Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mytene om utveksling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mytene om utveksling"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Mytene om utveksling www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Mytene om utveksling Internasjonal seksjon Tlf: Du finner Internasjonal seksjon på Gløshaugen - vest for hovedbygget Det er mange mytene om utveksling. Presentasjonen går systematisk gjennom de for å «set the record straight» Internasjonal seksjon holder til på INTERNASJONALT HUS som ligger på Gløshaugen, vest for Hovedbygget og ved siden av Elektro. Veiledning er stort sett avtalebasert så ring oss for å avtale tid for veiledning. (ansvarlig for USA/Canada har noen tider med åpen veiledning. Vanligvis mandag 10-11:30) Arbeidsfordelingen på IS er slik at veilederne har ansvar for bestemte geografiske områder. På den siste siden av brosjyren som du kan du ta når du drar ser du oversikten over de enkelte kontaktpersoner. Før vi starter det er greit å definere hva vi mener med utveksling. Det vi mener er at du ta fag i utlandet og at fagene inngår som en del av din graden din ved NTNU Fellesveiledning

3 De generelle mytene Det er vanskelig å komme til utlandet.
Det vil forlenge studietiden dersom jeg reiser til utlandet NTNU har få aktuelle avtaler Jeg kan bare reise til et universitet NTNU har avtale med. Erasmus er et utvekslingsprogramme for hele verden. Lite undervisning i Europa foregår på Engelsk. Vanskelig? NEI! Ved å følge sjekklisten som gis i slutten av presentasjonen vil du lett kunne komme til utlandet. Hovedtrekkene er nokså standard uansett om reiser. Bestemme hvor du vil og hvilken fag du skal ta/Søk om forhåndsgodkjenning./Søk til universitetet i utlandet./Søk til lånekassen. Forlenget studietid? NEI, dersom du har fått godkjent fagvalget før du reiser og holder kontakt med fakultetet om evt. forandringer etter ankomst i utlandet Få avtaler? NEI! NTNU har avtaler på alle kontinenter. Det er generelle, fagspesifikke avtaler. Noen gir fritak eller reduksjon av skolepenger, andre bare gjøre søknadsprosedyrene litt lettere. Oversikten er oppgitt på nett og lenkene er gitt i slutten av presentasjonen. Reise bare til avtalelærestedene? Nei! Du kan reise hvor du vil forutsatt at oppholdet er forhåndsgodkjent av fakultetet. Du får samme uttelling i studiepoeng og støtte fra lånekassen. Fordelen med avtale – oppfølging av Internasjonal seksjon ifht søknadsprosessen mot lærestedet (Husk at du også blir mer attraktiv som arbeidstaker. Et år/semester i utlandet viser at du har initiativ, tok utfordringen og har en bedre global kulturelle forståelse, noe som arbeidsgiverne setter pris på!

4 De generelle mytene Det er vanskelig å komme til utlandet.
Det vil forlenge studietiden dersom jeg reiser til utlandet NTNU har få aktuelle avtaler Jeg kan bare reise til et universitet NTNU har avtale med. Erasmus er et utvekslingsprogramme for hele verden. Lite undervisning i Europa foregår på Engelsk. ERASMUS Erasmus er…. WOLFGANG .. Har du en kort forumulering? ENGELSK TILBUD Erasmus programmet har flere tilbud hvor undervisningsspråket er engelsk. Med ingen skolepenger kostnader og garantert stipend er dette en veldig attraktiv tilbud for de som vil holde sin fremtidige lånebyrden til en minimum. For studenter som vil studere i et fremmedspråk a nbefales grundige språkforberedelser : - Introduksjonskurs ved NTNU, evt. andre Institutt for moderne fremmedspråk Språklaboratoriet Folkeuniversitetet, AOF - Språkkurs i utlandet Ta evt. språkktester dersom det kreves (TOEFL/IELTS) Til UK/AUS/NZ(og noen læresteder i USA) kreves det normalt ikke språktester dersom søker har min. 4 i engelsk fra vgs. Dersom du ønsker å søke til et lærested NTNU ikke har avtale med må dette sjekkes.

