Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan finne litteratur til bacheloroppgaven?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan finne litteratur til bacheloroppgaven?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan finne litteratur til bacheloroppgaven?
Søkekurs for sykepleiestudeter 22.januar 2009

2 Innhold Søkeprosessen : Litt om kildekritikk
definer en problemstilling finn aktuelle søkeord ulike informajonskilder velge database(r) søketeknikker finne fram litteraturen vurdere innholdet Litt om kildekritikk

3 Læringsmål Etter denne forelesningen skal du :
Kjenne ulike informasjonskilder, vite når du bruker dem og hvor du finner dem Kunne lage en søkestrategi Kjenne utvalgte databaser innen helsefag Vite hvordan du finner fram litteraturen Ha grunnleggende kjennskap til kildekritikk

4 Eksempel ”Hva kan sykepleier gjøre for å lette mestringen til ungdom med diabetes” Jente på 17 med diabetes. Hun begynner på ny skole og synes det er flaut å fortelle nye venner om sykdommen. Hun slutter også å trene. I det siste har hun begynt å gå på fester og drikke alkohol. Bruk noen minutter til å diskutere hvordan Line skal finne litteratur til oppgaven.

5 Søkeprosessen : problemstilling
Viktig å ha en klart definert problemstilling/oppgavetekst/spørsmål før du begynner å søke i fagdatabasene Tenk over : Hvem du vil vite noe om? Hva du vil vite noe om? Hvor er pasienten?

6 Søkeprosessen : finn gode søkeord
Bruk faglitteratur og lærebøker Bruk ordbøker og oppslagsverk Snakk med fagfolk du kjenner Skriv ned alle ord du kommer på For å søke i fagdatabaser må du oversette til engelsk

7 Informasjonskilder Fagbøker Vitenskapelige artikler
Offentlige dokumenter Lover Statistikk Veiledninger Emneportaler Nettressurser Eksperter/fagfolk

8 Fagbøker : Fagbøker bruker du når du ønsker oversikt og grunnleggende informasjon om et emne Bøker finner du i bibliotekets katalog Du kan søke på et eller flere ord Reservere utlånte bøker

9 Vitenskapelige artikler
Vitenskapelige artikler er fagfellevurderte og har en bestemt struktur. Artiklene registreres i databaser og blir søkbare Fagdatabaser innen helsefag finner du via bibliotekets hjemmeside Academic Search Elite, Cinhal, Medline og Psychinfo er de mest aktuelle basene

10 Vitenskapelige artikler : struktur
Innledning som omtaler hensikten med studien Redegjør for valg av forskningsmetode Presentrer resultatene fra studien Konklusjon/oppsummering Litteraturliste/referanseliste

11 Andre kilder Offentlig informasjon : NOU, Stortingsmeldinger : regjeringen.no, stortinget.no Lover : lovdata.no Statistikk : ssb.no Nettresursser:

12 Søkeprosessen : velg database
Bøker : bibsysAsk Artikler : fagdatabaser. Aktuelle baser er : Academic Search Elite Cinhal Medline Psychinfo Annet : se lenker fra bibliotekets hjemmeside

13 Søketeknikker Søke på flere ord samtidig vha and, or, not
AND brukes for å få treff på to eller flere ord samtidig, eks diabetes and coping OR brukes for å finne enten det ene ordet eller det andre, ofte brukt mellom synonymer, eks cancer or neoplasms NOT brukes for å finne det ene men ikke det andre ordet, eks cancer not breast cancer

14 Søketeknikker Ordstammesøk (trunkering) :
brukes for å få treff på alle varianter av ordet. Eks : nurs* gir treff på nurse, nurses, nursing

15 Søketeknikker Search history : viser oversikt over søkene du har gjort. Ta utskrift for å dokumentere søkene dine Avgrensninger på årstall, alder Suggest subject terms Find similar results

16 Finne fram litteraturen
Bøker finnes på hyllene i biblioteket Artikler finner du ved å klikke på pdf linked fulltekst bibsysX

17 Vurdere innholdet Er dette relevant for min problemstilling?
Er det oppdatert informasjon? Hvem er forfatteren? Blir påstander dokumentert? Bruk egen fagkunnskap, og diskuter med faglærer Vitenskapelige artikler er allerede kvalitetsvurdert

18 For mange treff? Bruk mer presise søkeord Bør du avgrense?
Søk etter oversiktsartikler (systematic review) Har du for få søkeord? Bruk ”find similar results” og sjekk emneord på artikler som ser interessante ut

19 For få treff? Sjekk stavemåte Finn synonymer
Har du brukt for mange søkeord? Bruk ”suggest subject term” Prøv andre databaser

20 Andre tips Sjekk litteraturlister for å finne annen aktuell litteratur
Ta utskrift av søkehistorikken Oppslagsverk for helsefag står på hylle 58 i biblioteket Hold orden på referanser Sjekk at artiklene er vitenskaplige

21 Bibliotekets hjemmeside
Hjemmesiden finner du enten via ITL eller studentweben : Jobb smart - bruk biblioteket!

22 Helsefagsider Lenke fra bibliotekets hjemmeside til egne ressurssider for sykepleiestudenter. Blogg med nyheter og tips Powerpoint fra kurs legges på bloggen

23 Hva er kildekritikk? Kildekritikk : kritisk behandling av kilder
Skille ut de kilder som har kvalitet og relevans fra de som ikke har det.

24 Kriterier for kildekritikk
Troverdighet Objektivitet Nøyaktighet Egnethet

25 Troverdighet Hvem har skrevet informasjonen?
Forfatterens kvalifikasjoner Forfatterens anerkjennelse Forfatterens institusjonelle tilknytning Utgivers anerkjennelse

26 Objektivitet Er dekningen objektiv eller partisk?
Er hensikten å overbevise eller å selge noe? Er fremstillingen balansert slik at alle sider av en sak blir berørt?

27 Nøyaktighet Er kilden oppdatert?
Er informasjonen omfattende, detaljert og eksakt? Er argumentasjonen saklig og konsistent? Blir det henvist til andre kilder for informasjon om emnet?

28 Egnethet Hvilket emneområde dekker kilden?
Er emneområdet relevant for ditt informasjonsbehov? Hvem er målgruppen for kilden?

29 Til slutt : Husk å oppgi alle kildene du bruker!
Manglende referering er juks Viktig å kreditere andre for deres arbeid

30 Oppsummering Ha en klar problemstilling
Gode søkeord både på norsk og engelsk er nøkkelen til et vellykket søkeresultat Bestem hva slags litteratur du trenger I bibsysAsk søker du ettter bøker. I fagdatabasene finner du artikler Viktigste søketeknikker er ordstammesøk og søk på flere ord samtidig vha AND / OR Kriterier for kildekritikk er : troverdighet, objektivitet, nøyaktighet og egnethet


Laste ned ppt "Hvordan finne litteratur til bacheloroppgaven?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google