Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. 2 Fellesveiledning 2013-14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Internasjonal seksjon Tlf: 73595700 www.ntnu.no/intersek www.ntnu.no/intersek.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. 2 Fellesveiledning 2013-14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Internasjonal seksjon Tlf: 73595700 www.ntnu.no/intersek www.ntnu.no/intersek."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 2 Fellesveiledning 2013-14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Internasjonal seksjon Tlf: 73595700 www.ntnu.no/intersek www.ntnu.no/intersek Du finner Internasjonal seksjon på Gløshaugen - vest for hovedbygget Mytene om utveksling www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet

3 3 De generelle mytene  Det er vanskelig å komme til utlandet.  Det vil forlenge studietiden dersom jeg reiser til utlandet  NTNU har få aktuelle avtaler  Jeg kan bare reise til et universitet NTNU har avtale med.  Erasmus er et utvekslingsprogramme for hele verden.  Lite undervisning i Europa foregår på Engelsk.

4 4 De generelle mytene  Det er vanskelig å komme til utlandet.  Det vil forlenge studietiden dersom jeg reiser til utlandet  NTNU har få aktuelle avtaler  Jeg kan bare reise til et universitet NTNU har avtale med.  Erasmus er et utvekslingsprogramme for hele verden.  Lite undervisning i Europa foregår på Engelsk.

5 5 Mytene om Arbeidsmengden og arbeidsfordelingen  Prosessen er unødig innviklet  Internasjonal seksjon (IS) hjelper meg finner ut hvor jeg bør dra for å få størst faglig utbytte.  IS bestemmer hvilken fag jeg får lov å ta.

6 6 Mytene om Arbeidsmengden og arbeidsfordelingen  Prosessen er unødig innviklet  Internasjonal seksjon (IS) hjelper meg finner ut hvor jeg bør dra for å få størst faglig utbytte.  IS bestemmer hvilken fag jeg får lov å ta.

7 7 De Finansielle Mytene  Det blir langt dyrere å studere i utlandet. Finansiering fra lånekassen er eksepsjonelt og det er en rekke muligheten for stipend fra NTNU og andre kilder. Lånekassen:  Basis støtte: NOK 94 400/akademisk år (10måneder; utdanningsstipend og lån)  Reisetillegg: for 2 reiser tur/retur (< 6 måneder = 1 t/r) 70 % stipend / 30 % lån: Reisetillegg Sør- Amerika NOK 21 200, Nord og Mellom-Amerika NOK 16 560, EU NOK 4 440, Oseania NOK 24 160, Asia NOK 15 240, Afrika NOK 18 240  Skolepengestøtte - kr 118 420 pr. år (Lån:76 028; Stipend: 42 392 ) PLUSS evt - Tilleggsstipend: kr. 64 030 til utvalgte læresteder Skolepengestøtteutvalgte læresteder  Språkkursstipend NOK 17 380 til ikke-engelsk forberedende språkkurs. Varighet: min. 4 uker (intensivt). Se krav Gjelder ikke språkstudier.krav

8 8 De Finansielle Mytene  Det blir langt dyrere å studere i utlandet. Finansiering fra lånekassen er eksepsjonelt og det er en rekke muligheten for stipend fra NTNU og andre kilder. Det er også en del «friplasser» (= full/delvisfritak for skolepenger). •Stipend fra NTNU –ERASMUS •Alle som tas opp ved et lærested NTNU har en ERASMUS-avtale med får stipend •NOK 10000/20000 henholdsvis ett/to semester –NORDPLUS •Stipendprogram for studier i Norden – ca. 200 euro pr. mnd pluss reise 330 euro (660 euro til Island) –NTNU-stipend •NOK 7000 semester/10000 år –Sponsorstipend •Andre –Link http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/finansieringhttp://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/finansiering –www.legathandboken.nowww.legathandboken.no •“Friplasser”

9 9 De Finansielle Mytene  Jeg får ikke støtte fra lånekassen eller stipend fra NTNU hvis jeg reiser utenom avtale. NEI!! Du får støtte uansett om du studere ved et avtale universitet eller ikke. Krav fra lånekassen: •ta nok fag, mao ekvivalent til 30SP (semester) /60SP (år) •fagene skal inngå i graden ved NTNU

10 10 Forhåndsgodkjenning  Din garanti om at emnene skal integreres i din grad fra NTNU.  Absolutt krav: 60 SP for et år/ 30 SP for et semester  Ved endring av fag etter ankomst: varsle ditt fakultet NB! Søk endelig godkjenning etter avsluttet utvekslingsopphold