5 Mytene om Arbeidsmengden og arbeidsfordelingen
Prosessen er unødig innviklet Internasjonal seksjon (IS) hjelper meg finner ut hvor jeg bør dra for å få størst faglig utbytte. IS bestemmer hvilken fag jeg får lov å ta. Prosessen: Det er en god del man må huske på men ved å følge sjekklisten blir det mye enklere. IS er en service&/rådgivende enhet som skal hjelpe deg underveis og svare på dine spørsmål. Dersom du reise utenom avtale må du selv sørge for å finne den riktige søknadskjema/frister, sende søknaden og overholde fristene, men dette er overkommelig Hvor jeg bør dra: - Det er fakultetet ditt som har den «faglige ansvar» og kan anbefaler lærestedene. Spør de! IS har en rekke verktøy som kan brukes for å hjelpe deg å bestemme hvilken lærested passer best for deg. - Det kan nevnes : avtaledatabasen, rapportdatabasen med over rapporter og informasjon om den faglig, sosiale og øknomiske siden av oppholdet, Facebook, ERASMUS… ?, for USA-Canada fins det er oversiktstabell men bla lenker til studiehåndbøkene. - IS kan også sette deg i kontakt med utenlandske studenter som tar sitt utvekslingsår ved NTNU. - Sjekk selv på nett for å finne ut hvor «ting» skjer i fagfeltet du brenner for. Lenkene til disse verktøy er oppgitt i slutten av presentasjonen

6 Mytene om Arbeidsmengden og arbeidsfordelingen
Prosessen er unødig innviklet Internasjonal seksjon (IS) hjelper meg finner ut hvor jeg bør dra for å få størst faglig utbytte. IS bestemmer hvilken fag jeg får lov å ta. Hvilken fag? - Det er FAKULTET ditt som bestemmer hva du kan/må ta. Noen studenter har flere obligatoriske fag som må tas og andre kan velge fritt. - SJEKK med fakultetet ditt/faglig veilederen om hva som gjelder for programmet ditt. - Husk at for «kull» studenter (ingeniørene) står oversikten over obligatoriske/valg fag oppgitt i studiehåndbokene på nett . IS bistår fakultetene ved å vurdere hvor mange fag studentene må ta ved de enkelte universitetene for å få godkjent 30SP/60SP. En oversikt fins i det som kalles GNAG databasen og lenken er oppgitt i slutten av presentasjonen. Da er det mulig for de å sette opp en foreløpige plan. I alle tilfeller vil fakultetet gi tilbakemelding om du har satt opp for mye, for lite eller akkurat nok fag, så om universiteten du skal søke til er ikke i GNAG er det bare å gjøre så godt du kan. Du får tilbakemelding fra fakultet om planen er godkjent.

7 De Finansielle Mytene Det blir langt dyrere å studere i utlandet.
Finansiering fra lånekassen er eksepsjonelt og det er en rekke muligheten for stipend fra NTNU og andre kilder. Lånekassen: Basis støtte: NOK /akademisk år (10måneder; utdanningsstipend og lån) Reisetillegg: for 2 reiser tur/retur (< 6 måneder = 1 t/r) 70 % stipend / 30 % lån: Sør- Amerika NOK , Nord og Mellom-Amerika NOK , EU NOK 4 440, Oseania NOK , Asia NOK , Afrika NOK Skolepengestøtte - kr pr. år (Lån:76 028; Stipend: ) PLUSS evt - Tilleggsstipend: kr til utvalgte læresteder Språkkursstipend NOK 17 380 til ikke-engelsk forberedende språkkurs. Varighet: min. 4 uker (intensivt). Se krav Gjelder ikke språkstudier. Dyrere? Norske studenter har en rekke stipend/lån muligheter . Faktisk i noen tilfeller under Erasmus programmet i Europa eller med et Fulbright/Norge-america stipend til USA kan et år i utlandet faktisk bli billigere . I de fleste tilfeller er støtte fra lånekassen hovedfinansieringskilden. Oversikten er gitt over….

