de velges aktivt via en meny, ellers forblir de skjulte.

6 Dette er lysbilde 5. Det er skjult men vises når man ønsker det.
Tilbake

7 Lysbilde 6 er skjult, men vises når man ønsker det.
Tilbake

8 Omstart av visningen (gå til lysbilde 1)
Omstart av visningen (gå til lysbilde 1). Her ligger altså en link til lysbilde 1. Lysbilde 1 er ikke skjult, så man kan legge pekere til alle lysbilder. Se et annet eksempel (trær) av en tidligere student, der skjulte lysbilder og menyer er brukt. Eller fortsett videre..

9 Tabeller som utgangspunkt har mange muligheter. Klikk på blomstene
Tabeller som utgangspunkt har mange muligheter. Klikk på blomstene. Tenk deg at her kan det være bilder av så mangt Som leder til undersider ved klikk (barnegrupper, dyr, begreper m.m.)

10 Tilbake Blåveis Tekst..

11 Tilbake Løvetann Tekst..

12 Lyd i Powerpoint Dette er ei wav-fil. For større lydfiler bør mp3-format vurderes. Husk da at du må bruke andre teknikker, for eksempel legge link til fila, og at mp3-fila må følge ppt-file (samme mappe). Stopp lyd


Laste ned ppt "Powerpoint v/ Terje Høiland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google