11 11 Søknadsskjema om forhåndsgodkjenning www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/soknadsskjema Skjema skrives ut og leveres/sendes til fakultetet Vedlegg : •Liste med fag kode/tittel + antall units/credits •Fagbeskrivelser NB!! Søknaden fungere også som søknad om: •Stipend fra NTNU (NTNU stipend, Erasmus mm.) •«Friplasser»/Plasser ved avtalelærestedene

12 12 Søknadsfrister •Forhåndsgodkjenning - sjekk med fakultetet ditt! –Søknadsskjema: http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/soknadsskjema/http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/soknadsskjema/ NB!! Tidlig frister for flere plasser i Canada/USA (se nettsidene til Canada/USA) •NTNU stipend (gjelder alle typer stipend – Erasmus, Nordplus, DNV,NTNU) –1. mars og 1. oktober Søknadsskjema: Samme link som forhåndsgodkjenning! http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/soknadsskjema/ •Søknad til lærestedene –Erasmus – beskjed fra Internasjonal seksjon. –Avtalelæresteder – beskjed fra Internasjonal seksjon –Avtalelæresteder Canada/USA: se nettsidene til USA/Canada Til alle andre læresteder må studenten søke selv og sjekk fristen – sjekk websidene til lærestedet

13 13 NORDEN •NORDPLUS programmet •Åpent nettverk – NORDLYS (34 universiteter) •NORDTEK – teknologinettverk (23 univ/tekniske høgskoler) •Faglige nettverk (bl.a musikk, nordisk, psykologi, medisin) •ERASMUS programmet

14 14 EUROPA *Erasmusprogrammet –Alle EU - land –3-12 mnd. opphold –Ingen skolepenger –Utstrakt bruk av ECTS (60 ECTS = 60 sp) –Enkle søknadsprosedyrer –Mulighet for boligformidling –Garantert Erasmusstipend på NOK 10000/20000 –Erasmus-avtalene -http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/samarbeidsavtalerhttp://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/samarbeidsavtaler •UK: Skolepengereduksjonsavtaler: Fag på undergraduatenivå: University of Glasgow – University of Strathclyde – University of Newcastle - School of Oriental and African Studies(SOAS) – Goldsmith’s College, London Metropolitan University - Roehampton University •Avtale for masterstudenter ved det humanistiske fakultet: King’s College

15 15 Nord-Amerika www.ntnu.no/international/usa/dale.ppt Canada:  Univ. of Alberta (ingen friplasser)  Univ. of Laval (antall friplasser varierer fra år til år)  Univ. of Waterloo (antall friplasser varierer fra år til år)  Uten avtale: reist til Univ. of British Columbia, Simon Frasier, Univ. of Calgary, McGill, Concordia mfl. USA: antall plasser variere fra år til år. Friplasser 2014-15 (med forbehold): Michigan Tech, Montana State, Iowa State, Univ. of Arkansas, Univ. of Oklahoma, Univ. of Washington; Univ. of Maryland,Univ. of Michigan- produkt design (mulig), Medisin – 2 plasser hver ved Univ. of Louisville,Univ. of North Dakota og Univ. of Minnesota, Mulig redusert skolepenger: Illinois Inst. of Tech., Univ. of Minnesota, UC-Berkeley, Univ. of Minnesota, Univ. of Michigan (produkt design), For fullstendig oversikt – se presentasjon på:

16 16 Latin-Amerika •Gode studiemuligheter i bl.a. •Argentina: –Universidad de Buenos Aires –Universidad Nacional de la Rioja –Universidad Nacional de Cordoba –Instituto Tecnológico de Buenos Aires •Brasil: –Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro –Universidade Federal do Rio de Janeiro (marin) –Universidade Estadual Campinas (Unicamp – Campinas) –Universidade Féderal de Santa Catarina (Florianopolis) –Universidade de São Paulo –++ •Chile: –Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago) –Pontificia Universidad Católica de Valparaiso •Peru: Pontificia Universidad Católica de Peru (Lima) •Mexico: Universidad Nacional de Mexico (Mexico City) •Avtaler også Venezuela, Ecuador •All undervisning på spansk/portugisisk •Skoleåret starter i mars, også mulig å starte i august

17 17 Asia •Avtaler i Japan, Sør-Korea, Taiwan, Singapore og Kina •Full fritak for skolepenger på avtaleuniv. i Japan og Korea (mye på engelsk i Korea) •Singapore: Noen friplasser ved National University of Singapore (NUS) og Nanyang Technological University (NTU) •NB! Ikke mulig å ta business/economics ved NUS •Avtaler i Kina: bl.a. Shanghai Jiao Tong University Fudan University University of Nottingham Ningbo