8 De Finansielle Mytene Det blir langt dyrere å studere i utlandet.
Finansiering fra lånekassen er eksepsjonelt og det er en rekke muligheten for stipend fra NTNU og andre kilder. Det er også en del «friplasser» (= full/delvisfritak for skolepenger). Stipend fra NTNU ERASMUS Alle som tas opp ved et lærested NTNU har en ERASMUS-avtale med får stipend NOK 10000/20000 henholdsvis ett/to semester NORDPLUS Stipendprogram for studier i Norden – ca. 200 euro pr. mnd pluss reise 330 euro (660 euro til Island) NTNU-stipend NOK 7000 semester/10000 år Sponsorstipend Andre Link “Friplasser” Dyrere? STIPEND FRA NTNU: Dere har også muligheten å få et av flere stipend fra NTNU. Dersom du reise under Erasmus programmet er du garantert stipend, ellers er det karaktersnitt, antall søkere til de enkelte landene som avgjøre om du får stipend fra NTNU. Karaktersnittet som benyttes er tatt fra Felles Datasystem ved NTNU og fom inkludere IKKE stryk karakter. NB!! Noen kommer til å spørre om det er bare fag som er med i studieprogrammet som er med i beregningen. Svaret? ANDRE STIPEND: Det fins en rekke andre stipend som studentene kan søke på egen hånd. Sjekk lenken og gjerne nettsidene til ditt hjemmekommune. FRIPLASSER: - NTNU IS disponere en rekke «friplasser» ved partneruniversitetene våres og studentene kan få fritak eller delvis fritak for skolepenger. Ta kontakt med saksbehandleren for det land du vil til.

9 De Finansielle Mytene Jeg får ikke støtte fra lånekassen eller stipend fra NTNU hvis jeg reiser utenom avtale. NEI!! Du får støtte uansett om du studere ved et avtale universitet eller ikke. Krav fra lånekassen: ta nok fag, mao ekvivalent til 30SP (semester) /60SP (år) fagene skal inngå i graden ved NTNU Støtte fra Lånekassen IKKE forutsette at du må reiser til et universitet NTNU har avtale med. MEN, det forutsetter at - du tar 30SP/semester; 60 SP/år og at - fagene skal inngå i graden ved NTNU Disse to (2) krav er kjernen i det som kalles «forhåndsgodkjenning». Nå skal vi se på hvordan du søke forhåndsgodkjenning, det som sikre deg at du oppfyller kravet fra lånekassen og få full uttelling for fagene du tar i utlandet.

10 Forhåndsgodkjenning Din garanti om at emnene skal integreres i din grad fra NTNU. Absolutt krav: 60 SP for et år/ 30 SP for et semester Ved endring av fag etter ankomst: varsle ditt fakultet NB! Søk endelig godkjenning etter avsluttet utvekslingsopphold Forhåndsgodkjenning er den viktigste prosessen før du reiser på utveksling. Det er din garanti at du vil få studiepoengene du trenger og støtten fra lånekassen som du vil/må ha.

11 Søknadsskjema om forhåndsgodkjenning
Skjema skrives ut og leveres/sendes til fakultetet Vedlegg : Liste med fag kode/tittel + antall units/credits Fagbeskrivelser NB!! Søknaden fungere også som søknad om: Stipend fra NTNU (NTNU stipend, Erasmus mm.) «Friplasser»/Plasser ved avtalelærestedene Etter at du har bestemt hvor du vil og valgt fag du vil/må ta må du bruke ca 10 minutter å gjøre ferdig søknaden om forhåndsgodkjenning. Du må oppgi : Personlige informasjon, Hva du heter, hvor du bor, hvilken programm du går på osv. Muligheten å sette opp 3 alternativer for lærestedet - en prioritert og to reserve løsninger IS vil gjøre det så lett som mulig for deg så etter du har søkt om forhåndsgodkjenning gjennom den ovennevnte lenken har du også søkt om - Stipend som administreres av NTNU og - Friplasser/plasser ved avtalelærestedene.

12 Søknadsfrister Forhåndsgodkjenning - sjekk med fakultetet ditt!
Søknadsskjema: NB!! Tidlig frister for flere plasser i Canada/USA (se nettsidene til Canada/USA) NTNU stipend (gjelder alle typer stipend – Erasmus, Nordplus, DNV,NTNU) 1. mars og 1. oktober Søknadsskjema: Samme link som forhåndsgodkjenning! Søknad til lærestedene Erasmus – beskjed fra Internasjonal seksjon. Avtalelæresteder – beskjed fra Internasjonal seksjon Avtalelæresteder Canada/USA: se nettsidene til USA/Canada Til alle andre læresteder må studenten søke selv og sjekk fristen – sjekk websidene til lærestedet Fakultetene setter ofte sin egen frist for forhåndsgodkjenning. SJEKK! Dersom du søker til et avtalelærested vil du få beskjed fra IS om : du har fått lov til å søke (hvis f.eks. de er flere søkere enn plasser) Søknadsprosedyrene/fristen for innlevering Dersom du søker til et lærested utenom avtalen må du selv søk til lærestedet og overholder alle frister til det universitet.

13 NORDEN NORDPLUS programmet Åpent nettverk – NORDLYS (34 universiteter)
NORDTEK – teknologinettverk (23 univ/tekniske høgskoler) Faglige nettverk (bl.a musikk, nordisk, psykologi, medisin) ERASMUS programmet

14 EUROPA * Erasmusprogrammet UK: Skolepengereduksjonsavtaler:
Alle EU - land 3-12 mnd. opphold Ingen skolepenger Utstrakt bruk av ECTS (60 ECTS = 60 sp) Enkle søknadsprosedyrer Mulighet for boligformidling Garantert Erasmusstipend på NOK 10000/20000 Erasmus-avtalene - UK: Skolepengereduksjonsavtaler: Fag på undergraduatenivå: University of Glasgow – University of Strathclyde – University of Newcastle - School of Oriental and African Studies(SOAS) – Goldsmith’s College, London Metropolitan University - Roehampton University Avtale for masterstudenter ved det humanistiske fakultet: King’s College

15 Nord-Amerika Canada: Univ. of Alberta (ingen friplasser) Univ. of Laval (antall friplasser varierer fra år til år) Univ. of Waterloo (antall friplasser varierer fra år til år) Uten avtale: reist til Univ. of British Columbia, Simon Frasier, Univ. of Calgary, McGill, Concordia mfl. USA: antall plasser variere fra år til år. Friplasser (med forbehold): Michigan Tech, Montana State, Iowa State, Univ. of Arkansas, Univ. of Oklahoma, Univ. of Washington; Univ. of Maryland,Univ. of Michigan- produkt design (mulig), Medisin – 2 plasser hver ved Univ. of Louisville,Univ. of North Dakota og Univ. of Minnesota, Mulig redusert skolepenger: Illinois Inst. of Tech., Univ. of Minnesota, UC-Berkeley, Univ. of Minnesota, Univ. of Michigan (produkt design), For fullstendig oversikt – se presentasjon på:

16 Latin-Amerika Gode studiemuligheter i bl.a. Argentina: Brasil: Chile:
Universidad de Buenos Aires Universidad Nacional de la Rioja Universidad Nacional de Cordoba Instituto Tecnológico de Buenos Aires Brasil: Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro Universidade Federal do Rio de Janeiro (marin) Universidade Estadual Campinas (Unicamp – Campinas) Universidade Féderal de Santa Catarina (Florianopolis) Universidade de São Paulo ++ Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago) Pontificia Universidad Católica de Valparaiso Peru: Pontificia Universidad Católica de Peru (Lima) Mexico: Universidad Nacional de Mexico (Mexico City) Avtaler også Venezuela, Ecuador All undervisning på spansk/portugisisk Skoleåret starter i mars, også mulig å starte i august