18 18 Australia / New Zealand Opplev verden opp ned! Studieår fra slutten av februar til november – også mulig å starte i juli. Mange studietilbud å velge i: 43 universiteter i Australia – 8 på New Zealand! Australia: Avtaler som innebærer fritak og/eller reduksjon av skolepenger •University of Western Australia (UWA), Perth •RMIT University (technology and science), Melbourne •University of Wollongong, Wollongong (80 km sør for Sydney) •University of New South Wales, Sydney •University of Newcastle, Newcastle (150 km nord for Sydney) •Bond University (ikke ingeniørfag), Gold Coast •University of Queensland, Brisbane •Queensland University of Technology (QUT), Brisbane •James Cook University, Cairns/Townsville (avtale under utarbeidelse) New Zealand •University of Auckland

19 19 Afrika •Avtaler i bl.a. Tanzania (Dar es Salaam), Ghana (Legon), Sør- Afrika (Stellenbosch), Uganda (Makerere). Mange drar også til Univ. of CapeTown i Sør-Afrika. •Lave skolepenger •Undervising på engelsk

20 20 FAKTA  Du har lovfestet rett å reise til utlandet  Det er lettere å komme til utlandet enn mange tror.  NTNU har avtaler over hele verden  Du kan reise hvor du vil, med eller uten avtale dersom fakultetet forhåndsgodkjenner fagplanen.  Fakultetet bestemmer HVA du får lov til å ta i utlandet  IS bistår fakultetet om hvor mange fag du må ta for å få 30 SP/60SP.  Generøse/stipend støtte ordning fra Lånekassen  Flere stipend som er aktuelle for NTNU studenter  Du blir mer attraktiv som arbeidstaker dersom du tar en del av studie i utlandet

21 21 Sjekklisten – før opptak o Bestem hvor du vil o Sett sammen en fagplan o Søk om forhåndsgodkjenning/stipend fra IS/avtalestudieplasser o Sjekk/søk om andre stipend o Søk til lærestedet i utlandet o Søk lånekassen o Ta språktest (TOEFL/IELTS) hvis du trenger det ( Noen universiteter aksepterer at du har 4 eller bedre i engelsk fra videregående)

22 22 Sjekklisten – etter opptak/før avreise o Gi beskjed til Internasjonal seksjon om du tar imot plassen i utlandet eller ikke o Søk språkkurs i utlandet o Søk visum dersom det kreves o Sjekk forsikring – har du lån i lånekassen er du dekket av det norske trygdesystemet. Reise/innboforsikring anbefales. o Bestill flybillett og DRA!

23 23 Nyttige lenker: Delstudier i utlandethttp://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet Veiledning: http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/veiledninghttp://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/veiledning Avtaler Landspesifikk informasjon www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/samarbeidsavtaler www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/land Steg for steghttp://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/prosedyrer Søknadsskjema: brukes til forhåndsgodkjenning/stipend/ avtaleplasser http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/soknadsskjema NB!! Sendes elektronisk, godkjenningsskjema skrives ut og leveres til fakultet med evt. vedlegg Rapporterhttp://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/erfaringsutveksling FACEBOOKfacebook.com/NtnUtveksling Databaser og linkerAVTALE DATABASE http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/avtaler GNAG: http://db.intersek.ntnu.no/gnag (antall units/credits i forhold til studiepoeng) ENGELSK FAG BESKRIVELSER: www.ntnu.edu/studies/search_courseshttp://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/avtalerhttp://db.intersek.ntnu.no/gnagwww.ntnu.edu/studies/search_courses Erasmus-avtalene -http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/samarbeidsavtalerhttp://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/samarbeidsavtaler Australia og New Zealand: www.ntnu.no/international/studentweb/australiaognewzealand.ppt www.ntnu.no/international/studentweb/australiaognewzealand.ppt USA/Canada: www.ntnu.no/international/usa/dale.ppt LånekassenDelstudier: http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/ Tilleggsstipend: http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Utland/Hvor- mye/Tilleggsstipend/#Læresteder

24 24 Flere nyttige lenker: TOEFL (Test of English as a Foreign Language) http://www.ntnu.edu/studies/international/toefl FAQ (Ofte Stilte Spørsmål) Statement of purpose: www.ntnu.no/international/studentweb/statementofpurpose.pdf Recommendations: www.ntnu.no/international/studentweb/recommendations.htmlwww.ntnu.no/international/studentweb/statementofpurpose.pdfwww.ntnu.no/international/studentweb/recommendations.html


Laste ned ppt "1. 2 Fellesveiledning 2013-14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Internasjonal seksjon Tlf: 73595700 www.ntnu.no/intersek www.ntnu.no/intersek."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google