17 Asia Avtaler i Japan, Sør-Korea, Taiwan, Singapore og Kina
Full fritak for skolepenger på avtaleuniv. i Japan og Korea (mye på engelsk i Korea) Singapore: Noen friplasser ved National University of Singapore (NUS) og Nanyang Technological University (NTU) NB! Ikke mulig å ta business/economics ved NUS Avtaler i Kina: bl.a. Shanghai Jiao Tong University Fudan University University of Nottingham Ningbo

18 Australia / New Zealand Opplev verden opp ned!
Studieår fra slutten av februar til november – også mulig å starte i juli. Mange studietilbud å velge i: 43 universiteter i Australia – 8 på New Zealand! Australia: Avtaler som innebærer fritak og/eller reduksjon av skolepenger University of Western Australia (UWA), Perth RMIT University (technology and science), Melbourne University of Wollongong, Wollongong (80 km sør for Sydney) University of New South Wales, Sydney University of Newcastle, Newcastle (150 km nord for Sydney) Bond University (ikke ingeniørfag), Gold Coast University of Queensland, Brisbane Queensland University of Technology (QUT), Brisbane James Cook University, Cairns/Townsville (avtale under utarbeidelse) New Zealand University of Auckland

19 Afrika Avtaler i bl.a. Tanzania (Dar es Salaam), Ghana (Legon), Sør-Afrika (Stellenbosch), Uganda (Makerere). Mange drar også til Univ. of CapeTown i Sør-Afrika. Lave skolepenger Undervising på engelsk

20 FAKTA Du har lovfestet rett å reise til utlandet
Det er lettere å komme til utlandet enn mange tror. NTNU har avtaler over hele verden Du kan reise hvor du vil, med eller uten avtale dersom fakultetet forhåndsgodkjenner fagplanen. Fakultetet bestemmer HVA du får lov til å ta i utlandet IS bistår fakultetet om hvor mange fag du må ta for å få 30 SP/60SP. Generøse/stipend støtte ordning fra Lånekassen Flere stipend som er aktuelle for NTNU studenter Du blir mer attraktiv som arbeidstaker dersom du tar en del av studie i utlandet Dyrere: - Lånekassefinansiering - Stipend: NTNU, Erasmus, Fulbright andre… - Friplasser

21 Sjekklisten – før opptak
Bestem hvor du vil Sett sammen en fagplan Søk om forhåndsgodkjenning/stipend fra IS/avtalestudieplasser Sjekk/søk om andre stipend Søk til lærestedet i utlandet Søk lånekassen Ta språktest (TOEFL/IELTS) hvis du trenger det (Noen universiteter aksepterer at du har 4 eller bedre i engelsk fra videregående)

22 Sjekklisten – etter opptak/før avreise
Gi beskjed til Internasjonal seksjon om du tar imot plassen i utlandet eller ikke Søk språkkurs i utlandet Søk visum dersom det kreves Sjekk forsikring – har du lån i lånekassen er du dekket av det norske trygdesystemet. Reise/innboforsikring anbefales. Bestill flybillett og DRA!

23 Nyttige lenker: Delstudier i utlandet
Veiledning: Avtaler Landspesifikk informasjon Steg for steg Søknadsskjema: brukes til forhåndsgodkjenning/stipend/ avtaleplasser NB!! Sendes elektronisk, godkjenningsskjema skrives ut og leveres til fakultet med evt. vedlegg Rapporter FACEBOOK facebook.com/NtnUtveksling Databaser og linker AVTALE DATABASE GNAG: (antall units/credits i forhold til studiepoeng) ENGELSK FAG BESKRIVELSER: Erasmus-avtalene - Australia og New Zealand: USA/Canada: Lånekassen Delstudier: Tilleggsstipend:

24 Flere nyttige lenker: TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
FAQ (Ofte Stilte Spørsmål) Statement of purpose: Recommendations:


Laste ned ppt "Mytene om utveksling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google